background

កាត់ភ្នែក Bambi

អាស្រ័យកែលម្អជាវិជ្ជមាន បច្ចេកទេសជ្រៀតចូលទំនើបជាង ជឿនលឿនជាង បច្ចេកវិទ្យាកែសម្រស់ភ្នែកជំនាន់ថ្មីនៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូវឆ្លើយតបគ្រប់គ្រាន់នូវស្តង់ដារនៃនិន្នាការ ភ្នែកស្អាតស្តង់ដារកូរ៉េជាមួយវិធីសាស្រ្តកែសម្រស់ភ្នែក Bambi ថ្មីទាំងស្រុង។.
blog image
ឧទ្ទេសនាម

អាស្រ័យកែលម្អជាវិជ្ជមាន បច្ចេកទេសជ្រៀតចូលទំនើបជាង ជឿនលឿនជាង បច្ចេកវិទ្យាកែសម្រស់ភ្នែកជំនាន់ថ្មីនៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូវឆ្លើយតបគ្រប់គ្រាន់នូវស្តង់ដារនៃនិន្នាការ ភ្នែកស្អាតស្តង់ដារកូរ៉េជាមួយវិធីសាស្រ្តកែសម្រស់ភ្នែក Bambi ថ្មីទាំងស្រុង។

តាមថ្ងៃខែ  វ័យ ត្របកភ្នែកខាងលើរបស់បងប្អូននារីនឹងធូរចុះ លេចឃើញនូវស្ថានភាពទាំង​ឡាយដូចជាស្បែកធូរ ខ្លាញ់លើស បណ្តាលឲ្យភ្នែកមួយគូបបែរជាព្រួយ បាក់ចុះ ធ្វើឲ្យភ្នែកមួយគូបាត់នូវត្របកភ្នែកពីរជាន់ក្មេងស្អាត ដូច្នេះហើយ កាត់ភ្នែក នឹងជួយដោះស្រាយនូវបញ្ហាទាំងនោះរបស់ភ្នែកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

Phương Pháp

កាត់ភ្នែក Bambi គឺដូចម្តេច?

កាត់ភ្នែក Bambi គឺជាការវះកាត់ទន្ទឹមនឹងនោះមានការគួបផ្សំរបស់កាត់ត្របកភ្នែកនិងបច្ចេកទេសបើកទូលាយជ្រុងភ្នែក បង្កបានផ្លូវ line ត្របកភ្នែក២ជាន់ច្បាស់ផ្នត់ ជួយបង្កើន​នូវជម្រៅនៃភ្នែកមួយគូ  ឆ្លងតាមរយៈនោះបង្កើតបាននូវភ្នែកមួយគូធំមូលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។

កាត់ភ្នែក Bambi នឹងកម្ចាត់អស់នូវស្បែកសល់ ខ្លាញ់លើសត្របកភ្នែកលើ ធ្វើឲ្យផ្នត់ត្របកភ្នែកធំហើយច្បាស់ជាង។ ភ្នែកធំមូលផ្លេកៗ ការក្រឡេកមើលរហ័សហួន រុងរឿងជាង។ អនុវត្តតែ៦០នាទី អនុវត្តតែមួយលើកគត់ នាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែង។ អនុវត្តនៅមន្ទីរពេទ្យមានមុខជំនាញវះកាត់កែសម្រស់ សុវត្ថិភាព អត់ទុកនូវស្នាមឡើយ។

 

Ưu Điểm

គុសម្បត្តិ

ភ្នែកធំមូលផ្លេកៗ ការក្រឡេកមើលរហ័សរហួន រុងរឿងជាង

មុនពេលអនុវត្តកាត់ភ្នែក Bambi វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការវាស់គូរហើយគូសចំណាំយ៉ាងល្អិតល្អន់ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្របកភ្នែកតុល្យភាពហើយសមគ្នាបំផុត។ ដូច្នេះហើយ ពេលកាត់ត្របកភ្នែកពីរជាន់ មិនត្រឹមតែបង្កើតបានត្របកភ្នែកពីរជាន់ប៉ុណ្ណោះទេ នៅទាំងជួយកម្ចាត់អស់នូវបំណែកស្បែកធូរ ខ្លាញ់លើសត្រង់ភ្នែក មិនតែប៉ុណ្ណោះជ្រុងភ្នែកក៏បានបើកទូលាយដែរ។

ផ្នត់ធំយ៉ាងច្បាស់ហើយស្អាតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

កាត់ភ្នែក Bambi ជាល្បិចដ៏សាមញ្ញមួយ បានអនុវត្តដោយឧបករណ៍ឯកទេស ហើយបានអនុវត្តដោយវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានបទពិសោធន៍ជាង៣០ឆ្នាំ បានជាធានាវត្ថិភាពនិងសម្រេចបាន​​នូវប្រសិទ្ធភាពប្រសើរបំផុត។ អតិថិជនបានចាក់ថ្នាំស្ពឹកនៅហ្នឹងកន្លែងបានជាពេលអនុវត្តអត់ឈឺ​ ហើយផ្នត់បត់បានដេរដោយចេសកែសម្រស់ គឺអត់ទុកនូវស្នាមឡើយ។

សមស្របជាមួយភ្នែករបស់ស្រ្តីអាស៊ីបូព៌ា

ពេលអនុវត្តបង្កើតត្របកភ្នែកពីរជាន់ បំណែកខ្លាញ់ត្របកភ្នែកនិងស្បែកធូរនៅលើភ្នែកគឺបានកម្ចាត់ចោល ទប់ស្កាត់លទ្ធភាពក្រពេញខ្លាញ់ភ្នែកប្រមូលផ្តុំម្តងទៀត ដូច្នេះក្រោយពេលកាត់ត្រភ្នែកពីរជាន់នឹងផ្តល់នូវលទ្ធផលស្អាត បង្កើតបានត្របកភ្នែកពីរជាន់អស់មួយជីវិត។

អនុវត្តតែ៦០នាទីហើយក៏តែមួយលើកគត់

រយៈពេលអនុវត្តកាត់ភ្នែក ប្រមាណតែ៦០នាទី ហើយបន្ទាប់ពីកាត់ត្របកភ្នែកហើយរួច អតិថិជនអាចវិលទៅកាន់គេហដ្ឋានសម្រាក ប្រជុំជីវភាពជាធម្មតា ដោយមិនបាច់ត្រូវការសម្រាក
បំ​​ប៉ន។

Chỉ Định

បទកំណត់

ករណីណាត្រូវការអនុវត្តកាត់ភ្នែក Bambi ? 

-ត្របកភ្នែកមួយជាន់ហើយមានស្បែកច្រើននិងខ្លាញ់លើស 

-ករណីភ្នែកមានច្រើនផ្នត់ត្របកភ្នែក

-ករណីភ្នែកមានជ្រុងភ្នែកចង្អៀត។

-ករណីបានកាត់ត្របកភ្នែកហើយ តែមិនទាន់សម្រេចលទ្ធផលដូចបំណង។

ភ្នែកធំហើយវែងជាង             

ការសម្លឹងមើលបានបើកទូលាយ      

 ផ្នត់ត្របកភ្នែកច្បាស់ហើយធម្មជាតិ

 

Quy Trình

ដំណើរការ

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

វេជ្ជបណ្ឌិតចុះទៅពិនិត្យគ្រប់អតិថិជន ដើម្បីបានដឹងនូវស្ថានភាពរបស់ភ្នែកនិងពិគ្រោះយោបល់​ជូនអតិថិជនអំពីវិធីសាស្រ្តកែសម្រស់សមស្របបំផុត។

ពិនិត្យសុខភាព

អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាពមុនពេលអនុវត្តនូវសេវាកម្ម ដើម្បីធានាឲ្យករណីវះកាត់បានអនុវត្តទៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសម្រេចជោគជ័យ។

វាស់គូរត្របកភ្នែកនិងជ្រុងភ្នែក

តាមរាល់ករណីជាក់ស្តែងនៃអតិថិជនម្នាក់ៗ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងវាស់គូរតំបន់ស្បែកលើសត្រូវតែកម្ចាត់ចោល ហើយជ្រុងភ្នែកសមស្របដើម្បីធានាភ្នែកមួយគូបានស្អាតបំផុត។

សម្លាប់មេរោគនិងចាក់ថ្នាំស្ពឹកតំបន់ភ្នែក

តំបន់ភ្នែកនឹងបានសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហ្មត់ចត់ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព ហើយបន្ទាប់មកនឹងដំណើរការធ្វើឲ្យស្ពឹក ជួយឲ្យងតិថិជនមានអារម្មណ៍ស្រួលក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តកាត់ភ្នែក​ Bambi ។

វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរកាកាត់ភ្នែក Bambi

វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរកម្ចាត់ចោលនូវខ្លាញ់លើសនិងបំណែកខ្លាញ់ត្របកភ្នែកដោយសុវត្ថិភាព អត់ចេញឈាម អត់ឈឺ ហើយអត់រងរបួសទន្រ្ទានពីលើ។ ទន្ទឹមនោះគួបផ្សំបើកទូលាយជ្រុងភ្នែកបានអនុវត្តដោយវិធីកម្ចាត់ចោលនូវមួយបំណែកនៃស្បែកសល់តូច ហើយវេជ្ជបណ្ឌិតនាំយកនូវជ្រុងភ្នែកទាំងពីរមកកាន់ទីតាំងស្អាតបំផុតដើម្បីនឹងកំណត់ ជួយឲ្យភ្នែកមួយគូធំមូលជាង។ ក្រោយមក វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការភ្ជិតមុខស្នាមវះដោយចេសដេរកែសម្រស់តាមផ្លូវត្របកភ្នែកថ្មី ធានាអត់ទុកនូវស្នាមឡើយ។

ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច អតិថិជនវិលទៅកាន់គេហដ្ឋានប្រជុំជីវភាពជាធម្មតា។ ក្រោយពេល៥ថ្ងៃនឹងកាត់ចេស។ អតិថិជននឹងបានកងជួរបុគ្គលិកថែទាំអតិថិជននៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូវ​ណែនាំថែទាំរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីជួយអតិថិជនទទួលបាននូវលទ្ធផលកែសម្រស់ពេញចិត្តបំផុត។

 

 

 

Hình Ảnh Trước Sau

- រូបភាពមុននិងក្រោយ

-ភ្នែកមួយគូធំមូល ស្រស់ក្មេង សមជាមួយរង្វង់មុខ

-បង្កើតភ្នែកមួយគូត្របកភ្នែកពីរជាន់ស្មើគ្នា ស្អាធម្មជាតិ។

-លទ្ធផលរក្សាបានយូរអង្វែង។

 

Hỏi Đáp

សំណួរចម្លើយ

តើកាត់ភ្នែក Bambi នៅទីណាសុវត្ថិភាពហើយមានប្រិយភាព?

កាត់ភ្នែក Bambi អាចចាត់ទុកដូចជំនាន់ថ្មីបំផុតនៃបច្ចេកវិទ្យាជាប់ដោយភាពទម្លុះទម្លាយប្រៀបទៅនឹងវិធីសាស្រ្តប្រពៃណី។ ស្តារមកវិញទាំងស្រុងនូវបណ្តាផ្នែកអន់នៃវិធាសាស្រ្តចាស់ ជួយមិត្រកម្មសិទ្ធិភ្នែកមួយគូត្របកភ្នែកពីរជាន់ស្មើ ស្អាត ប្រាកដប្រជា ត្រូវនឹងអត្រាមាស គ្មាននៅស្បែកធូរទៀត ខ្លាញ់លើស ត្របកភ្នែកជាយ៉ាងឆាប់ ដាច់ខាតគ្មានបាតុភាព។ នេះគឺមួយក្នុងចំណោមសេវាកម្ម Hot បំផុត បានអតិថិជនវៀតយ៉ាងច្រើនជម្រើសក្នុងរយៈ​ពេលជិតៗនេះ។

ឈានមុខក្នុងការអនុវត្តនូវបណ្តាបច្ចេកវិទ្យាកែសម្រស់ជឿនលឿនហើយវិនិយោគនូវឧបករណ៍ទំនើប ដើម្បីនាំមកជូនអតិថិជននូវសម្រស់ស្អាតធម្មជាតិត្រូវតាមស្តង់ដារកូរ៉េ។ នៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូវ មិត្រនឹងបានសាកល្បងនូវភាពអស្ចារ្យនៃសេវាកម្មកាត់ភ្នែក Bambi:

បច្ចេកទេសកែសម្រស់បានផ្ទេរេជូនផ្តាច់មុខពីកូរ៉េ។

-ប្រព័ន្ធឧបករណ៍ មូលដ្ឋានសម្ភារៈមានផាសុក ប្រណីត របៀបធ្វើការយ៉ាងជំនាញ។

-ថែទាំអតិថិជនទាំងស្រុងតាំងពីពិគ្រោះយោបល់ ពិនិត្យ អនុវត្តវះកាត់ ជួយអតិថិជនមានអារម្មណ៍ថាស្ងប់ចិត្ត ហើយពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។

ឈានមុខក្នុងការអនុវត្តនូវបណ្តាបច្ចេកវិទ្យាកែសម្រស់ជឿនលឿនហើយវិនិយោគនូវឧបករណ៍ទំនើប ដើម្បីនាំមកជូនអតិថិជននូវសម្រស់ស្អាតធម្មជាតិត្រូវតាមស្តង់ដារកូរ៉េ។ នៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូវ មិត្រនឹងបានសាកល្បងនូវភាពអស្ចារ្យនៃសេវាកម្មកាត់ភ្នែក Bambi:

បច្ចេកទេសកែសម្រស់បានផ្ទេរេជូនផ្តាច់មុខពីកូរ៉េ។

-ប្រព័ន្ធឧបករណ៍ មូលដ្ឋានសម្ភារៈមានផាសុក ប្រណីត របៀបធ្វើការយ៉ាងជំនាញ។

-ថែទាំអតិថិជនទាំងស្រុងតាំងពីពិគ្រោះយោបល់ ពិនិត្យ អនុវត្តវះកាត់ ជួយអតិថិជនមានអារម្មណ៍ថាស្ងប់ចិត្ត ហើយពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។

ឈានមុខក្នុងការអនុវត្តនូវបណ្តាបច្ចេកវិទ្យាកែសម្រស់ជឿនលឿនហើយវិនិយោគនូវឧបករណ៍ទំនើប ដើម្បីនាំមកជូនអតិថិជននូវសម្រស់ស្អាតធម្មជាតិត្រូវតាមស្តង់ដារកូរ៉េ។ នៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូវ មិត្រនឹងបានសាកល្បងនូវភាពអស្ចារ្យនៃសេវាកម្មកាត់ភ្នែក Bambi:

បច្ចេកទេសកែសម្រស់បានផ្ទេរេជូនផ្តាច់មុខពីកូរ៉េ។

-ប្រព័ន្ធឧបករណ៍ មូលដ្ឋានសម្ភារៈមានផាសុក ប្រណីត របៀបធ្វើការយ៉ាងជំនាញ។

-ថែទាំអតិថិជនទាំងស្រុងតាំងពីពិគ្រោះយោបល់ ពិនិត្យ អនុវត្តវះកាត់ ជួយអតិថិជនមានអារម្មណ៍ថាស្ងប់ចិត្ត ហើយពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។

ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អ្វីបន្ទាប់កាត់ភ្នែក Bambi ?

ក្រោយពេលកាត់ភ្នែក Bambi មិត្រគួរតែអនុវត្តនូវបណ្តាប្រការខាងក្រោមនេះដើម្បីឆាប់ទទួលបាននូវលទ្ធផលៈ

-ដាច់ខាតមិនយកដៃទៅញីចូលភ្នែក ពិសេសគឺតំបន់ភ្នែកក្នុងមួយសប្តាហ៍ដំបូង។

-កុំពាក់វ៉ែនតាជាប់នឹងគ្រាប់ភ្នែកក្នុងរយៈពេលនេះ ជំនួសដោយប្រើវ៉ែនតាមានដង វ៉ែនតាខ្មៅ​ពេលចេញទៅក្រៅ។

-ជៀសវាង make-up ចូលតំបន់ភ្នែកហោចណាស់២សប្តាហ៍ដែរ។

-រក្សាស្នាមរបួសឲ្យស្ងួតក្នុងរង្វង់៧ថ្ងៃដំបូង។

-មិនរលឹកយប់យូរឬក៏ប្រើម៉ាស៊ីនកុំព្យួទ័របន្តបន្ទាប់ក្នុងរង្វង់មួយសប្តាហ៍ដំបូងបណ្តាប់ពីកាត់​ភ្នែក។

-ជៀសវាងធូលីកខ្វក់ និងកំដៅថ្ងៃចាំងចំមុខផ្ទាល់។

-បន្ទាប់ពី៥ថ្ងៃគឺកាត់ចេសហើយត្រឡប់មកពិនិត្យឡើងវិញតាមកាលកំណត់។

កាត់ភ្នែក Bambi តើយូរប៉ុន្មានទើបជាហើយស្អាត?

តាមធម្មតាពេលក្រោយពេលកាត់ភ្នែក Bambi នឹងកើតមានបាតុភូតដូចជាជាំនិងហើមក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូង។​នេះគឺប្រតិកម្មជាធម្មតារបស់ខ្លួនប្រាណ ដូច្នេះហើយមិត្រកុំបារម្ភពេក។ បន្ទាប់ពី៥ថ្ងៃកាត់ចេស ស្នាមរបួសនឹងសះចូលស្បែកហើយជា មិត្រត្រូវតែរក្សាឲ្យស្ងួតក្នុងពេល២ថ្ងៃ បន្ទាប់មកគឺអាចប្រជុំជីវភាពជាធម្មតា។ ដូច្នេះ បន្ទាប់ពី១សប្តាហ៍កាត់ភ្នែក Bambi គឺបានជាហើយស្អាត។

របៀបអនាម័យភ្នែកបន្ទាប់ពីកាត់ភ្នែក Bambi នៅហ្នឹងផ្ទះតើដូចម្តេច?

អនាម័យភ្នែកបន្ទាប់ពីកាត់ភ្នែក Bambi នៅហ្នឹងផ្ទះក៏ងាយណាស់ដែរ។ ទោះជា អនាម័យភ្នែកត្រូវតែត្រូវរបៀប។ បន្ទាប់ពីកាត់ភ្នែក Bambi វិលមកផ្ទះ មិត្រមិនត្រូវប្រើទឹកធម្មតាសម្រាប់អនាម័យភ្នែកទេ គួរតែប្រើទឹកអំបិលសរីរវិទ្យា Nacl (0,9%)  ឬ betadine លាយភ្លាវជាមួយទឹកអំបិលសរីរវិទ្យាសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្អាតតំបន់ស្បែកជុំវិញភ្នែក ជៀសវាងស្ថានភាពភ្នែកត្រូវជ្រាបមេរោគក្រជា។ ឲ្យតែរក្សាស្នាមរបួសឲ្យស្ងួតក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃដំបូង។

កាត់ភ្នែក Bambi តើបានអស់មួយជីវិតដែរអត់?

តាមពេលវេលានិងរចនសម្ព័ន្ធធាតុរបស់មនុស្សម្នាក់ៗនិយាយរួមនិងរចនសម្ព័ន្ធក៏នឹងបន្តរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារដំណាក់កាលនៃភាពចាស់។ ព្រោះហេតុដូច្នេះ ពេលយើងអនុវត្តកាត់ភ្នែក Bambi គឺលទ្ធផលដូចជាស្បែកធូរក៏នឹងចាស់តាមពេលវេលា តែផ្នត់ត្របកភ្នែកនឹងរក្សា​បានរៀងរហូត។ វិធីសាស្ត្រកែសម្រស់ ភ្នែក Bambi នៅមានលទ្ធភាពរក្សាបាននូវប្រសិទ្ធភាព​យូរអង្វែងឡើងដល់១០ឆ្នាំ ហើយលទ្ធផលនេះ អាចអូសបន្លាយយូរជាងស្ថិតលើធាតុរបស់អតិថិជន។

 

 

 

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04