background

កាត់ជ្រុងឆ្អឹងចង្ការ

ផ្ទៃមុខរបស់នារីបានវាយតម្លៃថាស្អាតគឺត្រូវតែស្រឡះ, ផ្ទៃមុខគ្មានមុំ។ ព្រោះដូច្នេះហើយ, កែសម្ផស្សកាត់មុំឆ្អឹងថ្គាមកំពុងក្លាយជានិន្នាការមួយថ្មី ជួយប៉ែកខាងស្អាតកម្មសិទ្ធិនូវរង្វង់មុខស្រឡះទន់ល្មើយយ៉ាងឆាប់។ មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូបានក្លាយជាអាសយដ្ឋានកាត់មុំឆ្អឹងថ្គាមជួរមុខនាពេលសព្វថ្ងៃនេះ។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

ផ្ទៃមុខរបស់នារីបានវាយតម្លៃថាស្អាតគឺត្រូវតែស្រឡះ, ផ្ទៃមុខគ្មានមុំ។ ព្រោះដូច្នេះហើយ, កែសម្ផស្សកាត់មុំឆ្អឹងថ្គាមកំពុងក្លាយជានិន្នាការមួយថ្មី ជួយប៉ែកខាងស្អាតកម្មសិទ្ធិនូវរង្វង់មុខស្រឡះទន់ល្មើយយ៉ាងឆាប់។ មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្ស​​ង៉ុកភូបានក្លាយជាអាសយដ្ឋានកាត់មុំឆ្អឹងថ្គាមជួរមុខនាពេលសព្វថ្ងៃនេះ។

 

Phương Pháp

ការកាត់មុំឆ្អឹងថ្គាមគឺយ៉ាងដូចម្តេច?

ការកាត់មុំឆ្អឹងថ្គាម ជាបច្ចេកទេសកែសម្ផស្សថ្គាមមុខជឿនលឿនបំផុតសព្វថ្ងៃ, បានអនុវត្តដោយផ្លូវវះត្រង់ភ្នាសរំអិលខាងក្នុងនៃក្រអូងមាត់។ ត្រង់តំបន់ក្រអូងប្រឡោះបានលះដើម្បីឲ្យលេចចេញនូវឆ្អឹងមុំថ្គាមទាំងសងខាង, វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការកាត់ចោលនូវបំណែកឆ្អឹងថ្គាមដែលបានវាស់គូរ កំណត់ខាងដើម។ ទីតាំងស្នាមវះខាងក្នុងនៃក្រអូងមាត់ជួយលាក់នូវស្នាមបានយ៉ាងល្អបំផុត។

Ưu Điểm

រង្វង់មុខ V-line ស្រឡះធម្មជាតិ

បច្ចេកទេសកាត់មុំឆ្អឹងថ្គាម បានវេជ្ជបណ្ឌិតវាស់គូរយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែង, ធានានូវកម្រិតល្អឥតខ្ចោះឲ្យរង្វង់មុខ ជាមួយស្នាមសម្រស់, ទន់ល្មើយធម្មជាតិ, ជួយឲ្យប៉ែកខាងស្អាតកម្មសិទ្ធិរង្វង់មុខ V-line ទាន់សម័យបំផុតនាពេលសព្វថ្ងៃនេះ។

ធានាអត់ទុកនូវស្នាម

បច្ចេកទេសកាត់មុំឆ្អឹងថ្គាមបានអនុវត្តខាងក្នុងនៃមាត់ ដូច្នេះហើយបន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច គឺអត់ទុកនូវស្នាមណាទាំងអស់ ឬក៏ស្លាកស្នាមកែសម្ផស្សណាមួយ, ធានាស្អាតធម្មជាតិ។

នាំមកនូវសុវត្ថិភាព

បច្ចេកទេសកាត់មុំឆ្អឹងថ្គាមបានអនុវត្តដោយម៉ាស៊ីនអេកូ អត់បង្កើតចេញម្សៅ បានជាធានាសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន ហើយនាំមកនូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សល្អឥតខ្ចោះដូចបំណងប្រាថ្នា។

រក្សាបាននូវលទ្ធផលស្អាតអស់មួយជីវិត

កាត់មុំឆ្អឹងថ្គាមបង្កើតរង្វង់មុខ V-line ជួយកម្ចាត់នូវបំណែកឆ្អឹងថ្គាមដែលបណ្តាលឲ្យរង្វង់មុខរដុប, ដូច្នេះហើយ បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច រង្វង់មុខប្រែជាស្រឡះ, ទន់ល្មើយ ហើយរក្សាបាននូវលទ្ធផលស្អាតស្ថេរភាពអស់មួយជីវិត។

 

Chỉ Định

តើករណីណាត្រូវការអនុវត្តកាត់មុំឆ្អឹងថ្គាម?

  • ករណីផ្ទៃមុខអត់មានមុំ
  • ករណីផ្ទៃមុខខ្វះស្នាមតុល្យភាព, ទន់ល្មើយ
  • អនុវត្តបានទាំងបុរសនិងនារី

Quy Trình

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

អតិថិជននឹងបានពិនិត្យពីរាងថ្គាមនាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយវិភាគអំពីលក្ខណៈនៃរាងថ្គាម​ ដើម្បី​ពិគ្រោះយោបល់អំពីវិធីសាស្រ្តសមស្របបំផុតជូនដល់អតិថិជន។

ពិនិត្យជាទូទៅនិងពិនិត្យសុខភាព

អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាពមុនពេលអនុវត្តនូវសេវាកម្ម ដើម្បីធានាឲ្យករណីវះកាត់បានអនុ-វត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសម្រេចជោគជ័យ, រួមមានៈ

-ថតកាំរស្មី X ថ្គាមនៃមុខ ដើម្បីពិនិត្យរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងថ្គាមនៃមុខ។

-ធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុខភាពមុនពេលវះកាត់។

-ដាក់ចេញផែនការវះកាត់ប្រាកដប្រជានិងសុវត្ថិភាពបំផុតជូនដល់អតិថិជន។

សម្លាប់មេរោគ

តំបន់មុខនិងក្នុងមាត់នឹងបានសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហ្មត់ចត់ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពក្នុងដំណាក់​កាលអនុវត្តកាត់មុំឆ្អឹងថ្គាម។

ចាក់ថ្នាំសណ្តំ

កាត់មុំឆ្អឹងថ្គាមជាការវះកាត់ធំ ដូច្នេះហើយត្រូវបានអនុវត្តនៅមន្ទីរពេទ្យជំនាញខាងវះកាត់កែសម្ផស្ស។ មុនពេលដំណើរការ, អតិថិជនបានចាក់ថ្នាំសណ្តំ ដូច្នេះហើយក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តពិតជាអត់ឈឺ ។

អនុវត្តកាត់មុំឆ្អឹងថ្គាម

វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងអនុវត្តកាត់មុំឆ្អឹងថ្គាមដោយការឆូតមួយផ្លូវវតូចក្នុងមាត់ ត្រង់តំបន់ភ្នាសរំអិល, ដោយមានជំនួយការនៃឧបករណ៍ឆ្លុះនិងម៉ាស៊ីនកាត់ឆ្អឹង ដើម្បីកម្ចាត់ចោលនូវបំណែកឆ្អឹងដែល​បានកំណត់ខាងដើម, ជួយឲ្យរង្វង់មុខស្រឡះដូចប្រាថ្នា។ ចុងក្រោយ គឺបញ្ចប់ដំណាក់កាល​កាត់មុំឆ្អឹងថ្គាមដោយចេសដេរកែសម្ផស្ស។

ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច, អតិថិជននឹងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យពី៥-៧ថ្ងៃ ដើម្បីបានកងជួរវេជ្ជ​បណ្ឌិត និងអ្នកថែទាំជំងឺ ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់។

 

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

  • ផ្លាស់ប្តូរទៅជារាងមុខ V-line ស្តង់ដារកូរ៉េ
  • លទ្ធផលស្ថេរភាពយូរអង្វែង

 

 

Hỏi Đáp

តើកាត់មុំឆ្អឹងថ្គាមនៅទីណាសុវត្ថិភាព?

ជាមន្ទីរពេទ្យជំនាញខាងវះកាត់កែសម្ផស្សមានប្រិយភាពជួរមុខនាពេលសព្វថ្ងៃ, ជាកន្លែង
អនុវត្តសម្រេចជោគជ័យនូវបណ្តាកងរណីវះកាត់ជឿនលឿនបំផុត, មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូជាទីប្រជុំកងជួរវេជ្ជ​បណ្ឌិតដែលមានបទពិសោធន៍ជាង៣០ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យវះកាត់កែសម្ផស្ស នាំមកជូនអតិថិជននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សកាត់មុំឆ្អឹងថ្គាម, នាំមកនូវផ្ទៃមុខ V-line ស្រឡះ, ទន់ល្មើយធម្មជាតិ។

ជាមួយប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានសម្ភារៈងាយស្រួល, ​បំពាក់ដោយឧបករណ៍ទំនើប, ឬកពារបម្រើការស្ទាត់ជំនាញ ហើយអនុវត្តដំណើរការកែសម្ផស្សតាមស្តង់ដារនៃក្រសួងសុខាភិបាល, ដូច្នេះហើយ បណ្តាករណីវះកាត់ទាំងអស់នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ តែងតែធានានាំមកជូនអតិថិជននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សដូចក្តីប្រាថ្នា។ មកកាន់មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ មិត្រនឹងបានសាកល្បងនូវបណ្តាបច្ចេកវិទ្យាកែសម្ផស្សថ្មី ហើយបានថែទាំសុខភាពក្រោយពេលវះកាត់ដោយអស់ពីចិត្តយ៉ាងហ្មត់ចត់ ជួយអតិថិជនមានអារម្មណ៍ថាស្រួលបំផុតនិងងាយស្រួលបំផុតពេលកែសម្ផស្ស។

កាត់មុំឆ្អឹងថ្គាមតើឈឺដែរអត់? រយៈពេលប៉ុន្មានទើបបាត់ហើម?

មានអតិថិជនជាច្រើនរូបបារម្ភអំពីការវះកាត់កាត់មុំឆ្អឹងថ្គាមយ៉ាងស្មុគស្មាញនិងឈឺចាប់ តែការពិតប្រការនេះពុំត្រូវទាំងស្រុង។ បន្ទាប់ពីវះកាត់កាត់មុំឆ្អឹងថ្គាម, អតិថិជនមានអារម្មណ៍ថាឈឺ តែឈឹតិចៗ គឺក្នុងកម្រិតអាចស៊ូទាំបាន។

ក្រៅពីនេះ, បាតុភាពឈឺហើមស្វាយតំបន់មុខ កើតមានបន្ទាប់ពីវះកាត់នឹងឆាប់បានកាត់បន្ថយជាបណ្តើរៗ ឆ្លងតាមរាល់ថ្ងៃ ហើយក្រោយពេលពី៥-៧ថ្ងៃនឹងបាត់អស់រលីង។ មានករណីមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ថាស្ពឹកថ្គាមក្រោម ដោយសារភ្ញាក់ធម្មតានៃរាងកាយពេលមានការប៉ះពាល់ពីខាងក្រៅ។ មិត្រកុំបារម្ភពេកទេ បើសិនជួបប្រទះនូវស្ថានភាពនេះក្នុងដំណាក់កាលជាសះ, បាតុភាពនេះ នឹងបាត់ជាបណ្តើរៗ។

ថែទាំយ៉ាងដូចម្តេចបន្ទាប់ពីកាត់មុំឆ្អឹងថ្គាម?

ដំណាក់កាលថែទាំក្នុង១ខែដំបូងបន្ទាប់ពីវះកាត់កាត់មុំឆ្អឹងថ្គាមពិតជាសំខាន់ណាស់, ជះផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់លទ្ធផលនិងពេលវេលាជាសះឆាប់ឬយឺតរបស់អតិថិជន។ ត្រូវធានាក្រអូងនៃមាត់ជ្រះស្អាតជានិច្ច ពិសេសគឺតំបន់ទើបនឹងអនុវត្តនូវការវះកាត់កាត់មុំឆ្អឹងថ្គាម។ ក្នុងរយៈពេលនេះ, ដាច់ខាតអត់ប្រើច្រាស់ដុសធ្មេញប្រភេទរឹង គួរតែប្រើបណ្តាប្រភេទទឹកខ្ពុលមាត់ជំនួសវិញ។

ប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូង, ថ្នេរដេរមិនទាន់ជា អតិថិជនគួរតែលាយទឹកអំបិលឧណ្ហៗសម្រាប់អនាម័យ  ជៀសវាងការជ្រាបមេរោគ។ រាល់ថ្ងៃ, អនាម័យក្រអូងមាត់ដោយទឹកអំបិលឧណ្ហៗ ៣ដងបន្ទាប់ពីបរិភោគហើយរួច។

មកពីវះកាត់ប៉ះពាល់ដល់ឆ្អឹងមុំថ្គាម ដូច្នេះហើយនឹងឥទ្ធិពលដល់ការបរិភោគក្នុងខែដំបូងបន្ទាប់ពីវះកាត់, ក្នុង១សប្តាហ៍ដំបូង, មិត្រត្រូវតែបរិភោគនូវរបស់ទន់ៈ បបរ, ទឹកដោះគោ, របស់កិន, សម្លជាដើម ដើម្បីកាត់បន្ថយនូវការទំពាររបស់ថ្គាម។

កាត់មុំឆ្អឹងថ្គាមតើមានគ្រោះថ្នាក់ដែរអត់?

ការវះកាត់មុំឆ្អឹងថ្គាមបង្កើតមុខ V-line មានកម្រិតសុវត្ថិភាពខ្ពស់អាស្រ័យបច្ចេកទេសទំនើប, ជ្រៀតចូលយ៉ាងប្រាកដប្រាដល់តំបន់ឆ្អឹងថ្គាម, អត់ទន្រ្ទានដល់ជាលិកាកោសិកាណាទាំងអស់, ប្រព័ន្ធសរសៃវិញ្ញាណ ពិតជាសុវត្ថិភាពជូនដល់អតិថិជន។

វេជ្ជបណ្ឌិតគ្រាន់តែកម្ចាត់ចោលនូវបំណែកឆ្អឹងថ្គាមបានពិគ្រោះគ្នាមុននេះ ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងថ្គាមធានាកម្រិតមួនរបស់ថ្គាម, អត់ឥទ្ធិពលដល់មុខងារបរិភោគ។ ​ដូច្នេះហើយ, អតិថិជនអាចស្ងប់ចិត្តអំពីស្ថានភាពសុខភាពនិងតួនាទីរបស់ថ្គាមបន្ទាប់ពីវះកាត់រួច។

 

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04