ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngọc Phú

Địa chỉ: 316C Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
info@benhvienngocphu.com
Điện Thoại: (84) 28 3850 1818 Hotline : 0908 10 60 60

Chi Nhánh Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngọc Phú

431 Đường 30/04, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
info@benhvienngocphu.com
Điện Thoại: (0292) 383 1919 Hotline : 0908 18 90 90

Thông Tin Liên Hệ

Your message was sent successfully! I will be in touch as soon as I can.
Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.

Bản Đồ

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា