ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

Khách hàng Nâng mũi Bọc sụn tại Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú

Hôm nay, Ngọc Phú sẽ cùng cả nhà chiêm ngưỡng nhan sắc của một bạn khách hàng nữ chỉ mới nâng mũi được 1 tháng. Chúng ta cùng trò chuyện với cô ấy một chút trong lúc cô ấy chờ tái khám nhé.

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា