Work Time : Monday - Sunday - 8:00 to 20:00
+84913358800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

Rhinoplasty clients for recorrection at Ngoc Phu Hospital (Part 2)

"Nếu được lựa chọn lại, Tôi vẫn chọn phẫu thuật thẩm mỹ". Bạn L - khách hàng tại Ngọc Phú đã chia sẻ về sự thay đổi của mình sau 10 ngày nâng mũi sửa lại. Hãy cùng đón nghe bạn ấy nói gì nhé!

Schedule Doctor Consultation

Make a calendar to be advised by the Doctor of Ngoc Phu Hospital