background

តរោមភ្នែកបែបកូរ៉េ

តរោមភ្នែកបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េបានប្រសូតិចេញ ហើយបាននិងកំពុងរីកចម្រើននៅតាមប្រទេសទាំងឡាយលើពិភពលោក ក្នុងនោះមានវៀតណាម។ មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូសែនមោទនភាព គឺមួយក្នុងចំណោមអាសយដ្ឋានអនុវត្តនូវបច្ចេកវិទ្យាតរោមភ្នែកបែបកូរ៉េជាមួយគុណភាពល្អ ដើម្បីនាំមកជូនបងប្អូននារីនូវសម្រស់ឥតទាស់នៃភ្នែកមួយគូ ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាតរោមភ្នែកទាន់សម័យ ធ្វើឲ្យរោមភ្នែកស្អាតធម្មជាតិ ទន់ល្មើយ ដោយអត់បង្កនូវអារម្មណ៍ថារមាស់ឬពិបាកទ្រាំដល់ភ្នែក។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូប្រើប្រាស់សារធាតុ គឺរោមភ្នែកសិប្បនិមិត្រស្រាលដ៏អស្ចារ្យ បាននាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េ តាមគុណភាពស្តង់ដារ ធានាសុវត្ថិភាព ហើយមិនបង្ករមាស់បន្ទាប់ពីត​រោមភ្នែក។ កាវតរោមភ្នែកជាប្រភេទកាវអត់ជ្រាបទឹក ហើយមានកម្រិតជាប់ខ្ពស់ រក្សារោមត្របកភ្នែកក្រោយពេលតរោមភ្នែក គឺបានយូរអង្វែង។ ការគួបផ្សំបច្ចេកទេសតរោមភ្នែកទាន់សម័យ សារធាតុគុណភាពខ្ពស់ រួមជាមួយហត្ថាដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់អ្នកបច្ចេកទេស នឹងនាំមកជូនអតិថិជននូវជួររោមភ្នែកមួយគូស្អាតឥតទាស់ កោងធម្មជាតិ ហើយរក្សាបានលទ្ធផលយូរអង្វែង។

Nối mi Hàn Quốc-1

Phương Pháp

តរោមភ្នែកបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េបានប្រសូតិចេញ ហើយបាននិងកំពុងរីកចម្រើននៅតាមប្រទេសទាំងឡាយលើពិភពលោក ក្នុងនោះមានវៀតណាម។ មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្ស​ង៉ុកភូសែនមោទនភាពគឺមួយក្នុងចំណោមអាសយដ្ឋានអនុវត្តនូវបច្ចេកវិទ្យាតរោមភ្នែកបែបកូរ៉េជាមួយគុណភាពល្អ ដើម្បីនាំមកជូនបងប្អូននារីនូវសម្រស់ឥតទាស់នៃភ្នែកមួយគូជាមួយបច្ចេកវិទ្យាតរោមភ្នែកទាន់សម័យ ធ្វើឲ្យរោមភ្នែកស្អាតធម្មជាតិ ទន់ល្មើយ ដោយអត់បង្កនូវអារម្មណ៍ថារមាស់ឬពិបាកទ្រាំដល់ភ្នែក។

បច្ចេកវិទ្យាតរោមភ្នែកបែបកូរ៉េនាំមកនូវចំណុចលេចធ្លោជាច្រើនធៀបទៅនឹងបណ្តាវិធីសាស្រ្តតរោមភ្នែកធម្មតា។ បើសិនជាវិធីសាស្រ្តតរោមភ្នែកធម្មតាមានច្រើនគុណវិបត្តិដូចងាយបាក់ជ្រុះ អត់ទន់ល្មើយ ខ្វះភាពធម្មជាតិ... គឺបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនាំមកនូវជួររោមភ្នែកមួយគូស្អាតគ្រប់ជ្រុងមើល មានកម្រិតកោងសមស្រប បង្កើតបាននូវសម្រស់ស្អាតធម្មជាតិឲ្យភ្នែក។

 

 

Ưu Điểm

រោមភ្នែកទន់ ស្រាល ហើយកោងធម្មជាតិ

កាវតរោមភ្នែកមានកម្រិតច្បាមជាប់ខ្ពស់រួមជាមួយនឹងការស្ទាត់ជំនាញនៃអ្នកបច្ចេកទេសនឹងជួយបង្កើតបាននូវលទ្ធផលតរោមភ្នែកល្អឥតទាស់ ធ្វើឲ្យរោមភ្នែកទន់ ស្រាល ហើយស្អាតធម្មជាតិ។

ធានាសុវត្ថិភាពហើយអត់ពិបាកទ្រាំដល់ភ្នែក

សាធាតុរោមភ្នែកបាននាំចូលពីបរទេសផ្ទាល់ ហើយកាវតរោមភ្នែកប្រើប្រាស់បានយូរ អត់ជាប់ទឹក ពិតជាសុវត្ថិភាពដល់ភ្នែក សូម្បីតែភ្នែកដែលងាយរងគ្រោះ។

ចលនាអនុវត្តយ៉ាងងាយ ឆាប់រហ័ស

បច្ចេកទេសតរោមភ្នែកបែបកូរ៉េបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេលប្រមាណ៣០នាទី សមស្របបំផុតចំពោះអតិថិជនដែលរវល់មមាញឹក។

ប្រសិទ្ធភាពកែសម្ផស្សស្ថេរភាពយូរអង្វែង

បន្ទាប់ពីតរោមភ្នែកជាមួយសាធាតុកែវច្បាមជាប់ពិសេសនឹងផ្តល់នូវភ្នែកមួយគូស្អាតធម្មជាតិហើយរក្សាបាននូវលទ្ធផលស្ថេរភាព។

 

Chỉ Định

តើករណីណាគួរតរោមភ្នែក?

  • ករណីរោមភ្នែកខ្លី រោមភ្នែកអត់កោង។
  • អតិថិជនមានរោមភ្នែករង្វើល ឧស្សាហ៍ញ័រ។
  • ករណីចង់បានរោមភ្នែកវែងហើយកោង។

Quy Trình

ប្រឹក្សាជូនអតិថិជន

អ្នកជំនាញប្រឹក្សាជួនអតិថជនជ្រើសបាននូវប្រភេទរោមភ្នែកសមស្របបំផុតនឹងភ្នែកមួយគូដើម្បីនាំមកនូវលទ្ធផលស្អាតបំផុត។

អនាម័យត្របកភ្នែកហើយបិទនូវបង់ឡើងភ្នែក

តំបន់ត្របកភ្នែកបានសម្អាតដោយសូលុយស្យុងឯកទេសហើយបិទបង់ជាប់ ដើម្បីការពារភ្នែកពេលអនុវត្តតត្របកភ្នែក។

ដំណើរការតរោមភ្នែក

អ្នកជំនាញដំណើរការតរោមភ្នែកយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ ហ្មត់ចត់ ធ្វើយ៉ាងណាសម្រេចបាននូវលទ្ធផលស្អាតបំផុត។

ដោះបង់ហើយលាបថ្នាំការពារភ្នែក

បន្ទាប់ពីជាង៣០នាទីតរោមភ្នែក មិត្រនឹងឆាប់ទទួលបាននូវរោមភ្នែកមួយគូស្អាត បន្ទាប់ពីបានដោះបង់ចេញ ចុងក្រោយបង្អស់ គឺមិត្រលាបថ្នាំសម្លាប់មេរោគដើម្បីការពារភ្នែកល្អជាង។

 

 

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

  • សរសៃរោមភ្នែកស្តើង ទន់ល្មើយ ស្រាលហើយកោងដូចរោមភ្នែកពិត។
  • អតិថិជនជ្រើសបាននូវ size រោមភ្នែកសមស្របបំផុតជាមួយផ្ទៃមុខ និងភ្នែកមួយគូនៃអតិថិជនម្នាក់ៗ។
  • ក្រោយពេលតរោមភ្នែក អត់ត្រូវការតំណមទឹកឬលុបមុខ។

 

 

Hỏi Đáp

សំណួរនិងចម្លើយ

តើតរោមភ្នែកមានឥទ្ធិពលអ្វីដល់ភ្នែកដែរអត់?

តរោមភ្នែកជួយមិត្រមានភ្នែកមួយគូស្អាតឥតទាស់ អត់ត្រូវការលាបម៉ាស្ការ៉ា បិទរោមភ្នែកក្លែងក្លាយ គូរ eyeline អត់បង់ច្រើនសម្រាប់តុបតែង... នៅតែមានមួយកំផ្លេរោមភ្នែកស្អាតគ្រប់ពេល គ្រប់ទីកន្លែង។ តរោមភ្នែកពិតជាអត់ឥទ្ធិពលដល់ភ្នែក ដូច្នេះហើយសូមមិត្រស្ងប់ចិត្តចុះ។

តរោមភ្នែកតើមានជ្រុះរោមភ្នែកពិតដែរអត់?

គឺមួយក្នុងចំណោមក្តីបារម្ភទាំងឡាយរបស់អតិថិជនទួទៅ ពិសេសគឺមានជ្រុះរោមភ្នែកពិតដែរអត់? តាមធម្មតារោមភ្នែកពិតរបស់យើងតាមវដ្ដគឺពី៣០-៤៥ថ្ងៃនឹងជ្រុះ ហើយដុះនូវរោមភ្នែកថ្មី។ ដូច្នេះហើយ ក្នុងករណីមួយចំនួនយើងឃើញរោមភ្នែកក្លែងក្លាយជ្រុះជាប់តាមដោយរោមភ្នែកពិត​របស់យើងទៀត។ ទន្ទឹមនោះ កាវតមានរយៈពេលរក្សាបានរោមភ្នែកខ្លាំងណាស់បាន២ខែ បន្ទាប់មករោមភ្នែកក្លែងក្លាយនឹងជ្រុះដោយខ្លួនឯងចេញពីរោមភ្នែកពិត ហើយក៏មិនបង្កការប៉ះពាល់ដល់រោមភ្នែកពិតរបស់យើងឡើយ ដូច្នេះហើយ សូមអតិថិជនស្ងប់ចិត្តចុះ។

បន្ទាប់ពីតរោមភ្នែកតើអាចទៅហែលទឹកឬក៏ទៅងូតទឹកសមុទ្របានដែរអត់?

ល្អបំផុតគឺមិត្រគួរតែកាត់បន្ថយការប៉ះជាមួយទឹក ពិសេសគឺឆ្ពង់។ ពីព្រោះពេលរោមចិញ្ចើមប៉ះជាមួយទឹកយ៉ាងច្រើន បណ្តាម៉ូលេគុលកាវងាយនឹងត្រូវបំផ្លាញ។ ការនេះវានឹងធ្វើឲ្យកំផ្លេរោមភ្នែកជាប់មិនបានយូរ ហើយនឹងកើតមាននូវបាតុភាពជ្រុះរោមភ្នែក។

 

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04