Support

 • Hotline 01: 0908 10 60 60
 • Hotline 02: 0913 67 30 30
 • Hotline CT: 0908 18 90 90
 • Ngoc Phu Hospital
  (84-8) 3850 1818
 • Ngoc Phu Hospital
  (84-8) 3850 1919
 • Representative Office

ភាពស្រស់ស្អាត នៃសេវា

Nose Surgery

កែច្រមុះដោយបញ្ចូលឆ្អឹងខ្ចីស្អាតដូជធម្មជាតិ

ការកែច្រមុះដោយបញ្ចូលឆ្អឹងខ្ចី ជាវីធីមួយក្នុងចំណោមបច្ចេកទេសកែច្រមុះទំនើបបច្ចុប្បន្ននេះ ដោយមានលក្ខណៈពិសេសដ៏ឆ្នើមបំផុត ដែលវិធីសាស្ត្រក្នុងកែច្រមុះមុនមកមិនដែលធ្វើបាន។ ការកែច្រមុះដោយប្រើវិធីបញ្ចូលឆ្អឹខ្ចី អាចជួយអោយកែសំរួលស្ថានភាពមានច្រមុះរលោងក្រហម លិចឡើងដងច្រមុះ ខុសនាំមកដល់លោកអ្នកមានរូបរាងច្រមុះស្អាតដោយមិនចាំបាច់រវល់ពីផលវិបាកណាមួយដែលមិនចង់ការកែច្រមុះដោយបញ្ចូលឆ្អឹងខ្ចី ជាវីធីមួយក្នុងចំណោមបច្ចេកទេសកែច្រមុះទំនើបបច្ចុប្បន្ននេះ ដោយមានលក្ខណៈពិសេសដ៏ឆ្នើមបំផុត ដែលវិធីសាស្ត្រក្នុងកែច្រមុះមុនមកមិនដែលធ្វើបាន។ ការកែច្រមុះដោយប្រើវិធីបញ្ចូលឆ្អឹខ្ចី អាចជួយអោយកែសំរួលស្ថានភាពមានច្រមុះរលោងក្រហម លិចឡើងដងច្រមុះ ខុសនាំមកដល់លោកអ្នកមានរូបរាងច្រមុះស្អាតដោយមិនចាំបាច់រវល់ពីផលវិបាកណាមួយដែលមិនចង់ បានទេ។

rhinoplasty cartilage graft

ហេតុអ្វីបានជាកែច្រមុះដោយបញ្ចូលឆ្អឹងខ្ចីជាជម្រើសល្អបច្ចុប្បន្ននេះ?

 

1 រូបរាងច្រមុះទន់ និង ធម្មជាតិ

កែច្រមុះដោយបញ្ចូលឆ្អឹងខ្ចី មានការបញ្ចូលទាំងឆ្អឹងខ្ចីខ្លួនឯង និងឆ្អឹងខ្ចីសិប្បនិម្មិត ដើម្បីបង្កើតទំរង់ច្រមុះ ខ្ពស់ស្រួច ទន់ភ្លន់បែបធម្មជាតិ និងជួយលើកតម្កើងភាពស្រស់ស្អាតនៃផ្ទៃមុខទាំងស្រុង។

2 ដោះស្រាយ​បញ្ហាច្រមុះរលោងក្រហម លិចដងច្រមុះអាក្រក់

ឆ្អឹងខ្ចី​ខ្លួនឯង​វា​មាន​កម្រិតសមស្របនឹងរាងកាយយ៉ាង​ខ្ពស់​បំផុត ដូចច្នេះវាត្រូវបានប្រើ​ដើម្បី​គ្រប​ដ​ណ្ត​ប់​ចុង​ច្រមុះ​ ការពារ​ច្រមុះ​ចៀស​វៀងពីស្ថានភាព​​ច្រមុះរលោងក្រហម​លិចដងច្រមុះអាក្រក់​។

3 ពិត​ជា​មាន​សុវត្ថិភាព​និង​មិន​មាន​ស្នាម

បច្ចេកទេសជាកែច្រមុះដោយបញ្ចូលឆ្អឹងខ្ចី ត្រូវបានអានុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងត្រឹមត្រូវ ស្នាមវះតូចដែល
ស្ថិតនៅក្នុងរន្ធច្រមុះ ហើយពិតជាមានសុវត្ថិភាព មិនកើតទុកស្នាមទេ។ វិធីសាស្រ្តកែច្រមុះ ត្រូវបានវាយ
តម្លៃមានសុវត្ថិភាពបំផុត នាំមកនូវលទ្ធផលស្រស់ស្អាតដូចប្រាថ្នា។
 

4 ច្រមុះស្អាតអាចរក្សាទុកអស់មួយជីវិត

ច្រមុះត្រូវបានការពារដោយឆ្អឹងខ្ចីខ្លួនឯង នឹងបង្កើតប្រព័ន្ធមួយជូយកែសំរួលនូវរូបរាងច្រមុះស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិ និងរក្សាបាននូវលទ្ធផលស្ថេរភាពយូរអង្វែង។
 

តើករណីណាត្រូវការអនុវត្តកែច្រមុះដោយប្រើឆ្អឹងខ្ចី?

1 ច្រមុះទាបត្រប៉ែត។

2 ករណី​ដែលកែច្រមុះរួចហើយតែមិន​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​។

3 ករណី​​ចុងច្រមុះ​ខ្លី​​។

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ

 អាសយដ្ឋានកែច្រមុះដោយប្រើឆ្អឹងខ្ចី មានកិត្យានុភាពបំផុតបច្ចុប្បន្ននេះ

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សភូង៉ុកគឺជាមន្ទីរពេទ្យជំនាញខាងការវះកាត់កែសម្ផស្សមានកិត្យានុភាពកំពូលនាំមុខគេសព្វថ្ងៃនេះ ដោយប្រដាប់បច្ចេកវិទ្យាកែសម្ផស្សទំនើបបំផុត ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបំផុតត្រូវបានផ្ទេរពីប្រទេសកូរ៉េ។ ក្នុងនោះ  ច្ចេកទេសកែច្រមុះដោយប្រើឆ្អឹងខ្ចីក្លាយទៅជាវិធីថ្មីមួយ ដើម្បីជូយអោយលោក អ្នកទទួលបានទំរង់ច្រមុះស្រស់ស្អាត ហើយវាចាត់ទុកជាជម្រើសល្អរបស់អតិថិជនកាន់តែច្រើនសព្វថ្ងៃនេះ
មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូមានមោទនភាព ជាអាស័យដ្ឋានរដោះស្រាយបញ្ហាកែច្រមុះមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ មានប្រសិទ្ធិភាពបំផុតសព្វថ្ងៃនេះដោយសារមានគោលបំណង់ដូចតទៅ:

- ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យាកែច្រមុះមានកម្រិត​ខ្ពស់ទំនើបៗសព្វថ្ងៃ​នេះ ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្ទេរ​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​ប្រទេស​កូរ៉េ​ធានា​ផ្តល់​ជូន​អតិថិជនទទួលបាន​ច្រមុះមួយដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​។

- ក្រុមគ្រូពេទ្យមានបទពិសោធជាង ២៥ ឆ្នាំក្នុងវិស័យវះកាត់កែសម្ផស្ស។
- សម្ភារៈកែសម្ផស្សត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយផ្ទាល់ ហើយធានានាំយកជូនដល់ លោកអ្នកទទួលបានច្រមុះស្រស់ស្អាតនិងមានសុវត្ថិភាពបំផុត។

ដំណើរការកែច្រមុះ ដោយប្រើឆ្អឹងខ្ចីធ្វើរដូចម៉្តេច?

1ពិនិត្យនិងប្រឹក្សា

អតិថិជននឹងត្រូវបានពិនិត្យនិងផ្តល់ប្រឹក្សាពីរូបរាងនៃច្រមុះថ្មីធ្វើយ៉ាងអោយសមស្របល្អបំផុតទៅនឹងផ្ទៃមុខរបស់លោកអ្នក។

2ចាក់ថ្នាំស្ពឹកនៅតំបន់ច្រមុះ

 

តំបន់ច្រមុះនិងតំបន់យកឆ្អឹងខ្ចី នឹងត្រូវបានគេចាក់ថ្នាំស្ពឹកនៅពេលគេអានុវត្តការកែច្រមុះ លោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ស្រួលចិត្ត គ្មានការឈឺចាប់ជាដាច់ខាត់ក្នុងអំឡុងពេលវះកាត់។

3អនុវត្តការ កែច្រមុះ ដោយមានឆ្អឹងខ្ចី 

បន្ទាប់​ពី​យក​ឆ្អឹងខ្ចីនៅហាមត្រចៀករួចហើយ ​ផ្សំ​ជាមួយ​នឹង​ឆ្អឹងខ្ចី​សិប្បនិម្មិត​ វេជ្ជបណ្ឌិត​នឹងបំបែកយ៉ាង​ស្រាលទន់ភ្លន់ ហើយដាក់​សម្ភារៈ​គប់ផ្សំ​ចូល​ក្នុងច្រមុះ ដើម្បីកែទម្រង់​ច្រមុះ​អោយបានស្រស់​ស្អាត​។

4

បញ្ចប់ដំណើរ​ការកែច្រមុះ

បន្ទាប់ពីការកែច្រមុះមានរូបរាងស្រស់ស្អាតដូចអ្នកចង់បាន គ្រូពេទ្យនឹងបិទភ្ជិតស្នាមវះកាត់ដោយសូតដេរភ័ណភ្ឌភាពរំលាយដោយស្វ័យប្រវត្ត។

Video

លទ្ធផលសម្រេចបានបន្ទាប់ពីការកែច្រមុះដោយដាក់ឆ្អឹងខ្ចី

- ច្រមុះ​ស្អាត​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស​បន្ទាប់​ពី​បាន ៦០ នាទី​។

- រក្សា​ទុកបានទំរង់ច្រមុះ​ខ្ពស់ស្រួច មាន​ស្ថេរ​ភាព​យូរ​អង្វែង​។

- ច្រមុះ​ស្អាត​ធម្មជាតិ​និង​ទន់ភ្លន់​។


តើកែច្រមុះដោយប្រើឆ្អឹងខ្ចី អស់លុយប៉ុន្មាន?

Nguồn: Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngọc Phú

Dịch vụ liên quan

Schedule A Consultation From Our Doctors

Customer Benefits

 • 1 Free Consultations
 • 2 Meet Our Experts
 • 3 Detailed Answers
 • 4 Desired Appointment
 • 5 Modern Technology

Newsletter Promotions

Đặt lịch để được các Bác sĩ Bệnh Viện Ngọc Phú tư vấn
Gửi câu hỏi đến Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngọc Phú để được các bác sỉ tư vấn
Gửi thông tin góp ý đến Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngọc Phú