background

ឆ្លាក់ចិញ្ចើម 3D

ចិញ្ចើមួយគូ មិនត្រឹមតែជួយរួមចំណែកដ៏សំខាន់ បង្កើតឡើងនូវភាពសោភ័ណឲ្យរង្វង់មុខរបស់មនុស្សទេ។ បើតាមក្បួនហោរាសាស្រ្តនិងជំនឿនៃអ្នកនៅបូព៌ាទិស រាងរៅ ស្នាមនិងពណ៌នៃចិញ្ចើមបង្ហាញពីអត្តចរិតនិងវាសនារបស់មនុស្ស។ ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ យើងខ្ញុំតែងតែប្រាថ្នានាំមកជូននូវបណ្តាបច្ចេកទេសថ្មី ដើម្បីធ្វើឲ្យអតិថិជនពេញចិត្ត ហើយសព្វថ្ងៃនេះដែរ បច្ចេកទេសឆ្លាក់ចិញ្ចើម នឹងជួយបងប្អូននារីកម្មសិទ្ធិនូវចិញ្ចើមមួយគូស្អាតឥត ទាស់។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

ចិញ្ចើមួយគូ មិនត្រឹមតែជួយរួមចំណែកដ៏សំខាន់ បង្កើតឡើងនូវភាពសោភ័ណឲ្យ​រង្វង់មុខរបស់មនុស្សទេ។ បើតាមក្បួនហោរាសាស្រ្តនិងជំនឿនៃអ្នកនៅបូព៌ាទិស រាងរៅ ស្នាមនិងពណ៌នៃចិញ្ចើមបង្ហាញពីអត្តចរិតនិងវាសនារបស់មនុស្ស។ ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ យើងខ្ញុំតែងតែប្រាថ្នានាំមកជូននូវបណ្តាបច្ចេកទេសថ្មី  ដើម្បីធ្វើឲ្យអតិថិជនពេញចិត្ត ហើយសព្វថ្ងៃនេះដែរ បច្ចេកទេស​​ឆ្លាក់ចិញ្ចើម នឹងជួយបងប្អូននារីកម្មសិទ្ធិនូវចិញ្ចើមមួយគូស្អាតឥតទាស់។

Điêu khắc chân mày 3D-1

Phương Pháp

ឆ្លាក់ចិញ្ចើមគឺអ្វី?

ឆ្លាក់រោមចិញ្ចើមបង្កើតបាននូវបណ្តារោមចិញ្ចើមបែបធម្មជាតិអត់មានស៊ុមព័ទ្ធជុំវិញ អាចឆ្លាក់ឆ្លាស់គ្នាជាមួយបណ្តារោមចិញ្ចើមពិត ជួយបង្កើតរូបរាងរោមចិញ្ចើមបែបធម្មជាតិ។ ព្រោះតែឆ្លាក់រាល់សរសៃរោមចិញ្ចើម គឺពុំមែនផ្លុំពេញមួយមុខ នេះហើយគឺបច្ចេកទេសតែមួយគត់ជួយ​មិត្រមានជួររោមចិញ្ចើមបែបធម្មជាតិ។

Ưu Điểm

បង្កើតរោមចិញ្ចើមមួយគូទន់ល្មើយហើយស្អាតធម្មជាតិ

ជាមួយហត្ថាដ៏ប៉ិនប្រសប់ សម្បូរដោយបទពិសោធន៍ សោភណចក្ខុខ្ពស់ ផ្លូវឆ្លាក់រោមចិញ្ចើមបានអនុវត្តយ៉ាងហ្មត់ចត់ ឆ្លាស់ជាមួយបណ្តារោមចិញ្ចើមពិត នឹងបង្កើតបាននូវភាពបែបធម្មជាតិ ទន់ល្មើយធម្មជាតិ។

នាំមកនូវភាពសុវត្ថិភាព

នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ទឹកថ្នាំឆ្លាក់បាននាំចូលផ្ទាល់មកពីប្រទេសកូរ៉េ បានចម្រាញ់ចេញពីធម្មជាតិ 100%  សុវត្ថិភាព អត់បង្ករមាស់ សុវត្ថិភាពឲ្យស្បែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

