Giờ Làm Việc : Thứ Hai - Chủ Nhật - 8:00 - 20:00
0913358800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

Hình ảnh khách hàng phun xăm thẩm mỹ

Hình ảnh khách hàng phun thêu mày - mắt - môi

Hình ảnh khách hàng phun thêu mày

Lưu ý : kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa từng người

Hình ảnh khách hàng phun thêu mày

Lưu ý : kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa từng người

Hình ảnh khách hàng phun thêu mày 

Lưu ý : kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa từng người

Hình khách hàng phun mí mắt

Lưu ý : kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa từng người

 

\

Hình ảnh khách hàng phun mí mắt

Lưu ý : kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa từng người

Hình khách hàng phun môi hồng tự nhiên

Lưu ý : kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa từng người

Hình khách hàng phun môi pha lê

Lưu ý : kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa từng người

Đặt Lịch Bác Sĩ Tư Vấn

Đặt lịch để được các Bác sĩ Bệnh Viện Ngọc Phú tư vấn trực tiếp