ម៉ោងធ្វើការ : Thứ Hai - Chủ Nhật - 8:00 - 20:00
0913358800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

GS - BS LEE JUNG HOON

សាស្រ្តាចារ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត លោក Lee Jung Hoon ជា គ្រូពេទ្យជនជាតិកូរ៉េ នាំមុខគេដំបូងដែល ត្រូវបាន ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រតិបត្តិការនៅទីក្រុងហូជីមិញនិងកំពុងតែធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ។

Besides the most advanced technology in the world for beauty enhancement, Ngoc Phu Aesthetic Hospital is proud to be the most prestigious and safest address today. Because we have a team of experienced Vietnamese - Korean doctors in the field of plastic surgery. They are 100% licensed to practice by the Ministry of Health.

Professor - Dr. Lee Jung Hoon is one of the best doctor in Korea with rich experience in the field of plastic surgery. He also performed for most Korean stars. Prof - Dr. Lee Jung Hoon is the first Korean doctor who is licensed to work in Ho Chi Minh City. And now he is working in Ngoc Phu Aesthetic Hospital.

 

About Professor,  Dr. Lee Jung Hoon
 
 
Dean of Department of plastic surgery at JEJU National University Hospital .
 
Professor of Plastic Surgery at Kosin University in Korea.
 
Now he is Director of Institute of plastic surgery NU-Seoul in Korea.

 

The process of research students
 
 
Training PhD at Erasmus University Hospital, Netherlands (두개 성형)
 
Training PhD at Gent University Hospital, Belgium (with Breast Augmentation as specialty)
 
Training PhD at Wien University Hospital, Austria (Specialized in paralytic in nerve of one side of the face).
 
Training Doctor at Hospital Tubingen, Germany (수부 성형).
 
Training PhD at NY- American Hospital (Specialized in facial malformations).

The first Korean doctor licensed to perform plastic surgery in HCMC.

 

 

Đặt Lịch Bác Sĩ Tư Vấn

Đặt lịch để được các Bác sĩ Bệnh Viện Ngọc Phú tư vấn trực tiếp