background

ផ្លុំបបូរមាត់ទឹកថ្នាំរលើបរលោង

បាញ់សាក់សោភធ្វើអោយបបូរមាត់ជាសេវាកម្មកែសម្រស់ដែលបងប្អូនស្រីកំពុងតែជ្រើសរើស។ការប្រើក្រែមបបូរមាត់ដើម្បីធ្វើឱ្យបបូរមាត់តឹងណែនគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះវាមានផលប្រយោជន៍ក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយតែប៉ុណ្ណោះ ជាងនេះទៅទៀតមានកម្រិតក្រែមមានក្នុងក្រែមបបូរមាត់នឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកពិតជាអវិជ្ជមាន។ ហេតុនេះហើយ បាញ់សាក់បបូរមាត់ជាដំណោះស្រាយល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើជាម្ចាស់បបូរមាត់ក្រាស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាតុបតែងមុខ។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

ផ្លុំសាក់កែសម្រស់បបូរមាត់ ជាសេវាកម្មកែសម្រស់កំពុងបានបងប្អូននារីជាច្រើនពេញនិយម។ ការប្រើប្រាស់ក្រែមលាបមាត់ ដើម្បីធ្វើឱ្យបបូរមាត់កាន់តែណែនរលោង គឺមិនទាន់គ្រប់ ពីព្រោះវាគ្រាន់តែមានផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលមានកំណត់ ជាងនេះទៅទៀតជាមួយបរិមាណសំណមានក្នុងក្រែមលាបមាត់នឹង​បង្កឥទ្ធិពលមិនល្អដល់សុខភាពរបស់មិត្រ។ ដូច្នេះហើយ ការផ្លុំសាក់បបូរមាត់ជាដំណោះស្រាយល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកណា ដែលចង់កម្មសិទ្ធិនូវបបូរមាត់ណែរលោងគ្រប់ពេល​​គ្រប់ទីកន្លែង ដោយអត់បង់ពេលសម្រាប់តុបតែងមុខឡើយ។

Phun Xăm Môi hồng tự nhiên-1

Phương Pháp

ផ្លុំបបូរមាត់ទឹកថ្នាំរលោងគឺអ្វី?

ផ្លុំបបូរមាត់ទឹកថ្នាំរលោង ជាវិធីសាស្រ្តទំនើបប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនផ្លុំមានភ្ជាប់ដោយក្បាលម្ជុលដ៏តូច ប៉ះពាល់យ៉ាងប្រាកដប្រជាស្រាលៗ ចូលទៅបណ្តាចំណុចដែលបានគូសសញ្ញា នាំទឹកថ្នាំសាក់ចូលសន្សឹមៗហើយស្មើ។ វិធីសាស្រ្តនេះផ្តល់នូវលទ្ធផលល្អដ៏អស្ចារ្យ ទឹកថ្នាំប្រើបានយូរ ហើយកម្រិតស្រស់របស់បបូរមាត់លើសច្រើនដង បើធៀបនឹងសាក់បបូរមាត់។ ជាពិសេស ផ្លុំបបូរមាត់ពិតជាសុវត្ថិភាព អត់ឈឺផ្សា អត់បង្កការរងរបួស ហើយក៏អត់បង់ពេលសម្រាកច្រើន​ឡើយ។

Ưu Điểm

ផ្លុំសាក់បបូរមាត់សុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាព

ផ្លុំសាក់បបូរមាត់តាមបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េជាបច្ចេកទេសងាយ ប្រើប្រាស់ទឹកថ្នាំគុណភាព ហើយមិនបង្កផលអាក្រក់ដល់ស្បែកឬរមាសស្បែក។

អត់ហើម អត់ឈឺ ហើយអត់បង់ពេលសម្រាក

ពេលសាក់អតិថិជននឹងបានលាបថ្នាំស្ពឹក ដូច្នេះហើយគ្មានអារម្មណ៍ថាឈឺ។ បន្ទាប់ពីសាក់ហើយរួច អាចនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់គេហដ្ឋានវិញ ដោយអត់ត្រូវពេលសម្រាកឡើយ។

ផ្លុំសាក់បបូរមាត់ផ្តល់នូវប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែង

ទឹកថ្នាំសាក់ដោយឱសថរុក្ខជាតិ មានកម្រិតប្រើបានយូរនិងគុណភាព ដូច្នេះប្រសិទ្ធភាពអាចរក្សាបានយូរអង្វែង។

ជម្នះបាននូវបណ្តាគុណវិបត្តិនៃបបូរមាត់

ផ្លុំសាក់ធ្វើឲ្យបបូរមាត់មានពណ៌ធម្មជាតិ ហើយនៅទាំងជួយបង្កើតរឹមបបូរមាត់មូលពេញ ហើយទាក់ទាញអារម្មណ៍ទៀតផង ជម្នះនូវបណ្តាគុណវិបត្តិអំពីបង្កើតរូបបបូរមាត់ដូចបបូរមាត់វៀច រឹមបបូរមាត់អត់ច្បាស់។

Chỉ Định

តើករណីណាត្រូវការអនុវត្តផ្លុំបបូរមាត់?

 • ស្ថានភាពបបូរមាត់អត់សមគ្នា បបូរមាត់អត់ច្បាស់។
 • អ្នកដែលមានបបូរមាត់ជាំ បបូរមាត់ស្លេក។
 • អ្នកដែលប្រាថ្នាចង់បានបបូរមាត់ពណ៌ផ្កាឈូកភ្លឺ។

Quy Trình

ប្រឹក្សាជ្រើសពណ៌បបូរមាត់សមស្រប

អ្នកជំនាញនឹងប្រឹក្សាហើយជ្រើសពណ៌បបូរមាត់ រូបរាងនៃបបូរមាត់ឲ្យសមជាមួយនឹងផ្ទៃមុខរបស់អតិថិជន។ សម្រាប់រង្វង់មុខនីមួយៗ នឹងមានការកែសម្រួលជាក់ស្តែងៈ

 • ចំពោះអ្នកដែលមានបបូរមាត់ស្តើងពេកៈ នឹងបង្កើតរូបរាងបបូរមាត់ដោយវិធីគូរបន្លំចេញក្រៅរឹមបបូរមាត់ ដើម្បីមើលទៅឃើញបបូរមាត់ក្រាស់ ដើម្បីបង្កើតបបូរមាត់សមស្រប។
 • ចំពោះអ្នកដែលមានបបូរមាត់ក្រាស់ពេកៈនឹងបង្កើតរូបរាងបបូរមាត់ដោយវិធីគូរមើលមុនបន្លំចូលទៅក្នុង ដើម្បីបង្កើតរាងបបូរមាត់ស្តើងមកវិញ។
 • ចំពោះអ្នកដែលមានបបូរមាត់កវៀចៈ អ្នកបច្ចេកទេសនឹងគូរមើលមុនឲ្យបបូរមាត់តុល្យភាព ដើម្បីជួយផ្ទៃមុខបិទបាំងនូវគុណវិបត្តិ។
 • ចំពោះអ្នកដែលមានបបូរមាត់ជាំៈ អ្នកបច្ចេកទេសនឹងវិនិច្ឆ័យការផ្ទេរសារធាតុពណ៌សម្រាប់បបូរមាត់ភ្លឺ និងក្មេងជាងវ័យ។

ឧបករណ៍គ្មានមេរោគ ហើយពិនិត្យទឹកថ្នាំសាក់

ឧបករណ៍សាក់នឹងបានអ្នកបច្ចេកទេសសម្អាតមេរោគ ដើម្បីកាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវបាតុភាពជ្រាបមេរោគពេលផ្លុំសាក់។ ទឹកថ្នាំសាក់នឹងបានលាយតាមសំណូមពររបស់អតិថិជន។

សម្អាតនិងលាបថ្នាំស្ពឹកតំបន់បបូរមាត់ពេលផ្លុំសាក់

អ្នកបច្ចេកទេសនឹងអនាម័យយ៉ាងហ្មត់ចត់តំបន់បបូរមាត់និងលាបថ្នាំស្ពឹក ដើម្បីពេលផ្លុំសាក់អតិថិជននឹងគ្មានអារម្មណ៍ថាពិបាកទ្រាំ។

អនុវត្តផ្លុំសាក់បបូរមាត់

អ្នកបច្ចេកទេសនឹងដំណើរការផ្លុំសាក់រួមមានដងប៉ាកកាភ្ជាប់ដោយម្ជុលដ៏តូច ដើម្បីដើរផ្ទាល់លើបបូរមាត់ គ្រានោះដែរ នឹងផ្លុំទឹកថ្នាំស្មើលើបបូរមាត់ ដើម្បីទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អប្រសើរបំផុត។

ណែនាំពីរបៀបថែទាំនៅហ្នឹងផ្ទះ

បន្ទាប់ពីផ្លុំសាក់ហើយរួច អតិថិជននឹងបានអ្នកជំនាញណែនាំពីរបៀបថែទាំនៅហ្នឹងផ្ទះ ដើម្បីឆាប់សម្រេចបាននូវលទ្ធផលដូចប្រាថ្នា។

 

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

 • បបូរមាត់សមគ្នា  ហើយតុល្យភាពជាមួយផ្ទៃមុខ
 • ពណ៌ធម្មជាតិ ហើយរឹមមាត់ពេញលេញ ណែនរលោង ស្រស់បស់
 • ជម្នះនូវស្ថានភាពបបូរមាត់ជាំ បបូរមាត់វៀច បបូរមាត់ស្តើង ឬក្រាស់
 • ពណ៌សម្បុរស្រស់បស់ពេញរាល់ថ្ងៃ។

 

 

Hỏi Đáp

ផ្លុំសាក់បបូរមាត់ក្រហមតើរក្សាបានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

ពណ៌បបូរមាត់ បន្ទាប់ពីផ្លុំសាក់ហើយរួច នឹងរក្សាបានប្រមាណពី៣-៤ឆ្នាំ ស្ថិតលើធាតុនៃមនុស្សម្នាក់ៗ ក្រោយមកក៏ហើរពណ៌ជាបណ្តើរៗ ត្រឡប់មកដូចពណ៌កាលពីដំបូង។ មិត្រអាចបន្តផ្លុំបបូរមាត់ ដើម្បីរក្សាបាននូវស្នាមស្អាតដូចប្រាថ្នា។

គួរជ្រើសយកផ្លុំសាក់បបូរមាត់ពណ៌ណាឲ្យស្អាត?

ដើម្បីជម្រើសបាននូវពណ៌បបូរមាត់ស្អាត បងប្អូននារីយោងលើកត្តាជាច្រើនៈ កម្រិតស្រស់របស់ពណ៌ទឹកថ្នាំ គុណភាពទឹកថ្នាំ ធាតុនៃមនុស្សម្នាក់ៗយ៉ាងណា ពណ៌ស្បែកនិងពណ៌
សក់។ល។ សំខាន់បំផុត គឺជំនោរចិត្តនិងរចនាប័ទ្ម​របស់​មនុស្សម្នាក់ៗខុសគ្នា និងការគួបផ្សំជាមួយការប្រឹក្សារបស់អ្នកជំនាញ ដែលមានបទពិសោធន៍។

ផ្លុំសាក់បបូរមាត់តើឈឺដែរអត់?

ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាផ្លុំបបូរមាត់ ក្នុងដំណាកក់កាលផ្លុំ បណ្តាអ្នកជំនាញក៏បានលាបថ្នាំស្ពឹក ដូច្នេះហើយ អតិថិជននឹងអត់មានអារម្មណ៍ ហើយឈឺឡើយ។

ផ្លុំសាក់បបូរមាត់រយៈពេលប៉ុន្មានទើរបក ស្អាតធម្មជាតិ?

ក្រោយពេលពី៣-៤ថ្ងៃបបូរមាត់នឹងរបក ពណ៌បបូរមាត់នឹងឡើងត្រូវស្តង់ដារបំផុត បន្ទាប់ពី១ខែនឹងស្អាតបំផុត។ ក៏ប៉ុន្តែ ត្រូវតែគោរពតាមការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកជំនាញ ដើម្បីបបូរមាត់បានរបកទាំងស្រុង ស្អាតធម្មជាតិ។

ផ្លុំសាក់បបបូរមាត់ត្រូវការតំណមអ្វី?

បន្ទាប់ពីផ្លុំសាក់ហើយ ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យហើម ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់របបបរិភោគ គួរ
តមៈ ត្រកួន សាច់គោ មាន់ បង្កង ក្តាម ដំណើ់ប ស៊ុត របស់ក្តៅ អាហារមានខ្លាញ់ច្រើន ភេស-
ជ្ជៈមានជាតិសម្រើបដូចជាស្រាបៀរ របស់ផឹកមានហ្កាស។ ពិសាផ្លែឈើឲ្យបានច្រើន ដើម្បីពណ៌បបូរមាត់ឡើងស្អាតដូចបានជ្រើស។

 

 

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04