ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

CÔNG NGHỆ PHUN MÔI HỒNG PRP ĐỘC QUYỀN

Đôi môi đẹp sẽ giúp phái đẹp tôn lên những đường nét gợi cảm riêng, giúp gương mặt luôn tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Việc trang điểm cho đôi môi là một việc không thể thiếu nhưng khá mất thời gian v...

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា