background

ផ្លុំបបូរមាត់ Barbie Lips

Barbie Lips ជាបច្ចេកវិទ្យាផ្លុំបបូរមាត់ថ្មីបំផុតផ្តាច់មុខនៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូ ខណៈដែលប្រជុំគ្រប់នូវបណ្តាចំណុចពិសេសរបស់បណ្តាបច្ចេកទេសចាស់ ហើយនៅកែលម្អថែមទៀត ដើម្បីសមស្របជាមួយនារីស៊ីវិល័យ។ ប្រើប្រាស់កោសិកាដើមសិប្បនិមិត្ត បានចម្រាញ់ពីធម្មជាតិផ្លុំចូលជ្រៅរាល់ស្រទាប់កោសិកា ជួយឲ្យស្បែកកាន់តែហ្មត់រលោង ទន់ល្មើយ ស្អាតដូច ផ្កាពណ៌ផ្កាឈូក មើលទៅឃើញស្រាលៗ ពិតជាធម្មជាតិដូច Barbie អញ្ចឹង។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

Barbie Lips ជាបច្ចេកវិទ្យាផ្លុំបបូរមាត់ថ្មីបំផុតផ្តាច់មុខនៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូ ខណៈដែលប្រជុំគ្រប់នូវបណ្តាចំណុចពិសេសរបស់បណ្តាបច្ចេកទេសចាស់ ហើយនៅកែលម្អថែមទៀត ដើម្បីសមស្របជាមួយនារីស៊ីវិល័យ។ ប្រើប្រាស់កោសិកាដើមសិប្បនិមិត្ត បានចម្រាញ់ពីធម្មជាតិផ្លុំចូលជ្រៅរាល់ស្រទាប់កោសិកា ជួយឲ្យស្បែកកាន់តែហ្មត់រលោង ទន់ល្មើយ ស្អាតដូច ផ្កាពណ៌ផ្កាឈូក មើលទៅឃើញស្រាលៗ ពិតជាធម្មជាតិដូច Barbie អញ្ចឹង។

Phương Pháp

ផ្លុំបបូរមាត់ Barbie Lips គឺអ្វី?

ផ្លុំបបូរមាត់ Barbie Lips គឺការគួបផ្សំរវាងបច្ចេកទេសផ្លុំបបូរមាត់ទំនើប ជាមួយលក្ខណៈកោសិកាដើមធម្មជាតិ។ ក្រៅពីការអនុវត្តន៍នូវពណ៌ទឹកថ្នាំសាក់ឯកទេស កោសិកាដើម គឺជាបំណែកមួយដោយឡែករួមចំណែកកែលម្អបបូរមាត់ទន់ល្មើយ ឆាប់ឡើងពណ៌ហើយកាត់បន្ថយការរងរបួសជាអតិបរមា។ បបូរមាត់មួយគូទន់ល្មើយនៅតែណែនរលោង ពណ៌សម្បុរធម្មជាតិ ហើយស្ថេរភាពជាប្រសិទ្ធភាព ដែលផ្លុំបបូរមាត់កោសិកាដើមនាំមក។ ទន្ទឹមនោះ ផ្លុំបបូរមាត់ Barbie Lips នឹងជួយឲ្យដំណាក់កាលរបករលាត់បបូរមាត់ឆាប់ជាងបើធៀបទៅនឹងធម្មតា។

Ưu Điểm

ប្រើប្រាស់កោសិកាដើមធ្វើឲ្យបបូរមាត់រលោង

Collagen បានដាក់ចូល ពេលផ្លុំបបូរមាត់នឹងជួយបបូរមាត់ក្រហម ដូចបបូរមាត់កូនក្មេង បង្កើតនូវភាពធម្មជាតិ ណែនរលោង ពណ៌បបូរមាត់ត្រូវស្តង់ដារស្អាត ស្រស់បស់ នៅទាំងជម្នះជាអតិបរមានូវគុណវិបត្តិទាំងឡាយរបស់បបូរមាត់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

បានអនុវត្តដោយកងជួរអ្នកជំនាញមានបទពិសោធន៍ច្រើន

ផ្លុំបបូរមាត់ Barbie Lips នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ នឹងបានកងជួរអ្នកបច្ចេកទេសមានបទពិសោធន៍ច្រើនអនុវត្តផ្ទាល់ជូនអតិថិជន ធានាសុវត្ថិភាព។

ជាសះឆាប់ជាងបើធៀបជាមួយវិធីសាស្រ្តពីមុន

Collagen នឹងធ្វើសកម្មភាពកោសិការីកចម្រើន ហើយជាសះនូវស្នាមរបួសយ៉ាងឆាប់ បន្ទាប់ពីផ្លុំបបូរមាត់ រយៈពេលជាក៏កាត់ខ្លីបានយ៉ាងច្រើន។

បង្កើតមកវិញនូវផ្ទៃស្បែកថ្មី ស្រស់បស់ហើយធម្មជាតិ

អាស្រ័យCollagen បានដាក់ចូលបបូរមាត់ នឹងជំរុញការផលិត collagen មានមុខងារយ៉ាង
អស្ចារ្យក្នុងការបង្កើតផ្ទៃស្បែកបបូរមាត់ថ្មីស្រស់បស់ ហើយធម្មជាតិបន្ទាប់ពីផ្លុំបបូរមាត់។

Chỉ Định

តើករណីណាត្រូវការអនុវត្តផ្លុំបបូរមាត់ Barbie Lips ?

 • ករណីបបូរមាត់ជាំ បបូរមាត់ស្លេក។
 • ករណីបបូរមាត់អត់ច្បាស់រឹម អត់សមគ្នា។
 • ករណីចង់បានបបូរមាត់ក្រហមធម្មជាតិ។

Quy Trình

អ្នកជំនាញប្រឹក្សាពីពណ៌នៃបបូរមាត់ ហើយជ្រើសនូវរាងបបូរមាត់សមស្រប ជូនអតិថិជន

ស្ថិតលើរាល់ករណីជាក់ស្តែងនិងរាងរង្វង់មុខដោយឡែកនៃមនុស្សម្នាក់ៗ អ្នកជំនាញប្រឹក្សានឹងជ្រើសជូនអតិថិជននូវរាងបបូរមាត់ស្អាតបំផុត។

ធ្វើឲ្យគ្មានអារម្មណ៍ឲ្យបបូរមាត់

អតិថិជននឹងបានធ្វើឲ្យបបូរមាត់គ្មានអារម្មណ៍ ដើម្បីពេលអនុវត្តផ្លុំបបូរមាត់នឹងស្រាលៗបំផុត ពិតជាអត់ឈឺ។

ពិនិត្យឧបករណ៍គ្មានមេរោគ

អតិថិជននឹងស្ងប់ចិត្តពេលអនុវត្តផ្លុំបបូរមាត់ Barbie Lips នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ពីព្រោះបានអនុវត្តក្នុងបរិស្ថានគ្មានមេរោគ ឧបករណ៍បានផ្លាស់ថ្មីដោយឡែក សម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ៗ ធានាសុវត្ថិភាព ប្រឆាំងនឹងការជ្រាបរលាក។

អនុវត្តផ្លុំបបូរមាត់

ផ្លុំបបូរមាត់បានផ្អាប់ថ្នាំស្ពឹក ដូច្នេះហើយមិត្រមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងស្រាល ពេលអនុវត្តផ្លុំបបូរមាត់ collagen នឹងបានលាបឡើងបបូរមាត់សម្រាប់ជំរុញឲ្យផលិតនូវ collagen ជួយឲ្យបបូរមាត់ឡើងពណ៌ដូចប្រាថ្នា បបូរមាត់ណែនរលោងស្រស់ក្មេង។

ណែនាំពីរបៀបថែទាំនៅហ្នឹងផ្ទះ

បន្ទាប់ពីអនុវត្តផ្លុំបបូរមាត់ហើយរួច អតិថិជននឹងបានអ្នកជំនាញណែនាំរបៀបថែទាំនៅផ្ទះដើម្បីឆាប់សម្រេចបាននូវលទ្ធផលដូចប្រាថ្នា។

 

 

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

 • ពណ៌សម្បុរធម្មជាតិ បបូរមាត់ពេញលេញហើយណែនរលោង ស្រស់បស់។
 • ជម្នះស្ថានភាពបបូរមាត់ជាំ បបូរមាត់វៀច បបូរមាត់ស្តើងឬក្រាស់។
 • បបូរមាត់ឆាប់ឡើងពណ៌ជាងបណ្តាវិធីសាស្រ្តពីមុន។

 

 

Hỏi Đáp

តើផ្លុំបបូរមាត់ Barbie Lips សុវត្ថិភាពដែរអត់?

 • ផ្លុំសាក់បបូរមាត់យន្តការគឺនាំពណ៌ទឹកថ្នាំចូលក្នុងស្បែក ហើយវាពិតជាមិនបង្កផលអាក្រក់។ ក៏ប៉ុន្តែ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពមិត្រត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ៈ
 • ទឹកថ្នាំសាក់សុវត្ថិភាពៈ បើសិនមិត្រប្រើប្រាស់ទឹកថ្នាំសាក់អត់មានប្រភពច្បាស់លាស់ អត់ធានាសុវត្ថិភាព បានលាយច្នៃដោយហត្ថកម្ម អត់ធានាសុវត្ថិភាពអនាម័យ ដូច្នេះហើយអាចនឹងបង្ករមាស់ ឥទ្ធិពលសុខភាពរបស់មិត្រទៅថ្ងៃមុខ។
 • ឧបករណ៍ សម្ភារៈសាក់ធានាគ្មានមេរោគៈ ឧបករណ៍សាក់អត់បានអនាម័យស្អាតបាត​នឹងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់មិត្រ ជាពិសេសគឺបណ្តាជំងឺទាក់ទងដល់ចរន្តឈាម យ៉ាងគ្រោះថ្នាក់។
 • អ្នកបច្ចេកទេសថ្វីដៃខ្ពស់ៈ ថ្វីដៃអ្នកសាក់អត់ខ្ពស់អាចបណ្តាលឲ្យបបូរមាត់របស់មិត្រក្រោយពេលសាក់ត្រូវខូច បង្កបាត់នូវសោភ័ណ ឬអាចបង្កឲ្យឈឺក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្ត។

ផ្លុំបបូរមាត់ Barbie Lips តើប៉ុន្មានថ្ងៃទើបអស់ហើម?

ពេលផ្លុំបបូរមាត់ ទឹកថ្នាំសាក់បានបញ្ចូលទៅក្នុងជាលិកានៃបបូរមាត់ បានជាមិនកើតមានបាតុភាពហើមត្រង់តំបន់បបូរមាត់។ ស្ថិតលើធាតុនៃស្បែករបស់មនុស្សម្នាក់ៗ ហើមអាចនឹងអូសបន្លាយវែងជាង។ ជាមួយបណ្តាអ្នកដែលមានធាតុស្លូតគឺអត់ហើមទេ។ បណ្តាអ្នកដែលមានធាតុកាចជាង គឺរយៈពេលហើមអាចអូសបន្លាយដល់៥-៧ម៉ោង ឬក៏យូរជាង។

 

ផ្លុំបបូរមាត់ Barbie Lips គួរបរិភោគនូវអ្វីដើម្បីឡើងពណ៌ស្អាត?

ក្រោយពេលផ្លុំបបូរមាត់ មិត្រគួរបង្កើនការបរិភោគនូវផ្លែឈើមួយចំនួនដូចខាងក្រោមៈ

 • ម្នាស់ៈ ជាតិ Bromelain មានក្នុងផ្លែម្នាស់បានបញ្ជាក់ គឺមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យជានូវមុខរបួសយ៉ាងឆាប់រហ័ស កាត់បន្ថយហើមរលាក និងបង្កើននូវភាពស៊ាំ ទន្ទឹមនោះធាតុផ្សំរបស់ម្នាស់នៅផ្ទុកដោយទឹកយ៉ាងច្រើននិងបណ្តាប្រភេទ vitamin មានប្រយោជន៍ឲ្យរាងកាយ។
 • ផ្លែប៉េងប៉ោះ80%  ធាតុផ្សំនៃផ្លែប៉េងប៉ោះ គឺទឹកនិងបណ្តាប្រភេទ vitamin ដូច C, A..  គឺមួយក្នុងចំណោមធាតុ ទប់ទល់អុកស៊ីតកម្មជួយតទាល់ការរងរបួសលើស្បែក ធ្វើឲ្យស្បែករបស់មិត្រឆាប់ជាជាង។
 • មើមការ៉ូតៈ ក្នុងមើមការ៉ុតមានប្រមាណ 80-95% គឺទឹក ក្រៅពីនោះនៅមានផ្ទុកវីតាមីនយ៉ាងច្រើនដ៏មានប្រយោជន៍ដទៃទៀតដូចៈ vitamin A, K, B6, Kali, Biotin,   ជួយបបូរមាត់ឆាប់ឡើងពណ៌ ជួយបបូរមាត់កាន់តែស្រស់ជាង ទន្ទឹមនោះនៅទាំងបង្កើននូវលទ្ធភាពស៊ាំឲ្យស្បែកបបូរមាត់។
 • ផ្លែក្រូចៈ មានប្រយោជន៍ទប់ស្កាត់វ៉ាយរ៉ឺស ជ្រាបមេរោគវាយសម្រុក ឧស្សាហ៍ប្រើប្រាស់ទឹកក្រូចក្រោយពេលសាក់ នឹងជួយមិត្របំប៉នបបូរមាត់ ស្អាតស្បែកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04