background

ការចាក់ថ្នាំ BAP 7 + 1

សព្វថ្ងៃនេះ ការអនុវត្តន៍នូវវិធីសាស្រ្តចាក់ថ្នាំខ្នាតតូចនៅតាមបណ្តាទីតាំងជីវសាស្រ្ត​​នៅលើផ្ទៃមុខ មានប្រសិទ្ធភាពបង្កើតឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ជាលិកា។ កែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធប្រឡោះច្រមុះថ្ពាល់និងផ្ទៃមុខទាំងមូល។ ជាមួយនឹងថាមពលនៃបច្ចេកទេសចាក់ BAP 7+1 វាជួយឲ្យស្បែកណែនហាប់ បង្កើន collagen រក្សាជាតិសំណើម និងធ្វើឱ្យក្មេងឡើងវិញទាំងស្រុង។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

ឧទ្ទេសនាម

បច្ចេកទេសចាក់ថ្នាំ BAP (អក្សរកាត់ Bio Aesthetic Points) 7 + 1 ជាវិធីសាស្រ្តធ្វើឲ្យក្មេង ថ្មីបំផុតនាពេលសព្វថ្ងៃ។ បច្ចេកទេសនេះបានស្ថាបនាយោងលើទីតាំងបណ្តាដុំកាយវិភាគ
សាស្ត្រ ដែលជាប់ទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងសរសៃពឹងដែលទប់ផ្ទាំងខ្លាញ់ថ្ពាល់នៅលើ

មុខ។

អាច បណ្តារចនាសម្ព័ន្ធ Zygomatic cutaneous ligaments និងបណ្តាផ្ទាំងខ្លាញ់ nasolabial compartment, medial cheek compartment, superior jowl compartmentជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំសំខាន់ៗ គឺទម្ងន់ម៉ូលេគុលខ្ពស់មានផ្ទុកចំណុះសហការខ្វែង BDDE < 2ppm, FL Era-HA បង្កើនមុខងារពឹងដោយវិធីតួនាទីជាបណ្តា «ឆ្នុងរាំង» ពង្រឹងភាគខាង «កំពូល» សរសៃពឹងក្នុងដំណាក់កាលដំបូង។

ឆ្លងតាមរយៈបច្ចេកទេសចាក់ថ្នាំ tiêm BAP 7 + 1 បណ្តាម៉ូលេគុល hyaluronic acid ចាប់ផ្តើមអនុវត្តមុខងារជីវសាស្រ្ត។  ឆ្លងតាមការចងសម្ព័ន្ធជាមួយម៉ូលេគុលទឹក បង្កើតជាក្រុមចង

សម្ព័ន្ធបណ្តោះអាសន្នក្នុងដំណាក់កាលដំបូង ទន្ទឹមនោះដែរ ជំរុញជាលិកាចងសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់ ដើម្បីបង្កើននូវ collagen ក្នុងដំណាក់កាលក្រោយ ប្រការជួយឲ្យតំបន់ «ឆ្នុករាំង» បានបង្កើតនូវកោសិកាធម្មជាតិ។ រក្សានូវឥទ្ធិពលពឹងរក្សាក្នុងមួយរយៈពេលជាកំណត់។ ការអនុ-វត្តន៍នូវបច្ចេកទេសចាក់ថ្នាំខ្នាតតូចដល់បណ្តាទីតាំងជីវសាស្រ្ត ដើម្បីបង្កើតមកវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធនូវជាលិកាស្បែកជ្រៅ រួមចំណែកជួយទ្រនូវប្រព័ន្ធសរសៃចងនិងបណ្តាផ្ទាំង​ខ្លាញ់តំបន់មុខ។ តាំងពីនោះ កែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធប្រឡោះច្រមុះថ្ពាល់ និងកម្រិតស្ទួយមុខទាំង 

មូល។

 
Phương Pháp

វិធីសាស្រ្ត

ភាពចាស់នៃស្បែកជាដំណាក់កាលមួយពុំអាចណាជៀសផុតបានឡើយ ចំពោះ​បណ្តាសត្វដែលមានជីវិត ក្នុងនោះមានមនុស្សយើងផងដែរ។ ភាពចាស់នៃស្បែកនៅតំប់មុខបានពណ៌នាជាមួយ​ការបង្ហាញយ៉ាងច្រើនដូច៖ ស្បែកបាត់បង់នូវជាតិសំណើមជាបណ្តើរៗ កាត់បន្ថយការបញ្ចេញជាតិខ្លាញ់សរីរវិទ្យា បង្កើននូវសារជាតិពណ៌ ស្បែកមិនសូវណែនហាប់ កាត់បន្ថយកម្រិតយឺត កើតមាននូវបណ្តាប្រឡោះជ្រួញ។ល។ ដំណាក់កាលភាពចាស់លើផ្ទៃមុខកើតមាន​ឡើងដោយច្រើនមូលហេតុដូច៖ បន្ថយនូវគុណភាពជាលិកាចងសម្ព័ន្ធ ការផ្លាស់ប្តូរមាឌ ទីតាំងនៃផ្នែកខ្លាញ់មុខ បង្កើនការស្រូបយកឆ្អឹងមុខ។ល។ ក្នុងនោះ កត្តាដែលធ្លាប់បានរំលឹក​ដល់ក្នុងវិស្ស័យយកែសម្ផស្សវេជ្ជសាស្ត្រនោះ គឺការថយចុះអំពីគុណភាពសរសៃពឹង។

 
Ưu Điểm

 គុណភាព

ចាក់ BAP 7 + 1 បានអនុវត្តយ៉ាងឆា្ងយពីទីតាំងនៃសរសៃប្រសាទ តំបន់ចាក់នៃស្រទាប់ជាលិកាកណ្តាល ក៏គម្លាតឆ្ងាយពីសរសៃឈាមដែរ។ ដូច្នេះហើយ នេះបានចាត់ទុកជាវិធីសាស្រ្ត​ដ៏សុវត្ថិភាពសម្រាប់ជម្នះនូវបញ្ហាមួយចំនួននៃភាពចាស់ដូច៖ ស្នាមជ្រួញ ស្បែកជ្រួញជ្រាក។ល។ នាំមកនូវគោលបំណងស្ទួយសាច់ដុំ ស្បែកណែនហាប់ ប្រសិទ្ធភាពអាស្រ័យផលិតបន្ថែម collagen, elastin និងស្តារនូវកោសិកា

ខ្លាញ់។

ខ្លួនកម្មសិទ្ធិនូវសមាសធាតុល្អៗមួយចំនួន ជាមួយបណ្តារូបមន្តបានច្នៃឡើង អនុវត្តនូវបច្ចេកទេសជឿនលឿនមួយចំនួន៖

 • បង្កើតនូវឥទ្ធិពលរឹងបន្តឹងស្បែកភ្លាមៗ

 •  ផ្តល់សំណើមច្រើនស្រទាប់ពីខាងក្នុងចេញមកក្រៅ

 • កែលម្អនូវលទ្ធភាពរក្សាសំណើមឲ្យស្បែក ជួយស្បែកទន់រលើប និងបង្កើននូវកម្រិតភ្លឺ​មានសុខភាពល្អ។

 • បង្កើន collagen និង elastin ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខណែនហាប់ បំបាត់ស្នាមជ្រួញ ធ្វើឲ្យយឺតនូវភាពចាស់។

 • កាត់បន្ថយនូវស្ថានភាពស្បែកស្វិត ជួយឲ្យស្បែកក្រាស់

 • ប្រៀបជាមួយបច្ចេកទេសចាក់ Meso ការចាក់ BAP 7 + 1 គឺមិនសូវហើមជាំ ឈឺចាប់ឬក៏ខ្ទាំឈាម ស្នាមចាក់ម្ជុលក៏តិចជាងដែរ។

 • រយៈពេលព្យាបាលក៏ឆាប់ ប្រហែលជាពី៣០-៦០នាទី។

 • លទ្ធភាពនៃការជាសះក៏ឆាប់ អតិថិជនក៏មិនសូវបង់ពេលសម្រាកច្រើន។ អត់ឥទ្ធិពលដល់ប្រជុំជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឡើយ។

 • នាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងច្បាស់តាំងពីលើកដំបូងអនុវត្ត

 • ប្រើអង្គធាតុសុទ្ធពិតប្រាកដ មិនបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយ។

Chỉ Định

បទកំណត់

 • អតិថិជនចង់កែលម្អនូវស្បែកស្ងួត ងងឹត ជួយឱ្យស្បែកទន់រលោង និងភ្លឺថ្លា។

 • បង្កើននូវកម្លាំងរស់ឲ្យស្បែក កែលម្អនូវស្ថានភាពហត់នឿយត្រង់ស្បែក។

 • ករណីមួយចំនួនចាក់ BAP 7 + 1  នៅទាំងមានលទ្ធភាពបង្រួមនូវគល់រោម ស្ថានភាពស្នាមជាំដោយសារមុនបន្សល់ទុកមក។

 • អតិថិជនចង់ទទួលបាននួវស្បែកណែនហាប់ អត់យារធ្លាក់។ល។

 • លុបឲ្យពេញស្នាមរាក់មួយចំនួននៅលើថ្ងាស ជុំវិញភ្នែក និងប្រឡោះច្រមុះ ថ្ពាល់...

Quy Trình

 ដំណើរការ

 • ជំហានទី១៖ វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសដំណើរការពិនិត្យនិងឆ្លុះមើលស្បែក ឆ្លងតាមរយៈនោះ កំណត់បាននូវស្ថានភាព ដើម្បីពិគ្រោះយោបល់អំពីវិធីសាស្រ្តចាក់និងជម្រើសនូវសារធាតុសកម្មសមស្របបំផុត។

 • ជំហានទី២៖ សម្អាតស្បែកមុខឲ្យស្អាត បន្ទាប់មកដំណើរការផ្អឹបថ្នាំស្ពឹក

 • ជំហានទី៣៖ សម្អាតតំបន់ស្បែកដែលទើបនឹងផ្អឹបថ្នាំស្ពឹក ២- - ៣០ អង្សា ហើយសម្លាប់មេរោគដោយអាំងគុល ៧០អង្សា។

 • ជំហានទី៤៖ អនុវត្តនូវបច្ចេកទេសចាក់ BAP 7 + 1

 • ជំហានទី៥៖ បន្ធូរអារម្មណ៍តំបន់ស្បែកដែលទើបនឹងបានចាក់ហើយរួច។ មុនពេលអតិថិជនចាកចេញ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងណែនាំពីរបៀបថែរក្សា នៅផ្ទះ។

Hình Ảnh Trước Sau
Hỏi Đáp

សំណួរចម្លើយ

តើចាក់ BAP 7 + 1  សុវត្ថិភាពដែរអត់?

ចម្លើយ៖ ចាក់ BAP 7 + 1 នៅកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ​បានអនុវត្តដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាង​កែសម្ផស្ស ដែលមានបទពិសោធន៍ ចលនាយ៉ាងប្រាកដប្រជា សុវត្ថិភាព។ បើសិនជាអតិថិជនមានតម្រូវការអនុវត្តបែបនេះ ដំបូងបង្អស់ត្រូវស្វែងរកជូនខ្លួននូវអង្គភាពកែសម្ផស្សមាន​ប្រិយភាព និងគុណភាព។ បើសិនអត់ធានាបាននូវស្តង់ដារមួយចំនួននោះទេ នឹងបណ្តាលឲ្យកើតមាននូវបាតុភាពគួរឲ្យគ្រោះថ្នាក់។

 បន្ទាប់ពីចាក់ BAP 7 + 1  ហើយរួច តើត្រូវតមអ្វីដែរអត់?

ចម្លើយ៖ ដើម្បីទទួលបាននូវលទ្ធកែសម្ផស្សដូចអ្វីៗដែលអតិថិជនទន្ទឹងចាំ បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច អតិថិជនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នូវប្រការមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

- ក្នុងរង្វង់២សប្តាហ៍ដំបូង អតិថិជនកុំឲ្យស្បែកប៉ះជាមួយកម្តៅនៃព្រះអាទិត្យ។

-កុំយកដៃទៅស្ទាប ម៉ាស្សា ឬបង្កសម្ពាតទៅលើកន្លែងចាក់នោះក្នុង២៤ម៉ោងដំបូង។

-ក្នុង៣ថ្ងៃដំបូង អតិថិជនកុំប្រើនូវសារធាតុរំញោចរួមមាន៖ ស្រា បៀរយែ បារី កាហ្វេ ជាដើម

-ក្នុង១សប្តាហ៍ដំបូង មិត្រកុំចូលរួមនូវការហាត់ធ្ងន់ៗពេក បណ្តាសកម្មភាពសីតុណ្ហភាព​ខ្ពស់​ដូចជាចំហុយ ងូតក្តៅ។

 
 
background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04