background

Quick Scheduling

Facial bone structure, in addition to vital features such as the eyes, nose, and lips, play an important role in achieving an impressive appearance.

ដាក់ប្រតិទិនសេវាកម្ម
Uy Tin Thân Thiện Tận Tâm BenhVienNgocPhu.Com

សេវាកម្មកែសម្ផស្សនៅង៉ុកភូ

One of the most important features to assess each person's good and bad physiognomy is their ears, which serve not only as a means of hearing but also exhibit a high aest...

មើលបន្ថែមទៀត

Under-Eye Filler

Eye defects can now be corrected with advanced cosmetic technologies, giving the eyes a more vibrant, youthful appeal. However, many women are reluctant to get cosmetic s...

មើលបន្ថែមទៀត

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងខ្ចី Surgiform

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ អនុវត្តបច្ចេកទេសកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងខ្ចី Surgiform នាំមកជូនអតិថិជននូវការសាកល្បងសេវាកម្មកែសម្ផស្សសុវត្ថិភាព, ប្រសិទ្ធភាព ជាមួយនឹងរូបរាងច្រម...

មើលបន្ថែមទៀត

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ Collagen

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងខ្ចី collagen បានចាត់ទុកថាជាដំណោះស្រាយកែសម្ផស្សច្រមុះទាំងស្រុង នាំមកនូវសម្រស់ស្អាតឥតខ្ចោះរាងច្រមុះសមជាមួយនឹងរង្វង់មុខ, ធ្វើឲ្យរាងច្រមុះស្អាតគ្រប...

មើលបន្ថែមទៀត

កាត់ភ្នែក Droopy

ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវនិងអនុវត្តនូវបច្ចេកទេសខ្ពស់ កងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពេទ្យ កែសម្ផស្សង៉ុកភូបានអនុវត្តសម្រេចជោគជ័យនូវបច្ចេកទេសកាត់ភ្នែក Droopy នេះបានចាត់ទុកជាវិធ...

មើលបន្ថែមទៀត

ទាញតឹងស្បែកមុខដោយចេស Collagen 4D

ជាមួយប្រសិទ្ធភាពក្មេងមកវិញ ទាញតឹងស្បែកយ៉ាងឆាប់ អាចឃើញភ្លាមដោយភ្នែកធម្មតាបន្ទាប់ពីព្យាបាល ទន្ទឹមនោះ រក្សាបាននូវប្រសិទ្ធភាពបានយូរអង្វែង បច្ចេកវិទ្យាទាញតឹងស្បែកដោយចេសបានចាត់...

មើលបន្ថែមទៀត

កាត់ភ្នែក Bambi

អាស្រ័យកែលម្អជាវិជ្ជមាន បច្ចេកទេសជ្រៀតចូលទំនើបជាង ជឿនលឿនជាង បច្ចេកវិទ្យាកែសម្រស់ភ្នែកជំនាន់ថ្មីនៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូវឆ្លើយតបគ្រប់គ្រាន់នូវស្តង់ដារនៃនិន្នាការ ភ្នែកស្អាតស្តង...

មើលបន្ថែមទៀត

បច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េ-សម្រស់វៀតណាម

យល់ពីតម្រូវការកែសម្ផស្សមួយថ្ងៃកាន់តែខ្ពស់របស់អតិថិជន មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្ស ង៉ុកភូ បានសហការនិងផ្ទេរជូនផ្ទាល់នូវបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹង ZEAH MEDICAL GROUP កែសម្ផស្ស និងវិទ្យាស្...

មើលបន្ថែមទៀត

កាត់ត្របកភ្នែកពីរជាន់សំរាប់បរុស

Korean Blepharoplasty is not just for women, men are also gaining wide acceptance for blepharoplasty to get large, round double eyelids. After only 30 minutes, this metho...

មើលបន្ថែមទៀត

ដាក់ចង្កាបែបកូរ៉េ

ពេលដែលសង្គមអភិវឌ្ឍយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានអារម្មណ៍យ៉ាងច្បាស់នូវការផ្លាស់ប្តូរ, កែសម្ផស្សពុំនៅជាបញ្ហាដោយឡែករបស់បងប្អូននារីឡើយ, គឺបុរសទាំងឡាយក៏ត្រូវបានថែរក្សាខ្លួនប្រាណជាងទៀត, ...

មើលបន្ថែមទៀត

កែច្រមុះបែបកូរ៉េ

គុណវិបត្តិនៃច្រមុះនឹងធ្វើឱ្យផ្ទៃមុខបរុសបាត់បង់លក្ខណះភេទបុរសនិងសង្ហា។ ច្រមុះរបស់បុរសត្រូវ បានគេចាត់ទុកថាស្អាតបើសិនជាមានរូបរាងរាវស្អាតស្តើង អូសបណ្លាយពីគូលដលើចុងច្រមុះដងច្រម...

មើលបន្ថែមទៀត

បង្កើតថ្ពាល់មានខួចស្រស់ស្អាតធម្មជាតិ

បង្កើតថ្ពាល់មានខួច នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ដើម្បីក្លាយជាម្ជាស់សម្រស់គួរអោយទីពេញចិត្ត ទាក់ទាញជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្អាតធម្មជាតិពេលសើចញញឹម។ ច្ចេកទេសបង្កើតថ្ពាល់មានស្នាមខួច ...

មើលបន្ថែមទៀត

កែទំរង់បបូរមាត់ឲ្យមានរាងបេះដូង

បើសិនជាទស្សនៈរបស់មនុស្សនៅលោកខាងលិចយល់ថាបបូរមាត់ក្រាសនឹងបង្កើតបាននូវស្នាមទាក់ទាញអារម្មណ៍ តែចំពោះមនុស្សនៅបូព៌ាទិសវិញគឺផ្ទុយស្រឡះ ជាពិសេស ចំពោះនារីវៀតណាម បបូរមាត់ស្អាតត្រូវន...

មើលបន្ថែមទៀត

កែដងចិញ្ចើម

កែដងចិញ្ចើមតាមបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េនឹងជួយកម្ចាត់នូវមួយបំណែកនៃស្បែកធូរ និងខ្លាញ់លើសត្រង់បំណែកដងចិញ្ចើម ហើយលើកឡើងឲ្យខ្ពស់ជាង រួមចំណែកបង្កើតរាងស្អាតនិងសមជាមួយផ្ទៃមុខ ជួយចម្ចាត់ន...

មើលបន្ថែមទៀត

បន្តឹងស្បែកដោយកែវះកាត់ខ្នាតតូច គ្មានស្នាម នាំអោយស្រស់ស្អាតធម្មជាតិ

ជីវិតកាន់តែអភិវឌ្ឍន៍ទំនើបកាន់តែមានសម្ពាធជាច្រើន នោះធ្វើឱ្យស្បែកបងប្អូនស្រ្តីឆាប់ចាស់ជាង ស្នាមជ្រួញចាប់ផ្តើមលិចឡើង ធ្វើឱ្យស្បែកបន្ថយភាពយឺតពិបាកបតបែន ដូច្នេះផ្ទៃមុខគ្មានក្ម...

មើលបន្ថែមទៀត

កាត់ជ្រុងឆ្អឹងចង្ការ

ផ្ទៃមុខរបស់នារីបានវាយតម្លៃថាស្អាតគឺត្រូវតែស្រឡះ, ផ្ទៃមុខគ្មានមុំ។ ព្រោះដូច្នេះហើយ, កែសម្ផស្សកាត់មុំឆ្អឹងថ្គាមកំពុងក្លាយជានិន្នាការមួយថ្មី ជួយប៉ែកខាងស្អាតកម្មសិទ្ធិនូវរង្វ...

មើលបន្ថែមទៀត

បង្ទាបដុំថ្ពាល់ខ្ពស់

ជាមួយបណ្តានារីដែលមានថ្ពាល់ខ្ពស់ពេក នឹងធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់សោភណ្ណភាព, ធ្វើឲ្យរង្វង់មុខកាន់តែរដុប, ខ្វះការសមគ្នា ហើយបាត់ភាពជានារី, ពុំនោះសោត នារីដែលមានថ្ពាល់ខ្ពស់ តែ...

មើលបន្ថែមទៀត

កែទំរង់ធ្មេញលយចេញលយចូលអោយបានផ្ទៃមុខ Vline

ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យារំចង់សម្ផស្សង៉ុកភូ បច្ចេកទេសកែទំរង់ធ្មេញលយចេញលយចូល បានសម្រេចសមិទ្ធផលធំសំខាន់មួយ ផ្តល់លទ្ធផលល្អនាំមុខគេក្នុងការកែទំរង់ធ្មេញលយចេញលយ ចូល នោះជ...

មើលបន្ថែមទៀត

កែតម្កល់ចង្កា Vline នាំមកឲ្យផ្ទៃមុខស្រស់ស្អាត

ដើម្បីជាម្ចាស់ចង្កាខ្សែ Vline ស្អាតដូជធម្មជាតិនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយប្រើបច្ចេកទេសតម្កល់ចង្កា Vline កូរ៉េនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ។ នេះគឺជាវិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្សដែលពេញនិយមប...

មើលបន្ថែមទៀត

កែសុដន់ចោះបង្កើតប្រឡោះ

រង្វង់សុដន់ពេញលេញហើយរីកសាយ-ក្តីសប្បាយរបស់បងប្អូននារី, នេះបានចាត់ទុកថាជាចំណុចសំខាន់បង្កើតបាននូវការទាក់ទាញជាមួយអ្នកនៅជុំវិញ, ជួយឲ្យបងប្អូននារីមានទំនុកចិត្តពេលស្លៀកពាក់នូវសម...

មើលបន្ថែមទៀត

កាត់ជាតិខ្លាញ់ត្របកភ្នែកក្រោម

ក្រពេញភ្នែកគឺជាសញ្ញានៃភាពចាស់ កើតមានដោយសារការផ្តុំនៃដំបូកខ្លាញ់ទាំងឡាយតំបន់ត្របកភ្នែកក្រោម ធ្វើឱ្យមុខរបស់អ្នកធ្ងន់និងសោកសៅ រង្វង់មុខបែរជាចាស់ជាង។ ដូច្នេះហើយ យកខ្លាញ់ត្រប...

មើលបន្ថែមទៀត

បើកជ្រុងភ្នែក

បើកជ្រុងភ្នែកធំមូលបានចាត់ទុកជាដំណោះស្រាយប្រសើរបំផុតសម្រាប់កែលម្អនូវស្ថានភាពជ្រុងភ្នែកចង្អៀត ជួយភ្នែកមួយគូត្របកភ្នែកមួយជាន់បែរជាធំមូល ស្អាតធម្មជាតិ។ បច្ចេកទេសមួយបានអនុត្តយ...

មើលបន្ថែមទៀត

កាត់ត្របកភ្នែកពីរជាន់កូរ៉េស្អាតជានិច្ច

មានពាក្យថា "មុខដូចពងក្រពើ ច្រមុះស្រួចត្រង់ និងភ្នែកដូចសត្វព្រាប»គឺជាស្តង់ដារមួយដែលស្ត្រីម្នាក់តែងតែចង់បានជាម្ចាស់នោះ។ កាលពីមុន បច្ចេកទេសកែសម្ផស្សមិនទាន់អភិវឌ្ឍន៍ជឿនលឿនទេប...

មើលបន្ថែមទៀត

ចុចត្របកភ្នែកកូរ៉េ

ត្របកភ្នែកមួយជាន់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈទូទៅរបស់ប្រជាជនអាស៊ីហើយនេះជាបញ្ហា គុណវិប្បតត្តិមួយធំរបស់ភ្នែក។ ភ្នែកមានត្របកភ្នែកពីរជាន់ធំ មូល ក្លាយជានិន្នាការថ្មីរបស់យុវវ័យ...

មើលបន្ថែមទៀត

អូសទាញឲ្យវេងសំរាប់ទំរង់ច្រមុះខ្លី

Slim and high nose will help your face become more elegant and beautiful. However, the common characteristics of Vietnamese people are flat nose and short nose, this affe...

មើលបន្ថែមទៀត

កែទំរង់សំរាប់ច្រមុះរដិបរដុប

ការកែរូបរាងច្រមុះទុលឡើងបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូនឹងជួយមិត្រយ៉ាងឆាប់កម្មសិទ្ធិច្រមុះត្រង់ស្អាតធម្មជាតិ។ ដំណោះស្រាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះបំផុតចំពោះបណ្តាករណីច្រមុះ...

មើលបន្ថែមទៀត

បង្តូក្បាលច្រមុះ

The nasal tip is big and rough which makes the nose lose its delicate beauty and softness. This has a huge impact to the beauty of the face so it is a big concern of wome...

មើលបន្ថែមទៀត

មូរស្្លាបច្រមុះស្អាតបែបធម្មជាតិ

លក្ខណៈទូទៅនៃជនជាតិអាស៊ីគឺមានច្រមុះទាបនិងស្លាបច្រមុះធំ ត្រប៉ែតទាំងសង្ខាង ធ្វើអោយផ្ទៃមុខហាក់ដូចជាគ្មានស័ក្កិសមនិងបំបាត់ភាពហឺហារផងដែរ។ ហេតុនេះហើយ មនុស្សភាគច្រើនកំពុងតែរកស្វ...

មើលបន្ថែមទៀត

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ3D

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ 3D បានចាត់ទុកជាដំណោះស្រាយកែសម្ផស្សច្រមុះទាំងមូលនាំមកនូវតួស្នាមស្អាតឥតខ្ចោះឲ្យរូបរាងច្រមុះសមជាមួយនឹងរង្វង់មុខ, ឲ្យរាងច្រមុះស្អាតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ សាកល្...

មើលបន្ថែមទៀត

កែតំកល់ចង្កាដោយមិនវះកាត់នាំអោយទទួលបានរូបរាងចង្កា Vline ទាក់ទាញចិត្តគេ

ពីមុន, ដើម្បីមានចង្កាស្រឡះ ហើយមានប្រវែងអត្រាជាមួយរង្វង់មុខ ដំណោះស្រាយតែមួយគត់គឺវះកាត់ញាត់ចង្កា។ តែសព្វថ្ងៃនេះ, បច្ចេកវិទ្យាញាត់ចង្កាអត់វះកាត់បានប្រសូតិចេញ, អត់ត្រូវការអនុ...

មើលបន្ថែមទៀត

បន្តឹងបបូរមាត់អោយស្តើងដោយគ្មានការវះកាត់យ៉ាងឆាប់រហ័ស

បបូរមាត់តឹងជាមួយស្នាមញញឹមភ្លឺថ្លាជាប្រាថ្នារបស់បងប្អូនស្ត្រីភាគច្រើន។ ក៏ប៉ុន្ដែមិនសូវមានបងប្អូនស្ត្រីមានបបូរមាត់តឹងក្រាស់ សមស្របនឹង្ទៃមុខទេ។សំរាប់បងប្អូនស្រីមានបបូរមាត់ស្...

មើលបន្ថែមទៀត

លប់បំបាត់ស្នាមជ្រួញដោយគ្មានការវះកាត់ប្រើសារជាតិ Restylane

ពេលដែលអាយុកើនឡើង សទិសន័យជាមួយការកើតឡើងនូវបណ្តាស្នាមជ្រួញត្រង់ថ្ងាស ក្បាលចិញ្ចើម កន្ទុយភ្នែក។ល។ កាន់តែច្រើន។ មូលហេតុមកពីការថយចុះអំពីបរិមាណនិងគុណភាព collagen ខាងក្រោមនៃស្បែ...

មើលបន្ថែមទៀត

Quick Scheduling

Facial bone structure, in addition to vital features such as the eyes, nose, and lips, play an important role in achieving an impressive appearance.

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ទីតាំង
  • 231 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
ម៉ោងធ្វើសកម្មភាព
  • Thứ Hai - Chủ Nhật
  • 09:00 AM - 06:00 PM
If You Have Any Questions, Please Do Not Hesitate To Contact Us!
ទំានាក់ទំនងភ្លាម

Customer Reviews & Testimonials

កាលពីមុន ក្តោងច្រមុះខ្ញុំ ទាប,កំពិត ។ ខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅលើកកំពស់ច្រមុះ គឺជាវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវ ។ ក្តោងច្រមុះ ខ្ញុំខ្ពស់ជាង,រង្វង់មុខខ្ញុំ ស្រឡះជាងមុនច្រើន ។ មិត្តភក្រ្ត, សង្សារខ្ញុំ អ្នកណាក៏សរសើរខ្ញុំ ជានិច្ច ។ អរគុណ មន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ ។ កាលពីមុន, ភឿងធ្វើអី្វក៏មិនបានដូចចិត្ត , ការងារតែងជួបឧបសគ្គរហូត ។ ពេលនោះ ភឿងសម្រេច ចិត្តផ្លាសប្តូររូបរាង ។ ស្វែករកមក ដល់មន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ ដោយសារ មិត្តភ័ក្រ្ត បានណែនាំ នេះគឺជាជំហានយ៉ាងវែងបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ ភឿង ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ភឿងដូចជា បានអ្វី ៗ គ្រប់យ៉ាង ,រូបរាង ,ការងារ និង គ្រួសារសុភមង្គល ។ អរគុណ មន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ ដែលបានជួយអោយ ភឿង មានភាពជឿជាក់ជាងមុន ។ ...

Ms. Phuong Nguyen

Rhinoplasty, Chin Excess Fat Removal Surgery

កាលពីមុន ក្តោងច្រមុះខ្ញុំ ទាប,កំពិត ។ ខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅលើកកំពស់ច្រមុះ គឺជាវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវ ។ ក្តោងច្រមុះ ខ្ញុំខ្ពស់ជាង,រង្វង់មុខខ្ញុំ ស្រឡះជាងមុនច្រើន ។ មិត្តភក្រ្ត, សង្សារខ្ញុំ អ្នកណាក៏សរសើរខ្ញុំ ជានិច្ច ។ អរគុណ មន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ ។

Ms. Hanh Huyen (Rhinoplasty Surgery)

Rhinoplasty Surgery

ពីព្រោះតែ រូបរាងពីក្រៅ ក្រុមគ្រួសាររបស់មិត្តប្រុសមិនទទួលយក ។ ខ្ញុំ សម្រេចចិត្ត ទៅរកមន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ ដើម្បីផ្លាសប្តូរ រូបរាង អោយបានស្អាតនិងមានភាពជឿជាក់ជាង មុន ។ ក្រោយពេល ៣ ខែ, ខ្ញុំទទួលបានពាក្យសរសើរជាច្រើន អំពីមិត្តភ័ក្រ្ត និង សាច់ញាតិ ។ ខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថា « មិនមានស្រ្តីណា ដែលថាអាក្រក់, គ្រាន់តែមានស្រ្តី ដែលមិនចេះទៅស្វែករកត្រូវកន្លែង សុវត្ថិភាព ដើម្បីធ្វើអោយស្អាតប៉ុណ្ណោះ ។ ខ្ញុំ សូមអរគុណ ដល់មន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ យ៉ាងច្រើន ។

Linh Le Thi (nose liftRhinoplasty Surgery)

Rhinoplasty Surgery

author thumb
author thumb
author thumb
author thumb
author thumb
author thumb
author thumb
author thumb
author thumb
author thumb
background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04