លទ្ធផលរក្សាបានយូរអង្វែងស្ថេរភាព

ទឹកថ្នាំបានប្រើប្រាស់មានលទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មខ្លាំង ដូច្នេះហើយរក្សាពណ៌បានស្រស់បស់ ស្ថេរភាពយូរអង្វែង អត់ប្តូរពណ៌ដូចបណ្តាប្រភេទទឹកថ្នាំដទៃឡើយ។

អត់ត្រូវការបង់ពេលឈប់សម្រាក

បន្ទាប់ពីឆ្លាក់រោមចិញ្ចើម មិត្រអាចប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃ ដោយអត់បង់ពេលឈប់សម្រាក សំចៃបានពេលយ៉ាងច្រើន។

Chỉ Định

តើករណីណាគួរនឹងអនុវត្តឆ្លាក់ចិញ្ចើម?

  •             ករណីរោមចិញ្ចើមស្តើង រង្វើល
  •             រោមចិញ្ចើមព្រាល បាត់កន្ទុយ
  •             អនុវត្តបានទាំងបុរសនិងនារី

Điêu khắc chân mày 3D-2

Quy Trình
 

ពិនិត្យនិងប្រឹក្សាជូនអតិថិជន

អ្នកជំនាញនឹងពិនិត្យផ្ទាល់ពីស្ថានភាពនៃចិញ្ចើម ដើម្បីប្រឹក្សាជូនអតិថិជន ជ្រើសយកនូវគំរូសមស្របបំផុត។

វាស់គូររាងចិញ្ចើម

អ្នកជំនាញនឹងវាស់គូរដើម្បីបង្កើតរោមចិញ្ចើមសមជាមួយនឹងផ្ទៃមុខ។ អ្នកជំនាញបង្កើតជូន​អតិថិជននូវចិញ្ចើមមួយគូ សមជាមួយនឹងរាល់រង្វង់មុខ ដើម្បីស្ទួយនូវសម្រស់ដោយឡែក។

ពិនិត្យឧបករណ៍គ្មានមេរោគ

បន្ទាប់មកអតិថិជននឹងបានពិនិត្យនូវឧបករណ៍បានធានាថាគ្មានមេរោគ មុនពេលអនុវត្ត។ នេះគឺដំណាក់កាលដ៏សំខាន់ ដើម្បីធានាការឆ្លាក់សុវត្ថិភាព អត់ជ្រាបមេរោគ។

ផ្អាប់ថ្នាំស្ពឹកចិញ្ចើម

ផ្អាប់ថ្នាំស្ពឹកដើម្បីចៀសវាងក្នុងពេលឆ្លាក់បង្កឲ្យមានអារម្មណ៍ថាឈឺផ្សា ហើយបង្កបានភាពស្រួល ធូរស្រាលជូនអតិថិជន។

អនុវត្តឆ្លាក់ចិញ្ចើម

មុនពេលឆ្លាក់ អ្នកជំនាញនឹងយោងលើសម្បុរស្បែក ពណ៌សក់ ជំនោរចិត្តរបស់អតិថិជន ដើម្បីលាយពណ៌ទឹកថ្នាំសមស្របនឹងមនុស្សម្នាក់ៗ។ បន្ទាប់មកប្រើផ្លែកាំបិតជំនាញសម្រាប់ឆ្លាក់នូវរាល់សរសៃដែលបានគូរដោយខ្មៅដៃមុននោះ។

ណែនាំរបៀបថែទាំនៅហ្នឹងផ្ទះ

បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច អតិថិជននឹងបានណែនាំពីរបៀបថែទាំនៅហ្នឹងផ្ទះដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពកែសម្ផស្សខ្ពស់។

 

 

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

  • រាងចិញ្ចើមធម្មជាតិ ស្រស់បស់ សមជាមួយនឹងរង្វង់មុខ។
  • ពណ៌សម្បុរចិញ្ចើមសមជាមួយនឹងរាល់ស្នាមស្អាតដោយឡែកនៃជនម្នាក់ៗ

 

 

Hỏi Đáp

តើឆ្លាក់ចិញ្ចើមឈឺដែរអត់?

មុនពេលអនុវត្តឆ្លាក់ចិញ្ចើម គឺអ្នកជំនាញនឹងអនុវត្តនូវការងារផ្អាប់ស្ពឹករោមចិញ្ចើមជូនមិត្រតាមពេលកំណត់។ ទន្ទឹមនោះ បច្ចេកទេសឆ្លាក់ចិញ្ចើម ពុំសូវទន្រ្ទានជាប៉ុន្មាន បានអនុវត្តយ៉ាងស្រាលៗ ដូច្នេះហើយមិត្រពិតជាមានអារម្មណ៍ធូរស្រាល​ក្នុងមួយដំណាក់កាលអនុវត្ត៧៥នាទី។

តើឆ្លាក់ចិញ្ចើមរក្សាបានយូរប៉ុន្មា?

រយៈពេលរក្សាបានគឺស្ថិតលើបណ្តាកត្តាគុណភាព ថ្វីដៃរបស់អ្នកបច្ចេកទេសកែសម្ផស្ស ដំណាក់កាលថែទាំបន្ទាប់ពីឆ្លាក់ហើយរួច និងធាតុនៃស្បែករបស់មនុស្សម្នាក់ៗ។ មធ្យមកម្រិតស្ថិតបានយូរនៃរោមចិញ្ចើមឆ្លាក់អាចមានការខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំង អូសបន្លាយប្រមាណពី២-៥ឆ្នាំ។

តើឆ្លាក់ចិញ្ចើមយូរប៉ុន្មានទើបរបក?

កត្តានេះគឺស្ថិតលើធាតុនិងរបៀបថែទាំបន្ទាប់ពីឆ្លាក់រោមចិញ្ចើមហើយរួច នៃមនុស្សម្នាក់ៗ។
រយៈពេលរបកចិញ្ចើមរបស់មិត្រអាចឆាប់ជាងឬក៏យឺតជាង។ តាមធម្មតា រោមចិញ្ចើមនឹងរបក​ដោយខ្លួនឯង រលាត់និងរបកចេញឯងៗពី៣-៥ថ្ងៃ។ ក្រោយពេលអនុវត្តឆ្លាក់ចិញ្ចើម ដាច់ខាតមិត្រកុំអេះឬក៏កេះរោមចិញ្ចើម ជៀសវាងនូវស្ថានភាពជ្រាបរោគ ហើយហើរពណ៌ចិញ្ចើម។

បើសិនជាមុននេះធ្លាប់បានផ្លុំរោមចិញ្ចើម តើឆ្លាក់ចិញ្ចើមបានដែរអត់?

កាលមិនទាន់មានឆ្លាក់ចិញ្ចើម ផ្លុំរោមចិញ្ចើមគឺជាវិធីសាស្រ្តកែសម្រស់ បានបងប្អូនទាំងឡាយជម្រើស​។ ក៏ប៉ុន្តែ តាមថ្ងៃខែជួរនៃរោមចិញ្ចើមសាក់គឺអត់សមស្រប ឬពណ៌ទឹកថ្នាំសាក់ត្រូវហើរ មិនតែប៉ុណ្ណោះ រោមចិញ្ចើមសាក់មានកំហុសអាក្រក់ បានជាអ្នកទាំងឡាយចង់កែលម្អវាមកវិញ។

មួយក្នុងចំណោមនៃការយកចិត្តទុកដាក់ ពេលឆ្លាក់ចិញ្ចើមជាមួយរោមចិញ្ចើមដែលបានសាក់រួចហើយ គឺមិត្រត្រូវតែលុបស្នាមសាក់ មុនពេលឆ្លាក់។ បើសិនជាឆ្លាក់ថែមពីលើ គឺរោមចិញ្ចើមមួយគូនឹងអន់ភាពធម្មជាតិ​ ហើយអត់ស្អាត។

 

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04