ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

បំរើដោយស្មោះចិត្តនិងម៉តចត់

ឧបករណ៍ទំនើប បច្ចេកវិទ្យាកកែសម្ផស្សមានម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតមានបទពិសោធជាង២៥ ឆ្នាំ មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ កំពុងនាំមុខគេនៅក្នុងវិស័យសោភ័ណ្ឌភាព ដើម្បីនាំមកនូវអតិថិជនទទួលបាននូវភាពស្រស់ស្អាត...

បម្រើប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់ 24/7

ឧបករណ៍ទំនើប បច្ចេកវិទ្យាកកែសម្ផស្សមានម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតមានបទពិសោធជាង២៥ ឆ្នាំ មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ កំពុងនាំមុខគេនៅក្នុងវិស័យសោភ័ណ្ឌភាព ដើម្បីនាំមកនូវអតិថិជនទទួលបាននូវភាពស្រស់ស្អាត...

ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលមានបទពិសោធន៍របស់យើង

នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ វេជ្ជបណ្ឌិតតែងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវចែករំលេកបទពិសោធន៍ឥតឈប់ឈរ និងផ្ទេរដោយផ្ទាល់ពីបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យបំផុតពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ដើម្បីអនុវត្តទៅឱ្យអតិថិជននៅ ប្រទេសវៀតណាម។លើសពីន...

ឧបករណ៍ទំនើប

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូបានវិនិយោគប្រព័ន្ធឧបករណ៍សម្ភារៈទំនើប ទាន់សម័យបំផុត មកពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចជា ប្រទេសអាមេរិច ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ប្រទេសកូរ៉េ ។ល។ ដោយមានម៉ាស៊ីនបម្រើល្អបំផុតក្នុងការវះកាត់ក៏ដូចជាសេវ...

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា