background

បង្កើតថ្ពាល់មានខួចស្រស់ស្អាតធម្មជាតិ

បង្កើតថ្ពាល់មានខួច នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ដើម្បីក្លាយជាម្ជាស់សម្រស់គួរអោយទីពេញចិត្ត ទាក់ទាញជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្អាតធម្មជាតិពេលសើចញញឹម។ ច្ចេកទេសបង្កើតថ្ពាល់មានស្នាមខួច ត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងសាមញ្ញ អនុវត្តដោយប៉ិនប្រសប់ស្រាលថ្នមៗក្នុងរយះ ១៥ នាទី ជួយអតិថិជន ទទួលបានភាពស្រស់ស្អាតដូចប្រាថ្នា។ តែងតែនាំមុខគេក្នុងនិន្នាការកែសម្រស់ តាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មី មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូអាចជួយអោយលោកអ្នកទទួលបានថ្ពាល់មានខួចស្អាតដូចធម្មជាតិ ។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

បង្កើតថ្ពាល់ខួចនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ដើម្បីកម្មសិទ្ធិនូវសម្រស់ទាក់ទាញ, សម្រស់ស្អាតធម្មជាតិរាល់ពេលសើច។ បច្ចេកទេសបង្កើតថ្ពាល់ខួច បានអនុវត្តយ៉ាងងាយ ចលនា
អនុវត្តយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ស្រាលៗ តែក្នុងរង្វង់១៥នាទី នឹងជួយអតិថិជនឆាប់ទទួលបាននូវសម្រស់ស្អាតទាក់ទាញដូចប្រាថ្នា។ តែងតែនាំមុខអំពីនិន្នាការកេសម្ផស្សបច្ចេកវិទ្យាថ្មី មកកាន់មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ទោះជានរណាក៏អាចកម្មសិទ្ធិនូវថ្ពាល់ខួចស្អាតធម្មជាតិដែរ។

Phương Pháp

បង្កើតថ្ពាល់ខួចអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច?

តាមបណ្តាអ្នកជំនាញខាងកែសម្ផស្ស, ថ្ពាល់ខួច គឺជាគុណវិបត្តិមួយតូចលើសាច់ដុំថ្ពាល់ ពីព្រោះតំបន់ស្បែកត្រូវជាប់ចុះអង្គការចាត់តាំងសាច់ដុំខាងក្រោម។ យោងតាមគោលការណ៍នេះ បណ្តាអ្នកឯកទេសខាងកែសម្ផស្សនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ​ បានសិក្សានិងអនុវត្តជោគជ័យនូវបច្ចេកទេសបង្កើតថ្ពាល់ខួចតាមបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េ។ បច្ចេកទេសបង្កើតថ្ពាល់ខួចបានអនុវត្តដោយវិធីបង្កើតនូវការចងសម្ព័ន្ធស្អិតរវាងស្បែកនិងសាច់ដុំ ដោយចេសឯកទេសដោយថ្នេរដេរមួយតូច ដើម្បីជួយអូសស្បែកចូលទៅក្នុង បង្កើតថ្ពាល់ខួចពេលនិយាយឬសើច​។

Ưu Điểm

បង្កើតថ្ពាល់ខួចស្អាតធម្មជាតិ

បច្ចេកទេសថ្មីការក្លែងធ្វើតាមយន្តការបង្កើតថ្ពាល់ខួចធម្មជាតិ បានជាកម្រិតរាក់ជ្រៅនៃថ្ពាល់ខួច ពិតជាសមជាមួយនឹងផ្ទៃមុខ។

ធានាសុវត្ថិភាព

បង្កើតថ្ពាល់ខួច គ្រាន់តែជាការវះកាត់មួយតូចសាមញ្ញ បានអនុវត្តដោយកងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតពូកែខាងមុខជំនាញ តាមដំណើរការសម្រេចស្តង់ដារ បានជាធានាសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន។

ប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែង

ថ្ពាល់ខួចបានបង្កើតឡើង ដោយវិធីបង្កើតការចងសម្ព័ន្ធជាប់រវាងស្បែកនិងសាច់ដុំថ្ពាល់ នេះគឺការចងសម្ព័ន្ធជាប់រក្សាបានយូរ បានជាថ្ពាល់ខួចអាចរក្សាបានស្ថេរភាពយូរអង្វែង។

អត់ហើម ហើយអត់ឈឺចាប់

មុនពេលបង្កើតថ្ពាល់ខួច វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងចាក់ថ្នាំស្ពឹក បានជាពេលអនុវត្តគឺអត់ឈឺ ហើយអត់ពិបាកទ្រាំ ចលនាបានអនុវត្តខាងក្នុងក្រអូងមាត់ បានជាអត់ទុកនូវស្នាម។

 

Chỉ Định

តើករណីណាបានបញ្ជាឲ្យអនុវត្ត?

  • អតិថិជនចង់កម្មសិទ្ធិថ្ពាល់ខួចម្ខាង, សងខាង
  • អនុវត្តជូនអតិថិជនមានអាយុជាង១៨ឆ្នាំ

Quy Trình

photoForDesktop

 

ពិនិត្យនិងកំណត់នូវទីតាំងបង្កើតថ្ពាល់ខួច

ដើម្បីមានថ្ពាល់ខួចដូចប្រាថ្នា វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងវាស់គូរ ហើយកំណត់នូវទីតាំងត្រូវការបង្កើតថ្ពាល់ខួច ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធម្មជាតិបំផុត។

ពិនិត្យសុខភាព

អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាពមុនពេលអនុវត្តនូវសេវាកម្ម ដើម្បីធានាឲ្យករណីវះកាត់បានព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងជោគជ័យ។

ចាក់ថ្នាំស្ពឹកនៅហ្នឹងកន្លែង

វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការសម្លាប់មេរោគ និងលាបថ្នាំស្ពឹកក្នុងក្រអូងមាត់។

អនុវត្តដំណើរការបង្កើតថ្ពាល់ខួច

វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការដេរមួយថ្នេរតូច តាមរយៈមុខក្នុងថ្ពាល់ ហើយភ្ជាប់ទៅនឹងសាច់ដុំមុខនៅក្រោមស្បែក, បង្កើតថ្ពាល់ខួចភ្លាមនៅទីតាំងដែលបានកំណត់។ បន្ទាប់ពីបង្កើតថ្ពាល់ខួចហើយភ្លាម មិត្រអាចវិលមកផ្ទះភ្លាម ហើយប្រកបការងារជាធម្មតា។

ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច អតិថិជនវិលទៅផ្ទះប្រកបការងារជាធម្មតា។ អតិថិជននឹងបានកងជួរបុគ្គលិកថែទាំអតិថិជននៃមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ណែនៃពីរបៀបថែទាំរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីជួយអតិថិជនទទួលបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សគាប់ចិត្តបំផុត។

 

Hình Ảnh Trước Sau
  • ថ្ពាល់ខួចស្អាតទាក់ទាញ ហើយធម្មជាតិ
  • គ្រាន់តែពេលសាច់ដុំមុខចលនា ដូចជាសើច ឬនិយាយ ទើបកើតមានថ្ពាល់ខួច
  • ទំហំនិងកម្រិតជ្រៅសមជាមួយរង្វង់មុខ
  • រក្សាថ្ពាល់ខួចស្អាតអស់មួយជីវិត

 

 

Hỏi Đáp

តើបង្កើតថ្ពាល់ខួចរក្សាបានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

បង្កើតថ្ពាល់ខួចរក្សាបានរយៈពេលប៉ុន្មាន គឺស្ថិតលើធាតុនៃអតិថិជនម្នាក់ៗ រួមជាមួយរបៀបថែទាំក្រោយពេលដំណើរការអនុវត្ត។ តាមធម្មតា គឺលទ្ធផលបានរក្សាស្ថេរភាពក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំ មធ្យមគឺពី៥-១០ឆ្នាំ។ បន្ទាប់មក បើសិនជាអតិថិជនចង់រក្សានូវស្នាមស្អាត គឺអាចមកអនុវត្តឡើងវិញ។

តើបង្កើតថ្ពាល់ខួចតើយូរប៉ុន្មានទើបជា?

ក្រោយពេលបង្កើតថ្ពាល់ហើយរួច មិត្រនឹងត្រូវបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលហើមស្រាលអូសបន្លាយក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា២-៣ថ្ងៃ។ មិត្រគ្រាន់តែអនុវត្តត្រូវតាមបទកំណត់ថែទាំរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត ដើម្បីធានាដំណាក់កាលជាសះសុវត្ថិភាព ហើយឆាប់បំផុត។

បង្កើតថ្ពាល់តើត្រូវកាត់ចេសដែរអត់?

បច្ចេកទេសបង្កើតថ្ពាល់ខួច វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងប្រើចេសឯកទេសក្នុងកែសម្ផស្សចាក់ស្នាមមួយតូចក្នុងភ្នាសរំអិលនៃថ្ពាល់ ប្រយោជន៍ភ្ជាប់បំណែកសាច់ដុំថ្ពាល់និងស្បែកមកជាមួយគ្នា។ ចេសដេរបានយកប្រើគឺចេសរលាយចូលសាច់។ ដូច្នេះហើយ ពេលបង្កើតថ្ពាល់ខួចមិត្រពិតជាអត់ត្រូវការកាត់ចេស អត់បារម្ភទុកនូវស្នាមកែសម្ផស្សឡើយ។

 

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04