background

លប់បំបាត់ស្នាមជ្រួញដោយគ្មានការវះកាត់ប្រើសារជាតិ Restylane

ពេលដែលអាយុកើនឡើង សទិសន័យជាមួយការកើតឡើងនូវបណ្តាស្នាមជ្រួញត្រង់ថ្ងាស ក្បាលចិញ្ចើម កន្ទុយភ្នែក។ល។ កាន់តែច្រើន។ មូលហេតុមកពីការថយចុះអំពីបរិមាណនិងគុណភាព collagen ខាងក្រោមនៃស្បែក ធ្វើឲ្យថយចុះនូវកម្រិតយឺតនិងហាប់មួនរបស់ស្បែក។ ដើម្បីធ្វើឲ្យពេញនូវបណ្តាស្នាមជ្រួញ ហើយជួយធ្វើស្បែកឲ្យក្មេងមកវិញយ៉ាងឆាប់ ការចាក់ថ្នាំ Botox បំបាត់ស្នាមជ្រួញ គឺជាការជម្រើសដ៏សមស្របសម្រាប់បងប្អូននារី ជួយបំបាត់នូវស្នាមជ្រួញ ដោយអត់វះកាត់ ក្មេងស្អាតដូចកាលវ័យក្រមុំ។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

រង្វង់មុខ គឺជាកន្លែងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់បំផុតនូវបណ្តាបញ្ហានៃភាពចាស់ ជាក់ស្តែងដោយ​ បណ្តាសញ្ញាដូចស្នាមជ្រួញ ស្នាមពាក់សង្វារ ស្បែកធូរយារធ្លាក់។ ការចាក់ថ្នាំ Botox បំបាត់ស្នាមជ្រួញជាដំណោះស្រាយទាន់សម័យ អត់ត្រូវការវះកាត់ នៅតែជួយមិត្រក្មេងមកវិញ​យ៉ាង ប្រសិទ្ធភាព។

Phương Pháp

ការចាក់ថ្នាំ Botox បំបាត់ស្នាមជ្រួញគឺជាអ្វី?

ថ្នាំ Botox មានប្រសិទ្ធិភាពបន្ធូរអារម្មណ៍បណ្តាជាលិកាសាច់ដុំបង្កឲ្យកើតមានស្នាមជ្រួញ ពេលចាក់ថ្នាំ Botox មានប្រសិទ្ធិភាពបន្ធូរអារម្មណ៍ចូលទៅក្នុងស្បែក នឹងជួយធ្វើឲ្យព្រាល ឬធ្វើឲ្យបាត់នូវស្នាមជ្រួញនេះ។ ចាក់ថ្នាំ Botox បំបាត់ស្នាមជ្រួញជាបច្ចេកវិទ្យាកែសម្ផស្សអត់វះកាត់ បណ្តាជំហានអនុវត្តយ៉ាងសាមញ្ញ រយៈពេលអនុវត្តឆាប់។ ក្រោយពេលចាក់ថ្នាំបណ្តាស្នាមជ្រួញលើផ្ទៃមុខគ្មាននៅទៀតឡើយ ផ្លាស់ត្រង់នោះ គឺតំបន់ស្បែកណែនរលោង ភ្លឺថ្លា។ វិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្សដោយ botox បាន FDA ទទួលស្គាល់សុវត្ថិភាព បើសិនជាប្រើត្រូវចំនួននិងអនុវត្តនៅមូលដ្ឋានមានប្រិយភាព។

Ưu Điểm

បំបាត់ស្នាមជ្រួញយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

ចាក់ថ្នាំ Botox បំបាត់ស្នាមជ្រួញយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ពិសេសគឺបណ្តាតំបន់មានស្នាមជ្រួញតូចដូចកន្ទុយភ្នែក ជ្រុងមាត់ តំបន់ថ្ងាស។ល។ ជួយរង្វង់មុខបានក្មេងមកវិញ ស្បែកកាន់តែរលោងជាង។

រយៈពេលអនុវត្តឆាប់

ចាក់ថ្នាំ Botox បំបាត់ស្នាមជ្រួញអត់វះកាត់ រយៈពេលអនុវត្តឆាប់ សុវត្ថិភាពជូនអតិថិជនគ្រប់រូប​។

អនុវត្តអត់ឈឺ

ក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តចាក់ថ្នាំ Botox បំបាត់ស្នាមជ្រួញអត់បង្កការឈឺចាប់ ហើយអត់បង់ពេលសម្រាកច្រើន បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច។

រក្សាបានលទ្ធផលយូរអង្វែង

ក្រោយពេលអនុវត្តអត់ឈឺ ចាក់ថ្នាំ Botox បំបាត់ស្នាមជ្រួញ នឹងរក្សាបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សអូសបន្លាយពី៦-១២ខែ ស្ថិតលើប្រភេទ botox ប្រើប្រាស់និងធាតុរបស់អតិថិជនម្នាក់ៗ​។

Chỉ Định

តើករណីណាត្រូវការអនុវត្ត?

  • បំបាត់ស្នាមជ្រួញកន្ទុយភ្នែក
  • បំបាត់ស្នាមជ្រុងមាត់
  • បំបាត់ស្នាមជ្រួញ-ក
  • បំបាត់ស្នាមជ្រួញតំបន់ថ្ងាស

 

Quy Trình

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងដំណើរការពិនិត្យ វាយតម្លៃនូវកម្រិតនៃបណ្តាតំបន់ស្បែកជ្រួញនិងកំណត់ដែនតំបន់បណ្តាទីតាំងត្រូវអនុវត្ត។

អនាម័យតំបន់អនុវត្ត

ការសម្អាត​អនាម័យតំបន់ស្បែកត្រូវការព្យាបាល នឹងជួយការអនុវត្តន៍បានងាយស្រួលជាង ហើយធានាថាអត់មានមេរោគ។

ការប្រើថ្នាំស្ពឹកតំបន់អនុវត្ត

ការប្រើថ្នាំស្ពឹកតំបន់ចាក់ថ្នាំដើម្បីអតិថិជនមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលបំផុតក្នុងដំណាក់កាលចាក់ថ្នាំ។

ចាក់ថ្នាំ botox បំបាត់ស្នាមជ្រួញ

ផ្អែកលើទីតាំងដែលបានកំណត់ត្រូវការព្យាបាល វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងចាក់ថ្នាំ botox ធ្វើឲ្យពេញសមស្រប ដើម្បីនាំមកនូវលទ្ធផលធ្វើស្បែកឲ្យក្មេងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ហើយពេញចិត្តបំផុតជូនអតិថិជន។

ណែនាំថេទាំនៅហ្នឹងផ្ទះ

បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច អតិថិជននឹងបានណែនាំពីរបៀនបថែទាំនៅហ្នឹងផ្ទះ ដើម្បីរក្សានូវលទ្ធផលយូរអង្វែង។ 

 

 

Hình Ảnh Trước Sau

- រូបភាពមុននិងក្រោយ

- បំបាត់ស្នាមជ្រួញយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីអនុវត្ត

- រង្វង់មុខបានក្មេងមកវិញ ស្បែកកាន់តែរលោង។

- រក្សាបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សយូរអង្វែង

 

Hỏi Đáp

ចាក់ថ្នាំ Botox បំបាត់ស្នាមជ្រួញតើសុវត្ថិភាពដែរអត់?

ចាក់ថ្នាំបំបាត់ស្នាមជ្រួញ ជាវិធិសាស្រ្តអត់បង្កការរងបួសអំពីផ្ទៃមុខ ហើយអត់ត្រូវការពេលជាសះដូចវិធីសាស្រ្តដទៃដូចការវះកាត់ ឬ laser..

ចាក់ថ្នាំបំបាត់ស្នាមជ្រួញមានប្រតិកម្មបន្ទាប់បន្សំមួយចំនួនដូចហូរទឹកងងៃ ហើមក្រហម ឬរមាស់ត្រង់កន្លែងចាក់ថ្នាំ។ តែការប្រតិកម្មបន្ទាប់បន្សំទាំងនេះ គ្រាន់តែកើតមានបណ្តោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះ។ ក្រោយពេលពី១ដល់២ថ្ងៃនឹងបាត់អស់។ តាមបណ្តាអ្នកជំនាញ ចាក់ថ្នាំបំបាត់ស្នាមជ្រួញសុវត្ថិភាព 99%  បើសិនជាបានអនុវត្តត្រូវបច្ចេកទេសចាក់ថ្នាំ។

ចាក់ថ្នាំបំបាត់ស្នាមជ្រួញតើមានធ្វើឲ្យរង្វង់មុខបាត់នូវអារម្មណ៍ដែរអត់?

អតិថិជនទាំងឡាយមានអារម្មណ៍ថប់ព្រួយព្រោះខ្លាចចាក់ថ្នាំ botox បំបាត់ស្នាមជ្រួញ ធ្វើឲ្យរង្វង់មុខរឹង។ តែ ចាក់ថ្នាំបំបាត់ស្នាមជ្រួញអត់ធ្វើឲ្យរង្វង់មុខបាត់នូវអារម្មណ៍ទេ បើសិនជាបានចាក់ថ្នាំត្រូវកំណត់ជាចាំបាច់។ ដូច្នេះចាក់ថ្នាំបំបាត់ស្នាមជ្រួញ អត់សូវជួបនូវបាតុភាពឬក៏ត្រូវរឹង បើសិនជាមិត្រជ្រើសបាននូវអាសយដ្ឋានចាក់ថ្នាំសុវត្ថិភាព មានប្រិយភាព។

 

ចាក់ថ្នាំ botox ឈឺដែរអត់ ហើយរក្សាប្រសិទ្ធភាពបានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

ចាក់ថ្នាំ botox បំបាត់ស្នាមជ្រួញ អាចបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់បន្តិចបន្តួចដូចការប៉ះពាល់ចាក់ថ្នាំដទៃដែរ។ ក៏ប៉ុន្តែ មុនពេលដំណើរការចាក់ថ្នាំ botox , វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងអនុវត្តចាក់ថ្នាំស្ពឹកមុននោះ៣០នាទី ដើម្បីបង្កជូនអតិថិជននូវការធូរស្រាល ជួយឲ្យដំណាក់កាលចាក់ថ្នាំបានប្រព្រឹត្តទៅស្រួល ជាមួយកម្រិតប្រាកដប្រជាខ្ពស់ជាង ហើយអត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ណាទាំងអស់ ឬក៏ការពិបាកទ្រាំណាមួយពេលចាក់ថ្នាំ botox ។

botox ពុំមែនជាវិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្សរៀងរហូតទេ គឺគ្រាន់តែនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពបណ្តោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះ។ ធម្មតា​ពេលចាក់ថ្នាំ botox សម្រាប់ធ្វើមុខឲ្យស្រឡះ ឬបំបាត់ស្នាមជ្រួញ botox នឹងធ្វើឲ្យបណ្តាសាច់ដុំបន្ធូរអារម្មណ៍ក្នុងរយៈពេលពី៦-១២ខែ ស្ថិតលើធាតុនៃមនុស្សម្នាក់ៗ។ ក្រោយរយៈពេលនោះ botox អស់មានប្រសិទ្ធភាព ហើយបណ្តាលឲ្យបណ្តាសាច់ដុំនៃមុខវិលមកប្រក្រតីភាពវិញ។

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04