Giờ Làm Việc : Thứ Hai - Chủ Nhật - 8:00 - 20:00
0913358800

Đặt Lịch Bác Sĩ Tư Vấn

Đặt lịch để được các Bác sĩ Bệnh Viện Ngọc Phú tư vấn trực tiếp