background

កាត់ភ្នែក Droopy

ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវនិងអនុវត្តនូវបច្ចេកទេសខ្ពស់ កងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពេទ្យ កែសម្ផស្សង៉ុកភូបានអនុវត្តសម្រេចជោគជ័យនូវបច្ចេកទេសកាត់ភ្នែក Droopy នេះបានចាត់ទុកជាវិធីសាស្រ្តកែសម្រស់ភ្នែកថ្មីជូនចំពោះអតិថិជនពេលឈានចូលមជ្ឈិមវ័យ នាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពកែសម្រស់យូរអង្វែងនិងសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវនិងអនុវត្តនូវបច្ចេកទេសខ្ពស់ កងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពេទ្យ  កែសម្ផស្សង៉ុកភូបានអនុវត្តសម្រេចជោគជ័យនូវបច្ចេកទេសកាត់ភ្នែក Droopy

 

Phương Pháp

កាត់ភ្នែក Droopy គឺជាអ្វី?

កាត់ភ្នែក Droopy គឺជាបច្ចេកទេសកែសម្រស់ភ្នែកទាំងស្រុងនៅតំបន់ត្របកភ្នែកនិងចុងចិញ្ចើម គួបផ្សំរវាងវិធីសាស្រ្តកាត់ត្របកភ្នែក ដើម្បីកម្ចាត់ចោលនូវស្បែកធូរ ខ្លាញ់លើសបង្កើតផ្នត់ត្របកភ្នែកលើ ហើយទន្ទឹមនោះលើកឲ្យខ្ពស់តំបន់ចុងចិញ្ចើម បំបាត់ផ្នត់ជ្រួញកន្ទុយភ្នែក ដើម្បីជួយភ្នែករបស់មិត្រច្បាស់ផ្នត់ត្របកភ្នែកជាង ភ្នែកធំជាង ស្រស់ក្មេងជាង ដើម្បីកុំឲ្យមានស្នាមពាក់សង្វារនៅត្រង់កន្ទុយភ្នែកទៀត ជួយមិត្រមានភ្នែកមួយគូត្របកភ្នែកពីរជាន់ច្បាស់លាស់ ក្មេងជាងដល់ទៅ៥ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច។

 

Ưu Điểm

ធានាសុវត្ថិភាព

កាត់ភ្នែក Droopy ជាបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿននិងទំនើបបំផុតសព្វថ្ងៃបានផ្ទេរជូនបច្ចេកវិទ្យាផ្ទាល់ពីកូរ៉េ អនុវត្តវះកាត់តែ១លើក តែរក្សាបានលទ្ធផលយូរអង្វែង។ មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្ស​
ង៉ុកភូ បច្ចេកទេសថ្មីបានអនុវត្តដោយកងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតជួរមុខក្នុងវិស័យវះកាត់ ធានានាំមកនូវលទ្ធផលប្រសើរបំផុត អត់មានបាតុភាព ហើយសុវត្ថិភាព

បង្កើតរាងចិញ្ចើមតុល្យភាព សមគ្នាជាមួយនឹងរង្វង់មុខ

មុនពេលដំណើរការវះកាត់ អតិថិជនបានវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យ វាស់គូរនិងបង្កើតរាងដងចិញ្ចើមថ្មីសមជាមួយនឹងរាល់រង្វង់មុខជាក់ស្តែង។ ដូច្នេះ បន្ទាប់ពីវះកាត់រួច នឹងមានចិញ្ចើមមួយគូទន់ល្មើយស្អាតធម្មជាតិ។

អត់ទុកនូវស្នាម ធានាភាពកែសម្រស់

កាត់ភ្នែក Droopy បច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េមិនត្រឹមតែធានាសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះទេ នៅថែមទាំងនាំមកនូវ លទ្ធផលកែសម្រស់យ៉ាងខ្ពស់ទៀតផង ជួយមិត្រកម្មសិទ្ធិត្របកភ្នែកពីរជាន់ ហើយដោះស្រាយបាននូវបណ្តាផ្នត់ជ្រួញតំបន់កន្ទុយភ្នែក ធ្វើឲ្យរង្វង់មុខស្រស់ក្មេង។

យ៉ាងឆាប់ហើយអត់បង់ពេលសម្រាក

កាត់ភ្នែក Droopy ជាការវះកាត់មួយតូចបានអនុវត្តយ៉ាងឆាប់ក្នុងរង្វង់៣០នាទី។ បន្ទាប់ពី
អនុវត្តហើយរួច អតិថិជនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់គេហដ្ឋានប្រជុំជីវភាពជាធម្មតា អត់បង់ពេលច្រើន​សម្រាប់សម្រាកឡើយ។ នេះគឺវិធីសាស្រ្តកែសម្រស់មួយងាយស្រួសសមស្របជាមួយជនគ្រប់រូប ទាំងអ្នកដែលរវល់មមាញឹកទៀតផង។

 

Chỉ Định

ករណីណាគួរអនុវត្តកាត់ភ្នែក Droopy ?

-ភ្នែកលេចឃើញស្បែកធូរច្រើន ខ្លាញ់លើស

-ចិញ្ចើមយារធ្លាក់

-កន្ទុយភ្នែកកើតមានផ្នត់ជ្រួញ

-អនុវត្តបានទាំងបុរសនិងនារីអាយុលើសពី៣០ បណ្តាអ្នកដែលចង់រក្សានូវតួក្មេងស្រស់។

ផ្នត់ជ្រួញ  ស្បែកធូរ      ស្បែកលើស  បាក់ត្របកភ្នែក

 

Quy Trình

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

វេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យជូនរាល់អតិថិជនដើម្បីបានដឹងពីស្ថានភាពរបស់ភ្នែកនិងពិគ្រោះយោបល់ជូនអតិថិជនអំពីវិធីសាស្រ្តកែសម្រស់សមស្របបំផុត

ពិនិត្យសុខភាព

អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាពមុនពេលអនុវត្តនូវសេវាកម្មនេះដើម្បីធានាឲ្យករណីវះកាត់បានអនុវត្តទៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសម្រេចជោគជ័យ។

វាស់គូររាងត្របកភ្នែក

ស្ថិតលើរាល់ករណីនៃអតិថិជនម្នាក់ៗ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងវាស់គូរតំបន់ស្បែកលើសដែលត្រូវកម្ចាត់​ចោលនៅត្រង់ត្របកភ្នែកនិងចុងចិញ្ចើមសមស្រប ដើម្បីធានាភ្នែកមួយគូបានស្អាតបំ  ផុត។

សម្លាប់មេរោគនិងចាក់ថ្នាំស្ពឹកតំបន់ភ្នែក

តំបន់ភ្នែកនឹងបានសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពហើយបន្ទាប់មកគឺដំណើរការចាក់ថ្នាំស្ពឹក ជួយឲ្យអតិថិជនមានអារម្មណ៍ថាស្រួលក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តកាត់ភ្នែក Droopy

វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការកាត់ភ្នែក Droopy

កាត់ភ្នែក Droopy ជាបច្ចេកទេសកែសម្រស់ភ្នែកទាំងស្រុង គួបផ្សំរវាងវិធីសាស្រ្តកាត់ត្របកភ្នែកដើម្បីកម្ចាត់ចោលនូវស្បែកធូរ ខ្លាញ់លើសបង្កើតផ្នត់ត្របកភ្នែក ទន្ទឹមនោះដោះស្រាយបាននូវតំបន់ស្បែកលើសនៅចុងចិញ្ចើមតាមទីតាំងដែលបានវាស់គូរមុននោះ។ បញ្ចប់ឲ្យដំណាក់កាលវះកាត់ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងបិទជិតនូវស្នាមវះដោយចេសដេរកែសម្រស់។

ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច អតិថិជនវិលទៅកាន់គេហដ្ឋានប្រជុំជីវភាពជាធម្មតា។ ក្រោយពេល៥ថ្ងៃនឹងកាត់ចេស។ អតិថិជននឹងបានកងជួរបុគ្គលិកថែទាំអតិថិជនមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូណែនាំថែទាំរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីជួយអតិថិជនទទួលបាននូវលទ្ធផលកែសម្រស់ពេញចិត្តបំផុត។

 

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុនក្រោយ

-ភ្នែកមួយគូក្មេងស្អាតធម្មជាតិ គ្មាននៅស្បែកធូរឬខ្លាញ់លើសឡើយ។

-ជួយត្របកភ្នែកមើលទៅឃើញធំជាង បង្កើតរង្វង់មុខស្រស់ក្មេង។

-បង្កើតរាងចិញ្ចើមស្របជាមួយនឹងរង្វង់មុខ ហើយស្អាតដូចប្រាថ្នា។

-ជួយកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនូវការសម្លឹងមើលរបស់ភ្នែក។

 

Hỏi Đáp

សំណួរចម្លើយ

ថែទាំក្រោយពេលកាត់ភ្នែកដូចម្តេច?

ក្រោយពេលកាត់ភ្នែក Droopy ដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពប្រសើរបំផុត មិត្រត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ៈ

ក្រោយពេលកាត់ភ្នែក Droopy ជៀសវាងការពាក់វ៉ែនតាជាប់នឹងគ្រាប់ភ្នែក ជៀសវាង make-up តំបន់ភ្នែកក្នុងរយៈពេល២សប្តាហ៍ដំបូង។

-ជៀសវាងកុំទុកឲ្យភ្នែកតានតឹងដោយសារធ្វើការច្រើន ជាពិសេសគឺពេល​ធ្វើការជាមួយម៉ាស៊ីកុំព្យួទ័រ។ ដាច់ខាតកុំញីភ្នែក។ ជៀសវាងធូលីកខ្វក់និងកំដៅព្រះអាទិត្យឥទ្ធិពលដល់ភ្នែក 
ផ្ទាល់។ ពេលចេញទៅក្រៅគួរតែពាក់វ៉ែនតាខ្មៅការពារភ្នែក។

 

កាត់ភ្នែក Droopy នៅទីណាស្អាតហើយសុវត្ថិភាព?

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូជាទីប្រជុំបណ្តាអ្នកឯកទេសក្នុងវិស័យបង្កើតរូបកែសម្រស់ ជាមួយ​ប្រព័ន្ធសម្ភារៈនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបលំដាប់លេខមួយសព្វថ្ងៃ ធានានាំមកនូវលទ្ធផលអនុវត្តកាត់ភ្នែក droopy ស្អាតដូចប្រាថ្នាជូនអតិថិជន នាំមកនូវរង្វង់មុខស្រស់ក្មេង ជួយបងប្អូននារីយកមកវិញនូវតួយុវវ័យនិងសម្រស់ក្មេងវ័យធម្មជាតិដែលប៉ែកខាងស្អាតមានស្រាប់។

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូគឺមួយក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យជំនាញខាងវះកាត់កែសម្រស់ សព្វថ្ងៃបានអតិថិជនជាច្រើនជម្រើសយក។ កាត់ភ្នែក droopy បានអនុវត្តដោយកងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតជួរមុខសព្វថ្ងៃ ធានានាំមកនូវភាពស្រស់ក្មេងធម្មជាតិ ធានាសុវត្ថិភាព អត់ស្នាម ហើយអតិថិជនអត់បង់ពេលសម្រាកច្រើន។

កាត់ភ្នែក droopy តើមានឥទ្ធិពលអ្វីដល់ភ្នែកដែរអត់?

កាត់ភ្នែក droopy ជាមួយសេរីគុណសម្បត្តិលេចធ្លោដូចដំណាក់កាលអនុវត្តយ៉ាងឆាប់ អត់ឈឺចាប់ អត់កើតមានបាតុភាពអាក្រក់ ដូច្នេះហើយមួយថ្ងៃកាន់តែបាននារីទាំងឡាយជម្រើស។ ជាមួយជំនួយការពីសម្ភារៈទំនើប កាត់ភ្នែក Droopy ជាវិធីសាស្រ្តវះកាត់សុវត្ថិភាព ពីព្រោះគ្រាន់តែប៉ះពាល់ដល់តំបន់ស្បែកធូរ ខ្លាញ់លើសនៅជុំវិញភ្នែក។ ជម្រើសយកបច្ចេកទេសនេះ អតិថិជនអាចស្ងប់ចិត្តទាំងស្រុងពីព្រោះដំណាក់កាលកែសម្រស់ធានាគ្មានប៉ះពាល់ ឥទ្ធិពលដល់ភ្នែក អត់ឈឺនិងបាតុភាពអាក្រក់ដល់អតិថិជនឡើយ។

កាត់ភ្នែក droopy តើយូរប៉ុន្មានទើបអស់ហើមហើយស្អាត?

អតិថិជនជាទូទៅបន្ទាប់ពីអនុវត្តកាត់ភ្នែក droopy សុទ្ធតែចង់មើលឃើញនូវលទ្ធផលភ្លាមៗ តែមិត្រត្រូវដឹងថាភ្នែកហើមក្រោយពេលវះកាត់គឺជាប្រការពុំអាចណាជៀសផុតបានឡើយ។ ដំណាក់កាលហើមអាចអូនបន្លាយប៉ុន្មានថ្ងៃ។ ស្ថិតលើធាតុរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ តែដំណាក់កាលននេះវែងឬខ្លី តាមធម្មតាហើមអាចអូសបន្លាយពី៣-៥ថ្ងៃ។ នោះគឺប្រតិកម្មធម្មតារបស់រាង​កាយពេលមានការប៉ះពាល់ទន្រ្ទានមកលើ។ ដូច្នេះ មិត្រត្រូវតែលេបថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជា ដើម្បីដំណាក់កាលហើមនិងស្នាមជាំត្រូវបានកាត់បន្ថយ។

ក្រោយពេលកាត់ភ្នែក Droopy បាន៥ថ្ងៃ នឹងកាត់ចេស ពេលកាត់ចេស ស្នាមរបួសដូចជាបានជាសះ មិត្រគ្រាន់តែរក្សាឲ្យស្ងួតថែមពីរថ្ងៃទៀតគឺអាចលុបមុខ ប្រជុំជីវភាពជាធម្មតា ហើយបាត់ហើម។ ដូច្នេះ បន្ទាប់ពីកាត់ភ្នែក Droopy បានមួយសប្តាហ៍គឺអស់ហើមហើយស្អាត។

កាត់ភ្នែក droopy តើមានស្នាមដែរអត់?

ប្រការដែលបង្កឡើងខុសប្លែកធំបំផុតចំពោះវិធីសាស្រ្តកាត់ភ្នែក Droopy នោះគឺលទ្ធភាពបង្កើតនូវត្របកភ្នែកស្អាតធម្មជាតិ តែអត់ខ្វល់ទុកនូវស្នាម ពីព្រោះផ្លូវកាត់គឺជាផ្លូវវះយ៉ាងតូចស្ថិតនឹងត្របកភ្នែកលើ ពារនឹងផ្នត់ត្របកភ្នែកនិងផ្លូវមួយជាប់នឹងចិញ្ចើម ដូច្នេះហើយមើលពុំឃើញស្នាម។

ទន្ទឹមនឹងនោះ កាត់ភ្នែក Droopy ជាមួយថ្វីដៃរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើន ដូច្នេះហើយផ្លូវវះមុតស្រួចនិងរលោង។ ព្រោះហេតុដូច្នេះ នឹងជៀសបាននូវបាតុភាព​ផ្នត់ត្របកភ្នែកធំគម្រាំង ស្នាមតូចផតប៉ោង ឥទ្ធិពលដល់ភាពនៃការកែសម្រស់ ដូច្នេះ មិត្រស្ងប់ចិត្តចុះ។

 

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04