ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
(+855) 0719657999 (+84) 913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

កាត់ជាតិខ្លាញ់ត្របកភ្នែកក្រោម

Puffy eyes is a sign of aging, formed by the accumulation of fat tissue under the eyelids, making face become heavy and sad, and older. Therefore, Bags Under Eyes Removal Surgery is the fastest solution to give you youthful eyes which are full of vitality. In addition, this method also help remove excess fat in the fastest way which others cannot.

BAGS UNDER EYES REMOVAL SURGERY

Why ?

should you apply Bags Under Eyes Removal Surgery

1 Technique of Bags Under Eyes Removal Surgery according to the latest technology of Korea, was successfully applied in many countries and is the strength of Ngoc Phu Aesthetic Hospital.


2 Very small incision is made by a dedicated equipment to ensure safety and non-invasiveness.

3 Through small incision in conjunctival of the lower eyelid, fat bags will be completely removed.

4 Very small incision helps remove excess fat bags but does not touch the eye area so it absolutely not hurt the orbicularis oculi muscle, cornea or vision.


5 Simple and gentle techniques without pain or complications

6The surgery performed by experienced surgeons will give you the natural beauty as you wish.

who? should apply Bags Under Eyes Removal

1 Eyes with puffiness below the eyelid

2 Wrinkled lower eyelid with puffiness 

3 People have bags but no wrinkled skin under eyes

ngoc phu aesthetic hospital

one of the current top address for Bags Under Eyes Removal Surgery

Technique of Bags Under Eyes Removal Surgery in Ngoc Phu Aesthetic Hospital is performed by a team of top doctors in the field of surgery. We always transfer new technologies and modern equipments, ensuring giving customers beautiful eyes as you wish.
 
Along with the cooperation and transferring Korean technology, Ngoc Phu Aesthetic Hospital is proud to be the most  prestigous address now. In particular, Bags Under Eyes Removal Surgery is according to Korean technology providing superior efficiency, helping customers quickly own youthful and flexible eyes. Technique of Bags Under Eyes Removal in Ngoc Phu Aesthetic Hospital performed by a team of doctors with more than 25 years of experience, always commit to bring to customers the aesthetic result as you expected.

 

procedure of Bags Under Eyes Removal Surgery

Ngoc Phu Aesthetic Hospital is proud to be one of the most prestigous hospital specialized in the field of cosmetic surgery. We always directly receive, transfer and successfully apply the latest technology from Korea. In particular, Bags Under Eyes Removal technique under Korean technology has brought superior efficiencies, help you be more confident and get youthful eyes, full of vitality. This procedure includes:

1 Examination and Consultation

Surgeons will directly examine and consult clients for the most appropriate method. At the same time, they will exactly measure area of sagging skin and excess fat which should be removed.

2 Antisepsis and anesthesia

Lower eyelid area will recieve the antisepsis and a local anesthesia in order to help clients not feel any pain or discomfort.

3 Perform the surgery

Our surgeons will make a small incision in the lower eyelid conjunctival and then remove the fat bags.

4 Close the incision

Our surgeon will close the incision by tiny sutures, ensuring minimal scars.

Video

images

1. Eyelids without fat bags, eyes become bigger and rounder.
 
2. Eyes become younger, fresh and shining.
 
3. The two eyes are equal and maintain stable efficiency.
 
4. Absolutely safe, naturally beautiful and no scars.

 

time and cost

services

price

(million VND)

Time

(Minutes)

Korean Blepharoplasty 6 15
Korean Blepharoplasty                                             (Having the excess skin in the eyelids) 8 30
Korean Double Eyelid Surgery 6 30
Removing Excess Skin In Upper Eyelid 8 45
Eyelid Correction Surgery 18-28 45
Eyelid Ptosis Correction Surgery(1 side or 2 side) 8-16 45
Bags Under Eyes Removal 6 30
Lower Eyelid Blepharoplasty 16-18 60

customer reviews

  • Ms. Tran Bao Tran

    Eyelid Surgery in Ngoc Phu

    Trước giờ đôi mắt tôi khá nhỏ lại có nhiều da thừa quanh mắt. Chính vì thế trông mắt tôi cứ như một mí và sụp mí. Điều này làm tôi rất khổ tâm. Nghe bạn bè nói ngày nay chỉ cần cắt mí là có ngay đôi mắt to tròn, long lanh, tươi trẻ nên tôi đã quyết định thực hiện tại bệnh viện thẩm mỹ Ngọc Phú. Đây là lần đầu tiên tôi thực hiện đụng chạm “dao kéo” nên khá hồi hộp. Tuy nhiên, kết quả thẩm mỹ đã không khiến tôi thất vọng. Nó không đau tí nào và quan trọng là tôi đã có đôi mắt 2 mí rõ ràng và tươi trẻ.

  • Ms. Le Thi Bich Tuyen

    Eyelid Surgery in Ngoc Phu

    Sau tuổi 30 cơ thể mình bắt đầu có những sự lão hóa nhất định. Và bộ phận thể hiện rõ nhất dấu hiệu tuổi tác trên cơ thể mình là đôi mắt. Không những sụp mí, nhiều bọng mỡ mà vùng mắt mình còn rất nhiều da thừa. Nhìn đôi mắt của mình người ta có thể nghĩ cho mình hơn cả chục tuổi. Điều này khiến mình rất buồn. Thế rồi cô em họ dẫn mình đến bệnh viện thẩm mỹ Ngọc Phú có dịch vụ cắt mí mắt rất hiệu quả.mà tư vấn rất thân thiện và nhiệt tình. Mình đã quyết định phẫu thuật và kết quả khiến mình rất hài lòng.

 
time
Thời gian phẫu thuật

Đang Cập Nhật

syringe
Phương pháp gây mê

Đang Cập Nhật

hospital
Nhập viện

Đang Cập Nhật

scissors
Cắt chỉ

Đang Cập Nhật

calendar
Thời gian hồi phục

Đang Cập Nhật

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា