background

មូរស្្លាបច្រមុះស្អាតបែបធម្មជាតិ

លក្ខណៈទូទៅនៃជនជាតិអាស៊ីគឺមានច្រមុះទាបនិងស្លាបច្រមុះធំ ត្រប៉ែតទាំងសង្ខាង ធ្វើអោយផ្ទៃមុខហាក់ដូចជាគ្មានស័ក្កិសមនិងបំបាត់ភាពហឺហារផងដែរ។ ហេតុនេះហើយ មនុស្សភាគច្រើនកំពុងតែរកស្វែង បច្ចេកទេសមូរស្្លាបច្រមុះ នេះគឺជាវិធីសាស្រ្តមួយមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីជួយឱ្យខ្ទង់ច្រមុះមានស្តើង ស្រួចបន្ថែមទៀតនិងមានតុល្យភាពនឹងទំរង់ផ្ទៃមុខ។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

លក្ខណៈរួមនៃអ្នកនៅអាស៊ីបូព៌ាគឺច្រមុះទាប ហើយស្លាបច្រមុះធំ, សំប៉ែតចេញពីរខាង, ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខបាត់នូវសម្រស់សមគ្នា, ប្រឹមប្រិយ។ ព្រោះដូច្នេះហើយ មួយថ្ងៃៗមានមនុស្សជាច្រើនបានស្វែងរកដល់បច្ចេកទេសមួរស្លាបច្រមុះ, នេះគឺវិធីសាស្រ្តដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតជួយឲ្យច្រមុះកាន់តែស្រឡះហើយតុល្យភាពនឹងរង្វង់មុខ។

 

Phương Pháp

វិធីសាស្រ្ត

មួរស្លាបច្រមុះបានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច?

មួរស្លាបច្រមុះឬនៅហៅថាបង្រួមស្លាបច្រមុះ,​ នេះគឺវិធីសាស្រ្តជួយកែសម្រួលនូវស្លាបច្រមុះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមជាមួយនឹងរង្វង់មុខ។ ស្ថិតលើស្ថានភាពនៃស្លាបច្រមុះរបស់អតិថិជន វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងជម្រើសនូវវិធីសាស្រ្តសមស្របដូចៈ

-វះកាត់កាត់ចោលស្លាបច្រមុះខ្លះ វិធីសាស្រ្តនេះអនុវត្តចំពោះបណ្តាករណីដូចជាស្លាបច្រមុះក្រាស់ពេក, ធំហើយមិនតុល្យភាព។

-វះកាត់កាត់មួរស្លាបច្រមុះចូលក្នុងៈ អនុវត្តពេលដែលស្លាបច្រមុះមិនធំពេកតែរន្ធច្រមុះធំ, វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងដំណើរការកម្ចាត់ចោលនូវដំបូកទន់, ជួយឲ្យស្លាបច្រមុះទាំងសងខាងបង្រួមចូល
មក។

Ưu Điểm

គុណសម្បត្តិ

ស្លាបច្រមុះស្រឡះហើយស្អាតធម្មជាតិ

មួរស្លាបច្រមុះបានអនុវត្តដោយបណ្តាការវះកាត់សាមញ្ញ, គ្រាន់តែប៉ះពាល់ដល់បំណែកស្លាប​ច្រមុះ, កាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវការទន្រ្ទាន, ក្រោយពេលអនុវត្តហើយរួច ស្លាបច្រមុះបែរជាស្រឡះធម្មជាតិ។

ធានាសុវត្ថិភាព

បច្ចេកទេសមួរស្លាបច្រមុះនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ​ បានអនុវត្តដោយកងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតមានបទ​ពិសោធន៍ច្រើន បានសិក្សារៀនសូត្រនិងផ្ទេរជូនបច្ចេកវិទ្យាផ្ទាល់ពីប្រទេសកូរ៉េ, ជួយបង្រួមស្លាបច្រមុះយ៉ាងឆាប់និងសុវត្ថិភាព។

រក្សាបាននូវលទ្ធផលជារៀងរហូត

មួរស្លាបច្រមុះជាបច្ចេកទេសបានអនុវត្តយ៉ាងងាយ តែអាចរក្សាបាននូវលទ្ធផលអស់មួយជីវិត ។ បន្ទាប់ពីអនុវត្តវះកាត់រួច, អតិថិជនអាចវិលមកកាន់គេហដ្ឋាននិងប្រជុំជីវភាពជាធម្មតា, មិនបង់ពេលសម្រាកឡើយ។

អត់ឈឺហើយអត់មានស្នាម

តំបន់ច្រមុះបានចាក់ថ្នាំស្ពឹកមុនពេលអនុវត្តមួរស្លាបច្រមុះនិងបច្ចេកទេសវះកាត់យ៉ាងស្រាល ៗ របស់វេជ្ជបណ្ឌិត ដូច្នេះហើយមិត្រមានអារម្មណ៍ថាពិតជាអត់ឈឺនិងអត់ទុកនូវស្នាមឡើយ​។

Chỉ Định

បទកំណត់

ករណីណាគួរអនុវត្តមួរស្លាបច្រមុះ?

-ស្លាបច្រមុះធំហើយគគ្រើម

-ច្រមុះខើច, ស្លាបច្រមុះទូលាយ, សងខាងអត់តុល្យភាព

-បណ្តាអ្នកដែលធ្លាប់មួរស្លាបច្រមុះហើយ តែស្លាបច្រមុះនៅតែធំ

 

Quy Trình

ដំណើរការ

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

ពិនិត្យជាជំហានដ៏សំខាន់, អាស្រ័យលើនោះបណ្តាអ្នកឯកទេសនឹងកំណត់បាននូវស្ថានភាពនៃស្លាបច្រមុះ, ហើយចាប់ពីនោះនឹងពិគ្រោះយោបល់ពីវិធីសាស្រ្តប្រសិទ្ធភាពកែសម្ផស្សខ្ពស់បំផុតជូនអតិថិជន។

ពិនិត្យសុខភាព

អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាពមុនពេលអនុវត្តនូវសេវាកម្ម ដើម្បីធានាឲ្យករណីវះកាត់បាន
អនុវត្តទៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសម្រេចជោគជ័យ។

វាស់គូររូបរាងនៃច្រមុះ

ដើម្បីទទួលបាននូវរូបរាងច្រមុះស្អាតឥតទាស់, វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងវាស់គូររូបរាងច្រមុះថ្មីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមជាមួយនឹងផ្ទៃមុខមុនពេលអនុវត្ត។

សម្លាប់មេរោគនិងចាក់ថ្នាំស្ពឹកតំបន់ស្លាបច្រមុះ

តំបន់ច្រមុះនឹងបានសម្លាប់មេរោគយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព ហើយបន្ទាប់មកនឹងដំណើរការចាក់ថ្នាំស្ពឹក ជួយឲ្យអតិថិជនមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តមួរ​ស្លាបច្រមុះ។

អនុវត្តមួរស្លាបច្រមុះ

ដំណាក់កាលមួរស្លាបច្រមុះ បានប្រព្រឹត្តឡើងប្រហែលជាប្រមាណ៣០នាទីជាមួយបច្ចេកទេស វះកាត់ស្រាលៗត្រង់ទីតាំងដែលវេជ្ជបណ្ឌិតបានវាស់គូរមុននេះ, កម្ចាត់ចោល​​ដំបូកទន់ ហើយបន្ទាប់មកគឺបិទជិតស្នាមវះដោយចេសដេរកែសម្ផស្ស។

ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

ក្រោយពេលអនុវត្តហើយរួច អតិថិជនវិលមកផ្ទះប្រជុំជីវភាពជាធម្មតា។ អតិថិជននឹងបានកងជួរបុគ្គលិកថែទាំអតិថិជននៃមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូណែនាំពីរបៀបថែទាំរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីឲ្យអតិថិជនទទួលបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សពេញចិត្តបំផុត។

 

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

-ស្លាបច្រមុះបានបង្រួម, សមគ្នា ហើយតុល្យភាពជាមួយនឹងរង្វង់មុខ។

-ធានាស្អាតធម្មជាតិ ហើយអត់លេចឃើញនូវស្នាមកែសម្ផស្សឡើយ។

-លទ្ធផលច្រមុះស្អាតរក្សាបានស្ថេរភាពយូរអង្វែង។

 

 

Hỏi Đáp

ថែទាំក្រោយពេលមួរស្លាបច្រមុះតើយ៉ាងដូចម្តេចដែរ?

-រក្សាស្នាមវះឲ្យស្ងួតក្នុងរយៈពេល៥ថ្ងៃដំបូង ដើម្បីកុំឲ្យជ្រាបមេរោគ ឬចលនាបង្កឥទ្ធិពល​ដល់លទ្ធផលនៃការកាត់។

-អនាម័យស្នាមរបួសដោយស្រាលៗដោយទឹកអំបិល តែប្រការយកចិត្តទុកដាក់គឺពិតជាស្រាល ៗ ដើម្បីកុំឲ្យឥទ្ធិពលដល់ស្នាមដេរ។

-ជៀសវាងការប៉ះទង្គិចខ្លាំងចំច្រមុះ។

-លុបមុខស្រាលៗកុំឲ្យឥទ្ធិពលដល់តំបន់វះកាត់។ រយៈពេលដំបូងកុំចលនាខ្លាំងត្រង់តំបន់ច្រមុះ, ម៉ាស្សាច្រមុះក្នុងពីរសប្តាហ៍ដំបូង។

លេបថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យ, ក្រោយពេល៥ថ្ងៃនឹងកាត់ចេស។

-បណ្តាប្រភេទអាហារដែលត្រូវតែជៀសក្នុង៧ថ្ងៃដំបូង នោះគឺបណ្តាអាហារហឹរ, មានភាពក្តៅ, ចំណីដែលប្រតិកម្មជាមួយរាងកាយ...បណ្តាជាតិសម្រើបដូចជាស្រា, បៀរយ៉ែ, របស់ហឹរក្តៅដើម្បីស្នាមរបួសឆាប់ជា ហើយមិនទុកនូវស្នាម។

តើមួរស្លាបច្រមុះនៅទីណាសុវត្ថិភាពហើយមានប្រសិទ្ធភាព?

មួរស្លាបច្រមុះជាការវះកាត់មួយតូចងាយតែដើម្បីធានាបានលទ្ធផលនាំមកដូចបំណងប្រាថ្នា,ទាមទារវេជ្ជបណ្ឌិតអនុត្តត្រូវមានបទពិសោធន៍ច្រើន, សោភណ្ឌចក្ខុដ៏អស្ចារ្យជួយក្នុងការវាស់គូរបានប្រាកដប្រជានិងបង្កើតនូវរូបរាងច្រមុះធម្មជាតិបំផុត។ មកកាន់មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្ស
ង៉ុក​ភូ អតិថិជននឹងមានអារម្មណ៍ថាភាពជំនាញរបស់បណ្តាអ្នកឯកទេសជួរមុខក្នុងវិស័យកែសម្ផស្ស, នាំមកជូនមិត្រនូវលទ្ធផលមួរស្លាបច្រមុះពេញចិត្តបំផុត។

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុភូមោទនភាពជាអាសយដ្ឋានដំបូងបង្អស់អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាបង្រួមស្លាបច្រមុះតាមបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េ,​ នាំមកនូវច្រមុះស្អាត, សមជាមួយរង្វង់មុខ។ មកជួបជាមួយសេវាកម្មបង្រួមស្លាបច្រមុះ នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ, យើងខ្ញុំធានាជាមួយមិត្រ​​ថា​រូបរាងច្រមុះស្អាតដូចប្រាថ្នា។

បង្រួមស្លាបច្រមុះតើមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បាតុភាពអ្វីដែរអត់?

មានអតិថិជនជាច្រើនរូបតែងតែបារម្ភ ពេលអនុវត្តមួរស្លាបច្រមុះតើមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បាតុភាព អ្វីដែរអត់។ តាមវេជ្ជបណ្ឌិតទាំងឡាយនៃមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូបានឲ្យដឹងថា មួរស្លាបច្រមុះ គឺមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្ស កំពុងពេញនិយម ហើយបានវាយតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់មិនចំពោះតែលទ្ធផលកែសម្ផស្សប៉ុណ្ណោះទេ ពីព្រោះលទ្ធភាពឆ្លើយតបស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងពេលនិងក្រោយពេលលអនុវត្ត។ ពីព្រោះមួរស្លាបច្រមុះជាការវះកាត់មួយតូចហើយងាយ អនុវត្តយ៉ាងឆាប់, មិនសូវបង្កការទន្រ្ទាន, ជៀសវាងការរងរបួស។ អ្នកប្រើប្រាស់ឆាប់វិលមកកាន់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដោយមិនសូវបង់ពេលសម្រាកច្រើនឬតំណម។ ដូច្នេះហើយ អតិថិជនពិតជាស្ងប់ចិត្តជាមួយបច្ចេកទេសមួរស្លាបច្រមុះ។

មូរស្លាបច្រមុះតើយូរប៉ុន្មានទើបស្អាតធម្មជាតិ?

ក្រោយពេលវះកាត់មួរស្លាបច្រមុះ ក្រោយមក៥ថ្ងៃនឹងអនុវត្តកាត់ចេស, ពេលកាត់ចេសហើយរួច មិត្តនឹងមានអារម្មណ៍ដឹងយ៉ាងច្បាស់នូវប្រសិទ្ធភាពនិងស្អាត។ តាមពិតរយៈពេលជាសះនូវស្នាមរបួសនៃវិធីសាស្រ្តនេះគឺស្ថិតលើធាតុនៃមនុស្សម្នាក់ៗ, មានអតិថិជនមួយចំនួនក្រោយពេលអនុវត្តមួរស្លាបច្រមុះរួច គឺអត់ហើម ឬឈឺច្រើនឡើយ។  តែក្រោយពេលកាត់ចេសគឺឃើញយ៉ាងច្បាស់នូវស្នាមរបួសត្រង់ច្រមុះបានជា ហើយស្អាត។

តើមួរស្លាបច្រមុះមានទុកនូវស្លាកស្នាមដែរអត់?

មួរស្លាបច្រមុះគឺជាដំណោះស្រាយកែសម្ផស្សសុវត្ថិភាព, ជំនះនូវគុណវិបត្តិនៃស្លាបច្រមុះធំសំប៉ែតទៅខាង តែអត់ទុកនូវស្នាមឡើយ, នេះគឺមួយក្នុងចំណោមគុណសម្បត្តិដ៏ធំនៃការមួរស្លាបច្រមុះ។ ថ្នេរដេរបន្ទាប់ពីកាត់ស្លាបច្រមុះបង់អស់ផ្ទៃមួយតូចលើផ្នត់នៃស្លាបច្រមុះ ដូច្នេះហើយ ធានា​ថាអត់ទុកនូវស្នាមឡើយ។

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04