background

កាត់ត្របកភ្នែកពីរជាន់កូរ៉េស្អាតជានិច្ច

មានពាក្យថា "មុខដូចពងក្រពើ ច្រមុះស្រួចត្រង់ និងភ្នែកដូចសត្វព្រាប»គឺជាស្តង់ដារមួយដែលស្ត្រីម្នាក់តែងតែចង់បានជាម្ចាស់នោះ។ កាលពីមុន បច្ចេកទេសកែសម្ផស្សមិនទាន់អភិវឌ្ឍន៍ជឿនលឿនទេបញ្ហាត្របកភ្នែកមួយជាន់សំរាប់ស្ត្រីជាការលំបាកខ្លាំងណាស់ ប៉ុន្តែលទ្ធផលទទួលបាននៅតែមិនដូច ប្រាថ្នានោះទេ។ សព្វថ្ងៃនេះ ពេលដែលមានបច្ចេកទេសកាត់ត្របកភ្នែកពីរជាន់បែបកូរ៉េលិច ឡើង វាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបច្ចេកទេសកាត់ត្របកភ្នែកល្អឥតខ្ចោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

ឧទ្ទេសនាម

ភ្នែកមួយគូស្អាតត្រូវតែធានាបាននូវភាពសមគ្នានិងតុល្យភាពជាមួយតួលើផ្ទៃមុខ ជាមួយផ្នត់ត្របកភ្នែកច្បាស់លាស់ហើយធំមូល។ បើសិនជាមុននេះ បច្ចេកវិទ្យាកែសម្រស់​មិនទាន់រីកចម្រើន ស្ថានភាពត្របកភ្នែកមួយជាន់ជាមួយប៉ែកខាងស្អាតគឺជាកិច្ចការដ៏ពិបាកមួយ​ តែលទ្ធផលនាំមកនៅតែមិនបានដូចបំណង។​ តែចាប់ពីពេលបច្ចេកទេសកាត់ត្របកភ្នែកពីរជាន់កូរ៉េប្រសូតិ នេះបានចាត់ទុកជាបច្ចេកទេសបង្កើត្របកភ្នែកពីរជាន់សល្អបំផុតសព្វថ្ងៃនេះ។

Cắt mí Hàn Quốc

Phương Pháp

កាត់ភ្នែកកូរ៉េគឺដូចម្តេច?     

ពេលបើកភ្នែក រវាងរោមភ្នែកនិងរោមចិញ្ចើម កើតមានផ្នត់បត់មួយលើរោមត្របកភ្នែក នោះហៅថាត្របកភ្នែកពីរជាន់។ បើសិនជាគ្មានផ្នត់បត់ហៅថាត្របកភ្នែកមួយជាន់។ ក៏មានករណីមួយ​ចំនួន ភ្នែកម្ខាងត្របកភ្នែកពីរជាន់ ម្ខាងត្របកភ្នែកមួយជាន់។ តាមពេលវេលានិងអាយុ ត្របកភ្នែកខាងលើរបស់បងប្អូននារីនឹងធូរធ្លាក់ចុះ កើតមាននូវស្ថានភាពជាច្រើនដូចជាស្បែកធូរ ខ្លាញ់លើស បណ្តាលឲ្យភ្នែកមួយគូបែរជាព្រួយ ធ្វើឲ្យបាត់នូវភ្នែកមួយគូមានត្របកភ្នែកពីរជាន់ក្មេងស្អាត។

កាត់ភ្នែកកូរ៉េគឺជាបែបផែននៃការបង្កើតត្របកភ្នែកពីរជាន់ពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំង ជួយឲ្យភ្នែកធំមូលនិងរស់រវើកជាង។ វិធីសាស្រ្តនេះ បានអនុវត្តដោយវិធី គឺវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងកម្ចាត់ចោលខ្លះនូវស្បែកសល់ ខ្លាញ់លើសត្របកភ្នែកខាងលើត្រូវតាមទីតាំងដែលបានវាស់គូរមុននោះ ទន្ទឹមនោះបង្កើតមកវិញនូវផ្លូវត្របកភ្នែកថ្មីសមស្របជាមួយរង្វង់មុខ ជួយឲ្យភ្នែកមួយគូត្របកភ្នែកពីរជាន់ធំមូល។

 

Cắt mắt Hàn Quốc

Ưu Điểm

ត្របកភ្នែកពីរជាន់ស្អាតធម្មជាតិ កម្ចាត់ចោលស្ថែកធូរនិងខ្លាញ់លើស

មុនពេលអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែកពីរជាន់កូរ៉េ វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរវាស់គូរនិងគូសចំណាំយ៉ាងហ្មត់ចត់នូវបណ្តាបំណែកស្បែកធូរនិងខ្លាញ់លើសដែលត្រូវកម្ចាត់ចោល កំណត់រូបត្របកភ្នែកថ្មីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតុល្យភាពហើយសមគ្នាបំផុត។  ដូច្នេះហើយ ពេលកាត់ត្របកភ្នែកពីរជាន់ ពុំត្រឹមតែបង្កើតត្របកភ្នែកពីរជាន់ទេ នៅទាំងជួយកម្ចាត់ចោលបំណែកស្បែកធូរ ខ្លាញ់លើសត្រង់ភ្នែក។

សុវត្ថិភាព ហើយអត់ឈឺអត់ស្នាម

កាត់ត្របកភ្នែកពីរជាន់កូរ៉េជាការវះកាត់មួយងាយ បានអនុវត្តដោយឧបករណ៍ឯកទេស ហើយបានអនុវត្តដោយវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានបទពិសោធន៍ជាង៣០ឆ្នាំ បានជាធានាថាសុវត្ថិភាព​ និងសម្រេចនូវប្រសិទ្ធភាពប្រសើរបំផុត។ អតិថិជនបានចាក់ថ្នាំស្ពឹកនៅហ្នឹងកន្លែង ដូច្នេះពេលអនុវត្តនឹងអត់ឈឺ ហើយផ្នត់បត់បានដេរដោយចេសកែសម្រស់ ដូច្នេះអត់ទុកនូវស្នាម។

ផ្នត់ត្របកភ្នែករក្សាបានអស់មួយជីវិតដែរអត់?

ពេលអនុវត្តបង្កើតត្របកភ្នែកពីរជាន់ បំណែកខ្លាញ់ត្របកភ្នែកនិងស្បែកធូរត្រង់លើភ្នែកបានកម្ចាត់ចោល កាត់បន្ថយបាននូវក្រពេញខ្លាញ់ភ្នែកផ្តុំមកវិញ ដូច្នេះបន្ទាប់ពីកាត់ត្របកភ្នែកពីរជាន់នឹងផ្តល់នូវលទ្ធផលស្អាត ផ្នត់ត្របកភ្នែករក្សាបានរៀងរហូត។

អនុវត្តយ៉ាងឆាប់ហើយអត់ត្រូវការឈប់សម្រាកឡើយ

រយៈពេលអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែកពីរជាន់កូរ៉េតែប្រមាណ៤៥នាទី ហើយបន្ទាប់ពីកាត់ត្របកភ្នែកហើយរួច អតិថិជនអាចវិលមកកាន់គេហដ្ឋានសម្រាក  ប្រជុំជីវភាពជាធម្មតា តែមិនបាច់សម្រាកបំប៉នឡើយ។

Chăm sóc cắt mắt Hàn Quốc

 

Chỉ Định

ករណីណាត្រូវតែអនុវត្តកាត់ភ្នែកកូរ៉េ?

-ត្របកភ្នែកមួយជាន់ហើយមានស្បែកច្រើននិងខ្លាញ់លើស

-ករណីភ្នែកមានច្រើនផ្នត់ត្របកភ្នែក

-ភ្នែកមានផ្នត់ត្របកភ្នែតូចចហើយមានខ្លាញ់លើសច្រើន

-ករណីដែលបានកាត់ត្របកហើយ តែមិនទាន់សម្រេចលទ្ធផលដូចបំណង

ផ្នត់ជ្រួញ ស្បែកធូរ ស្បែកលើស បាក់ត្របកភ្នែក

 

Cắt mắt Hàn Quốc

Quy Trình

ដំណើរការ

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

វេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យជូនរាល់អតិថិជនដើម្បីបានដឹងពីស្ថានភាពស្បែកធូរ ក្រពេញខ្លាញ់នៃត្របកភ្នែកដែលត្រូវការកម្ចាត់ចោលនិងពិគ្រោះយោបល់ជូនអតិថិជនអំពីវិធីសាស្រ្តសមស្របបំ​
ផុត។

ពិនិត្យសុខភាព

អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាពមុនពេលអនុវត្តនូវសេវាកម្មនេះដើម្បីធានាឲ្យករណីវះកាត់បានអនុវត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសម្រេចជោគជ័យ។

វាស់គូរត្របកភ្នែក

ស្ថិតលើរាល់ករណីជាក់ស្តែងរបស់អតិថិជនម្នាក់ៗ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងវាស់គូរនូវតំបន់ស្បែកលើសដែលត្រូវកម្ចាត់ចោលដើម្បីធានាត្របកភ្នែកបានស្អាតបំផុត។

សម្លាប់មេរោគនិងចាក់ថ្នាំស្ពឹកតំបន់ភ្នែក

តំបន់ភ្នែកនឹងបានសម្លាប់មេរោគដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពហើយបន្ទាប់មកនឹងដំណើរការចាក់ថ្នាំស្ពឹក ជួយឲ្យអតិថិជនមានអារម្មណ៍ធូរស្រួលក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែកពីរជាន់។

វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការកាត់ត្របកភ្នែកពីរជាន់

វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការកម្ចាត់ចោលនូវស្បែកធូរនិងបំណែកខ្លាញ់ត្របកភ្នែកយ៉ាងសុវត្ថិភាព អត់ចេញឈាម អត់ឈឺ ហើយអត់រងរបួសដោយការទន្រ្ទានឡើយ។ បន្ទាប់មក វេជ្ជបណ្ឌិតនឹង​ដំណើរការបិទជិតស្នាមវះដោយចេសដេរកែសម្រស់តាមផ្លូវត្របកភ្នែកថ្មី ធានាថាអត់ទុកនូវស្នាមឡើយ។

ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួចរាល់ អតិថិជនវិលទៅកាន់គេហដ្ឋានប្រជុំជីវភាពជាធម្មតា។ ក្រោយពេល៥ថ្ងៃនឹងកាត់ចេស។ អតិថិជននឹងបានកងជួរបុគ្គលិកថែទាំអតិថិជននៃមន្ទីរពេទ្យកែសម្រស់ង៉ុកភូណែនាំថែទាំរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីជួយអតិថិជនមានលទ្ធផលកែសម្រស់ពេញចិត្តបំ
ផុត។

 

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាព

-ភ្នែកមួយគូធំមូល ស្រស់ក្មេង សមជាមួយរង្វង់មុខ

-បង្កើតភ្នែកមួយគូត្របកភ្នែកពីរជាន់ស្មើគ្នា ស្អាតធម្មជាតិ។

-លទ្ធផលស្អាតរក្សាបានយូរអង្វែង។

 

 

Hỏi Đáp

សំណួរចម្លើយ

ថែទាំដូចម្តេចបន្ទាប់ពីកាត់ភ្នែកកូរ៉េ?

កាត់ភ្នែកកូរ៉េ ការថែទាំក្រោយពេលវះកាត់ពិតជាងាយ ហើយអត់បង់ពេលសម្រាកច្រើន។ ដើម្បីនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពកែសម្រស់ខ្ពស់និងសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីកាត់ភ្នែកកូរ៉េ មិត្រគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ៈ

- គួរតែតមនូវអាហារមួយចំនួនដូចៈ សាច់គោ,​ ត្រកួន, របស់សមុទ្រ។ល។ និងបណ្តាអាហារដែលប្រតិកម្មជាមួយរាងកាយ។

-ត្រូវតែធានាអនាម័យត្រូវតាមការណែនាំរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងមេរោគដែលអាចនឹងកើតមាន។

-មកពិនិត្យឡើងវិញនិងលេបថ្នាំត្រូវពេលនិងបទកំណត់របស់វេជ្ជបណ្ឌិត។

-មិនយកដៃទៅញីភ្នែកឬក៏ទុកឲ្យទឹកស្រក់ចំដំបៅវះក្នុងបណ្តាថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់ពីវះកាត់។

-ពេលចេញផ្លូវត្រូវពាក់វ៉ែនតាត្រជាក់និងបិទបាំងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន ជៀសវាងកុំឲ្យធូលីកខ្វក់ហើរចូលភ្នែកក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូង។

រក្សាឲ្យស្ងួតក្នុងរង្វង់៥ថ្ងៃរហូតដល់ពេលកាត់ចេស ហើយបន្តរក្សាឲ្យស្ងួតថែម២ថ្ងៃទៀត គឺអាចប្រជុំជីវភាពធម្មតាបានហើយ។

Cắt mắt Hàn Quốc tại Thẩm mỹ Ngọc Phú

កាត់ភ្នែកកូរ៉េនៅទីណាស្អាតហើយសុវត្ថិភាព?

ជាមួយបណ្តាការអនុវត្តន៍នូវបច្ចេកវិទ្យាធ្វើស្អាតរបស់កូរ៉េសម្រាប់មនុស្សវៀតណាម មន្ទីរពេទ្យកែសម្រស់ង៉ុកភូជាមួយបច្ចេកទេសកាត់ត្របកភ្នែកពីរជាន់កូរ៉េជួយនាំមកនូវភ្នែកមួយគូត្របកភ្នែកពីរជាន់ស្រស់ក្មេង ធំមូល និងធម្មជាតិជូនដល់អតិថិជន អាសយដ្ឋានមួយដែលមានប្រិយភាពនិងគួរឲ្យទំនុកចិត្តចំពោះភ្នែកមួយគូត្របកភ្នែកពីរជាន់ល្អឥតខ្ចោះ។

ឈានមុខក្នុងការអនុវត្តន៍នូវបណ្តាបច្ចេកវិទ្យាកែសម្រស់ជឿនលឿននិងវិនិយោគសម្ភារៈទំនើបដើម្បីនាំមកជូនអតិថិជននូវសម្រស់ស្អាតធម្មជាតិត្រូវតាមស្តង់ដារកូរ៉េ។ នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្រស់ង៉ុកភូ មិត្រនឹងបានសាកល្បងនូវការលេចធ្លោនៃសេវាកម្មកាត់ត្របកភ្នែកពីរជាន់
កូរ៉េៈ

-បច្ចេកវិទ្យាកែសម្រស់ត្រូវបានផ្ទេរផ្តាច់មុខពីប្រទេសកូរ៉េ

-ប្រព័ន្ធឧបករណ៍សម្ភារៈ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានផាសុក ប្រណីត របៀបធ្វើការយ៉ាងជំនាញ

-ថែទាំអតិថិជនទាំងស្រុងតាំងវគ្គពិគ្រោះយោបល់ ពិនិត្យ អនុវត្តវះកាត់ ជួយអតិថិជនមានអារម្មណ៍ស្ងប់ចិត្តនិងពេញចិត្តបំផុត។

Chăm sóc cắt mắt Hàn Quốc

កាត់ត្របកភ្នែកតើឈឺដែរទេ ហើយមានឥទ្ធិពលអ្វីឬទេ?

បច្ចេកទេសកាត់ភ្នែកកូរ៉េមានការទន្រ្ទានដល់ខាងក្នុងនៃរាងកាយ ជាការពិតណាស់ ការឈឺចាប់អាចនឹងកើតមាន។ កាត់ត្របកភ្នែកជាការវះកាត់តូច ការប៉ះពាល់ដោយផ្លូវវះយ៉ាងតូចត្រង់បំណែកនៃត្របកភ្នែកលើ។ដូច្នេះហើយ ក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តអតិថិជននឹងមានអារម្មណ៍ស្រាលៗ មិនសូវឈឺចាប់។ ដូច្នេះ អតិថិជនអាចស្ងប់ចិត្តទាំងស្រុងពេលអនុវត្តនូវវិធីសាស្រ្តនេះ។

កាត់ភ្នែកកូរ៉េតើមានទុកនូវស្នាមដែរទេ យូរប៉ុន្មានទើបស្អាតធម្មជាតិ?

ខុសពីបណ្តាបច្ចេកវិទ្យាកែសម្រស់មុននេះ កាត់ភ្នែកកូរ៉េបានវាយតម្លៃថាជាវិធីសាស្រ្តសុវត្ថិ-ភាពបានអនុវត្តដោយស្នាមវះយ៉ាងតូចត្រង់ត្របកភ្នែកលើ។ ក្រោយពេលអនុវត្ត វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងដេរនូវស្នាមវះយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ដោយចេសកែសម្រស់ ថ្នេរនោះនឹងបង្កើតជាផ្នត់ត្របកភ្នែក ធានាថាគ្មានស្នាមអាក្រក់ ធានាសម្រស់ស្អាតធម្មជាតិឲ្យរង្វង់មុខ។​ ក្រោយពេល៥ថ្ងៃកាត់ចេស នឹងឃើញច្បាស់នូវប្រសិទ្ធភាពនិងស្អាតធម្មជាតិ។

កាត់ត្របកភ្នែកតើរក្សាបានអស់មួយជីវិតដែរអត់?

តាមប្រសាសន៍របស់វេជ្ជបណ្ឌិតទាំងឡាយថា​ កាត់ភ្នែកកូរ៉េប៉ះពាល់ដល់ផ្នត់ត្របកភ្នែកថ្មី លទ្ធផលនៃវិធីសាស្រ្តនេះគឺធានារក្សាផ្នត់ត្របកភ្នែកបានអស់មួយជីវិត។ ក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាសម្រេចស្តង់ដារកូរ៉េ បច្ចេកទេសជឿនលឿន ដូច្នេះហើយ យើងអាចស្ងប់ចិត្តទាំងស្រុងអំពីលទ្ធផលកែសម្រស់ដែលទទួលបានពីវិធីសាស្រ្តនេះនាំមក។

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04