ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

Hotgirl Mi Soa đẹp chuẩn Hàn sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Ngọc Phú

Đại sứ Hot Vteen 2010 Mi Soa bất ngờ xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp trên facebook và instagram. Những bức ảnh mới của cô nàng hotgirl làm đốn tim khán giả bởi vẻ đẹp thanh tú và luôn gây tò mò với nghi án cô nàng đã nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ.

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា