background

ដេរសោភណភាព - នាំមកឱ្យមានសុភមង្គលពេញលេញ

ដេរសោភណភាព - នាំមកឱ្យមានសុភមង្គលពេញលេញ

កែសម្ផស្សទ្វារមាសតែងតែក្លាយជាជាបញ្ហាពិបាកនិយាយចេញរបស់បងអ្អូនស្ត្រីពេលដែលចូលទៅក្នុងវ័យកណ្តាល ស្ត្រីភាគច្រើនធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពចាស់ទុំ បាត់បង់ភាពយឺត បត់បែន ប៉ះពាល់ដល់ការរួមភេទក៏មានដែរ។ បញ្ហានេះបានធ្វើឱ្យស្រ្តីធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើ ខ្លួន ភ័យខ្លាចធ្វើរការរួមភេទ ធ្វើឱ្យជីវិតមិនរីករាយពេញលេញនោះទេ។ ដើម្បីជំនះការព្រុយយបារម្ភនេះ មន្ទីរ ពេទ្យង៉ុកភូ នឹងជួយអោយបងប្អូនស្ត្រីដោយវិធីដេរសាភ័ណភាពសំរាប់ប្រដាប់ភេទ។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

កែសម្ផស្សទ្វារមាសតែងតែជាបញ្ហាមួយដែលមានចំណុចអាថ៌កំបាំងខាងក្នុងរបស់បងប្អូននារីពេលឈានចូលមជ្ឈិមវ័យ ជាទូទៅបងប្អូននារីសុទ្ធតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពចាស់, បាត់នូវភាព​រួញនិងយឺត ឥទ្ធិពលដល់ក្តីសប្បាយក្នុងការរួមរក្ស, ធ្វើឲ្យជីវិតមិនបានពេញនូវក្តីសប្បាយ។ ដើម្បីជំនះនូវក្តីបារម្ភនេះ មន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូនឹងជួយបងប្អូននារីដោយវិធីសាស្រ្តដេរកែសម្ផស្ស​ផ្នែកចន្លោះទ្វារធំនិងរន្ធយោនី.

 

Phương Pháp

វិធីសាស្រ្ត

ដេរកែសម្ផស្សបានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច?

បណ្តាវិធីសាស្រ្តកែទ្វារមាសឡើងវិញជួយស្តារសរីរវិទ្យានិងយកមកវិញនូវអារម្មណ៍ដល់កំពូល រក្សាភ្លើងសុភមង្គលគ្រួសារ។ កែសម្ផស្សទ្វារមាសគឺមួយក្នុងចំណោមការវះកាត់តូចតាចយ៉ាងងាយ, ព្រោះហេតុដូច្នេះហើយ មិត្របានចាក់ថ្នាំស្ពឹកផ្ទាល់នឹងកន្លែង ដូច្នេះហើយពិតជាគ្មានអារម្មណ៍ថាពិបាកទ្រាំឡើយ។ ពេលអនុវត្តការវះកាត់តូចតាច  មិនត្រឹមតែឆ្លើយតបបាននូវផ្នែកកែសម្ផស្សប៉ុណ្ណោះទេ នៅទាំងកែលម្អបាននូវកម្រិតរួញនិងយឺតនិងមុខងារសរីរវិទ្យានៃទ្វារមាសទៀតផង។

នេះជាវិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្សកម្ចាត់ចោលនូវបំណែកស្បែក, បំណែកភ្នាសរំអិលលើសរបស់យោនី, បង្រួមនិងរឹតបន្តឹងតំបន់ដែលលាតសន្ធឹង, កម្ចាត់ចោលនូវបំណែកស្បែកលើសជ្រីវជ្រួញ, ភាពចាស់, ជាំខ្មៅ។ ជួយឲ្យបងប្អូននារីទាំងឡាយយកមកវិញនូវអារម្មណ៍​ស្រើបស្រាលជាងក្នុងការរួមរក្សប្តីប្រពន្ធ។

Ưu Điểm

គុណសម្បត្តិ

បច្ចេកទេសផ្តាច់មុខនៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូ

ដេរកែសម្ផស្សទ្វារមាសជាការវះកាត់មួយតូចបានអនុវត្តដោយកងជួរវេជ្ជបណ្ឌិត ដែលមានបទពិសោធន៍ជាង៣០ឆ្នាំនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ បច្ចេកទេសផ្តាច់មុខនឹងនាំមកជូននូវលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យដល់បងបប្អូននារី។

អនុវត្តយ៉ាងឆាប់ហើយអត់ឈឺ

ជាមួយការចលនាស្រាលៗរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងជួយមិត្រយ៉ាងឆាប់ទទួលបាននូវលទ្ធផល​ដូចប្រាថ្នា តែមិនបង្កប៉ះពាល់ដល់បណ្តាដំបូកស្បែក ហើយអត់ឈឺឬពិបាកទ្រាំឡើយ។

សុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន

ដេរកែសម្ផស្សគ្រាន់តែជាការវះកាត់តូចតាចបានវេជ្ជបណ្ឌិតអនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័ស, ធានាសុវត្ថិភាពក្នុងបរិស្ថានអត់មានមេរោគ ជាមួយប្រព័ន្ធឧបករណ៍ទំនើប ថ្មីបំផុត, ជួយដំណាក់កាលអនុវត្តដេរកែសម្ផស្សសម្រេចបានជោគជ័យដូចក្តីទន្ទឹង។

Chỉ Định

បទកំណត់

តើករណីណាគួរអនុវត្តដេរកែសម្ផស្ស?

            ស្ថានភាពពពីរធំ, ពពីរតូចវែង, ស្ងួត, យឺតហោក

            រន្ធយោនីធ្លាក់ជ្រាក, បាត់លទ្ធភាពរួញនិងយឺត

            ករណីយោនីត្រូវរងរបួស មកពីត្រូវរបួសឬក៏សម្រាលកូនច្រើនដង

            បងប្អូននារីមានបំណងចង់កែលម្អនូវសម្រស់ឲ្យទ្វារមាស។

            អត់ស្មើគ្នារីកធំស្បែកជ្រីវជ្រួញបន្ទាប់ពីវះកាត់

 

Quy Trình

ដំណើរការ

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

ពិនិត្យគឺជាជំហានដ៏សំខាន់ ឆ្លងតាមរយៈនោះទើបបណ្តាអ្នកឯកទេសនឹងកំណត់អនុវត្តនូវវិធីសាស្រ្តនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពកែសម្ផស្សខ្ពស់បំផុតជូនដល់អតិថិជន។

ពិនិត្យសុខភាព

អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាពមុនពេលអនុវត្តនូវសេវាកម្ម ដើម្បីធានាឲ្យករណីវះកាត់បានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងជោគជ័យ។

សម្លាប់មេរោគនិងចាក់ថ្នាំស្ពឹក

តំបន់កែសម្ផស្សនឹងបានសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហ្មត់ចត់ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព ហើយបន្ទាប់មកនឹងដំណើរការចាក់ថ្នាំស្ពឹក ជួយឲ្យអតិថិជនមានអារម្មណ៍ថាស្រួលក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្ត។

អនុវត្តដេរកែសម្ផស្ស

វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការកម្ចាត់ចោលនូវស្បែកនិងភ្នាសរំអិលយោនីតាមផ្លូវដែលបានកំណត់មុន ដំណើរការដេរចង្អៀតសាច់ដុំ។ ចេសដេរបានអនុវត្តក្នុងការដេរកែសម្ផស្សចេសរលាយដោយខ្លួនឯងអត់ត្រូវការកាត់ចេសឡើយ, ផ្តល់នូវលទ្ធផលស្អាតធម្មជាតិ។

របៀបថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

ក្រោយពេលអនុវត្តហើយរួច អតិថិជនវិលមកកាន់គេហដ្ឋានប្រកបការងារជាធម្មតា។ អតិថិជននឹងបានកងជួរបុគ្គលិកថែទាំអតិថិជននៃមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូណែនាំពីរបៀបថែទាំរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីអតិថិជនទទួលបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សពេញចិត្តបំផុត។

 

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

-ផ្នែកចន្លោះទ្វារធំនិងរន្ធយោនីគ្មាននៅរីកទៀត

-ទ្វារមាសត្រូវបានបង្រួមតូច

-បង្កើនភាពស្រើបស្រាលផ្លូវភេទ

 

Hỏi Đáp

សំណួរចម្លើយ

ហេតុអីបានជាបងប្អូននារីគួរតែអនុវត្តកែសម្ផស្សទ្វារមាស?

ដេរកែសម្ផស្សទ្វារមាសគឺជារឿងមួយជាការងារមួយដ៏ចាំបាច់ពីព្រោះវាមិនត្រឹមតែឥទ្ធិពលដល់ក្តីសប្បាយនៃជីវិតប៉ុណ្ណោះទេ នៅទាំងឥទ្ធិពលដល់សុខភាពរបស់ស្ត្រីទៀតផង ហើយនាំមកនូវឥទ្ធិពលមិនតិចដែរៈ

ឥទ្ធិពលដល់ជីវិតរួមរក្សប្តីប្រពន្ធៈ ពេលដែលស្ត្រីមានគ្រួសារ ហើយសម្រាលកូនជាច្រើនដងទៀតនឹងបណ្តាលឲ្យយោនីស្ងួតផ្សា, ឥទ្ធិពលយ៉ាងធំដល់សុភមង្គលគ្រួសារ។

ងាយនឹងបង្ករោគៈ ពេលដែលយោនីយឺតហោកនឹងងាយបង្កលក្ខណៈឲ្យមេរោគជ្រាបចូលហើយរីកចម្រើន, ប្រការនេះនឹងធ្វើប្រដាប់ភេទងាយនឹងឆ្លងរោគស្ត្រី, រមាស់, ពិបាកទ្រាំ, មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅទាំងបង្កឲ្យមានជំងឺទ្វារមាសទៀតផង។

ការថយចុះមុខងារនៃស្បូនៈ ពេលដែលយោនីកាន់តែធូររលុងនឹងបង្កនូវស្ថានភាពជំងឺអរម៉ូន, បណ្តាលឲ្យទ្វារមាសស្ងួតផ្សា, នាំឱ្យមានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តមិនស្ថិតស្ថេរ, ងាយនឹងនាំដល់ស្ថានភាពថយចុះមុខងារនៃស្បូន។

បណ្តាប្រការគួរយកចិត្តទុកដាក់ក្រោយពេលកែសម្ផស្សទ្វារមាស?

ក្រោយពេលអនុវត្តដេរកែសម្ផស្សដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលដូចប្រាថ្នា មិត្រគួរយកចិត្តទុកដាក់ៈ

            រក្សាទ្វាមាសឲ្យជ្រះស្អាត, ពិសេសគឺស្នាមដេរត្រូវបានអនាម័យដោយទឹកអំបិល
សរីរវិទ្យារាល់ថ្ងៃ។

            ស្លៀកខោទ្រនាប់ទូលាយ, សារធាតុរហើយ។

            ពុំគួរស្លៀកពាក់អាវខោតឹង។

            ជៀសវាងការចលនាខ្លាំងក្នុងរយៈពេលពី១ដល់២សប្តាហ៍ដំបូង។

            លេបថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិច និងថ្នាំប្រឆាំងនឹងការរលាកតាមវេជ្ជបញ្ជារបស់វេជ្ជបណ្ឌិត។

            មិនរួមរក្សហោចណាស់ក៏១ខែដំបូងដែរ។

            ការពិនិត្យតាមកាលវិភាគជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត។

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04