ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

Korean Technology - Vietnamese Beauty

Understanding that the need to beautify of customers is increasing, Ngoc Phu Aesthetic Hospital has cooperated and transfered technology directly with Group ZEAH MEDICAL GROUP and NU Aesthetic Clinic ...

កែសម្ផស្សស្តង់ដាតាមបែបកូរ៉េដោយវេជ្ជបណ្ឌិតមកពីប្រទេសកូរ៉េ

លោកអ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលា ប្រាក់និង ក៏ដូចជាកំលាំងនៃការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េដើម្បីធ្វើការវះកាត់កែសម្ផស្សដែលមានតម្លៃថ្លៃខ្ពស់។ ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតមកព...

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា