background

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងខ្ចី Surgiform

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ អនុវត្តបច្ចេកទេសកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងខ្ចី Surgiform នាំមកជូនអតិថិជននូវការសាកល្បងសេវាកម្មកែសម្ផស្សសុវត្ថិភាព, ប្រសិទ្ធភាព ជាមួយនឹងរូបរាងច្រមុះស្អាតធម្មជាតិសមជាមួយរង្វង់មុខ។ ជាមួយបណ្តាគុណសម្បត្តិលេចធ្លោ, កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងខ្ចី Surgiform គឺមួយក្នុងចំណោមនៃការជម្រើសមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតចំពោះបរិស័ទកែសម្ផស្ស ពីព្រោះគុណសម្បត្តិទាំងនោះនៃបច្ចេកទេសថ្មីដែលនាំមក ពុំដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនខកបំណងឡើយ។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ អនុវត្តបច្ចេកទេសកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងខ្ចី Surgiform នាំមកជូនអតិថិជននូវការសាកល្បងសេវាកម្មកែសម្ផស្សសុវត្ថិភាព, ប្រសិទ្ធភាព ជាមួយនឹងរូបរាងច្រមុះស្អាតធម្មជាតិសមជាមួយរង្វង់មុខ។ ជាមួយបណ្តាគុណសម្បត្តិលេចធ្លោ, កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងខ្ចី Surgiform គឺមួយក្នុងចំណោមនៃការជម្រើសមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតចំពោះបរិស័ទកែសម្ផស្ស ពីព្រោះគុណសម្បត្តិទាំងនោះនៃបច្ចេកទេសថ្មីដែលនាំមក ពុំដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនខកបំណងឡើយ។

Phương Pháp

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងខ្ចី Surgiform គឺជាអ្វី?

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងខ្ចី Surgiform គឺជាការគួបផ្សំល្អឥតខ្ចោះរវាងបច្ចេកទេសកែទាំងស្រុងនូវរូបរាងច្រមុះ អាស្រ័យអនុវត្តនូវបច្ចេកទេសកែច្រមុះទាន់សម័យ ជាមួយសារធាតុឆ្អឹងខ្ចី surgiform ល្អបំផុតសព្វថ្ងៃ។ នេះគឺវិធីសាស្រ្តកែច្រមុះប្រើប្រាស់ឆ្អឹងខ្ចីជីវសាស្រ្ត Surgiform សារធាតុបានផលិត100% ពី ePTFE, សារធាតុចម្រុះមួយបាន FDA អាមេរិកផ្ទៀងផ្ទាត់គុណភាពនិងផ្តល់លិខិតច្បាប់ប្រើប្រាស់។ Surgiform ជាសារធាតុបានផ្សំឡើងដោយរាប់លានរន្ធតូចៗមានខ្នាត micro ឲ្យច្បាប់បណ្តាជាលិកាឆ្លងទៅបាន, បន្ទាប់ពីដាក់សារធាតុចូលទៅខាងក្នុងនៃក្រអូងនៃច្រមុះ, ជាលិកាផុសឡើងច្បាមជាប់នឹងឆ្អឹងខ្ចីបង្កើតបានអង្គការមួយខ្លាំងជាង, បង្កើតបានរូបរាងច្រមុះស្អាតឥតខ្ចោះ​ហើយស្ថេរភាពយូរអង្វែង។

ជាមួយវិធីសាស្រ្តកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងខ្ចី Surgiform , ត្រង់1/3 ពេលមុន ច្រមុះបានកែដោយឆ្អឹងខ្ចីត្រចៀក និង 2/3 ក្រោយមកក្តោងច្រមុះបានកែដោយឆ្អឹងខ្ចីជីវសាស្រ្ត Surgiform ។ ឆ្អឹងខ្ចីតួត្រចៀកនិងឆ្អឹងខ្ចី Surgiform មានកម្រិតឆបខ្ពស់ជាមួយនឹងរាងកាយ, មិនសូវកើតមានស្ថានភាពការលុបបំបាត់រាងកាយជាមួយនឹងសារធាតុ។

សារធាតុនេះ គឺប្រើប្រាស់បានយូរនិងអាចបត់បែនបានយ៉ាងច្រើន បើធៀបទៅនឹងបណ្តាប្រភេទសារធាតុញាត់ធម្មតា, មានរូបរាងស្រស់ស្អាត, រក្សាបានយូរអង្វែង។ ជាពិសេស,
បណ្តាអ្នកដែលមានរាងច្រមុះសំប៉ែត ខណៈដែលបានអនុវត្តជាមួយឆ្អឹងខ្ចី Surgiform គឺរង្វង់មុខ​បានកែលម្អយ៉ាងច្រើន ពេលដែលកែក្តោងច្រមុះឲ្យខ្ពស់ឡើង។

Ưu Điểm

គុណសម្បត្តិ

រចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនូវរាងច្រមុះ, ដោះស្រាយបាននូវគុណវិបត្តិទាំងឡាយរបស់ច្រមុះដូចៈ ក្តោងច្រមុះទាប, ក្បាលច្រមុះគគ្រើមធំ, ច្រមុះកំពិត, ច្រមុះខ្លី។ល។ អតិថិជននឹងទទួលបាននូវរាងច្រមុះសមគ្នា, ទន់ល្មើយហើយស្អាតបែបធម្មជាតិ, អត់រដុប។

អត់កើតមានស្ថានភាពវៀចក្តោងច្រមុះ

បង្កើតរន្ធរាប់លាន micro យ៉ាងតូចអស្ចារ្យឲ្យច្បាប់សរសៃឈាមឆ្លងកាត់បានយ៉ាងងាយស្រួលជួយឲ្យជាលិកាច្បាមជាប់ឆ្អឹងខ្ចីបង្កើតការរួបរួមកាន់តែរឹងមាំ។

កម្រិតឆបដូចជាដាច់ខាត

កម្រិតឆបនៃឆ្អឹងខ្ចី Surgiform នឹងរាងកាយយ៉ាងខ្ពស់, កាត់បន្ថយបាននូវបណ្តាបញ្ហាការលុបបំបាត់ឬប្រតិកម្មជាមួយសារធាតុឆ្អឹងខ្ចី។ ឆ្អឹងខ្ចីជីវសាស្ត្រ surgiform មានភាពកំណត់រូបខ្ពស់, អត់វៀចក្តោងច្រមុះ, ជួយឲ្យច្រមុះចូល form កាន់តែឆាប់ជាង។

រក្សាបាននូវរាងច្រមុះស្អាតអស់មួយជីវិត

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ surgifrom មានភាពឆបខ្ពស់, រក្សាបានលទ្ធផលយូរអង្វែង, ជម្នះបានទាំងស្រុងនូវស្ថានភាពក្បាលច្រមុះក្រហមរលោង។

Chỉ Định

តើករណីណាគួរនឹងកែច្រមុះរចននាសម្ព័ន្ធ surgiform ?

-ច្រមុះដែលមានគុណវិបត្តិច្រើនដូចៈ ទាបសំប៉ែត, ធំ, វៀច។ល។

-ច្រមុះធ្លាប់បានកែហើយ តែមិនទាន់សម្រេចបាននូវលទ្ធផលដូចប្រាថ្នា។

-ចង់កម្មសិទ្ធិរាងច្រមុះស្អាតទាំងស្រុងធម្មជាតិដូចពិត។

 

Quy Trình

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

ពិនិត្យជាជំហានយ៉ាងសំខាន់, អាស្រ័យនោះ អ្នកឯកទេសនឹងកំណត់អនុវត្តនូវវិធីសាស្រ្តកែច្រមុះណានឹងនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពកែសម្ផស្សខ្ពស់ជូនអតិថិជន។

ពិនិត្យសុខភាព

អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាពមុនពេលអនុវត្តសេវាកម្ម ដើម្បីធានាឲ្យករណីវះកាត់បានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសម្រេចជោគជ័យ។

វាស់គូររាងច្រមុះឲ្យសមជាមួយនឹងរង្វង់មុខ

ដើម្បីទទួលបាននូវរាងច្រមុះស្អាតឥតខ្ចោះ, វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងវាស់គូរនូវរាងច្រមុះថ្មីធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យសមបំផុតជាមួយនឹងរង្វង់មុខ, ចាប់ពីនោះកំណត់នូវសារធាតុផ្គុំសមស្របបំផុត, ដើម្បីបង្កើតបាននូវកម្រិតខ្ពស់ទន់ល្មើយឲ្យច្រមុះ។

សម្លាប់មេរោគនិងចាក់ថ្នាំស្ពឹកតំបន់ច្រមុះ, ត្រចៀក

តំបន់ច្រមុះ, ត្រចៀកបានសម្លាប់មេរោគយ៉ាងម៉ត់ចត់ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព ហើយបន្ទាប់មកនឹងដំណើរការចាក់ថ្នាំស្ពឹក, ជួយឲ្យអតិថិជនមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ surgiform។

អនុវត្តយកឆ្អឹងខ្ចីត្រចៀក

ឆ្អឹងខ្ចីត្រចៀកបានយកយ៉ាងស្រាលៗ ហើយបិទជិតស្នាមវះដោយចេសដេរកែសម្ផស្ស ដូច្នេះហើយពិតជាអត់ឃើញនូវស្នាមឡើយ។

អនុវត្តកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ surgiform

បន្ទាប់ពីយកឆ្អឹងខ្ចីតួត្រចៀកហើយរួច គួបផ្សំនឹងឆ្អឹងខ្ចីសិប្បនិមិត្រ, វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងលះយ៉ាងស្រាលៗ ហើយដាក់សារធាតុផ្គុំចូលដើម្បីបង្កើតបាននូវរាងច្រមុះស្អាត, ឆ្អឹងខ្ចីតួត្រចៀកបានស្រូបការពារ 1/3 ក្បាលច្រមុះ, 2/3 ក្តោងច្រមុះបានកែឲ្យខ្ពស់ដោយឆ្អឹងខ្ចី surgiform ។ បច្ចេកទេសកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ surgiform នឹងប្រើប្រាស់នូវបំណែកផ្គុំរូប3D សម្រាប់បញ្ឈរជំហរច្រមុះឲ្យខ្ពស់, បង្កើតបាននូវរន្ធច្រមុះតូច ទន្ទឹមនឹងនោះកែបាននូវគុណវិបត្តិទាំងឡាយដ៏ពិបាករបស់ច្រមុះដូចច្រមុះកោង, វៀចបន្ទះបាំង។ ក្រោយពេលកែច្រមុះ មិត្រនឹងទទួលបាននូវរាង​ច្រមុះខ្ពស់ស្រឡះ, ស្រស់បស់, ស្អាតធម្មជាតិ ហើយអត់លេចឃើញស្លាកស្នាមកែសម្ផស្សឡើយ។

ថែទាំក្រោយបពេលវះកាត់

បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច, អតិថិជនវិលមកកាន់ផ្ទះប្រកបការងារជាធម្មតា។ អតិថិជននឹងបានកងជួរបុក្គលិកថែទាំអតិថិជននៃមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូណែនាំពីរបៀថែទាំប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីជួយឲ្យអតិថិជនទទួលបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សពេញចិត្តបំផុត។

Hình Ảnh Trước Sau

លទ្ធផលក្រោយពេលកែច្រមុះរច​នាសម្ព័ន្ធ

-កម្មសិទ្ធិរាងច្រមុះស្អាតធម្មជាតិ

-សមជាមួយរង្វង់មុខ។

-រាងច្រមុះស្អាត, ប្រើប្រាស់បានយូរ។

 

Hỏi Đáp

តើកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ surgiform នៅទីណាស្អាតហើយសុវត្ថិភាព?

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូតែងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជានិច្ច និងអនុវត្តនូវបច្ចេកទេសកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធជឿនលឿនបំផុតសព្វថ្ងៃ ជាមួយបណ្តាគុណសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យនឹងជម្នះបាននូវ
បណ្តាដែនកំណត់នៃវិធីសាស្រ្តកែច្រមុះពីមុន, នាំមកជូនអតិថិជននូវរាងច្រមុះខ្ពស់ស្អាតធម្មជាតិ ហើយសមនឹងរង្វង់មុខ។

មកកាន់មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ, អតិថិជនស្ងប់ចិត្តទាំងស្រុងពីព្រោះកងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតជាអ្នកជំនាញ មិនត្រឹមតែពូកែខាងមុខជំនាញប៉ុណ្ណោះទេ នៅទាំងមានហត្ថាទាំងទ្វេយ៉ាងប៉ិនប្រសប់និងភ្នែកសោភ័ណភាពដ៏អស្ចារ្យនាំមកជូនមិត្រនូវក្តោងច្រមុះខ្ពស់ស្អាត, ធម្មជាតិហើយសមនឹងរង្វង់មុខ។ បណ្តាបច្ចេកទេសថ្មីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជានិច្ចនិងអនុវត្តដើម្បីនាំមកនូវភាពពេញចិត្តនិងទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជន។ ក្រៅពីនោះ, ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ, ឧបករណ៍ទំនើបក៏បានបំពាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជំនួយការល្អបំផុតក្នុងរាល់ករណីវះកាត់, នោះគឺជា
បណ្តាកត្តាដ៏សំខាន់សម្រាប់នាំមកនូវភាពពេញចិត្តបំផុតជូនអតិថិជន។

 

ថែទាំបន្ទាប់ពីកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ surgiform យ៉ាងដូចម្តេច?

ដើម្បីធានានូវលទ្ធផលកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ surgiform បានល្អឥតខ្ចោះដូចបំណងប្រាថ្នា, មិត្រគួរយកចិត្តទុកដាក់នូវប្រការមួយចំនួនពេលថែទាំនៅហ្នឹងផ្ទះ

-លេបថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជា។

-ក្នុងរង្វង់ពី៥-៧ថ្ងៃដំបូងនឹងមានបង់រុំ, ក្រោយពេលកាត់ចេសនឹងបានដោះបង់រុំចេញ។ សូមមិត្រអញ្ជើញមកកាន់មន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីវេជ្ជបណ្ឌិតដោះរណបនិងកាត់ចេស, ដាច់ខាតមិនធ្វើតាមចិត្តនៅឯផ្ទះ។

-កាត់បន្ថយការពាក់វ៉ែនតាក្នុង១ខែដំបូង, មិនដេកផ្អៀងក្នុងរង្វង់ពី១-២សប្តាហ៍ដំបូង, កាត់បន្ថយជាដាច់ដាតមិនឲ្យរងរបួស, ប៉ះពាល់ខ្លាំង, មិនលេងកីឡាក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកែច្រមុះរួច។

- បន្ថែមភាពធន់របស់រាងកាយដោយបណ្តាទឹកផ្លែឈើ, អាហារសម្បូរដោយប្រូតេអ៊ីន។ល។ ដូចជាទឹកក្រូច, ទឹកការ៉ូត  ជាដើម

-វិលមកកាត់ចេសនិងពិនិត្យឡើងវិញតាមកាលកំណត់របស់វេជ្ជបណ្ឌិត។

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ surgiform រយៈពេលប៉ុន្មានទើបស្អាត?

រយៈពេលច្រមុះជាហើយអស់ហើមបន្ទាប់ពីកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ surgiform ស្ថិតលើធាតុនៃមនុស្សម្នាក់ៗ, តាមធម្មតាប្រហែលជាប្រមាណពី១-២សប្តាហ៍, តែដើម្បីច្រមុះជាស្រឡះនិងស្អាតធម្មជាតិដូចប្រាថ្នាហោចណាស់ក៏១ខែដែរ។

បន្ទាប់ពី១សប្តាហ៍កាត់ចេស, មិត្រមិនទាន់ឃើញរាងច្រមុះរបស់ខ្លួនច្បាស់នៅឡើយទេនិងស្អាតបំផុតក្នុងរយៈពេលនេះ។ ក្រោយពេលកាត់ចេសនិងដោះបង់ គឺច្រមុះនៅតែហើមបន្តិចបន្តួច ហើយក៏ចាប់ផ្តើមមើលឃើញច្បាស់នូវរាងច្រមុះ, ឃើញច្រមុះរបស់ខ្លួនស្ថេរភាពហើយប្រកបការងារងាយស្រួលជាង។

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ surgiform តើបានអស់មួយជីវិតដែរអត់?

តាមប្រសាសន៍វេជ្ជបណ្ឌិត, កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ surgiform ប្រើប្រាស់សារធាតុឆ្អឹងខ្ចីបានដាក់ចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់អតិថិជនមានលទ្ធភាពស្ថិតនៅយូរអង្វែង។ នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ប្រើប្រាស់ឆ្អឹងខ្ចី surgiform កែក្តោងច្រមុះឲ្យខ្ពស់ និងឆ្អឹងខ្ចីរបស់ខ្លួនតួត្រចៀកការពារក្បាលច្រមុះ, មានលទ្ធភាពរក្សាបានយូរអង្វែងអស់មួយជីវិត។​ ទន្ទឹមនោះ, លទ្ធផលរក្សាបានអស់មួយជីវិតដែរឬអត់ គឺស្ថិតលើធាតុរបស់អតិថិជន, របៀបថែទាំនិងរបបបរិភោគនៃមនុស្សម្នាក់ៗ។

 

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ surgiform តើឈឺឬទេ?

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ surgiform ជាករណីវះកាត់មួយប្រាកដជាបង្កនូវអារម្មណ៍ថាឈឺទោះជាតិចឬច្រើនក្តី ស្ថិតលើកម្រិតធន់នឹងការឈឺនៃមនុស្សម្នាក់ៗដែលមានអារម្មណ៍ខុសពីគ្នា។ មុនពេលអនុវត្តកែច្រមុះ, វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងចាក់ថ្នាំស្ពឹកតំបន់ច្រមុះ ដូច្នេះហើយពេលអនុវត្តពិតជាអត់ឈឺ។ ពេលធ្វើហើយរួច, មានអារម្មណ៍ថាឈឺត្រង់បំបន់ច្រមុះនឹងបាត់ទៅវិញបន្ទាប់ពីប្រមាណ៣ថ្ងៃដំបូង និងក្នុងស្ថានភាពធន់បានរបស់មនុស្សពីព្រោះបន្ទាប់ពីហើយរួចនឹងបានលេបថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់។

ដូច្នេះហើយ មិត្រកំពុងមានបំណងចង់កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ surgiform មិនបាច់បារម្ភពេកទេអំពីបញ្ហានេះ។ ជាងនេះទៀត, ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់ពីកែច្រមុះ, មិត្រនឹងបានវេជ្ជបណ្ឌិតណែនាំពីរបៀបថែទាំ ដូច្នេះហើយនឹងបាត់ឈឺចាប់យ៉ាងឆាប់។

 

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ surgiform តើមានគ្រោះថ្នាក់ដែរអត់? មានឥទ្ធិពលអ្វីទេ?

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ surgiform ជាវិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្សផ្លាស់ប្តូររូបរាងច្រមុះខ្ពស់ស្អាត, អត្រាស្តង់ដារដោយវិធីធ្វើឲ្យខ្ពស់តំបន់ក្តោងច្រមុះ អាស្រ័យសារធាតុឆ្អឹងខ្ចីគួបផ្សំជាមួយបណ្តាបច្ចេកទេសកែក្បាលច្រមុះនិងបញ្ឈរជំហរច្រមុះ។ ដូច្នេះហើយបណ្តាគុណវិបត្តិអំពីច្រមុះដូចច្រមុះសំប៉ែត, កំពិត, ក្បាលច្រមុះធំរដុប។ល។ គឺអាចស្តារមកវិញដោយការវះកាត់កែច្រមុះ ដើម្បីនាំមកនូវលទ្ធផលចុងក្រោយនូវរាងច្រមុះស្អាតស្តង់ដារធម្មជាតិ ហើយរក្សាបានយូរ
អង្វែង។

មុនពេលអនុវត្តកែច្រមុះ, នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូអតិថិជននឹងបានពិនិត្យសុខភាព, បើសុខភាពរបស់មិត្រក្នុងស្ថានភាពឲ្យច្បាប់អនុវត្តវះកាត់ គឺមិត្រទើបអាចអនុវត្តកែច្រមុះរចនា
សម្ព័ន្ធ surgiform ។ ក្រៅពីនោះ ដំណើរការអនុវត្តកែសម្ផស្សសុវត្ថិភាពគួបផ្សំជាមួយជំនួយការពីឧបករណ៍ទំនើប, ព្រោះដូច្នេះហើយ, អតិថិជនតែងតែបានធានាសុវត្ថិភាពពេលអនុវត្តកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ surgiform ។

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04