Support

 • Hotline 01: 0908 10 60 60
 • Hotline 02: 0913 67 30 30
 • Hotline CT: 0908 18 90 90
 • Ngoc Phu Hospital
  (84-8) 3850 1818
 • Ngoc Phu Hospital
  (84-8) 3850 1919
 • Representative Office

ភាពស្រស់ស្អាត នៃសេវា

បាញ់សាក់មានសោភណភាព

 • Phun môi hồng PRP - Tế bào gốc tự thân - Kỹ thuật độc quyền

  We know that common lip tattoo methods can help women "break up" with the lipstick which contains lead and save a considerable amount of time for makeup. However, because of sensitive natural disposition, some women are still afraid of some conditions such as sensitive skin, allergic reaction to tattoo ink ( small bumps that appear around the site of the tattoo; the skin becomes red, slightly swollen and irritated...) We are confident that we can spot the sign of an allergic reaction and treat immediately. As with other place, their tattooists may pass the allergic reaction and continue to tattoo. That may lead to " spend money to get worse ", they have to take antibiotics. But now, with exclusive technology - PRP Lip tattoo - Tattooists at Ngoc Phu Aesthetic Hospital commit to bring to customers the best result and youthful colors as desired.

 • Aesthetic Tattoo By Korean Technology

  Cosmetic tattooing is a beauty enhancement method help effectively corrects the defects and enhance facial contours. Therefore, cosmetic tattoo by Korean technology is more and more chosen, in which the most prominent method is eyebrow, eyelid and lip tattoo. With this method at Ngoc Phu Aesthetic Hospital, we ensure the safety with high quality ink, anti-infection, absolute antisepsis, and bring beautiful natural result with long-term stability.

 • បច្ចេកវិទ្យាបាញ់សាក់មានសោភណភាពដោយកំចាត់មេរោគជាដាច់ខាត

  Always be the leaders in applying the most advanced technology in the beauty enhancement for clients, Ngoc Phu Aesthetic Hospital is proud to be the most prestigious address in Vietnam to give clients the best result. Beside applications of the latest technology in plastic surgery, as well as beauty enhancement treatments, we also have tattoo technology under Korean technology and absolute asepsis. As a result, we will give you the natural beauty as the true traditional beauty of Asean women.

 • បាញ់ចិញ្ចើមភ្នែកដោយពង្រាយម្សៅ

  បាញ់ចិញ្ចើមដោយភ្នែកដោយពង្រាយម្សៅតាមបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េ ជាការរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ដោយប្រើទឹកខ្មៅស្អាតដូចធម្មជាតិដែល ត្រូវបានស្រង់ចេញពីឱសថជាមួយនឹងការបង្កើតស្នាមចិញ្ចើម ភ្នែកទន់បេបធម្មជាតិហើយនោះបានក្លាយជានិន្នាការថ្មី និងត្រូវបានបងប្អូនស្ត្រីភាគច្រើនជ្រើសរើស ។ដំណោះស្រាយយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដើម្បីកែសម្រួលអោយចិញ្ចើមបាន រង្វើល ភ្លាវ អាចជួយស្ត្រីជាម្ចាស់ នៃ ចិញ្ចើមភ្នែកមួយគូស្អាតបែបធម្មជាតិដោយមិនចាំបាច់តុបតែងមុខខ្លួនឯង។

 • តរោមភ្នែកបែបកូរ៉េ

  Korean eyelash extension technology has been developed in many countries around the world, including Vietnam. Ngoc Phu Aesthetic Hospital is proud to be one of the best places applying Korean eyelash extensions with perfect quality to give women the beauty of the eyes. Modern eyelash extension technology will not cause itch or discomfort for the eyes and give you the natural beauty of your soft eyelash.

 • បាញ់សាក់ត្របកភ្នែកដោយសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធិភាព

  បុរសងាយស្រួលទាក់ទាញដោយភ្នែកធំនិងស្អាតពីស្ត្រី ដូច្នេះស្ត្រីខំប្រឹងប្រែងតុបតែងមុខយ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្បី មានភ្នែកស្រស់ស្អាត និងទាក់ទាញចិត្តគេ។ ប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់រូបក៏ប៉ីនប្រសប់ក្នុងការរតុបតែងភ្នែកដោយខ្លួនឯង ដូច្នេះស្ត្រីភាគច្រើនបានរកស្វែងបច្ចេកទេសបាញ់សាក់ត្របកភ្នែកដោយមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាព។

 • ប៉ាក់ចិញ្ចើមភ្នែកដោយទឹកសាក់រលោង

  Eyebrow Embroidery by Glossy Ink is a new method which is different from the traditional methods of eyebrow tattoo, with advanced technology and modern tattoo to make your eyebrows become natural with contours, shapes as desired. The wonderful finesse of the hands of technicians will help your eyebrows become naturally soft.

 • បាញ់សាក់សោភធ្វើអោយបបូរមាត់មានពណ៍ស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិ

  បាញ់សាក់សោភធ្វើអោយបបូរមាត់ជាសេវាកម្មកែសម្រស់ដែលបងប្អូនស្រីកំពុងតែជ្រើសរើស។ការប្រើក្រែមបបូរមាត់ដើម្បីធ្វើឱ្យបបូរមាត់តឹងណែនគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះវាមានផលប្រយោជន៍ក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយតែប៉ុណ្ណោះ ជាងនេះទៅទៀតមានកម្រិតក្រែមមានក្នុងក្រែមបបូរមាត់នឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកពិតជាអវិជ្ជមាន។ ហេតុនេះហើយ បាញ់សាក់បបូរមាត់ជាដំណោះស្រាយល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើជាម្ចាស់បបូរមាត់ក្រាស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាតុបតែងមុខ។

Schedule A Consultation From Our Doctors

Customer Benefits

 • 1 Free Consultations
 • 2 Meet Our Experts
 • 3 Detailed Answers
 • 4 Desired Appointment
 • 5 Modern Technology

Newsletter Promotions

Đặt lịch để được các Bác sĩ Bệnh Viện Ngọc Phú tư vấn
Gửi câu hỏi đến Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngọc Phú để được các bác sỉ tư vấn
Gửi thông tin góp ý đến Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngọc Phú