ម៉ោងធ្វើការ : Thứ Hai - Chủ Nhật - 8:00 - 20:00
0913358800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

កែច្រមុះ Sline - បច្ចេកវិទ្យាកែច្រមុះស្អាតឥតខ្ចោះ

កែច្រមុះ Sline ចាត់ទុកជាដំណោះស្រាយកែសម្ផស្សច្រមុះទាំងស្រុង នាំមកនូវភាពស្រស់ស្អាតល្អឥតខ្ចោះ ដោយមានរូបរាងច្រមុះសមស្របនឹងផ្ទៃមុខ ច្រមុះមើលទៅស្រស់ស្អាតលើគ្រប់ជ្រុង។ ដោយប្រើ បច្ចេកវិទ្យាកែច្រមុះ Sl...

My name is Nguyen Ngoc Vi and I'm a skin care technician. I'm agile, sociable and friendly so all my friends and colleagues love me. However, my appearance is still a pretty big barrier for me to find...

The story of one of our customers: Hoang Dung

In order get rid of inferiority complex and follow the dream to become a singer, Hoang Dung has applied to plastic surgery. The result was more successful than expected. Now Dung has the natural beaut...

A touching story of Ngoc Vi- one of our customers

My full name is Nguyen Ngoc Vi and I am a skin care technician. I'm a flexible, sociable and friendly girl so my friends and colleagues love me. However, my appearance is a pretty great barrier for me...

Đặt Lịch Bác Sĩ Tư Vấn

Đặt lịch để được các Bác sĩ Bệnh Viện Ngọc Phú tư vấn trực tiếp