background

ប៉ាក់ចិញ្ចើមទឹកថ្នាំរលោង

ផ្លុំប៉ាក់ចិញ្ចើម ជាវិធីសាស្រ្តថ្មីមួយ ខុសពីវិធីសាស្រ្តផ្លុំចិញ្ចើមតាមបែបប្រពៃណី ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿននិងបច្ចេកទេសផ្លុំសាក់ទាន់សម័យ ដើម្បីបង្កើតចិញ្ចើមមួយគូដូចរោមចិញ្ចើមធម្មជាតិ ជាមួយបណ្តាស្នាម តាមរូបរាងដែលប្រាថ្នា។ ការប៉ិនប្រសប់ដ៏អស្ចារ្យពីហត្ថាទាំងទ្វេរបស់អ្នកបច្ចេកទេស នឹងជួយរោមចិញ្ចើមមួយគូរបស់មិត្រ កាន់តែទន់ល្មើយ ហើយធម្មជាតិដូចពិត។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

ពុំមែននរណាក៏មានសំណាង​ល្អបានទេវតាប្រទានឲ្យ នូវចិញ្ចើមមួយគូកោងស្អាតជាមួយរាងស្តង់ដារនិងស្នាមច្បាស់។ មានមនុស្សជាច្រើនដោយសារកត្តាតំណពូជ ឬដោយសារធាតុ​របស់មនុស្សម្នាក់ៗ បានជាចិញ្ចើមព្រាលនិងខ្លី បណ្តាលឲ្យផ្ទៃមុខខ្វះកម្លាំងរស់ ហើយអត់ស្រស់ក្មេង។ ដើម្បីជម្នះនូវស្ថានភាពនេះ បងប្អូននារីទាំងឡាយ បានស្វែងរកដល់វិធីសាស្រ្តផ្លុំសាក់ចិញ្ចើមសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីកែសម្រស់ឲ្យផ្ទៃមុខ។

Thêu Mày Mực bóng-1

Phương Pháp

ប៉ាក់ចិញ្ចើមបានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នកបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឯកទេស គួបផ្សំធ្វើឲ្យប្រសើរចុងម្ជុលដ៏តូច យ៉ាងស្តើង សម្រាប់ប៉ាក់សរសៃរោមចិញ្ចើម។ អ្នកបច្ចេកទេសយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នពេលដាក់ចុងម្ជុលចូលរាល់សរសៃរោមចិញ្ចើម ហើយគូរនូវបណ្តាផ្លូវស្តើងស្រាលយ៉ាងហ្មត់ចត់ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដូចនឹងរោមចិញ្ចើមពិត។

 

Ưu Điểm

ផ្លុំប៉ាក់ចិញ្ចើមសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាព

បច្ចេកវិទ្យាផ្លុំប៉ាក់ជឿនលឿនបំផុតនាពេលសព្វថ្ងៃនេះ ជាមួយទឹកថ្នាំចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ បានជាសុវត្ថិភាពឲ្យរាល់ប្រភេទស្បែក។

បង្កើតបាននូវចិញ្ចើមមួយគូយ៉ាងច្បាស់បែបធម្មជាតិ

បច្ចេកទេសផ្លុំប៉ាក់ចិញ្ចើមតាមដំណើរស្តង់ដារ បច្ចេកទេសដ៏អស្ចារ្យ រួមនឹងភាពប៉ិនប្រសប់របស់អ្នកបច្ចេកទេស ដើម្បីបង្កើតបាននូវចិញ្ចើមមួយគូបែបធម្មជាតិ យ៉ាងច្បាស់។

ប្រសិទ្ធភាពរក្សាបានយូរអង្វែង

ដំណាក់កាលអនុវត្តផ្លុំប៉ាក់ចិញ្ចើមពិតជាហ្មត់ចត់និងប្រាកដប្រជា ជាមួយនឹងទឹកថ្នាំមានកម្រិតប្រើប្រាស់បានយូរ ដូច្នេះហើយ រក្សាបាននូវលទ្ធផលស្ថេរភាពយូរអង្វែង។

អត់ឈឺអត់បង់ពេលសម្រាក

ដំណាក់កាលផ្លុំប៉ាក់ចិញ្ចើមនឹងបានអនុវត្តយ៉ាងស្រាលៗ អត់ឈឺ ហើយអតិថិជនអាចវិលត្រឡប់មកកាន់គេហដ្ឋានវិញ បន្ទាប់ពីផ្លុំប៉ាក់ចិញ្ចើមហើយរួច។

 

Chỉ Định

តើនរណាសមស្របនឹងផ្លុំប៉ាក់ចិញ្ចើម?

  • បណ្តាអ្នកដែលមានរោមចិញ្ចើមរង្វើល ព្រាល។
  • បណ្តាអ្នកដែលធ្លាប់បានប៉ាក់ចិញ្ចើម តែអត់សម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាព។

Quy Trình

ប្រក្សាជូនអតិថិជន

អ្នកជំនាញនឹងពិនិត្យនូវភាពជាក់ស្តែងនៃរោមចិញ្ចើមរបស់មិត្រ ហើយដាក់ចេញនូវវិធីសាស្រ្តសមស្របបំផុតជូនអតិថិជន។

គូររាងចិញ្ចើមថ្មី

បន្ទាប់ពីជ្រើសបាននូវវិធីសាស្រ្តសមស្រប អ្នកជំនាញនឹងដំណើរការវាស់គូរនូវរាងចិញ្ចើម ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជាមួយរាល់រង្វង់មុខរបស់អតិថិជន។

អនាម័យនិងផ្អាប់ថ្នាំស្ពឹក

តំបន់ចិញ្ចើមនឹងបានបង្កស្ពឹកនៅហ្នឹងកន្លែង ដូច្នេះហើយពេលដំណើរការផ្លុំចិញ្ចើមនឹងអត់បង្កថាឈឺ ឬពិបាកទ្រាំឡើយ។

ដំណើរការប៉ាក់ចិញ្ចើម

អ្នកជំនាញនឹងដំណើរការអនុវត្តផ្លុំប៉ាក់ចិញ្ចើម ដើម្បីបង្កើតជូនមិត្រនូវចិញ្ចើមមួយគូបែបធម្មជាតិ ធ្វើឲ្យមុខកាន់តែប្រិមប្រិយជាង។

ណែនាំពីរបៀបថែទាំនៅហ្នឹងផ្ទះ

បន្ទាប់ពីអនុវត្តប៉ាក់ចិញ្ចើមហើយរួច អតិថិជននឹងបានណែនាំពីរបៀបថែទាំនៅហ្នឹងផ្ទះ  ដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សខ្ពស់បំផុត។

 

 

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

  • ចិញ្ចើមមួយគូស្អាតធម្មជាតិដូចពិត
  • បង្កើតបាននូវចិញ្ចើមមួយគូមានស្នាមសមជាមួយរង្វង់មុខ
  • ចិញ្ចើមមួយគូយ៉ាងច្បាស់ ហើយរក្សាបានយូរអង្វែង

 

 

Hỏi Đáp

ប៉ាក់ចិញ្ចើមតើចាស់ដែរអត់?

ប៉ាក់ចិញ្ចើម គឺជាបែបផែនកែសម្រស់សម្រាប់បងប្អូននារី ដូច្នេះ គឺគ្មានមូលហេតុអី ផ្លុំប៉ាក់ចិញ្ចើមនោះចាស់ឡើយ។ ដោយការអនុវត្តន៍នូវបច្ចេកវិទ្យាផ្លុំប៉ាក់ទាន់សម័យ រួមជាមួយនឹងកម្រិតថ្វីដៃបច្ចេកទេសខ្ពស់របស់អ្នកជំនាញនឹងសម្រេចបាននូវលទ្ធផលដូចបំណង។ ប៉ាក់ចិញ្ចើមនាំមកនូវស្នាមច្បាស់អំពីរូបរាង បន្ទាត់ហោះហើរធម្មជាតិ នាំមកនូវស្នាមស្អាតឥតទាស់ជូននារី។ ក៏ប៉ុន្តែ មិត្រគួរតែជ្រើសនូវសេវាកម្មផ្លុំប៉ាក់នៅបណ្តាមូលដ្ឋានកែសម្ផស្សមានប្រិយភាព ជៀសវាងករណី «លុយក៏បាត់ប្រាកក៏បង់» ពុំគួរមាន។

ប៉ាក់ចិញ្ចើមរក្សាបានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

រយៈពេលរក្សាពណ៌នៃចិញ្ចើមមួយគូផ្លុំប៉ាក់ គឺស្ថិតលើច្រើនកត្តាដូចៈ បច្ចេកវិទ្យាផ្លុំប៉ាក់អនុវត្ត គុណភាពទឹកថ្នាំប៉ាក់ កម្រិតថ្វីដៃនៃអ្នកជំនាញនិងដំណើរការថែទាំ ការតំណម។ តែ តាមអតិថិជនទាំងឡាយ រយៈពេលររក្សាពណ៌មធ្យមនៃផ្លុំប៉ាក់ចិញ្ចើម គឺពី២-៣ឆ្នាំ ស្ថិតលើធាតុនៃអតិថិជន។

ប៉ាក់ចិញ្ចើមអត់ឡើងពណ៌គឺត្រូវវិនិច្ឆ័យយ៉ាងដូចម្តេច?

ប៉ាក់ចិញ្ចើមអត់ឡើងពណ៌អាចដោយសារមូលហេតុចម្បងមួយចំនួនៈ អត់គោរពតាមរបបតំណម ប្រើប្រាស់ទឹកថ្នាំប៉ាក់អន់គុណភាព បច្ចេកទេសផ្លុំទឹកថ្នាំរបស់អ្នកជំនាញ។ល។ ពេលជួបប្រទះនូវករណីទាំងនេះ មិត្រគួរតែមកកាន់មូលដ្ឋានផ្ទាល់  ដើម្បីដំណើរការឆ្លូកមកវិញនូវចិញ្ចើម។

 

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04