background

បង្រួមក្បាលសុដន់

បង្រួមក្បាលសុដន់

រង្វង់សុដន់ស្អាតរបស់នារីត្រូវធានាបានច្រើនកត្តាដូចជាសុដន់ពេញលេញ, រង្វង់សុដន់និងក្បាលសុដន់សមគ្នា។ ក៏ប៉ុន្តែ, ជាក់ស្តែងសឲ្យឃើញពុំមែននរណាក៏កម្មសិទ្ធិនូវស្នាមស្អាតនេះដែរ។ ក្បាលសុដន់រីកធំ, មិនតុល្យភាពនឹងបណ្តាលឲ្យឥទ្ធិពលយ៉ាងច្រើនដល់ភាពសោភ័ណនៃសុដន់, បង្កនូវចិត្តសាស្រ្តអៀនខ្មាសដល់បងប្អូននារី។ មួយក្នុងចំណោមមូលហេតុសំខាន់ បណ្តាលឲ្យក្បាលសុដន់ត្រូវយឺតធំ, អូសវែង គឺដោយសារកត្តាជាច្រើនដូចហ្សែននិងឲ្យកូនបៅ។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

រង្វង់សុដន់ស្អាតរបស់នារីត្រូវធានាបានច្រើនកត្តាដូចជាសុដន់ពេញលេញ, រង្វង់សុដន់និងក្បាល​​សុដន់សមគ្នា។ ក៏ប៉ុន្តែ, ជាក់ស្តែងសឲ្យឃើញពុំមែននរណាក៏កម្មសិទ្ធិនូវស្នាមស្អាតនេះដែរ។ ក្បាលសុដន់រីកធំ, មិនតុល្យភាពនឹងបណ្តាលឲ្យឥទ្ធិពលយ៉ាងច្រើនដល់ភាពសោភ័ណនៃសុដន់, បង្កនូវចិត្តសាស្រ្តអៀនខ្មាសដល់បងប្អូននារី។ មួយក្នុងចំណោមមូលហេតុសំខាន់
បណ្តាលឲ្យក្បាលសុដន់ត្រូវយឺតធំ, អូសវែង គឺដោយសារកត្តាជាច្រើនដូចហ្សែននិងឲ្យកូនបៅ។ ដូច្នេះហើយ,​ បង្រួមក្បាលសុដន់ គឺជាដំណោះស្រាយមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបង្កើតនូវភាពសោភ័ណឲ្យតំបន់សុដន់។

 

Phương Pháp

បង្រួមក្បាលសុដន់គឺដូចម្តេច?

បង្រួមក្បាលសុដន់ជាវិធីសាស្រ្តវះកាត់ធ្វើឲ្យបន្ថយនូវខ្នាតក្បាលសុដន់ ត្រូវតាមអត្រាស្តង់ដារ ហើយទន្ទឹមនោះ កាត់ចោលនូវបំណែកស្បែកលើសត្រង់ក្បាលសុដន់ ដើម្បីជួយបង្កើតមកវិញនូវរូបរាងថ្មីនៃក្បាលសុដន់។ បង្រួមក្បាលសុដន់ជាការវះកាត់តូចតាចងាយ ដើម្បីជួយឲ្យក្បាលសុដន់នៃអតិថិជននឹងបានដំណើរការ៖

            អតិថិជនមានក្បាលសុដន់ធំហើយធ្ងន់, ក្បាលសុដន់អូសធ្លាក់ចុះ វេជ្ជបណ្ឌិនឹងដំណើរការកម្ចាត់ចោលនូវបំណែកអង្គភាពរបស់សុដន់ ហើយដំណើរការដេរមកវិញដោយចេសកែសម្ផស្ស, ដើម្បីធ្វើឲ្យខ្នាតនៃក្បាលសុដន់តូចមកវិញ, សមជាមួយនឹងសុដន់។

            អតិថិជនមានក្បាលសុដន់ទុលចេញខ្លាំងពេក, អត់អត្រាជាមួយសុដន់ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងដំណើរការកាត់ចោលនូវបំណែកស្បែកលើសជុំវិញសុដន់, កាត់បន្ថយកម្ពស់នៃសុដន់ដោយវិធីរុញក្បាលសុដន់ចូលទៅក្នុងនៃក្រពេញសុដន់ ហើយដេរមកវិញដោយចេសដេរកែ​សម្ផស្ស

 

  • Khách hàng có đầu ti to và nặng, đầu ti kéo trùng xuống: bác sĩ sẽ tiến hành loại bỏ phần tổ chức thừa của ti rồi tiến hành khâu lại bằng chỉ thẩm mỹ, để làm kích cỡ của đầu ti nhỏ lại, phù hợp với bầu ngực.
  • Khách hàng có đầu ti nhô ra quá mức, không tỷ lệ với bầu ngực: bác sĩ sẽ tiến hành cắt bỏ phần da thừa xung quanh ti, giảm chiều cao của ti bằng cách đẩy núm vú vào bên trong tuyến vú và khâu lại bằng chỉ khâu thẩm mỹ.
Ưu Điểm

បច្ចេកទេសបង្រួមតូចក្បាលសុដន់ថ្មីបំផុតសព្វថ្ងៃ

បង្រួមតូចក្បាលសុដន់បានអនុវត្តនៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូ ជាមួយបច្ចេកទេសថ្មីបំផុតសព្វថ្ងៃ ជួយឲ្យបងប្អូននារីអាចកម្មសិទ្ធិសម្រស់ស្អាតឲ្យសុដន់, ជួយឲ្យបង្អូននារីមានទំនុកចិត្តជាងជាមួយ​រង្វង់សុដន់ស្អាតឥតទាស់។

បង្កើតរូបក្បាលសុដន់តុល្យភាព, សមគ្នា

កងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតជាមួយហត្ថាដែលមានទេពកោសល្យ នឹងនាំមកជូនបងប្អូននារីនូវក្បាលសុដន់បានបង្រួមស្អាតធម្មជាតិ, កាន់តែហាប់, តុល្យភាព ហើយសមជាមួយនឹងសុដន់មួយគូ។

សុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន

កងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតមានបទពិសោធន៍ជាង៣០ឆ្នាំ ជាកត្តាដ៏សំខាន់ ដើម្បីនាំមកនូវករណីវះកាត់សម្រេចបានជោគជ័យដូចក្តីប្រាថ្នា។ មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូបានចាត់ទុកជាកន្លែងទំនុកចិត្តរបស់បងប្អូននារីស្ទើរតែទាំងអស់ ព្រោះមិនត្រឹមតែធានាសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះទេ នៅទាំងធ្វើគាប់ចិត្តអតិថិជនគ្រប់រូបទៀតផង។

អត់ទុកនូវស្នាម, អត់ត្រូវការឈប់សម្រាក

ដំណាក់កាលបង្រួមក្បាលសុដន់បានអនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័ស ជាមួយបណ្តាចលនាយ៉ាងប្រាកដប្រជាពីវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន, ពិតជាអត់ទុកនូវស្នាមឡើយ។ ក្រោយ​ពេលវះកាត់បង្រួមក្បាលសុដន់, មិត្រអាចប្រកបការងារជាធម្មតា ដោយអត់បង់ពេល​ឈប់សម្រាក។

 

Chỉ Định

តើករណីណាត្រូវការអនុវត្តបង្រួមក្បាលសុដន់?

-ក្បាលសុដន់យឺតវែង, អត់តុល្យភាព។

-ក្បាលសុដន់ធ្លាប់បានបង្រួមហើយតែអត់សម្រេចបាននូវលទ្ធផល។

Quy Trình
photoForDesktop

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

ពិនិត្យជាជំហានដ៏សំខាន់, អាស្រ័យនោះវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងកំណត់នូវស្ថានភាពនៃក្បាលសុដន់, ឆ្លងតាមរយៈនោះ នឹងមានវិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្សសមស្រប។

ពិនិត្យសុខភាព

អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាពមុនពេលអនុវត្តនូវសេវាកម្ម ដើម្បីធានាឲ្យករណីវះកាត់ បានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសម្រេចជោគជ័យ។

វាស់គូរក្បាលសុដន់ថ្មី

វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងវាស់គូរនូវរាងក្បាលសុដន់ថ្មី ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមគ្នាហើយតុល្យភាព។

សម្លាប់មេរោគ

តំបន់សុដន់នឹងបានសម្លាប់មេរោគ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តបម្រួមក្បាលសុដន់។

ចាក់ថ្នាំស្ពឹក

មុនពេលដំណើរការបង្រួមក្បាលសុដន់,​ អតិថិជនបានចាក់ថ្នាំស្ពឹក ដូច្នេះហើយក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តពិតជាពុំឈឺឡើយ។

អនុវត្តបង្រួមក្បាលសុដន់

វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងលះយ៉ាងស្រាល ដើម្បីកម្ចាត់ចោលនូវបំណែកស្បែកលើសត្រង់ក្បាលសុដន់, កម្ចាត់ចោលនូវបំណែកស្បែកលើសជុំវិញក្បាលសុដន់ ដើម្បីកាត់បន្ថយទំហំរបស់ក្បាលសុ-
ដន់។ បន្ទាប់ពីក្បាលសុដន់បានបង្រួមអំពីទំហំដែលបានកំណត់ហើយ, វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងបិទជិតស្នាមវះដោយចេសដេរកែសម្ផស្ស ហើយក៏បញ្ចប់ដំណាក់កាលបង្រួមក្បាលសុដន់នេះដែរ។

ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច,​ អតិថិជននឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះប្រកបការងារស្រាលៗជាធម្មតា។ អតិថិជននឹងបានកងជួរបុគ្គលិកថែទាំអតិថិជននៃមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ណែនាំពីរបៀបថែទាំ​ប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីជួយឲ្យអតិថិជនទទួលបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សគាប់ចិត្តបំផុត។

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

            បង្កើតនូវការតុល្យភាពសមគ្នារវាងក្បាលសុដន់និងរង្វង់សុដន់។

            ស្តារមកវិញនូវស្ថានភាពក្បាលសុដន់វែងពេកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

 

Hỏi Đáp

សំណួរចម្លើយ

ការថែទាំបន្ទាប់ពីបង្រួមក្បាលសុដន់តើយ៉ាងដូចម្តេច?

ដើម្បីទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អបន្ទាប់ពីបង្រួមក្បាលសុដន់ នឹងជួយឲ្យស្នាមរបួសបានជាយ៉ាង​​ឆាប់, មិត្រត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ៈ

  • ជៀសវាងការប៉ះចំតំបន់ក្បាលសុដន់។
  • កុំទុកឲ្យធូលីកខ្វក់, ទឹកប៉ះនឹងស្នាមរបួស, រក្សាស្នាមរបួសឲ្យស្ងួតរហូតដល់ពេលកាត់ចេស។
  • គួរតែពាក់អាវទូលាយ, ជៀសវាងការត្រដុសចំស្នាមរបួស។
  • កុំបរិភោគនូវអាហារមួយចំនួនៈ បង្កង, ក្តាម, ដំណើប, សាច់មាន់, ត្រកួន,​ស៊ុត។ល។ និងអាហារប្រតិកម្មជាមួយរាងកាយ។
  • កុំស្ទាបញេច, ប៉ះពាល់ដល់រង្វង់សុដន់ក្នុងរយៈពេលដំបូងបន្ទាប់ពីវះកាត់។
  • លេបថ្នាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាមវេជ្ជបញ្ជា។
  • ក្រោយពេល៧ថ្ងៃនឹងបានកាត់ចេស ហើយមកពិនិត្យឡើងវិញតាមកាលកំណត់។

តើបង្រួមក្បាលសុដន់នៅទីណាស្អាតហើយសុវត្ថិភាព?

ចាប់តាំងពីវិធីសាស្រ្តបង្រួមក្បាលសុដន់បានប្រសូតិចេញ បានជួយឲ្យបងប្អូននារីជាច្រើនរូបលែងខ្វល់អំពីគុណវិបត្តិនេះលើសុដន់ទៀតហើយ។ មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូនឹងជួយមិត្រ​កម្មសិទ្ធិនូវសម្រស់ស្អាតឥតទាស់បានយ៉ាងឆាប់, ផ្តល់ឲ្យបងប្អូននារីតែងតែមានទំនុកចិត្តជាមួយសម្រស់ដោយឡែក និងកម្លាំងទាក់ទាញ អាស្រ័យមានសុដន់ស្អាតឥតខ្ចោះ។

បច្ចេកទេសបង្រួមក្បាលសុដន់នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ បានផ្ទេរជូនបច្ចេកវិទ្យាផ្ទាល់ ពីប្រទេសកូរ៉េ ហើយអនុវត្តតាមដំណើរការស្តង់ដារនៃក្រសួងសុខាភិបាល, ធានាសុវត្ថិភាព, នាំមកជូនអតិថិជននូវលទ្ធផលបង្រួមក្បាលសុដន់បានដូចប្រាថ្នា, នាំមកនូវភាពពេញចិត្តបំផុតជូនដល់អតិថិជន។

តើបង្រួមក្បាលសុដន់មានស្នាមដែរអត់?

បង្រួមក្បាលសុដន់នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ បានអនុវត្តដោយកងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតដែល​មានបទពិសោធន៍ច្រើនធានាជួយមិត្រយកមកវិញនូវទំហំក្បាលសុដន់ស្អាតធម្មជាតិ ហើយតុល្យភាពនឹងសុដន់។ បង្រួមក្បាលសុដន់បានវាស់គូរមុនពេលអនុវត្ត, ការជ្រៀតចូលដែលវេជ្ជបណ្ឌិតអនុវត្តគឺត្រង់តែជាលិកាទន់ ហើយបានអនុវត្តយ៉ាងប៉ិនប្រសប់, កាត់បន្ថយនូវការ
ទន្រ្ទាន, ថ្នេរដេរល្អិតដោយចេសកែសម្ផស្ស ដូច្នេះហើយបន្ទាប់ពីកាត់ចេស គឺគ្មានទុកនូវស្នាម​ឡើយ។

តើបង្រួមក្បាលសុដន់មានគ្រោះថ្នាក់ដែរអត់?

បង្រួមក្បាលសុដន់គ្រាន់តែជាករណីវះកាត់តូចតាចសាមញ្ញ, ប៉ះពាល់ដល់បំណែកស្បែកនិងជាលិកា, ទន្រ្ទានបន្តិចបន្តួចដល់បណ្តាតំបន់ជុំវិញ ដូច្នេះហើយគឺមិនបង្កឡើងនូវបាតុភាពណា​ទាំងអស់។ ជាពិសេស, នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ពេលអនុវត្តទោះជាករណីណាក៏ដោយ សុទ្ធតែមានដំណាក់កាលពិនិត្យសុខភាព ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព, ដូច្នេះហើយ ការអនុវត្តន៍បង្រួមក្បាលសុដន់ក៏ដូច្នោះដែរ, ពិតជាសុវត្ថិភាព, មិនបង្កនូវគ្រោះថ្នាក់សូមមិត្រស្ងប់ចិត្តចុះ។

បង្រួមក្បាលសុដន់រយៈពេលប៉ុន្មានទើបអស់ហើមហើយស្អាត?

ក្រោយពេលអនុវត្តបង្រួមក្បាលសុដន់ បានប្រមាណគឺពី៥ដល់៧ថ្ងៃស្នាមរបួសនឹងអស់ហើម ហើយជាសះ, ពេលនេះមិត្រគ្មានអារម្មណ៍ថានៅឈឺតំបន់ក្បាលសុដន់ឡើយ។ ប្រហែលជា១ខែ ក្បាលសុដន់នឹងស្អាតធម្មជាតិដូចប្រាថ្នា ហើយមិត្រអាចប្រជុំជីវភាពជាធម្មតា។

បង្រួមក្បាលសុដន់រក្សាបានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

បង្រួមក្បាលសុដន់បានអនុវត្តដោយវិធីកម្ចាត់ចោលនូវស្បែកនិងជាលិកា ហើយបន្ទាប់មក គឺដេរមកវិញដោយចេសដេរកែសម្ផស្ស, គឺដោយសារបំណែកនៃក្បាលសុដន់ធំ បានវេជ្ជបណ្ឌិតកម្ចាត់ចោល ដូច្នេះហើយ លទ្ធផលនៃការបង្រួមក្បាលសុដន់រក្សាបានយ៉ាងយូរអង្វែង។

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04