background

កំណត់រូបសុដន់ធ្លាក់4D

កំណត់រូបសុដន់ធ្លាក់4D

កំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់ 4D ជាវិធីសា្រស្តស្តារមកវិញនូវស្ថាភាពសុដន់យារធ្លាក់ ឬអត់ស្មើយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព, សងមកវិញនូវរង្វង់ទី១អំពីរាងរៅនិងទីតាំងតុល្យភាព, ទាក់ទាញ, ណែនក្បំ, បច្ចេកទេសថ្មីកំពុងបានអនុវត្តសម្រេចជោគជ័យនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

រង្វង់ទី១បានចាត់ទុកថាជាកន្លែងទាក់ទាញបំផុតរបស់នារី និងបង្កើតនូវសម្រស់ទាក់ទាញអារម្មណ៍ដែលតែងតែមានស្រាប់របស់មនុស្សម្នាក់ៗ។ តែតាមថ្ងៃខែ, ដំណាក់កាលសម្រាលកូននឹងបណ្តាលឲ្យសុដន់របស់ស្រ្តីបាត់នូវភាពហាប់និងណែនក្បំ។ សុដន់យារធ្លាក់ជាបញ្ហាពិតជាពិបាកជៀសផុតណាស់ ពេលដែលស្រ្តីឈានចូលមជ្ឈិមវ័យ, ដើម្បីជម្នះនូវក្តីបារម្ភរួមនេះ, ការកំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់ 4D បានចាត់ទុកជាជម្រើសជួរមុខរបស់បងប្អូននារី, ជួយ
ឲ្យសុដន់វិលមកកាន់ភាពដូចកាលក្រមុំ, តែងតែណែនក្បំដូចកាលអាយុម្ភៃ។

Phương Pháp

កំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D គឺដូចម្តេច?

កំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D ជាបច្ចេកទេសដែលវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងជ្រៀតចូលដល់តំបន់សុដន់ ដើម្បីស្តារមកវិញនូវស្ថានភាពយារធ្លាក់, ជួយឲ្យក្បាលសុដន់វិលទៅកាន់ត្រូវទីតាំងតុល្យភាពហើយសមជាមួយរាងរៅនៃរាងកាយ។ ចំពោះស្រ្តីទាំងឡាយក្រោយពេលសម្រាលកូន, សុដន់មានភាពចាស់ បច្ចេកទេសកំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D អាចកែលម្អទាំងទំហំនៃសុដន់ផង លើកសុដន់ឲ្យខ្ពស់សមនឹងរាងកាយផង។ ស្ថិតលើករណី, អាចគួបផ្សំដាក់បន្ថែមថង់សុដន់ដើម្បីកម្មសិទ្ធិនូវរាងសុដន់ដូចកាលអាយុម្ភៃ។

បណ្តាកម្រិតយារធ្លាក់និងវិធីស្តារមកវិញយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពៈ

កំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D បានអនុវត្តស្ថិតលើកម្រិតយារធ្លាក់របស់ករណីនីមួយៗជាក់
ស្តែង, តាំងពីនោះវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងកំណត់នូវបណ្តាវិធីស្រ្តសមស្របជូនដល់រាល់អតិថិជនៈ

សុដន់យារធ្លាក់នៅកម្រិតស្រាលៈ

ការវះកាត់បានដំណើរការដោយវិធីយកចេញ នូវបំណែកស្បែកលើសនៅជាប់រង្វង់សុដន់, លើកសាច់ដុំក្រពេញដោះ, តាមរយៈនោះ ជួយឲ្យសុដន់បានលើកឲ្យខ្ពស់ ហើយណែនមូល
ជាង។

សុដន់យារធ្លាក់នៅកម្រិតមធ្យមៈ

វេជ្ជបណ្ឌិតកាត់ជុំវិញរង្វង់សុដន់, អូសតាមរូបអក្សរ V ចុះមកសុដន់។ បន្ទាប់មកកម្ចាត់ស្បែកលើសនិងជាលិកា, បន្ទាប់មកអូសបន្តឹងស្បែក ហើយដេរជិតមកវិញដោយចេសកែសម្ផស្ស, ជួយកែសុដន់ឲ្យខ្ពស់ជាង។

សុដន់យារធ្លាក់នៅកម្រិតធ្ងន់ៈ

វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការឆូតមួយផ្លូវតូចរូបរាងយុថ្កាពីបាតនៃរង្វង់សុដន់ដល់ផ្នត់សុដន់, បន្ទាប់មកកម្ចាត់ចោលបំណែកស្បែកលើសលើផ្នត់កន្ទួលនៃសុដន់, លើកចុងសុដន់ឲ្យខ្ពស់វិលទៅកាន់ទីតាំងប្រក្រតី។

Ưu Điểm

ស្តារមកវិញយ៉ាងប្រសិទ្ធភាពនូវសុដន់យារធ្លាក់

បច្ចេកទេសកំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D ថ្មីមានលទ្ធភាពកែលម្អគួរឲ្យពណ៌នានូវគុណវិបត្តិសុដន់យារធ្លាក់, នាំមកនូវសុដន់តុល្យភាពនិងសិចស៊ីជូនដល់បងប្អូននារី។

សុវត្ថិភាព, អត់ឥទ្ធិពលដល់មុខងារនៃភាពជាម្តាយ

បន្ទាប់ពីជ្រៀតចូលកែសម្ផស្សកំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D , ថង់ញាត់សុដន់បានដាក់ចូលទៅខាងក្នុង ហើយដាក់ក្រោមសាច់ដុំ ឬក៏មានករណីមួយចំនួនអត់ត្រូវការដាក់ថង់។ ដូច្នេះហើយ, បង្កើតមកវិញនូវសុដន់យារធ្លាក់ធានាសុវត្ថិភាពជាអតិបរមា, ធានាមុខងារចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះម្តាយ ហើយមិនបង្កនូវបាតុភាពណាទាំងអស់។

អត់ឈឺហើយអត់ទុកនូវស្នាម

អនុវត្តកំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D នឹងបានចាក់ថ្នាំសន្លប់ប្រយោជន៍បង្កនូវអារម្មណ៍ស្រួល ហើយមិនបង្កឈឺចាប់។ ទន្ទឹមនោះ, ផ្លូវវះក្នុងការកំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D ជាផ្លូវឆូតតូចណាស់, កាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវការទន្រ្ទាន បានជាអត់ទុកនូវស្លាកស្នាមអាក្រក់ក្រោយពេលវះកាត់។

ប្រសិទ្ធភាពកែសម្ផស្សរក្សាបានស្ថេរភាព

ក្រោយពេលកែសម្ផស្សកំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D មិត្រនឹងមានសុដន់ពេញលេញធម្មជាតិហើយលទ្ធផលនេះ នៅទាំងបានអូសបន្លាយបានយូរតាមថ្ងៃខែ។

Chỉ Định

បណ្តាករណីដែលគួរកំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D?

កម្រិតយឺតរបស់សុដន់ត្រូវថយចុះដោយសារវ័យឬដំណាក់កាលនៃភាពចាស់

សុដន់ត្រូវយារធ្លាក់ក្រោយពេលសម្រាលកូននិងចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះម្តាយ

សុដន់យារធ្លាក់ដោយសារសម្រកទម្ងន់ភ្លាមៗ

 

Quy Trình
photoForDesktop
 

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

ពិនិត្យជាជំហានដ៏សំខាន់, អាស្រ័យនោះអ្នកជំនាញទាំងឡាយនឹងកំណត់នូវកម្រិតយារធ្លាក់របស់សុដន់ ឆ្លងតានរយៈនោះ នឹងមានវិធីសាស្រ្តសមស្រប ដើម្បីនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពកែសម្ផស្សខ្ពស់ជូនដល់អតិថិជន។

ពិនិត្យសុខភាព

អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាពមុនពេលអនុវត្តនូវសេវាកម្ម ដើម្បីធានាឲ្យករណីវះកាត់បានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសុវត្ថិភា​ពនិងសម្រេចជោគជ័យ។

វាស់គូររាងសុដន់

ដើម្បីមានរាងសុដន់ស្អាត, វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងវាស់គូរនូវរាងសុដន់ថ្មី ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមគ្នា ហើយតុល្យភាព។

សម្លាប់មេរោគ

តំបន់សុដន់នឹងបានសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហ្មត់ចត់ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពក្នុងដំណាក់កាលអនុ-វត្ត​កែសុដន់។

ចាក់ថ្នាំសន្លប់

មុនពេលអនុវត្តកំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D , អតិថិជនបានចាក់ថ្នាំសន្លប់ ដូច្នេះហើយក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តពិតជាអត់ឈឺ ។

អនុវត្តកំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D

វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការឆូតមួយផ្លូវតូចរូបរាងយុថ្កាពីបាតនៃសុដន់ដល់ផ្នត់សុដន់, បន្ទាប់មកកម្ចាត់ចោលបំណែកស្បែកលើសលើផ្នត់កន្ទួលនៃសុដន់, លើកចុងសុដន់ឲ្យខ្ពស់វិលទៅកាន់ទីតាំងប្រក្រតី។ ក្រោយមកបិទជិតស្នាមវះដោយចេសដេរកែសម្ផស្ស។

ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច, អតិថិជននឹងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ ២-៣ថ្ងៃ, បន្ទាប់មកនឹងបានចុះពីពេទ្យវិលទៅផ្ទះប្រកបការងារស្រាលៗ។ អតិថិជននឹងបានកងជួរបុគ្គលិកថែទាំអតិថិជននៃមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូណែនាំពីរបៀបថែទាំប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីជួយឲ្យអតិថិជនទទួលបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សពេញចិត្តបំផុត។

 

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

            បង្កើតប្រឡោះរវាងសុដន់ទាំងពីរច្បាស់ជាងហើយស្អាតជាង

            នាំយកចុងសុដន់មកកាន់ទីតាំងខ្ពស់ជាង

            បង្កើតសមាមាត្ររវាងសុដន់និងជំនាងនៃរាងកាយ

            ជួយឲ្យបងប្អូននារីកាន់តែស្រួលក្នុងការជម្រើសនូវសម្លៀកបំពាក់

 

 

Hỏi Đáp

របៀបថែទាំក្រោយពេលវះកាត់កំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D:

ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់កំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D: គឺជាដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់ក្រៃលែង, ព្រោះលទ្ធផល, រយៈពេលជាសះឆាប់ឬយឺត សុទ្ធតែស្ថិតលើកត្តានេះ។ បន្ទាប់ពីអនុវត្តកំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D: ហើយរួច បងប្អូននារីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ៈ

  • កុំទុកឲ្យស្នាមរបួសប៉ះផ្ទាល់ជាមួយទឹកបណ្តាលឲ្យដំណើរការជាសះត្រូវយឺតយ៉ាវ
  • ពាក់អាវទ្រនាប់កំណត់រូបក្នុង១ខែដំបូង ដើម្បីទទួលបាននូវសុដន់តុល្យភាព។
  • កុំបរិភោគនូវអាហារមួយចំនួនបណ្តាលឲ្យស្នាមលៀនសាច់ដូចៈ របស់សុទ្រ, ត្រកួន, សាច់មាន់, សាច់គោ, ដំណើប។ល។ និងបណ្តាអាហារដែលប្រតិកម្មជាមួយរាងកាយ
  • ក្រោយពេលវះកាត់បាន២សប្តាហ៍គួរតែម៉ាស្សាសុដន់ស្រាលៗ ដើម្បីសុដន់ឆាប់ទន់ ហើយកាន់តែធម្មជាតិ
  • ជៀសវាងការចូលរួមបណ្តាសកម្មភាពហាត់កីឡាក្នុង១-២សប្តាហ៍ក្រោយពេលកែ

សុដន់។

  • លេបថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជានិងកាត់ចេសបន្ទាប់ពី៧ថ្ងៃ
  • មកពិនិត្យឡើងវិញតាមកាលកំណត់

កំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D: នៅទីណាស្អាតហើយសុវត្ថិភាព?

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ឆ្លើយតបគ្រប់សព្វនូវបណ្តាស្តង់ដារនៃប្រព័ន្ធមន្ទីរពេទ្យជួរមុខ នាពេលសព្វថ្ងៃជាមួយមុខជំនាញដោយឡែកជាច្រើន, ជួយឲ្យអតិថិជនរាប់ពាន់រូបទទួលបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សដូចប្រាថ្នា។ ជាមួយកងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតពូកែខាងមុខជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ជាង៣០ឆ្នាំ នឹងជួយមិត្រកម្មសិទ្ធិរង្វង់ទី១ស្អាតហើយសុវត្ថិភាព។ មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូធានាប្រើប្រាស់សារធាតុថង់ញាត់កម្រិតខ្ពស់ដែលបានស្នងការ FDA បញ្ជាក់អំពីកម្រិតសុវត្ថិភាពនិងកាតធានាអស់មួយជីវិត។ ដូច្នេះហើយពិតជាឆបជាមួយនឹងរាងកាយ ហើយនាំមកជូនមិត្រនូវរង្វង់ទី១ពេញលេញនិងធម្មជាតិបំផុត។

ជាពិសេស, ជាមួយកងជួរថែទាំអតិថិជនយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនិងអស់ពីចិត្ត, តែងតែត្រៀមជាស្រេចជំនួយអតិថិជនមុនពេល, ក្នុងពេលនិងក្រោយពេលអនុវត្ត។ បន្ទាប់ពីកំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D: មិត្រនឹងបានសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យពីរបីថ្ងៃ បន្ទាប់មកគឺវិលទៅផ្ទះប្រកបការងារ​ស្រាលៗ។ មិត្រនឹងបានកងជួរអ្នកថែទាំជំងឺ, វេជ្ជបណ្ឌិតនៃមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូថែទាំនិងណែនាំពីរបៀបថែទាំបន្ទាប់ពីវះកាត់ ដោយអស់ពីចិត្តរហូតដល់ពេលសម្រេចបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សពេញចិត្តបំផុត។

កំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D: តើឈឺដែរអត់?

កំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D: អត់ឈឺ ពីព្រោះវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងដំណើរការចាក់ថ្នាំសណ្តំមុនពេល​ដំណើរការអនុវត្ត។ ទន្ទឹមនោះ, ក្រោយពេលវះកាត់វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងឲ្យមិត្រប្រើប្រាស់ថ្នាំកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ ដូច្នេះហើយពិតជាស្រួលក្រោយពេលវះកាត់។

 

កំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D: រក្សាបានរយៈពេលប៉ុន្មា?

កំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D: ជាវិធីសាស្រ្តមួយរក្សាបានលទ្ធផលយូរអង្វែង។ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹង​វះកាត់បានដំណើរការកម្ចាត់ចោលជាលិកានិងស្បែកលើសនៅតំបន់សុដន់យារធ្លាក់, ជួយ
ស្ថេរភាពតំបន់សុដន់ ដូច្នេះហើយលទ្ធផលរក្សាបានសុដន់ស្អាតយូរអង្វែងនិងស្ថេរភាព, ជូនអតិថិជននូវសុដន់ណែនក្បំ, ទាក់ទាញអារម្មណ៍។

កំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D: តើសុវត្ថិភាពដែរអត់?

អាស្រ័យអនុវត្តនូវបច្ចេកទេសទំនើប បានជាក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តបង្កើតមកវិញនូវសុដន់យារធ្លាក់ បានជួយកាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវបណ្តាការរងរបួស, អនុវត្តយ៉ាងឆាប់, រួមជាមួយនោះ គឺដំណាក់កាលពិនិត្យសុខភាពមុនពេលអនុវត្តវះកាត់ ដូច្នេះហើយ ធានាសុវត្ថិភាពជាដាច់ខាតជូនដល់អតិថិជន ទោះជាករណីវះកាត់ណាក៏ដោយនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ។

 

កំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D: តើបង់ពេលសម្រាកយូរប៉ុន្មាន?

ទោះជាការវះកាត់ណាក្តី ក៏ប៉ះពាល់ដល់រាងកាយដែរ ហើយក៏ត្រូវការពេលសម្រាកដែរ។ កំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D បានដំណើរការក្នុងបន្ទប់វះកាត់ទំនើប, មានឧបករណ៍សម្ភារៈ គ្រប់សព្វ, ដូច្នេះហើយពេលអនុវត្ត គឺពី៤៥-៦០នាទី។ បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច, មិត្រគ្រាន់តែសម្រាក១យប់នៅមន្ទីរពេទ្យ ហើយ៧ថ្ងៃក្រោយ មិត្រអាចកាត់ចេសបានហើយ។ សប្តាហ៍ដំបូងមិត្រអាចប្រកបនូវការងារស្រាលៗ, ធម្មតា។ ពាក់អាវទ្រនាប់កំណត់រូបក្នុង១ខែដំបូង។ ដូច្នេះ ការកំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់4D គឺមិនបង់ពេលសម្រាកច្រើនឡើយ។

 

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04