background

កែទំរង់ធ្មេញលយចេញលយចូលអោយបានផ្ទៃមុខ Vline

ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យារំចង់សម្ផស្សង៉ុកភូ បច្ចេកទេសកែទំរង់ធ្មេញលយចេញលយចូល បានសម្រេចសមិទ្ធផលធំសំខាន់មួយ ផ្តល់លទ្ធផលល្អនាំមុខគេក្នុងការកែទំរង់ធ្មេញលយចេញលយ ចូល នោះជាការភ័យខ្លាចរបស់មនុស្សដែលមានធ្មេញលយចេញលយចូល នឹងត្រូវបានដោះស្រាយ យ៉ាងឆាប់រហ័ស ជួយអោយទទួលបានផ្ទៃមុខ Vline ស្អាតដូចធម្មជាតិដោយប្រើបច្ចេកស្តង់ដារក្នុងកាកែទំរង់ធ្មេញលយចេញលយចូលមកពីទេសកូរ៉េ។ ស្ថានភាពធ្មេញលយចេញលយចូល ធ្វើអោយយុវវ័យតែងតែបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង ពីបាក់ ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងនេះគឺជាឧបសគ្គធំមួយដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់គេ។ កាលពីមុនសំរាប់ករណីមានធ្មេញលយចេញលយចូល គេភាគច្រើនបានស្វែងរកវិធីសាស្រ្តគាបធ្មេញ។ ប៉ុន្តែវា ជាវិធីសាស្រ្តត្រូវការចំណាយពេលពី ២ ដល់ ៣ ឆ្នាំ នេះជារយៈពេលវែងមួយប៉ុន្តែលទ្ធផលបាននាំមក មិនបានសម្រេចដូចប្រាថ្នាជាដាច់ខាតទេ។ ហេតុនេះហើយ វិធីសាស្រ្តកែតម្រូវធ្មេញលយចេញ លយចូលនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូត្រូវបានចាត់ទុកថាជាដំណោះស្រាយល្អបំផុតជាដាច់ខាតដើម្បីជួយផ្តល់អោយអ្នកមានផ្ទៃមុខស្ដើង ស្រស់ស្អាតឥតខ្ចោះ និងរក្សាបាននូវលទ្ធផលស្អាតបានជានិច្ច។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

ជាមួយការអភវឌ្ឍន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាកែសម្ផស្សនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ, បច្ចេកទេសកែទម្រង់ថ្គាមលយគ្រហុបសម្រេចបាននូវបណ្តាជំហានវាយទម្លុះយ៉ាងធំ, នាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពដ៏អស្ចារ្យ, ក្តីកង្វល់របស់បណ្តាករណីដែលមានលយ, គ្រហរាះេកវិទ្យាកែសម្ផស្សនៅមន្ទីរពេតុប នឹងបានដោះស្រាយបានយ៉ាងឆាប់, ជួយឲ្យមុខ V-line ស្រស់បស់ធម្មជាតិ ជាមួយបច្ចេកទេសកែទម្រង់ថ្គាមលយគ្រហុប
ស្តង់ដារកូរ៉េ។

 

Phương Pháp

កែទម្រង់ថ្គាមលយ-គ្រហុបគឺអ្វី?

កែទម្រង់ថ្គាមលយ-គ្រហុប គឺបច្ចេកវិទ្យាកែសម្ផស្សជួយកែសម្រួលនូវគ្រោងឆ្អឹងថ្គាមលើ​និងក្រោម ដើម្បីជួយឲ្យរង្វង់មុខសម្រេចបាននូវអត្រាតុល្យភាព, សមជាមួយរង្វង់មុខ, ជួយស្ទួយនូវសម្រស់ធម្មជាតិបំផុតឲ្យរង្វង់មុខ។

បច្ចេកទេសកែទម្រង់ថ្គាមលយគ្រហុប បានអនុវត្តនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ដោយកងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតមានបទពិសោធន៍ច្រើន, ដោយមានជំនួយការពីម៉ាស៊ីនឧបករណ៍ទំនើប, ដំណើរការអនុវត្តនៅមន្ទីរពេទ្យតាមស្តង់ដារនៃក្រសួងសុខាភិបាល,​ ធានាសុវត្ថិភាព, ផ្តល់នូវលទ្ធផលស្អាតឥតទាស់។

Ưu Điểm

ស្តារមកវិញនូវស្ថានភា​ពលយគ្រហុប, ស្អាតធម្មជាតិ

បច្ចេកទេសកែទម្រង់ថ្គាមលយគ្រហុប អាចស្តារមកវិញនូវគុណវិបត្តិទាំងឡាយរបស់ឆ្អឹងថ្គាម, ជួយឲ្យគ្រោងឆ្អឹងបែរមកតុល្យភាពសមគ្នាជាង, ជួយឲ្យស្នាមញញឹមកាន់ស្រស់ជាងទៀត។

អត់ឈឺហើយអត់ទុកនូវស្នាម

គុណសម្បត្តិមួយដ៏អស្ចារ្យក្នុងបច្ចេកទេសកែទម្រង់ថ្គាមលយគ្រហុប គឺអត់ឈឺជូនដល់អតិថិជន ហើយក៏អត់ទុកនូវស្លាកស្នាមបន្ទាប់ពីកែសម្ផស្សឡើយ។ ដោយឧបករណ៍ជំនាញក្នុងបច្ចេកទេសកែទម្រង់ឆ្អឹងថ្គាម, អនុវត្តផ្លូវឆូតតូចស្ថិតក្នុងភ្នាសរំអិលមាត់ ដូច្នេះហើយ សម្រេចបាននូវកម្រិតកែសម្ផស្ស ហើយអត់ទុកនូវស្នាម។

ផ្តល់នូវលទ្ធផលស្អាតរក្សាបានអស់មួយជីវិត

បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលអនុវត្តប្រមាណពី៩០-១២០នាទី គឺមិត្រអាចកម្មសិទ្ធិនូវសម្រស់ធម្មជាតិដោយអត់ត្រូវការបារម្ភអំពីស្ថានភាពលយគ្រហុបលើរង្វង់មុខទៀត។ លទ្ធផលបន្ទាប់ពីការវះការនឹងរក្សាបានអស់មួយជីវិត, ផ្តល់នូវលទ្ធផលឆ្អឹងថ្គាមត្រូវតាមអត្រាតុល្យភាព ហើយសម្រេចបាននូវកម្រិតកែសម្ផស្ស។

ស្តារនូវគុណវិបត្តិរបស់ឆ្អឹងថ្គាម, កែលម្អនូវមុខងារនៃការទំពារ

កែទម្រង់ថ្គាមលយគ្រហុបជ្រៀតជ្រែកផ្ទាល់ដល់រចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងថ្គាម ប្រយោជន៍ផ្លាស់ប្តូរនិងកែតម្រូវនូវនូវគុណវិបត្តិលយឬគ្រហុប, ជួយនាំមកនូវការតុល្យភាពឲ្យថ្គាមទាំងពីរ, សន្លាក់ខាំជិតគ្នា, ជំនួយការទំពារបរិភោគកាន់តែល្អ។

Chỉ Định

តើករណីណាគួរអនុវត្តកែទម្រង់ថ្គាមលយ-គ្រហុប?

ករណីថ្គាមលយ, គ្រហុប

ករណីកែធ្មេញពុំទាន់កែលម្អបាន

 អនុវត្តចំពោះអតិថិជនដែលមានអាយុពី១៨ឡើង

Quy Trình

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

អតិថិជននឹងបានពិនិត្យអំពីរាងថ្គាមនាពេលសព្វថ្ងៃ ហើយវិភាគអំពីលក្ខណៈរបស់រាងថ្គាមដើម្បីពិគ្រោះអំពីវិធីសាស្រ្តសមស្របបំផុតជូនដល់អតិថិជន។

ពិនិត្យទូទៅនិងពិនិត្យសុខភាព

អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាពមុនពេលអនុវត្តនូវសេវាកម្ម ដើម្បីធានាឲ្យករណីវះកាត់បានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសម្រេចជោគជ័យ, រួមមានៈ

  • ថតកាំរស្មី X ថ្គាមនៃមុខ ដើម្បីពិនិត្យរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងថ្គាមមុខ។
  • ដំណើរការពិនិត្យសុខភាពមុនពេលវះកាត់
  • ដាក់ចេញនូវវិធីវះកាត់ប្រាកដប្រជា ហើយសុវត្ថិភាពបំផុតជូនអតិថិជន។

សម្លាប់មេរោគ

តំបន់មុខនិងក្នុងមាត់ នឹងបានសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហ្មត់ចត់ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដំណាក់​កាល​អនុវត្តកែទម្រង់ថ្គាមលយ-គ្រហុប។

ចាក់ថ្នាំសណ្តំ

កែទម្រង់ថ្គាមលយ-គ្រហុបជាការវះកាត់ធំ ដូច្នេះហើយ ត្រូវបានអនុវត្តនៅមន្ទីរពេទ្យជំនាញខាងវះកាត់កែសម្ផស្ស។ មុនពេលអនុវត្ត, អតិថិជនបានចាក់ថ្នាំសណ្តំ ដូច្នេះហើយ ពិតជាអត់ឈឺ ក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្ត។

អនុវត្តកែទម្រង់ថ្គាមលយគ្រហុប

ស្ថិតលើកម្រិតវៀចនៃឆ្អឹង វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងដំណើរការកែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមបំផុត។

  • បើសិនជាឆ្អឹងថ្គាមលើវៀចប្រៀបទៅនឹងឆ្អឹងថ្គាមក្រោមៈ វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការកាត់ឆ្អឹងថ្គាមលើខ្លះ ហើយកែសម្រួលឆ្អឹងថ្គាមមកកាន់ទីតាំងសមស្រប។
  • បើសិនជាឆ្អឹងថ្គាមក្រោមវៀចច្រើនប្រៀបទៅនឹងឆ្អឹងថ្គាមលើៈ វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការចិតឆ្អឹងថ្គាមក្រោម ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមកកាន់ទីតាំងសមគ្នាជាមួយនឹងរង្វង់មុខ។
  • បើសិនជាករណីឆ្អឹងថ្គាមទាំងពីរអត់តុល្យភាព គឺវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងដំណើរការថ្លឹងកែសម្រួល ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឆ្អឹងថ្គាមទាំងពីរមានអត្រាសមស្របនឹងគ្នា ដើម្បីបង្កើតនូវស្នាមស្អាត​បំផុត។

ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

ក្រោយពេលវះកាត់ហើយរួច, អតិថិជននឹងស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យពី៥-៧ថ្ងៃ ដើម្បីបានកងជួរវេជ្ជ-បណ្ឌិតនិងអ្នកថែទាំជំងឺ ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់។

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

  • បង្កើតផ្ទៃមុខស្អាតឥតខ្ចោះ
  • បបូរមាត់ទាំងពីរជិតធម្មជាតិ, ស្រួល
  • រង្វង់មុខក្មេង, ស្រស់ស្អាត
  • សុវត្ថិភាព ហើយអត់ស្នាម

 

Hỏi Đáp

តើថែទាំដូចម្តេចបន្ទាប់ពីកែទម្រង់ថ្គាមលយ-គ្រហុប?

ស្ថិតលើធាតុនៃអតិថិជន, ការវះកាត់ថ្គាមលយគ្រហុប នឹងបានជាសះទាំងស្រុង បន្ទាប់ពី៣០
ថ្ងៃ។ ដំណាក់កាលថែទាំក្រោយពេលវះកាត់ក៏ពុំពិបាកពេកទេៈ

·         មិត្រនឹងបានចុះពីមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីការវះកាត់បានពី៥-៧ថ្ងៃ។

·         អនាម័យដោយទឹក Listerine និងលេបថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិចក្នុងសប្តាហ៍ដំបូង។

·         ប្រើប្រាស់កំណត់រូបនិងបង់រុំជាបន្តបន្ទាប់ក្នុង១សប្តាហ៍ដំបូង។

·         ពិសាបបររាវឬផឹកទឹកដោះគោក្នុងសប្តាហ៍ដំបូង, អត់ទំពារខ្លាំងក្នុងខែដំបូង

·         អត់និយាយច្រើន, អត់ទំពារអាហារយឺត, រឹង ដើម្បីកាត់បន្ថយការចលនាហួសកំណត់នៃ​ឆ្អឹងថ្គាម។

មកពិនិត្យឡើងវិញតាមកាលកំណត់១ខែម្តង ដរាប់ដល់ពេលស្ថេរភាព។

កែទម្រង់ថ្គាមលយ-គ្រហុបនៅទីណាស្អាតហើយសុវត្ថិភាព?

គឺមួយក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យជំនាញខាងវះកាត់កែសម្ផស្សជួរមុខសព្វថ្ងៃ បានបងប្អូននារីស្ទើរតែទាំងអស់ជម្រើសយក, មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ឥតបង្អង់ផ្ទេរជូននូវបច្ចេកវិទ្យាកែសម្ផស្ស​ថ្មីបំផុតរបស់កូរ៉េ, ក្នុងនោះលេចធ្លោបំផុតគឺបច្ចេកវិទ្យាកែទម្រង់លយ-គ្រហុបស្តង់ដារកូរ៉េ។ កងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតមានបទពិសោធន៍ជាង៣០ឆ្នាំ ជាមួយសោភណ្ឌចក្ខុល្អិតល្អន់, តែងតែធានានាំមកជូនអតិថិជននូវប្រសិទ្ធភាពកែសម្ផស្សដ៏អស្ចារ្យបំផុត។

ការវះកាត់កែទម្រង់លយ, គ្រហុប បានអនុវត្តនៅមន្ទីរពេទ្យជំនាញខាងវះកាត់កែសម្ផស្សរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានសម្ភារៈ, ឧបករណ៍ទំនើប ជាមួយរបៀបបម្រើការស្ទាត់ជំនាញ, ដោយអស់ពីចិត្តនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ប្រាកដជា នឹងធ្វើឲ្យពេញចិត្តដល់អតិថិជនគ្រប់រូបទាំងអស់។ ការវះកាត់កែសម្រួលនូវថ្គាមលយ, គ្រហុបបានអនុវត្តនៅមន្ទីរពេទ្យជំនាញខាងវះកាត់កែសម្ផស្ស ដូច្នេះ ធានាសុវត្ថិភាពនិងនាំមកនូវលទ្ធផលដូចប្រាថ្នាជូនដល់អតិថិជនគ្រប់រូបទាំងអស់។

កែទម្រង់ថ្គាមលយ-គ្រហុបតើឈឺដែរអត់?

ការវះកាត់កែទម្រង់ថ្គាមលយ-គ្រហុប បានដំណើរការបន្ទាប់ពីវេជ្ជបណ្ឌិតចាក់ថ្នាំសណ្តំ ដូច្នេះអត់ធ្វើឲ្យអតិថិនមានអារម្មណ៍ថាឈឺឬពិបាកទ្រាំក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តឡើយ។ បន្ទាប់ពី
អនុវត្តហើយរួច, មិត្រនឹងបានវេជ្ជបណ្ឌិតចាក់ថ្នាំកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ ដើម្បីមិត្រតែងតែមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលបំផុត។ ដូច្នេះហើយ មិត្រកុំបារម្ភអំពីកែទម្រង់ថ្គាមលយ-គ្រហុបណ៎ា។

កែទម្រង់ថ្គាមលយ-គ្រហុបតើមានទុកនូវស្នាមដែរអត់?

ការវះកាត់កែទម្រង់ថ្គាមលយ បានអនុវត្តខាងក្នុងក្រអូងមាត់, ឆ្លងតាមការឆូតមួយតូចនឹងជំនួយការពីឧបករណ៍កាត់ឆ្អឹងអេកូជំនាញនិងឧបករណ៍ឆ្លុះ ជួយវេជ្ជបណ្ឌិតអនុវត្តចលនាវះកាត់កែថ្គាមលយបានយ៉ាងប្រាកដប្រជាបំផុត, ដាច់ខាតអត់ទុកនូវស្នាមអាក្រក់បន្ទាប់ពីអនុវត្ត, ធានាប្រសិទ្ធភាពកែសម្ផស្សជាអតិបរមា។

 

កែទម្រង់ថ្គាមលយ-គ្រហុបរយៈពេលប៉ុន្មានទើបជាហើយស្អាត?

ស្ថិតលើធាតុនៃមនុស្សម្នាក់ៗ, បន្ទាប់ពីប្រមាណពី៥-៧ថ្ងៃ, ស្នាមរបួសនឹងអស់ឈឺនិងហើម។ ពេលនេះ, មិត្រអាចបរិភោគនូវបណ្តាអាហារទន់។ តាមធម្មតា, ប្រមាណបន្ទាប់ពី៦សប្តាហ៍ឆ្អឹងនឹងស្ថេរភាព ហើយស្នាមរបួសក៏ជាដាច់។ ពេលនេះ, មិត្រពិតជាអាចមានទំនុកចិត្តអំពី
សម្លៀកបំពាក់ថ្មីសមគ្នាលើផ្ទៃមុខរបស់ខ្លួន។

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04