background

កែទំរង់បបូរមាត់ឲ្យមានរាងបេះដូង

បើសិនជាទស្សនៈរបស់មនុស្សនៅលោកខាងលិចយល់ថាបបូរមាត់ក្រាសនឹងបង្កើតបាននូវស្នាមទាក់ទាញអារម្មណ៍ តែចំពោះមនុស្សនៅបូព៌ាទិសវិញគឺផ្ទុយស្រឡះ ជាពិសេស ចំពោះនារីវៀតណាម បបូរមាត់ស្អាតត្រូវនឹងអត្រា ហើយតុល្យភាពជាមួយមាត់និងរង្វង់មុខ។ មកពីបបូរមាត់មានលក្ខណៈបបូរមាត់ងងឹត ដូច្នេះបបូរមាត់ធំ នឹងធ្វើឲ្យបាត់នូវស្នាមស្រាលៗ ហើយទន់ល្មើយរបស់នារីអាស៊ីបូព៌ា។ ដូច្នេះហើយ ការវះកាត់បង្រួបតូចបបូរមាត់ក្រាសឲ្យស្តើង នឹងជួយមិត្រកាន់តែមានទំនុកចិត្ត និងកាន់តែសម្រេចជោគជ័យក្នុងការទំនាក់ទំនង។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

បើសិនជាទស្សនៈរបស់មនុស្សនៅលោកខាងលិចយល់ថាបបូរមាត់ក្រាស នឹងបង្កើតបាននូវស្នាមទាក់ទាញអារម្មណ៍ តែចំពោះមនុស្សនៅបូព៌ាទិសវិញគឺផ្ទុយស្រឡះ ជាពិសេស ចំពោះនារីវៀតណាម បបូរមាត់ស្អាតត្រូវនឹងអត្រា ហើយតុល្យភាពជាមួយមាត់និងរង្វង់មុខ។ មកពីបបូរមាត់មានលក្ខណៈបបូរមាត់ងងឹត ដូច្នេះបបូរមាត់ធំ នឹងធ្វើឲ្យបាត់នូវស្នាមស្រាលៗ ហើយទន់ល្មើយរបស់នារីអាស៊ីបូព៌ា។ ដូច្នេះហើយ ការវះកាត់បង្រួបតូចបបូរមាត់ក្រាសឲ្យស្តើង នឹងជួយមិត្រកាន់តែមានទំនុកចិត្ត និងកាន់តែសម្រេចជោគជ័យក្នុងការទំនាក់ទំនង។

Phương Pháp

ការបង្រួមបបូរមាត់ក្រាសធ្វើឲ្យស្តើងបានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច?

ការបង្រួមបបូរមាត់ក្រាសឲ្យស្តើង ជាការវះកាត់កែនូវគុណវិបត្តិរបស់បបូរមាត់ វេជ្ជបណ្ឌិតកែសម្ផស្សនឹងដំណើរការលះនូវបំណែកភ្នាសរំអិលមាត់  បង្រួមតូចនូវបំណែកបបូរមាត់ ដើម្បីជួយបបូរមាត់សម្រេចបាននូវអត្រាសមជាមួយរង្វង់មុខ។

យោងតាមដំណាក់កាលនៃការវាស់គូរនិងពិនិត្យ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងកម្ចាត់មួយបំណែកអង្គការចាត់តាំងនៃសាច់ដុំរង្វង់បបូរមាត់ បើសិនជាបបូរមាត់ក្រាសពេក ធានាតុល្យភាព  សមគ្នាជាមួយបណ្តាតួលើរង្វង់មុខ អត្រាបបូរមាត់ខាងលើ ស្មើ2/3  បបូរមាត់ក្រោម បានចាត់ទុកថា​ជាបបូរមាត់ស្អាត។

 

Ưu Điểm

បបូរមាត់ស្អាតធម្មជាតិ

បង្រួមបបូរមាត់ក្រាសធ្វើឲ្យស្តើង បានអនុវត្តដោយកងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ជួយបង្កើតរូបបូរមាត់សមគ្នា តុល្យភាពជាមួយមាត់និងផ្ទៃមុខ បង្កើតស្នាមស្អាតធម្មជាតិ​។

ស្តារមកវិញនូវគុណវិបត្តិរបស់បបូរមាត់យ៉ាងឆាប់រហ័ស

ស្ថានភាពបបូរមាត់ក្រាសនឹងឆាប់បានស្តារមកវិញនូវបណ្តាគុណវិបត្តិរបស់បបូរមាត់ដូចបបូរមាត់បូញ បបូរមាត់ក្រាស បានស្តារមកវិញបន្ទាប់ពី១លើកអនុវត្តវះកាត់ប៉ុណ្ណោះ។

ធានាសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន

បង្រួមបបូរមាត់ក្រាសធ្វើឲ្យស្តើង គ្រាន់តែជាការវះកាត់មួយតូចបានអនុវត្តត្រង់ផ្លូវភ្នាសរំអិលបបូរមាត់ ត្រូវតាមដំណើរការស្តង់ដារនៃមន្ទីរពេទ្យជំនាញខាងវះកាត់កែសម្ផស្ស ដូច្នេះ ធានា​សុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន។

លទ្ធផលបបូរមាត់ស្អាតអស់មួយជីវិត

ការវះកាត់បង្រួមបបូរមាត់ក្រាសធ្វើឲ្យស្តើង ជួយកម្ចាត់នូវបំណែកភ្នាសរំអិលបបូរមាត់សល់ ដូច្នេះហើយ បន្ទាប់ពីបង្រួមតូចបបូរមាត់ បបូរមាត់នឹងរក្សាបាននូវលទ្ធផលស្អាតរៀងរហូតបន្ទាប់ពី១លើអនុវត្តវះកាត់ប៉ុណ្ណោះ។

Chỉ Định

តើករណីណាគួរអនុវត្តវះកាត់បបូរមាត់ក្រាស?

 • ករណីអតិថិជនមានបបូរមាត់ក្រាស
 • ករណីបបូរមាត់មួយគូអត់តុល្យភាព
 • អនុវត្តបានទាំងបុរសនិងនារី

Quy Trình

Bác sĩ thăm khám và tư vấn

Bác sĩ thăm khám và tư vấn cụ thể cho khách hàng, tùy vào từng gương mặt, mắt và mũi của khách hàng sẽ được tạo dáng môi mới thích hợp nhất.

photoForDesktop

 

Đo vẽ dáng môi mới 

Bác sĩ tiến hành đo vẽ tỉ mỉ và tạo dáng môi mới cho hài hòa, cân đối với khuôn mặt

Gây tê vùng môi

Vùng môi được gây tê tại chỗ nên khi bác sĩ thực hiện phẫu thuật sẽ không đau và không khó chịu

Tiến hành thu mỏng môi dày

Bác sĩ tiến hành cắt bỏ phần niêm mạc môi cần thu hẹp và những mô mềm thừa, sau đó khâu dính hai mép niêm mạc bằng chỉ khâu thẩm mỹ. Với những trường hợp môi quá dày, bác sĩ có thể loại bỏ một ít tổ chức cơ vòng môi, tạo dáng môi mỏng và hợp lý nhất.

Hướng dẫn chăm sóc tại nhà

Sau khi thực hiện xong, khách hàng sẽ được hướng dẫn chăm sóc tại nhà để duy trì kết quả lâu dài.

 

Hình Ảnh Trước Sau
 • រូបភាពមុននិងក្រោយ
 • បបូរមាត់ស្អាតទន់ល្មើយ ធម្មជាតិ សមជាមួយរង្វង់មុខ
 • បច្ចេកទេសអនុវត្តខាងក្នុងនៃភ្នាសរំអិលបបូរមាត់ បានជាអត់ទុកនូវស្នាម
 • សុវត្ថិភាព មិនសូវមានការទន្រ្ទាន ហើយក៏អត់បង្កការរងរបួសដល់តំបន់ទាំងឡាយជុំវិញ​។
 • អត់ឈឺហើយអតិថិជនក៏អាចវិលទៅផ្ទះបន្ទាប់ពីវះកាត់ហើយ ជួយកាន់តែម្ចាស់ការក្នុងការងារ។

 

Hỏi Đáp

ការបង្រួមបបូរមាត់ក្រាសធ្វើឲ្យស្តើតើរយៈពេលប៉ុន្មានទើបជា?

 • ការវះកាត់បង្រួមបបូរមាត់ក្រាសធ្វើឲ្យស្តើង ជាការវះកាត់មួយតូចបង្កើតមួយផ្លូវឆូតយ៉ាងខ្លីខាងក្រោមនៃភ្នាសរំអិលបបូរមាត់ តែអត់ប៉ះពាល់ជ្រៅដល់បណ្តាជាលិកាខាងក្នុង។
 • ពី២-៣ថ្ងៃដំបូងៈ បបូរមាត់មានហើមបន្តិចបន្តួច មានអារម្មណ៍ថាឈឺតិចៗ។ តែ នេះគឺបាតភាព ពិតជាធម្មតា។
 • ពី៥-៧ថ្ងៃៈ បបូរមាត់អស់ហើមជាបណ្តើរៗ បណ្តាការឈឺចាប់ក៏បាត់អស់រលីង។
 • ក្រោយពេល៧ថ្ងៃនឹងបានកាត់ចេស។ ដំណាក់កាលនេះ បបូរមាត់បានស្ថេរភាពជាបណ្តើរ
 • បន្ទាប់ពី១-៣ខែៈបបូរមាត់ជាសះទាំងស្រុង បបូរមាត់យ៉ាងច្បាស់ ពិតជាធម្មជាតិដូចពុំដែលកែសោះ

ថែទាំក្រោយពេលបង្រួមបបូរមាត់ស្តើងតើយ៉ាងដូចម្តេច?

បើសិនជាចង់បានជាសះឆាប់ ហើយមានបបូរមាត់មួយគូស្អាតធម្មជាតិ គឺបងប្អូននារីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំបបូរមាត់តាមការណែនាំរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតៈ

·         កុំឲ្យបបូរមាត់ប៉ះនឹងទឹក ក្នុងរយៈពេលដំបូង មិត្រគួរតែខ្ពុលមាត់ដោយទឹកអំបិលក្រោយពេលបរិភោគ ពិសានូវអាហារទន់ ពិសាសទឹកឲ្យបានច្រើន។

·         ជៀសវាងធូលីកខ្វក់ កុំយកដៃទៅប៉ះត្រង់តំបន់ដែលវះកាត់។

·         កុំបរិភោគនូវអាហារមួយចំនួនងាយនឹងទុកនូវស្នាម ហើយធ្វើស្នាមរបួសក្រជា ដូចត្រកួន  ស៊ុត ស៊ុតមាន់ ដំណើប របស់សមុទ្រ។ល។

លេបថ្នាំត្រូវតាមការណែនាំ មកពិនិត្យឡើងវិញតាមកាលកំណត់

បង្រួមបបូរមាត់ឲ្យស្តើងតើរក្សាបានមួយជីវិតដែរអត់?

ការបង្រួមបបូរមាត់ក្រាសធ្វើឲ្យស្តើង បានអនុវត្តឆ្លងតាមរយៈកាត់ចោលនូវភ្នាសរំអិលនិងសាច់ដុំជារង្វង់ត្រង់កណ្តាលបបូរមាត់។ ឆ្លងតាមរយៈនោះ បង្កើតបានកំពូលបេះដូងសមគ្នា ជួយឲ្យបបូរមាត់មួយគូកាន់តែទាក់ទាញថែមទៀត មិនត្រឹមតែជួយស្តារមកវិញនូវគុណវិបត្តិនៃបបូរមាត់មុននោះទេ នៅទាំងនាំមកនូវបបបូរមាត់មួយគូស៊ិកស៊ីធម្មជាតិ ធានាសុវត្ថិភាព
ខ្ពស់។ ដោយសារបំណែកនៃភ្នាសរំអិលបានកម្ចាត់ចោល ដូច្នេះហើយ ក្រោយពេលវះកាត់ នឹងរក្សាបាននូវលទ្ធផលជារៀងរហូត។

 

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04