ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

៧វិធីលុបប្រេះស្បែកបន្ទាប់ពីសម្រាលបុត្រ

ប្រេះស្បែកគឺជាក្តីបារម្ភ និងនៅមិនសុខនៃមនុស្សទាំងឡាយ, ថ្វីត្បិតតែគ្មានអារម្មណ៍ថាឈឺឬរមាស់...

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា