ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

Porcelain veneers

Răng sứ thẩm mỹ là giải pháp thẩm mỹ phục hình răng đang được hơn 90% khách hàng lựa chọn và khắc phục những khuyết điểm của răng như khuyết răng, gãy răng, răng mòn men, nhiễm màu… mang đến cho khách hàng hàm răng đều đặn, tự nhiên và luôn tự tin với nụ cười rạng rỡ.

Đang cập nhật...

time
Thời gian phẫu thuật

Đang Cập Nhật

syringe
Phương pháp gây mê

Đang Cập Nhật

hospital
Nhập viện

Đang Cập Nhật

scissors
Cắt chỉ

Đang Cập Nhật

calendar
Thời gian hồi phục

Đang Cập Nhật

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា