background

ផ្លុំត្របកភ្នែកពង្រីកកែវភ្នែក 4D

បុរសងាយស្រួលទាក់ទាញដោយភ្នែកធំនិងស្អាតពីស្ត្រី ដូច្នេះស្ត្រីខំប្រឹងប្រែងតុបតែងមុខយ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្បី មានភ្នែកស្រស់ស្អាត និងទាក់ទាញចិត្តគេ។ ប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់រូបក៏ប៉ីនប្រសប់ក្នុងការរតុបតែងភ្នែកដោយខ្លួនឯង ដូច្នេះស្ត្រីភាគច្រើនបានរកស្វែងបច្ចេកទេសបាញ់សាក់ត្របកភ្នែកដោយមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាព។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

ផ្លុំសាក់ត្របកភ្នែកជាបែបផែននៃការតុបតែងជារៀងរហូតឲ្យភ្នែក ដើម្បីជួយភ្នែកជម្នះបាននូវបណ្តាគុណវិត្តិរបស់ភ្នែក។ ផ្លុំសាក់ត្របកភ្នែកជួយឲ្យភ្នែកធំ ស្អាតធម្មជាតិ ហើយសុវត្ថិភាពជាដាច់ខាត ពីព្រោះអត់ទន្រ្ទាន។ អ្នកបច្ចេកទេសនឹងបង្កើត ផ្លូវរឹមមួយស្តើងជាប់នឹងគល់រោមភ្នែក ដើម្បីបង្កើតបាននូវអារម្មណ៍ភ្នែកធំ ហើយជ្រៅជាង ភ្នែករហ័សរហួន ហើយកាន់តែទាក់ទាញជាង។

Phun Xăm Mí Mắt-1

Phương Pháp

ផ្លុំត្របកភ្នែកពង្រីកកែវភ្នែកគឺអ្វី?

ផ្លុំត្របកភ្នែកពង្រីកកែវភ្នែក ជាវិធីសាស្រ្តកែសម្រស់ផ្លូវរឹមត្របកភ្នែក ជួយឲ្យបងប្អូនអត់បង់ពេលច្រើនក្នុងការអង្គុយគូរផ្លូវ eyeliner ជួយឲ្យភ្នែកមួយគូកាន់តែមានជម្រៅជាច្រើន កាន់តែទាក់ទាញ នៅតែរក្សាបាននូវសម្រស់ធម្មជាតិ។

ជាមួយឧបករណ៍ទំនើបក្បាលម្ជុលយ៉ាងតូច គឺប្រមាណ0,02mm ចលនាស្រាលៗលើតំបន់ស្បែករឹមត្របកភ្នែកគួបផ្សំនឹងទឹកថ្នាំសាក់ បង្កើតបានផ្លូវត្របកភ្នែកជាមួយកម្រិតប្រាកដប្រជាបំផុត។ ផ្លូវត្របកភ្នែកនឹងមានកម្រិតស្តើង - ក្រាស់ ឬ ដិត - ព្រាល ខុសគ្នា ស្ថិតលើសំណូមពររបស់អតិថិជន។

Ưu Điểm

ជួយកែសម្រួលនូវបណ្តាគុណវិបត្តិទាក់ទងដល់ចំណុចសង្កត់ទាំងបីលើរង្វង់មុខ

ចំពោះលក្ខណៈរួម គឺរោមភ្នែកព្រាលហើយខ្លី នេះគឺគុណវិបត្តិមួយយ៉ាងធំ ប្រការនេះបណ្តាល​ឲ្យរង្វង់មុខអត់បង្កើតបាននូវចំណុចចុច រង្វង់មុខអត់ស្រស់បស់ ហើយមិនសូវរ​ហ័សរហួន។ ដូច្នេះហើយ ការផ្លុំសាក់ភ្នែកអាចជួយជម្នះបាននូវគុណវិបត្តិមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងគ្រាន់បើ។

ជួយបងប្អូនកាន់តែងាយស្រួលជាងក្នុងប្រជុំជីវភាព

បណ្តាសកម្មភាពលេងសប្បាយដូចជាកីឡា ទៅហែលឬក៏ងូតទឹកសមុទ្រ។ល។ អាចនឹង
បណ្តាលឲ្យហូរអស់នូវស្រទាប់តុបតែង ឬស្នាមខ្មៅដៃគូរភ្នែករបស់មិត្រ។ ជាងនេះទៅទៀត អាកាសធាតុវៀតណាមក្តៅខ្លាំង គឺស្រទាប់តុបតែងអាចធ្វើឲ្យរង្វង់មុខមើលទៅឃើញធ្ងន់ ហើយមិនស្រួល មិនតែប៉ុណ្ណោះ នៅទាំងអាចធ្វើឲ្យប្រតាកនូវស្រទាប់តុបតែង ធ្វើឲ្យបាត់នូវសោភ័ណ ហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនបាត់នូវទំនុកចិត្ត។

ជម្នះនូវបណ្តាគុណវិបត្តិរបស់ភ្នែក

ជាមួយបណ្តាគុណវិបត្តិរបស់ភ្នែកដូចភ្នែកតូច ភ្នែកលៀន... គឺផ្លុំសាក់ត្របកភ្នែកអាចជួយឲ្យភ្នែកមួយគូកែលម្អបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព នូវស្ថានភាពនេះ ដោយវិធីអ្នកបច្ចេកទេសនឹងបង្កើតនូវផ្លូវរឹមត្របកភ្នែកសមស្របគ្រប់ភ្នែក ជួយឲ្យគូនេត្រាកាន់តែស្អាតជាង ដូចបែបផែនតុបតែងមួយជារៀងរហូតឲ្យភ្នែក។

Chỉ Định

តើករណីណាត្រូវការអនុវត្តផ្លុំត្របកភ្នែកពង្រីកកែវភ្នែក?

 • អ្នកដែលមានត្របកភ្នែកមួយជាន់ រឹមត្របកភ្នែករង្វើល ស្លេកពណ៌
 • អ្នកដែលមានភ្នែកមិនសូវច្បាស់ កម្មសិទ្ធិរឹមត្របកភ្នែកយ៉ាងច្បាស់ ហើយកាន់តែដក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍។
 • អ្នកដែលធ្លាប់បានសាក់ត្របកភ្នែក តែត្រូវខូច ឬក៏ត្រូវស្លេកពណ៌ ចង់កែមកវិញ។

Quy Trình

ពិនិត្យនិងប្រឹក្សាជូនអតិថិជន

អ្នកបច្ចេកទេសផ្លុំសាក់នឹងផ្លុំសាក់នឹងពិនិត្យផ្ទាល់ពីស្ថានភាពនៃត្របកភ្នែក ដើម្បីប្រឹក្សាជូនអតិថិជន ជម្រើសនូវគំរូសមស្របបំផុត។

អនាម័យស្បែកតំបន់ភ្នែក

មុនពេលផ្លុំសាក់ត្របកភ្នែក អតិថិជននឹងបានសម្លាប់មេរោគតំបន់ត្របកភ្នែក ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព។

អនុត្តបង្កស្ពឹកនៅហ្នឹងកន្លែង

អតិថិជននឹងបានបង្កស្ពឹកនៅហ្នឹងកន្លែងមុននោះ២០នាទី គឺមុនពេលផ្លុំសាក់ ដើម្បីបង្កើតនូវអារម្មណ៍ធូរស្រាល អត់បង្កអារម្មណ៍ឈឺ ឬពិបាកទ្រាំពេលផ្លុំសាក់។

អនុវត្តផ្លុំសាក់ត្របកភ្នែក

អ្នកបច្ចេកទេសនឹងអនុវត្តនូវដំណាក់កាលផ្លុំសាក់ត្របកភ្នែកយ៉ាងស្រាលៗ យ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែង ហើយហ្មត់ចត់នូវរាល់តួ។ បន្ទាប់ពី៤៥នាទីអនុវត្តផ្លុំសាក់ត្របកភ្នែក គឺអតិថិជនកម្មសិទ្ធិនូវភ្នែកស្អាតដូចប្រាថ្នា។

ណែនាំរបៀបថែទាំនៅហ្នឹងផ្ទះ

បន្ទាប់ពីអនុវត្តផ្លុំត្របកភ្នែកហើយរួច អតិថិជននឹងបានណែនាំរបៀបថែទាំនៅហ្នឹងផ្ទះ ដើម្បបីសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពកែសម្ផស្សខ្ពស់បំផុត។

 

 

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

 • បង្កើតគែមត្របកភ្នែកដូចប្រាថ្នា ដោយអត់ត្រូវការស្អិតស្អាង។
 • ភ្នែកមុតហើយភ្លឺផ្លេក បង្កើតបាននូវស្នាមស្រស់ក្មេងឲ្យផ្ទៃមុខ។
 • បង្កើតបាននូវស្នាមតុល្យភាពនិងសមនឹងរង្វង់មុខ។

 

Hỏi Đáp

ត្របកភ្នែកបើកកែវភ្នែកតើមានឥទ្ធិពលអ្វីដល់ភ្នែកដែរអត់?

ផ្លុំត្របកភ្នែកបើកកែវភ្នែកជាបច្ចេកទេសងាយមិនសូវទន្រ្ទាន ហើយក៏មិនបង្កឈឺ ដូច្នេះពិតជា​មិនឥទ្ធិពលដល់ភ្នែក។ វិធីសាស្រ្តគ្រាន់តែប៉ះពាល់ចូលបំណែកនៃជាលិកាស្បែក អត់ចូលជ្រៅបណ្តាស្រទាប់ស្បែក មិនធ្វើឥទ្ធិពល់អ្វីដល់តំបន់កែវភ្នែក ដូច្នេះហើយ ពិតជាមិនធ្វើឥទ្ថិពលដល់ស្ថានភាពនៃត្របកភ្នែក ក៏ដូចកម្លាំងនៃការមើលឃើញ។

ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពឲ្យខ្លួនយើងផ្ទាល់ពេលកែសម្រស់ មិត្រត្រូវជ្រើសឲ្យខ្លួននូវមូលដ្ឋានកែសម្ផស្សមានប្រិយភាពសម្រាប់កែសម្រស់។ ដំណាក់កាលអនុវត្តដាច់ខាតត្រូវគោរពតាមការណែនាំបទបញ្ជារបស់អ្នកជំនាញ វេជ្ជបណ្ឌិត ហើយពិសេសគឺរបបថែទាំល្អដើម្បីទទួលបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សដូចចិត្ត

 • ត្រូវការតំណមអ្វីបន្ទាប់ពីផ្លុំត្របកភ្នែកបើកកែវភ្នែក
 • បន្ទាប់ពីអនុវត្តផ្លុំត្របកភ្នែកបើកកែវភ្នែកមិត្រគ្រាន់តែយកចិត្តទុកដាក់នូវប្រការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមៈ
 • ជៀសវាងទឹកពី៣-៥ថ្ងៃរហូតដល់ពេលរបកអស់ទឹកថ្នាំ
 • កុំយកដៃទៅស្ទាប និងជៀសវាងការប៉ះពាល់ចូលតំបន់ត្របកភ្នែក
 • ជៀវាងធូរលីកខ្វក់ជាប់ ដូច្នេះត្រូវពាក់វ៉ែនតា ពាក់ម៉ាស់ពេលចេញទៅណា។
 • កុំស្អិតស្អាងដូចជាគូរ បិទរោមភ្នែកកាឡៃបន្ទាប់ពីពេលទើបនឹងផ្លុំត្របកភ្នែក

ដើម្បីលទ្ធផលផ្លុំត្របកភ្នែកបើកកែវភ្នែកស្អាតដូចចិត្តគួរតែថែទាំត្រូវតាមការណែនាំរបស់អ្នកជំនាងខាងផ្លុំសាក់ លាបលេ ថ្នាំខ្លាញ់ត្រូវតាមបរិមាណនិងរក្សាអនាម័យឲ្យស្អាត។ អាទិភាពជម្រើសនូវបណ្តាប្រភេទអាហារល្អឲ្យការផ្លុំសាក់ដូចផឹកទឹកក្រូច ទឹកឪឡឹក បណ្តាប្រភេទផ្លែឈើសម្បូរដោយ vitamin C និង​ E ។

ផ្លុំត្របកភ្នែកបើកកែវភ្នែកតើឈឺដែរអត់?

ផ្លុំត្របកភ្នែកបើកកែវភ្នែកជាបច្ចេកទេសផ្លុំត្របកភ្នែកគ្រាន់តែប៉ះពាល់ចូលបំណែកជាលិកានៃស្បែក អត់ទន្រ្ទានដូច្នេះហើយមិនធ្វើឲ្យរងរបួស​ មិនបង្កឲ្យឈឺ ហើយមុនពេលពេលអនុវត្តនូវវិធីសាស្ត្រផ្លុំត្របកភ្នែក បណ្តាអ្នកជំនាញនឹងអនុវត្តផ្អាប់ស្ពឹកឲ្យមិត្រ ដូច្នេះហើយក្នុងមួយដំណាក់កាលអនុវត្តគឺអត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺឬបិបាកទ្រាំ។ វិធីសាស្រ្តបានអនុវត្តប្រើប្រាស់ម្ជុលយ៉ាងតូចអត់បង្ករបួស ដូច្នេះពិតជាងត់ទុកនូវស្នាមអាក្រក់។

ផ្លុំត្របកភ្នែកបើកកែវភ្នែករយៈប៉ុន្មានទើបឡើងពណ៌?

តាមធម្មតា បន្ទាប់ពី៣-៥ថ្ងៃតំបន់ផ្លុំសាក់នឹងរបកស្រកាចេញ ពណ៌នឹងព្រាលបន្តិច ហើយក៏បានកំណត់រូបបំណែកផ្លុំត្របកភ្នែក។ ក៏ប៉ុន្តេត្រូវដល់១ខែក្រោយគឺភ្នែកបន្ទាប់ពីផ្លុំសាក់ទើបស្ថេរភាពហើយស្អាតដូចពំណងប្រាថ្នា។ សព្វថ្ងៃនេះ មន្ទីរពេទ្យកេសម្ផស្សង៉ុកភូកំពុងប្រើប្រាស់ទឹកថ្នាំផ្លុំត្របកភ្នែកចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ចម្រាញ់ចេញ  100% ពីឱសថរុក្ខជាតិធម្មជាតិ សុវត្ថិភាពឲ្យផ្ទៃស្បែក ជិតដិតជាមួយសុខភាព ហើយថែមទាំងធានាឡើងពណ៌ហ្មត់រលោងប្រើបានយូរ ដុច្នេះហើយ​បើសិនជាមិត្រជម្រើសនូវសេវាកម្មផ្លុំត្របកភ្នែកពង្រីកកែវភ្នែក គឺមិត្រពិតជាស្ងប់ចិត្តជាមួយលទ្ធផលបន្ទាប់ពីផ្លុំសាកើកែសម្ផស្ស។

 

 

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04