ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

បាញ់ចិញ្ចើមភ្នែកដោយពង្រាយម្សៅ

បាញ់ចិញ្ចើមដោយភ្នែកដោយពង្រាយម្សៅតាមបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េ ជាការរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ដោយប្រើទឹកខ្មៅស្អាតដូចធម្មជាតិដែល ត្រូវបានស្រង់ចេញពីឱសថជាមួយនឹងការបង្កើតស្នាមចិញ្ចើម ភ្នែកទន់បេបធម្មជាតិហើយនោះបានក្លាយជានិន្នាការថ្មី និងត្រូវបានបងប្អូនស្ត្រីភាគច្រើនជ្រើសរើស ។ដំណោះស្រាយយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដើម្បីកែសម្រួលអោយចិញ្ចើមបាន រង្វើល ភ្លាវ អាចជួយស្ត្រីជាម្ចាស់ នៃ ចិញ្ចើមភ្នែកមួយគូស្អាតបែបធម្មជាតិដោយមិនចាំបាច់តុបតែងមុខខ្លួនឯង។

 

ហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសបាញ់ចិញ្ចើមភ្នែកដោយពង្រាយម្សៅ?

1ចិញ្ចើមភ្នែកមួយគូច្បាស់លាស់និងស្អាតដូជធម្មជាតិ

បាញ់ចិញ្ចើមភ្នែកដោយពង្រាយម្សៅគឺ  ជាទម្រង់មួយក្នុងការកែសម្ផស្សខុសពីការសាក់មុនទាំងស្រុង។ ការបាញ់ចិញ្ចើមភ្នែកតាមបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េជួយផ្តល់លទ្ធផលដូចធម្មជាតិខ្លាំងណាបាញ់ចិញ្ចើមដោយភ្នែកដោយពង្រាយម្សៅគឺជាការគូបផ្សំរវាងបច្ចេកទេសបាញ់ដូចរបៀបប៉ាក់ និងបច្ចេកទេសពង្រាយម្សៅ ជួយបន្ទាត់ចិញ្ចើមច្បាស់លាស់ដូចធម្មជាតិ។

2ប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែង

បច្ចេកទេសបាញ់ចិញ្ចើមខាងក្រោមដោយការប្រើម្ជុលដ៏តូចដែលនាំទឹកខ្មៅសាក់ចូលក្នុងស្បែកនិងប្រើ ទឹកទឹកខ្មៅសាក់ត្រូវបានស្រង់ពីរុក្ខជាតិដោយមានភាពស្អិតក្រមួតខ្ពស់ ដូច្នេះបន្ទាប់ពីការបាញ់ចិញ្ចើម អ្នកនឹងរក្សាបាននូវភាពស្រស់ស្អាតយ៉ាងស្ថេរភាពក្នុងរយៈពេលវែង។

3ពិតជាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្បែក

បាញ់ចិញ្ចើមភ្នែកដោយពង្រាយម្សៅ ត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងបន្ទប់ឥតមេរោគជាដាច់ខាតទឹកថ្នាំសាក់អាច ប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មនិងឧបករណ៍ត្រូវបានកំចាត់មេរោគមុនពេលប្រើសម្រាប់អតិថិជន ដូច្នេះវានឹង ធានាអោយអតិថិជនទទួលនូវសុវត្ថិភាព ប្រតិកម្មរបស់ស្បែក មិនបណ្តាលឱ្យភាពឥតស្រួលឬ ប្តូរពណ៍ ទេ ។

4ស្រស់ស្អាតភ្លាមបន្ទាប់ពីការប្រតិបត្តិ

បច្ចេកទេសបាញ់ចិញ្ចើមដោយពង្រាយម្សៅអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនទាំងអស់ដោយ មានប្រសិទ្ធិភាពបានភ្លាមស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិបន្ទាប់ពីការអនុវត្តអតិថិជនមិនចាំបាច់ចំណាយពេលសំរាកយូរទេ ។

តើអ្នកណាគួរតែអនុវត្ត?

 

1ចិញ្ចើមមានរង្វើល រសាត់ពណ៍

2ករណីដែលធ្លាប់បាញ់ចិញ្ចើមក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលមិនពេញចិត្តនោះទេ

3ករណីចង់បង្កើតរូបរាងចិញ្ចើមមានបែបថ្មីដូចអ្នកចង់បាន។

អាស័យដ្ឋានបាញ់ចិញ្ចើុមដោយពង្រាយម្សៅ

មិនត្រឹមតែជាទីតាំងដឹកនាំក្នុងវិស័យវះកាត់កែសម្ផស្សនិងព្យាបាលដោយមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែ មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សភូង៉ុកថែមទាំងត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាអាស័យដ្ឋានមួយដែលមានសេវាបាញ់សាក់កែសម្ផស្សតាមបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបច្ចុប្បន្ននេះ។ ក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្ត បាញ់សាក់បច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកទេសបាញ់ចិញ្ចើុមដោយពង្រាយម្សៅត្រូវបានអតិថិជនភាគច្រើនជ្រើសរើសជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បច្ចុប្បន្ននេះ។
 
ក្រុមភ្នាក់ងារបច្ចេកទេស ដែលមានបទពិសោធច្រើឆ្នាំ និងមានភ្នែកសាភ័ណភ្ឌភាពល្្អច្បាស់លាស់ អាចជួយវាស់ទំរង់ចិញ្ចើមអោយសម នឹងផ្ទៃមុខរបស់អតិថិជបច្ចេកទេស បាញ់សាក់ចិញ្ចើុមដោយ ពង្រាយម្សៅបែបកូរ៉េឆ្នាំ២០១៥ ពិតជាបានធ្វើអោយអតិថិជនទាំងអស់ពេញចិត្តសូម្បីតែអតិថិជនដែល ពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបំផុត។វិធីសាស្រ្តនេះមានលក្ខណៈសាមញ្ញនិងមានឆាប់រហ័សដែលធ្វើឱ្យចិញ្ចើម ទាំងសង្ខាងច្បាស់លាស់ដូចធម្មជាតិនិងសមស្របសម្រាប់អតិថិជនច្រើន។

 

ដំណើរការអនុវត្ត

 

1ប្រឹក្សាឲ្យអតិថិជន

ភ្នាក់ងារបាញ់សាក់ នឹងពិនិត្យស្ថានភាពចិញ្ចើមបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកហើយ បន្ទាប់មកគេនឹងកំណត់ពី លក្ខណៈនៃផ្ទៃមុខដើម្បីជ្រើសទំរង់ម៉ូដចិញ្ចើមឱ្យបានសមនឹងអតិថិជននិមួយៗ។

2គូរទមរង់ចិញ្ចើមថ្មី

ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈនៃផ្ទៃមុខរបស់មនុស្សម្នាក់ អ្នកជំនាញនឹងគូរចិញ្ចើមថ្មីអោយបានចុះសម្រុង បំផុត ដើម្បីកំណត់បានរូបរាងចិញ្ចើមមុនពេលធ្វើការបាញ់ចិញ្ចើមនេះ។

3ចិញ្ចើមចាក់ថ្នាំស្ពឹកប្រចាំតំបន់

 
តំបន់ចិញ្ចើមនឹងត្រូវបានចាក់ថ្នាំស្ពឹកភ្លាម ដូចច្នេះក្នុងពេលគេបាញ់ចិញ្ចើុមអ្នកពិតជាមិនមានអារម្មណ៍ ឈឺ ឬមិនស្រួលនៅពេលដែលអនុវត្តសកម្មភាពនោះ។
 

4អនុវត្តការបាញ់ចិញ្ចើុមដោយពង្រាយម្សៅ

 

ដំណើការនៃបាញ់ចិញ្ចើុមដោយពង្រាយម្សៅត្រូវបានធ្វើ ប្រមាណ ៦0 នាទី។ បច្ចេកទេស បាញ់សាក់ចិញ្ចើុមដោយពង្រាយម្សៅនោះគឺជាគូបផ្សំរវាងបច្ចេកទេសបាញ់សាក់ចិញ្ចើុមនិងបច្ចេកទេសពង្រាយម្សៅដ៏ម៉ូតរលោង អាចជួយអោយបង្កើតមានភាពស្រស់ស្អាតដូចធម្មជាតិនិងមានជើងចិញ្ចើម ទាំងសង្ខាងច្បាស់លាស់។

VIDEO

image

time
Thời gian phẫu thuật

Đang Cập Nhật

syringe
Phương pháp gây mê

Đang Cập Nhật

hospital
Nhập viện

Đang Cập Nhật

scissors
Cắt chỉ

Đang Cập Nhật

calendar
Thời gian hồi phục

Đang Cập Nhật

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា