ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

បន្តឹងស្បែកដោយកែវះកាត់ខ្នាតតូច គ្មានស្នាម នាំអោយស្រស់ស្អាតធម្មជាតិ

ជីវិតកាន់តែអភិវឌ្ឍន៍ទំនើបកាន់តែមានសម្ពាធជាច្រើន នោះធ្វើឱ្យស្បែកបងប្អូនស្រ្តីឆាប់ចាស់ជាង ស្នាមជ្រួញចាប់ផ្តើមលិចឡើង ធ្វើឱ្យស្បែកបន្ថយភាពយឺតពិបាកបតបែន ដូច្នេះផ្ទៃមុខគ្មានក្មេងស្រស់ស្អាតទៀតទេ ហើយបាត់បង់ពី...

បន្តឹងស្បែកពោះដោយសុវត្ថិភាព

រង្វង់នៃពោះដែលហួសទំហំតែងតែក្លាយជាការព្រួយបារម្ភទូទៅសម្រាប់ស្ដ្រី ជាពិសេសសម្រាប់ករណីមានពោះយារ ក្បាលពោះមានជាតិខ្លាញ់ និងស្បែកសល់ច្រើន ជ្រួញជ្រីវ ។ល។ វាធ្វើអោយបាត់បង់ខ្សែកោងនៃដងខ្លួនរបស់ស្ត្រី។ ដូចហ...

ស្រូបជាតិខ្លាញនៅភ្លៅ

If you want own slim and long legs as models which you used to dream of, the best solution is to apply method of thigh liposuction. Because this method can help accurately remove fat in areas like inn...

ស្រូបជាតិខ្លាញ់បង្កើតចង្កេះស្តើងស្អាត

ជាតិខ្លាញ់សល់ក្នុងពោះជាមូលហេតុមួយធ្វើឲ្យបាត់បង់សោភ័ណភាព បណ្តើរជាគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតជំងឺ ហិនិភ័យដែលលាក់លៀមប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា ស្រូបជាតិខ្លាញ់ ដោយប្រើឧបករណ៍ឆ្លុះពោះនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សសង៉...

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា