background

Quick Scheduling

Facial bone structure, in addition to vital features such as the eyes, nose, and lips, play an important role in achieving an impressive appearance.

ដាក់ប្រតិទិនសេវាកម្ម
Uy Tin Thân Thiện Tận Tâm BenhVienNgocPhu.Com

សេវាកម្មកែសម្ផស្សនៅង៉ុកភូ

One of the most important features to assess each person's good and bad physiognomy is their ears, which serve not only as a means of hearing but also exhibit a high aest...

មើលបន្ថែមទៀត

Under-Eye Filler

Eye defects can now be corrected with advanced cosmetic technologies, giving the eyes a more vibrant, youthful appeal. However, many women are reluctant to get cosmetic s...

មើលបន្ថែមទៀត

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងខ្ចីឆ្អឹងជំនីរជីវសាស្រ្ត

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងខ្ចីឆ្អឹងជំនីរជីវសាស្រ្ត ជាវិធីសាស្រ្តមួយបង្កើតរូបរាងច្រមុះទំនើប, សុវត្ថិភាពជាដាច់ខាត ទន្ទឹមនោះ នាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពកែសម្ផស្សខ្ពស់ដ៏អស្ចារ្យ, នេះប...

មើលបន្ថែមទៀត

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងខ្ចី Surgiform

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ អនុវត្តបច្ចេកទេសកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងខ្ចី Surgiform នាំមកជូនអតិថិជននូវការសាកល្បងសេវាកម្មកែសម្ផស្សសុវត្ថិភាព, ប្រសិទ្ធភាព ជាមួយនឹងរូបរាងច្រម...

មើលបន្ថែមទៀត

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ Collagen

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងខ្ចី collagen បានចាត់ទុកថាជាដំណោះស្រាយកែសម្ផស្សច្រមុះទាំងស្រុង នាំមកនូវសម្រស់ស្អាតឥតខ្ចោះរាងច្រមុះសមជាមួយនឹងរង្វង់មុខ, ធ្វើឲ្យរាងច្រមុះស្អាតគ្រប...

មើលបន្ថែមទៀត

កំណត់រូបសុដន់ធ្លាក់4D

កំណត់រូបសុដន់យារធ្លាក់ 4D ជាវិធីសា្រស្តស្តារមកវិញនូវស្ថាភាពសុដន់យារធ្លាក់ ឬអត់ស្មើយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព, សងមកវិញនូវរង្វង់ទី១អំពីរាងរៅនិងទីតាំងតុល្យភាព, ទាក់ទាញ, ណែនក្បំ, បច្...

មើលបន្ថែមទៀត

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ 4D

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ4D ក្លាយជានិន្នាការកែសម្ផស្សថ្មី ពីព្រោះបង្កើតចេញនូវបណ្តាការខុសប្លែកដិតអារម្មណ៍ប្រៀបទៅនឹងបណ្តាបច្ចេកទេសកែច្រមុះមុននេះ, នាំមកជូនបងប្អូននារីនូវរាងច្រមុះ...

មើលបន្ថែមទៀត

កាត់ភ្នែក Droopy

ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវនិងអនុវត្តនូវបច្ចេកទេសខ្ពស់ កងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពេទ្យ កែសម្ផស្សង៉ុកភូបានអនុវត្តសម្រេចជោគជ័យនូវបច្ចេកទេសកាត់ភ្នែក Droopy នេះបានចាត់ទុកជាវិធ...

មើលបន្ថែមទៀត

កាត់ភ្នែក Bambi

អាស្រ័យកែលម្អជាវិជ្ជមាន បច្ចេកទេសជ្រៀតចូលទំនើបជាង ជឿនលឿនជាង បច្ចេកវិទ្យាកែសម្រស់ភ្នែកជំនាន់ថ្មីនៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូវឆ្លើយតបគ្រប់គ្រាន់នូវស្តង់ដារនៃនិន្នាការ ភ្នែកស្អាតស្តង...

មើលបន្ថែមទៀត

Laser ធ្វើឱ្យក្បាលសុដន់មានពណ៌ស៊ីជម្ពូ

តាមថ្ងៃខែ, ហ្សែន, របបហូបចុក, ដំណាក់កាលសម្រាលកូនបណ្តាលឲ្យក្បាលសុដន់របស់បងប្អូននារីកាន់តែងងឹតពណ៌ថែមទៀត, បាត់នូវការទាក់ទាញអារម្មណ៍។ ថ្វីត្បិតក្បាលសុដន់ងងឹតពណ៌មិនបង្កឥទ្ធិពលដ...

មើលបន្ថែមទៀត

Laser ធ្វើឲ្យស្រស់ថ្លាឡើងវិញនៃទ្វារមាស

បញ្ហាកែសម្ផស្សទ្វារមាសពុំនៅជារឿងពិបាកនិយាយចំពោះបងប្អូននារីក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះទៀតឡើយ, ជាមួយជំហានវាយបំបាក់ក្នុងបច្ចេកវិទ្យាកែសម្ផស្ស, ការធ្វើឲ្យស្រស់ថ្លាឡើងវិញនៃទ្វារម...

មើលបន្ថែមទៀត

បច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េ-សម្រស់វៀតណាម

Understanding that the need to beautify of customers is increasing, Ngoc Phu Aesthetic Hospital has cooperated and transfered technology directly with Group ZEAH MEDICAL ...

មើលបន្ថែមទៀត

កាត់ត្របកភ្នែកពីរជាន់សំរាប់បរុស

Korean Blepharoplasty is not just for women, men are also gaining wide acceptance for blepharoplasty to get large, round double eyelids. After only 30 minutes, this metho...

មើលបន្ថែមទៀត

ដាក់ចង្កាបែបកូរ៉េ

ពេលដែលសង្គមអភិវឌ្ឍយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានអារម្មណ៍យ៉ាងច្បាស់នូវការផ្លាស់ប្តូរ, កែសម្ផស្សពុំនៅជាបញ្ហាដោយឡែករបស់បងប្អូននារីឡើយ, គឺបុរសទាំងឡាយក៏ត្រូវបានថែរក្សាខ្លួនប្រាណជាងទៀត, ...

មើលបន្ថែមទៀត

កែច្រមុះបែបកូរ៉េ

គុណវិបត្តិនៃច្រមុះនឹងធ្វើឱ្យផ្ទៃមុខបរុសបាត់បង់លក្ខណះភេទបុរសនិងសង្ហា។ ច្រមុះរបស់បុរសត្រូវ បានគេចាត់ទុកថាស្អាតបើសិនជាមានរូបរាងរាវស្អាតស្តើង អូសបណ្លាយពីគូលដលើចុងច្រមុះដងច្រម...

មើលបន្ថែមទៀត

ដេរសោភណភាព - នាំមកឱ្យមានសុភមង្គលពេញលេញ

កែសម្ផស្សទ្វារមាសតែងតែក្លាយជាជាបញ្ហាពិបាកនិយាយចេញរបស់បងអ្អូនស្ត្រីពេលដែលចូលទៅក្នុងវ័យកណ្តាល ស្ត្រីភាគច្រើនធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពចាស់ទុំ បាត់បង់ភាពយឺត បត់បែន ប៉ះពាល់ដល់ការ...

មើលបន្ថែមទៀត

បង្កើតថ្ពាល់មានខួចស្រស់ស្អាតធម្មជាតិ

បង្កើតថ្ពាល់មានខួច នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ដើម្បីក្លាយជាម្ជាស់សម្រស់គួរអោយទីពេញចិត្ត ទាក់ទាញជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្អាតធម្មជាតិពេលសើចញញឹម។ ច្ចេកទេសបង្កើតថ្ពាល់មានស្នាមខួច ...

មើលបន្ថែមទៀត

កែទំរង់បបូរមាត់ឲ្យមានរាងបេះដូង

If Westerners think that thick lips will create a sexy look, for Eastern people, especially Vietnamese, it is the opposite. Beautiful lips must be proportional and balanc...

មើលបន្ថែមទៀត

កែដងចិញ្ចើម

កែដងចិញ្ចើមតាមបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េនឹងជួយកម្ចាត់នូវមួយបំណែកនៃស្បែកធូរ និងខ្លាញ់លើសត្រង់បំណែកដងចិញ្ចើម ហើយលើកឡើងឲ្យខ្ពស់ជាង រួមចំណែកបង្កើតរាងស្អាតនិងសមជាមួយផ្ទៃមុខ ជួយចម្ចាត់ន...

មើលបន្ថែមទៀត

បន្តឹងស្បែកដោយកែវះកាត់ខ្នាតតូច គ្មានស្នាម នាំអោយស្រស់ស្អាតធម្មជាតិ

ជីវិតកាន់តែអភិវឌ្ឍន៍ទំនើបកាន់តែមានសម្ពាធជាច្រើន នោះធ្វើឱ្យស្បែកបងប្អូនស្រ្តីឆាប់ចាស់ជាង ស្នាមជ្រួញចាប់ផ្តើមលិចឡើង ធ្វើឱ្យស្បែកបន្ថយភាពយឺតពិបាកបតបែន ដូច្នេះផ្ទៃមុខគ្មានក្ម...

មើលបន្ថែមទៀត

បន្តឹងស្បែកពោះដោយសុវត្ថិភាព

រង្វង់នៃពោះដែលហួសទំហំតែងតែក្លាយជាការព្រួយបារម្ភទូទៅសម្រាប់ស្ដ្រី ជាពិសេសសម្រាប់ករណីមានពោះយារ ក្បាលពោះមានជាតិខ្លាញ់ និងស្បែកសល់ច្រើន ជ្រួញជ្រីវ ។ល។ វាធ្វើអោយបាត់បង់ខ្...

មើលបន្ថែមទៀត

ស្រូបជាតិខ្លាញនៅភ្លៅ

ចង់ឲ្យជើងមួយគូស្រឡះស្អាតហើយមានអារម្មណ៍ថាមើលទៅ ឃើញវែងដូចបណ្តាអ្នកបង្ហាញម៉ូត ដែលមិត្រធ្លាប់តែប្រាថ្នា ដំណោះស្រាយល្អបំផុត គឺត្រូវពឹងដល់វិធីសាស្រ្តបឺតខ្លាញ់ភ្លៅ។ ព្រោះវិធីសាស...

មើលបន្ថែមទៀត

ស្រូបជាតិខ្លាញ់បង្កើតចង្កេះស្តើងស្អាត

ជាតិខ្លាញ់សល់ក្នុងពោះជាមូលហេតុមួយធ្វើឲ្យបាត់បង់សោភ័ណភាព បណ្តើរជាគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតជំងឺ ហិនិភ័យដែលលាក់លៀមប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា ស្រូបជាតិខ្លាញ់ ដោយប្រើឧបករណ៍ឆ្ល...

មើលបន្ថែមទៀត

កាត់ជ្រុងឆ្អឹងចង្ការ

A woman's face is deemed to be beautiful when it is slim and not too angular. As a result, Mandibular Angle Reduction (Jaw Reduction) surgery is becoming an increasingly ...

មើលបន្ថែមទៀត

បង្ទាបដុំថ្ពាល់ខ្ពស់

As women, high cheekbones will significantly impacts your beauty because it makes yourface become rough, lack of harmonization and unfeminine. Furthermore, women with hig...

មើលបន្ថែមទៀត

កែទំរង់ធ្មេញលយចេញលយចូលអោយបានផ្ទៃមុខ Vline

ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យារំចង់សម្ផស្សង៉ុកភូ បច្ចេកទេសកែទំរង់ធ្មេញលយចេញលយចូល បានសម្រេចសមិទ្ធផលធំសំខាន់មួយ ផ្តល់លទ្ធផលល្អនាំមុខគេក្នុងការកែទំរង់ធ្មេញលយចេញលយ ចូល នោះជ...

មើលបន្ថែមទៀត

កែតម្កល់ចង្កា Vline នាំមកឲ្យផ្ទៃមុខស្រស់ស្អាត

ដើម្បីជាម្ចាស់ចង្កាខ្សែ Vline ស្អាតដូជធម្មជាតិនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយប្រើបច្ចេកទេសតម្កល់ចង្កា Vline កូរ៉េនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ។ នេះគឺជាវិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្សដែលពេញនិយមប...

មើលបន្ថែមទៀត

បង្រួមរង្វង់សុដន់

ទំហំនៃរង្វង់សុដន់ធំពេក នឹងធ្វើឲ្យថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនូវភាពសោភ័ណនៃសុដន់ស្អាត, នេះពិតជាប្រការមួយពុំងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូននារីឡើយ, ធ្វើឲ្យបាត់នូវភាពសោភ័ណ មិនតែប៉ុណ្ណោះ អាចបង្កចិ...

មើលបន្ថែមទៀត

បង្រួមក្បាលសុដន់

រង្វង់សុដន់ស្អាតរបស់នារីត្រូវធានាបានច្រើនកត្តាដូចជាសុដន់ពេញលេញ, រង្វង់សុដន់និងក្បាលសុដន់សមគ្នា។ ក៏ប៉ុន្តែ, ជាក់ស្តែងសឲ្យឃើញពុំមែននរណាក៏កម្មសិទ្ធិនូវស្នាមស្អាតនេះដែរ។ ក្បា...

មើលបន្ថែមទៀត

កែសុដន់ចោះបង្កើតប្រឡោះ

រង្វង់សុដន់ពេញលេញហើយរីកសាយ-ក្តីសប្បាយរបស់បងប្អូននារី, នេះបានចាត់ទុកថាជាចំណុចសំខាន់បង្កើតបាននូវការទាក់ទាញជាមួយអ្នកនៅជុំវិញ, ជួយឲ្យបងប្អូននារីមានទំនុកចិត្តពេលស្លៀកពាក់នូវសម...

មើលបន្ថែមទៀត

កាត់ជាតិខ្លាញ់ត្របកភ្នែកក្រោម

ក្រពេញភ្នែកគឺជាសញ្ញានៃភាពចាស់ កើតមានដោយសារការផ្តុំនៃដំបូកខ្លាញ់ទាំងឡាយតំបន់ត្របកភ្នែកក្រោម ធ្វើឱ្យមុខរបស់អ្នកធ្ងន់និងសោកសៅ រង្វង់មុខបែរជាចាស់ជាង។ ដូច្នេះហើយ យកខ្លាញ់ត្រប...

មើលបន្ថែមទៀត

បើកជ្រុងភ្នែក

បើកជ្រុងភ្នែកធំមូលបានចាត់ទុកជាដំណោះស្រាយប្រសើរបំផុតសម្រាប់កែលម្អនូវស្ថានភាពជ្រុងភ្នែកចង្អៀត ជួយភ្នែកមួយគូត្របកភ្នែកមួយជាន់បែរជាធំមូល ស្អាតធម្មជាតិ។ បច្ចេកទេសមួយបានអនុត្តយ...

មើលបន្ថែមទៀត

កាត់ត្របកភ្នែកពីរជាន់កូរ៉េស្អាតជានិច្ច

មានពាក្យថា "មុខដូចពងក្រពើ ច្រមុះស្រួចត្រង់ និងភ្នែកដូចសត្វព្រាប»គឺជាស្តង់ដារមួយដែលស្ត្រីម្នាក់តែងតែចង់បានជាម្ចាស់នោះ។ កាលពីមុន បច្ចេកទេសកែសម្ផស្សមិនទាន់អភិវឌ្ឍន៍ជឿនលឿនទេប...

មើលបន្ថែមទៀត

ចុចត្របកភ្នែកកូរ៉េ

ត្របកភ្នែកមួយជាន់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈទូទៅរបស់ប្រជាជនអាស៊ីហើយនេះជាបញ្ហា គុណវិប្បតត្តិមួយធំរបស់ភ្នែក។ ភ្នែកមានត្របកភ្នែកពីរជាន់ធំ មូល ក្លាយជានិន្នាការថ្មីរបស់យុវវ័យ...

មើលបន្ថែមទៀត

កែទំរង់សំរាប់ច្រមុះរដិបរដុប

ការកែរូបរាងច្រមុះទុលឡើងបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូនឹងជួយមិត្រយ៉ាងឆាប់កម្មសិទ្ធិច្រមុះត្រង់ស្អាតធម្មជាតិ។ ដំណោះស្រាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះបំផុតចំពោះបណ្តាករណីច្រមុះ...

មើលបន្ថែមទៀត

បង្តូក្បាលច្រមុះ

The nasal tip is big and rough which makes the nose lose its delicate beauty and softness. This has a huge impact to the beauty of the face so it is a big concern of wome...

មើលបន្ថែមទៀត

មូរស្្លាបច្រមុះស្អាតបែបធម្មជាតិ

លក្ខណៈទូទៅនៃជនជាតិអាស៊ីគឺមានច្រមុះទាបនិងស្លាបច្រមុះធំ ត្រប៉ែតទាំងសង្ខាង ធ្វើអោយផ្ទៃមុខហាក់ដូចជាគ្មានស័ក្កិសមនិងបំបាត់ភាពហឺហារផងដែរ។ ហេតុនេះហើយ មនុស្សភាគច្រើនកំពុងតែរកស្វ...

មើលបន្ថែមទៀត

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ3D

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ 3D បានចាត់ទុកជាដំណោះស្រាយកែសម្ផស្សច្រមុះទាំងមូលនាំមកនូវតួស្នាមស្អាតឥតខ្ចោះឲ្យរូបរាងច្រមុះសមជាមួយនឹងរង្វង់មុខ, ឲ្យរាងច្រមុះស្អាតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ សាកល្...

មើលបន្ថែមទៀត

កែច្រមុះដោយបញ្ចូលឆ្អឹងខ្ចីស្អាតដូជធម្មជាតិ

ការកែច្រមុះដោយបញ្ចូលឆ្អឹងខ្ចី ជាវីធីមួយក្នុងចំណោមបច្ចេកទេសកែច្រមុះទំនើបបច្ចុប្បន្ននេះ ដោយមានលក្ខណៈពិសេសដ៏ឆ្នើមបំផុត ដែលវិធីសាស្ត្រក្នុងកែច្រមុះមុនមកមិនដែលធ្វើបាន។ ការកែច្...

មើលបន្ថែមទៀត

កែទំរង់ច្រមុះបែបកូរ៉េស្អាតដូចធម្មជាតិ

កែទំរង់ច្រមុះបែបកូរ៉េនៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូ នឹងនាំមកដល់លោកអ្នកទទួលបានច្រមុះស្អាត ស្រួច ខ្ពស់ សមស្របជាមួយផ្ទៃមុខ និងធានានូវសុវត្ថិភាពជាដាច់ខាត។ លទ្ធផលនៃកែទំរង់ច្រមុះបែបកូរ៉េអ...

មើលបន្ថែមទៀត

កែតំកល់ចង្កាដោយមិនវះកាត់នាំអោយទទួលបានរូបរាងចង្កា Vline ទាក់ទាញចិត្តគេ

កែតំកល់ចង្កាដោយមិនវះកាត់ជួយបង្កើតរូបរាងចង្កា Vline ទាក់ទាញចិត្ត វាចាត់ទុកជាវិធីសាស្រ្តមួយក្នុង ការកែសម្ផស្សនៃរូបរាងដោយបញ្ចូលសារធាតុ Restylane នេះគឺជាវិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្ស...

មើលបន្ថែមទៀត

បន្តឹងបបូរមាត់អោយស្តើងដោយគ្មានការវះកាត់យ៉ាងឆាប់រហ័ស

បបូរមាត់តឹងជាមួយស្នាមញញឹមភ្លឺថ្លាជាប្រាថ្នារបស់បងប្អូនស្ត្រីភាគច្រើន។ ក៏ប៉ុន្ដែមិនសូវមានបងប្អូនស្ត្រីមានបបូរមាត់តឹងក្រាស់ សមស្របនឹង្ទៃមុខទេ។សំរាប់បងប្អូនស្រីមានបបូរមាត់ស្...

មើលបន្ថែមទៀត

លប់បំបាត់ស្នាមជ្រួញដោយគ្មានការវះកាត់ប្រើសារជាតិ Restylane

ការព្រួយបារម្ភលើស្បែកដែលឆាប់ចាស់ជាបន្តបន្ទាប់នឹងត្រូវបានរសាយហើយពេលដែលអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាលប់បំបាត់ស្នាមជ្រួញស្បែកដោយគ្មានការវះកាត់ដោយប្រើសារជាតិ Restylane នៅមន្ទីរពេទ្យកែ...

មើលបន្ថែមទៀត

Quick Scheduling

Facial bone structure, in addition to vital features such as the eyes, nose, and lips, play an important role in achieving an impressive appearance.

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ទីតាំង
  • 316C Pham Hung Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City
ម៉ោងធ្វើសកម្មភាព
  • Thứ Hai - Chủ Nhật
  • 09:00 AM - 06:00 PM
If You Have Any Questions, Please Do Not Hesitate To Contact Us!
ទំានាក់ទំនងភ្លាម

Customer Reviews & Testimonials

កាលពីមុន ក្តោងច្រមុះខ្ញុំ ទាប,កំពិត ។ ខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅលើកកំពស់ច្រមុះ គឺជាវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវ ។ ក្តោងច្រមុះ ខ្ញុំខ្ពស់ជាង,រង្វង់មុខខ្ញុំ ស្រឡះជាងមុនច្រើន ។ មិត្តភក្រ្ត, សង្សារខ្ញុំ អ្នកណាក៏សរសើរខ្ញុំ ជានិច្ច ។ អរគុណ មន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ ។ កាលពីមុន, ភឿងធ្វើអី្វក៏មិនបានដូចចិត្ត , ការងារតែងជួបឧបសគ្គរហូត ។ ពេលនោះ ភឿងសម្រេច ចិត្តផ្លាសប្តូររូបរាង ។ ស្វែករកមក ដល់មន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ ដោយសារ មិត្តភ័ក្រ្ត បានណែនាំ នេះគឺជាជំហានយ៉ាងវែងបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ ភឿង ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ភឿងដូចជា បានអ្វី ៗ គ្រប់យ៉ាង ,រូបរាង ,ការងារ និង គ្រួសារសុភមង្គល ។ អរគុណ មន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ ដែលបានជួយអោយ ភឿង មានភាពជឿជាក់ជាងមុន ។ ...

Ms. Phuong Nguyen

Rhinoplasty, Chin Excess Fat Removal Surgery

កាលពីមុន ក្តោងច្រមុះខ្ញុំ ទាប,កំពិត ។ ខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅលើកកំពស់ច្រមុះ គឺជាវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវ ។ ក្តោងច្រមុះ ខ្ញុំខ្ពស់ជាង,រង្វង់មុខខ្ញុំ ស្រឡះជាងមុនច្រើន ។ មិត្តភក្រ្ត, សង្សារខ្ញុំ អ្នកណាក៏សរសើរខ្ញុំ ជានិច្ច ។ អរគុណ មន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ ។

Ms. Hanh Huyen (Rhinoplasty Surgery)

Rhinoplasty Surgery

ពីព្រោះតែ រូបរាងពីក្រៅ ក្រុមគ្រួសាររបស់មិត្តប្រុសមិនទទួលយក ។ ខ្ញុំ សម្រេចចិត្ត ទៅរកមន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ ដើម្បីផ្លាសប្តូរ រូបរាង អោយបានស្អាតនិងមានភាពជឿជាក់ជាង មុន ។ ក្រោយពេល ៣ ខែ, ខ្ញុំទទួលបានពាក្យសរសើរជាច្រើន អំពីមិត្តភ័ក្រ្ត និង សាច់ញាតិ ។ ខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថា « មិនមានស្រ្តីណា ដែលថាអាក្រក់, គ្រាន់តែមានស្រ្តី ដែលមិនចេះទៅស្វែករកត្រូវកន្លែង សុវត្ថិភាព ដើម្បីធ្វើអោយស្អាតប៉ុណ្ណោះ ។ ខ្ញុំ សូមអរគុណ ដល់មន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ យ៉ាងច្រើន ។

Linh Le Thi (nose liftRhinoplasty Surgery)

Rhinoplasty Surgery

author thumb
author thumb
author thumb
author thumb
author thumb
author thumb
author thumb
author thumb
author thumb
author thumb
background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04