បម្រើប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់ 24/7

blog image

សេវា​បំរើមាន​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​ គឺ​អ្វី​ដែល​អតិថិជន​មាន​អារម្មណ៍​យ៉ាង​ច្បាស់ជាងគេ​ នៅ​ពេលគេ​ទៅ​កាន់ មន្ទីរពេទ្យ​កែសម្ផស្ស​ង៉ុ​ក​ភូ​ មាន​អារម្មណ៍​ស្រួលចិត្តដោយមាន​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ ​និង​ថែរក្សា​​អតិថិជន យ៉ាងម៉ត់ចត់ ​សម្រាប់គ្រប់​ដំណាក់​កាលកែសម្ផស្ស ដើម្បី​ធានាការ​ពេញចិត្ត​ដល់​អតិថិជនជា​ដាច់ខាត​។ ក្រុម​បុគ្គលិកជំនាញផ្នែកប្រឹក្សាមានចរិតម៉ត់ចត់ ស្បាយរីករាយ ស្មោះចិត្ត ​តែង​តែ​ត្រៀម​ខ្លួន​ជា​ស្រេច​ដើម្បី​បម្រើ​អតិថិជន បង្កើត​អារម្មណ៍​មិត្ត​ភាព បន្ទាប់ពីអតិថិជនមកដល់​មន្ទីរពេទ្យ​កែសម្ផស្ស​ភូ​ង៉ុ​ក​ជា​លើក​ដំបូង​។

បំរើដោយស្មោះចិត្តនិងម៉តចត់

បំរើដោយស្មោះចិត្តនិងម៉តចត់

ឧបករណ៍ទំនើប បច្ចេកវិទ្យាកកែសម្ផស្សមានម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតមានបទពិសោធជាង២៥ ឆ្នាំ មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ កំពុងនាំមុខគេនៅក្នុងវិស័យសោភ័ណ្ឌភាព ដើម្បីនាំមកនូវ...

មើលបន្ថែមទៀត
បម្រើប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់ 24/7

បម្រើប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់ 24/7

ឧបករណ៍ទំនើប បច្ចេកវិទ្យាកកែសម្ផស្សមានម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតមានបទពិសោធជាង២៥ ឆ្នាំ មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ កំពុងនាំមុខគេនៅក្នុងវិស័យសោភ័ណ្ឌភាព ដើម្បីនាំមកនូវ...

មើលបន្ថែមទៀត
ឧបករណ៍ទំនើប

ឧបករណ៍ទំនើប

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូបានវិនិយោគប្រព័ន្ធឧបករណ៍សម្ភារៈទំនើប ទាន់សម័យបំផុត មកពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចជា ប្រទេសអាមេរិច ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ប្រទេសកូរ៉េ ។ល។ ដោយមានម៉ាស៊ីនបម្រើល្...

មើលបន្ថែមទៀត