background

ដាក់ចង្កាបែបកូរ៉េ

ពេលដែលសង្គមអភិវឌ្ឍយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានអារម្មណ៍យ៉ាងច្បាស់នូវការផ្លាស់ប្តូរ, កែសម្ផស្សពុំនៅជាបញ្ហាដោយឡែករបស់បងប្អូននារីឡើយ, គឺបុរសទាំងឡាយក៏ត្រូវបានថែរក្សាខ្លួនប្រាណជាងទៀត, ពីព្រោះរូបរាងខាងក្រៅបង្កើតនូវឱកាសជាច្រើនក្នុងការងារក៏ដូចក្នុងជីវភាព។ ក្តាប់បាននូវតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រុសៗ សេវាកម្មដាក់ចង្កាបង្កើតរង្វង់មុខរបស់បុរសបានប្រសូតចេញ, ប្រយោជន៍ស្តារឡើងវិញនូវបណ្តាគុណវិបត្តិអំពីចង្កា, ជួយនាំមកនូវរង្វង់មុខស្រស់សង្ហា, កាន់តែសុភាពបុរស។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូតែងតែអាប់ដេតនូវបណ្តាបច្ចេកវិទ្យាកែសម្ផស្សថ្មីបំផុតពីកូរ៉េ ក្នុងចំណោមសេវាកម្មកែសម្ផស្ស, ទន្ទឹមនោះ បណ្តាសេវាកម្មកែសម្ផស្សសម្រាប់នារីនៅមាន
បណ្តាសេវាកម្មកែសម្ផស្សសម្រាប់បុរសទៀត, ក្នុងនោះ មានសេវាកម្មញាត់ចង្កាបែបកូរ៉េសម្រាប់​បុរស។ វិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្សមួយសម្រាប់បុរស ដើម្បីស្តារមកវិញនូវបណ្តាគុណវិបត្តិរបស់ចង្កាមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត, ធ្វើឱ្យមុខកាន់តែបុរស និងរឹងមាំជាង។

Phương Pháp

ដាក់ចង្កាបែបកូរ៉េតើអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច?

រង្វង់មុខរបស់បុរសការពិតវាធំជាងនារី។ ចំពោះនារី មុខស្រឡះនិងចង្កាតូចបានចាត់ទុកថាភាពជាស្រី ចំពោះបុរសគ្រាន់តែបង្កើតរូបរង្វង់មុខស្រឡះ, មិនស្រួចពេក នៅតែធានាបាននូវស្នាមខ្លាំងក្លានៃរង្វង់មុខ។

ដាក់ចង្កាបង្កើតរង្វង់មុខបុរស មូលដ្ឋានគឺគ្មានអ្វីខុសគ្នាច្រើនជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តអនុវត្តសម្រាប់នារីឡើយ, គ្រាន់តែខុសគ្នាអំពីវិធីបង្កើតរូបធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមនឹងបុរសភេទ។ បណ្តាបញ្ហាអំពីស្ថានភាពនៃរង្វង់មុខធំពេក និងរដុបរឹងពេក គឺវិធីសាស្រ្តដាក់ចង្កាជាដំណោះស្រាយល្អបំផុតជួយឲ្យរង្វង់មុខទន់ល្មើយជាង។ ដាក់ចង្កាឲ្យបុរសអាចនឹងបានអនុវត្តដោយការដាក់សារធាតុញាត់ចង្កាជួយឲ្យចង្កាវែង ឬអនុវត្តដោយវិធីចាក់បញ្ចូលជាតិធ្វើឲ្យចង្កាពេញ។

Ưu Điểm

គុណសម្បត្តិ

ស្តារមកវិញនូវចង្កាខូង, ចង្កាខ្លីក្រោយពេលតែ៣០នាទីប៉ុណ្ណោះ

វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងគិតគូរដើម្បីវាស់គូសារធាតុផ្សាំ ជួយស្តារមកវិញនូវគុណវិបត្តិនៃរាងចង្កាយ៉ាងប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ ក្រោយពេលតែ៣០នាទីអនុវត្តញាត់ចង្កា, រង្វង់មុខកាន់តែសមគ្នា, តុល្យភាពនិងកាន់តែបុរសជាង។

នាំមកនូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់

សារធាតុផ្សាំបាននាំចូលផ្ទាល់ពីប្រទេសកូរ៉េ ដូច្នេះហើយ ពេលដែលញាត់ចង្កាគឺធានាសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន, រក្សានូវលទ្ធផលស្អាតអស់មួយជីវិត, អត់កើតមាននូវស្ថានភាពកម្ចាត់ចេញ​សារធាតុញាត់ ឬក៏ពិបាកទ្រាំបន្ទាប់ពីដាក់ចង្ការួច។

ធានាអត់ស្នាម

បច្ចេកទេសដាក់ចង្កាតាមបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េប្រើប្រាស់ផ្លូវឆូតតូចត្រង់តំបន់ភ្នាសរំអិលនៃបបូរមាត់​ក្រោមក្នុងក្រអូងមាត់, ដូច្នេះហើយ បន្ទាប់ពីដាក់ចង្កាគឺអត់លេចឃើញនូវស្នាមកែសម្ផស្ស, បង្កើតបាននូវរាងចង្កាស្អាតធម្មជាតិ។

អត់ឈឺហើយអត់ត្រូវការឈប់សម្រាក

បច្ចេកទេសញាត់ចង្កា បានចាក់ថ្នាំស្ពឹកតំបន់ចង្កានិងអនុវត្តឆ្លងតាមរយៈការវះកាត់តូចខាងក្នុងនៃភ្នាសរំអិលបបូរមាត់ក្រោមពិតជាយ៉ាងស្រាលៗ, អត់ឈឺ ហើយបន្ទាប់ពីអនុវត្តញាត់ចង្កាហើយរួច, អតិថិជនអាចវិលមកកាន់គេហដ្ឋានប្រជុំជីវភាពជាធម្មតា ដោយអត់បង់ពេលសម្រាកឡើយ។

 

Chỉ Định

បទកំណត់

តើករណីណាត្រូវការអនុវត្តញាត់ចង្កា?

បណ្តាករណីចង្កាខ្លី, ចង្កាខូងឬមើលចង្កាឃើញមិនច្បាស់ ដោយសារសាច់ដុំបាំង។

ករណីបុរសភេទចង់បានចង្កាស្តើង ហើយរង្វង់មុខស្រាវ។

 

Quy Trình

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

អតិថិជននឹងបានពិនិត្យអំពីរូបរាងចង្កានាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយវិភាគអំពីលក្ខណៈនៃរូបរាងចង្កា ដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ពីរាងចង្កាថ្មីសមស្របបំផុត។

ពិនិត្យសុខភាព

អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាពមុនពេលអនុវត្តសេវាកម្ម ដើម្បីធានាឲ្យករណីវះកាត់បានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសម្រេចជោគជ័យ។

វាស់គូររូបរាងចង្កា

វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងវាស់គូរនូវទំហំរបស់ចង្កាថ្មីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមបំផុតជាមួយរង្វង់មុខ, ដើម្បីកាត់ចិតសារធាតុផ្សាំ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្អាតបំផុត។

សម្លាប់មេរោគនិងចាក់ថ្នាំស្ពឹកតំបន់ចង្កា

តំបន់ចង្កាបានសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហ្មត់ចត់ធានាសុវត្ថិភាព ហើយបន្ទាប់មក គឺដំណើរការចាក់ថ្នាំស្ពឹក, ជួយឲ្យអតិថិជនមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តដាក់ចង្កា។

អនុវត្តដាក់ចង្កា

វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងអនុវត្តដាក់ចង្កាឆ្លងតាមរយៈការវះកាត់តូច ខាងក្នុងនៃភ្នាសរំអិលបបូរមាត់ក្រោម, សារធាតុផ្សាំបានដាក់ចូលយ៉ាងស្រាលៗ ដូច្នេះហើយបន្ទាប់ពីដាក់ចង្កាហើយរួច គឺគ្មានទុកនូវស្នាមឡើយ។ ក្រោយពេលបង្កើតរូបរាងនៃចង្កាស្អាតដូចប្រាថ្នា, វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងបិទជិតនូវស្នាមវះដោយចេសដេរកែសម្ផស្ស។

ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

ក្រោយពេលវះកាត់ហើយរួច អតិថិជនវិលមកកាន់គេហដ្ឋានប្រកបការងារជាធម្មតា, បង់រុំពី៥-៧ថ្ងៃ។ អតិថិជនបានកងជួរបុគ្គលិកថែទាំអតិថិជននៃមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូណែនាំពីរបៀបថែទាំប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីជួយឲ្យអតិថិជនទទួលបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សគាប់ចិត្តបំផុត។

photoForDesktop

photoForMobile

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

ស្តារមកវិញនូវបណ្តាគុណវិបត្តិរបស់ចង្កា

លទ្ធផលស្ថេរភាពអស់មួយជីវិត

សុវត្ថិភាពហើយអត់មានបាតុភាព

អត់ទុកនូវស្លាកស្នាមកែសម្ផស្ស, ចង្កាស្អាតធម្មជាតិ

 

 

Hỏi Đáp

សំណួរចម្លើយ

បុរសភេទតើគួរញាត់ចង្កា V-line ដែរអត់?

គោលដៅពេលអនុវត្តញាត់ចង្កាសម្រាប់បុរសភេទ គឺបង្កើតរូបរាងចង្កាកាន់តែតុល្យភាពជាមួយរង្វង់មុខ, នៅតែរក្សាបាននូវភាពខ្លាំងក្លារបស់បុរស។ ដូច្នេះ, បើសិនជាមិត្រមានបណ្តាគុណ​វិបត្តិចង្កាខ្លី, ចង្កាស្តើង, ចង្កាខូង គួរតែជ្រើសយកនូវការវះកាត់ញាត់ចង្កា។ ញាត់ចង្កា V-line សម្រាប់បុរសភេទ នឹងបង្កើតបាននូវរាងចង្កាថ្មី ធ្វើឲ្យរង្វង់មុខមានភាពស្រស់ប្រិមប្រិយ និងសង្ហាជាង។

ញាត់ចង្កាសម្រាប់បុរសតើសុវត្ថិភាពដែរអត់?

ការវះកាត់ញាត់ចង្កាសម្រាប់បុរស គឺសុវត្ថិភាពតាំងពីសារធាតុញាត់បានប្រើប្រាស់ រហូតដល់ដំណើរការអនុវត្តនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្ស, អតិថិជនអាចស្ងប់ចិត្តទាំងស្រុងអំពីកម្រិតសុវត្ថិភាពនៃការវះកាត់ញាត់ចង្កា។ ញាត់ចង្កាគ្រាន់តែជាការវះកាត់មួយតូច, វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការឆូត​មួយផ្លូវតូចខាងក្នុងនៃក្រអូងមាត់ចំក្រោមចង្កា ដើម្បីដាក់បន្ទះញាត់ចូល ហើយដេរកំណត់រូបដោយចេសកែសម្ផស្សជាដំណាក់កាលហើយរួចរាល់បន្ទាប់ពី៣០នាទី។

ញាត់ចង្កាសម្រាប់បុរសតើរក្សាបានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ, សារធាតុញាត់ចង្កាមានគុណភាពដែលបានអ្នកជំនាញជឿប្រើប្រាស់នោះ គឺសារធាតុញាត់របស់អាមេរិក, ប្រភេទសារធាតុញាត់នាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពកែសម្ផស្ស រក្សាបានយូរអង្វែងតាមថ្ងៃខែ។ ដូច្នេះហើយ, បុរសភេទមិនបាច់បារម្ភអំពីរយៈពេលរក្សាបាន​បន្ទាប់ពីញាត់ចង្កាសម្រាប់បុរស ពីព្រោះលទ្ធផលរក្សាបានយូរអង្វែងអស់មួយជីវិត។

ញាត់ចង្កាសម្រាប់បុរសតើឈឺដែរអត់?

បច្ចេកទេសញាត់ចង្កាទំនើបឲ្យច្បាប់កាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវការទន្រ្ទាន, ការរងរបួស, រយៈពេលជាយ៉ាងឆាប់។ ក្នុងមួយដំណាក់កាលញាត់ចង្កាមិត្រនឹងបានចាក់ថ្នាំស្ពឹកដើម្បីបង្កើតនូវអារម្មណ៍ធូរស្រាល ដូច្នេះ មិត្រអត់ត្រូវការឆ្លងកាត់នូវអារម្មណ៍ឈឺចាប់ណាមួយ ឬពិបាកទ្រាំអី្វទាំងអស់។ ក្រោយពេលកែសម្ផស្ស, វេជ្ជបណ្ឌិតប្រាប់បន្ថែមពីការប្រើថ្នាំកាត់បន្ថយការឈឺចាប់, ទប់ស្កាត់នូវស្ថានភាពស្ពឹកតំបន់ចង្កា។

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04