background

ផ្លុំចិញ្ចើម Collagen

នាំមុខនិន្នាការកែសម្រស់ថ្មីបំផុត មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូអនុវត្តសម្រេចជោគជ័យនូវបច្ចេកទេសផ្លុំចិញ្ចើម collagen ថ្មីបំផុតនាពេលសព្វថ្ងៃ នាំមកជូនអតិថិជននូវការជម្រើសដ៏ល្អបំផុត។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

នាំមុខនិន្នាការកែសម្រស់ថ្មីបំផុត មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូអនុវត្តសម្រេចជោគ​ជ័យនូវបច្ចេកទេសផ្លុំចិញ្ចើម collagen ថ្មីបំផុតនាពេលសព្វថ្ងៃ នាំមកជូនអតិថិជននូវការជម្រើសដ៏ល្អបំផុត។

Phun mày collagen

Phương Pháp

ចិញ្ចើម collagen គឺជាអ្វី?

ផ្លុំចិញ្ចើម collagen គឺជាវិធីសាស្រ្តគួបផ្សំរវាងផ្លុំប៉ាក់រោមចិញ្ចើមដោយម៉ាស៊ីនផ្លុំប៉ាក់បច្ចេកវិទ្យា collagen ឯកទេស សម្រាប់បង្កើតនូវរាងឲ្យចិញ្ចើមមួយគូដូចបំណងប្រាថ្នា។ នេះគឺជាវិធីសាស្រ្តប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្លុំមានចុងម្ជុយយ៉ាងមុត ហើយប៉ះពាល់ស្រាលៗ ឡើងតំបន់ចិញ្ចើមពេលដំណើរផ្លុំសាក់។

ផ្លុំចិញ្ចើម collagen នឹងធ្វើឲ្យស្រស់បស់ ហើយស្ទួយនូវសម្រស់ទាក់ទាញរបស់នារី។ ក្រៅពីនោះ រោមចិញ្ចើមនឹងហ្មត់រលោងជាង បង្កើតអារម្មណ៍ដូចជាគូរដោយខ្មៅដៃ តុបតែង។

Phun mày Collagen

Ưu Điểm

អនុវត្តយ៉ាងស្រាលៗ អត់ឈឺ

ផ្លុំចិញ្ចើម collagen ប្រើប្រាស់ចុងម្ជុលយ៉ាងតូច គ្រាន់តែប៉ះពាល់ត្រង់ស្រទាប់ជាលិកានស្បែក ដូច្នេះហើយពិតជាអត់កើតមានការឈឺចាប់ ពិបាកទ្រាំឬចេញឈាមក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្ត។

ប្រសិទ្ធភាពកែសម្ផស្សខ្ពស់

វិធីសាស្រ្តនេះជម្នះបាននូវរាល់គុណវិបត្តិរបស់ចិញ្ចើមរង្វើល ខ្លី អត់ស្មើ... នាំមកជូនមិត្រនូវចិញ្ចើមមួយគូស្អាតធម្មជាតិ ជាមួយពណ៌សម្បុរគាប់ចិត្តបំផុត។

ប្រសិទ្ធភាពរក្សាបានយូរអង្វែង

កម្រិតពណ៌ជាប់បានយូរនៃបច្ចេកវិទ្យានេះអាចឡើងដល់២-៣ឆ្នាំ មិត្រអត់ត្រូវការបង់ពេលច្រើនសម្រាប់តុបតែងរាល់ថ្ងៃ នៅតែកម្មសិទ្ធិចិញ្ចើមមួយគូស្អាតត្រូវស្តង់ដារ។

អត់ត្រូវការឈប់សម្រាក

បន្ទាប់ពីផ្លុំចិញ្ចើម collagen មិត្រពិតជាអាចប្រជុំជីវភាពជាធម្មតា ដោយអត់ត្រូវការឈប់សម្រាក ឬតំណមច្រើនបែបយ៉ាងដូចបណ្តាបច្ចេកវិទ្យាចាស់។

Phun mày Collagen

Chỉ Định

តើករណីត្រូវការអនុវត្តផ្លុំចិញ្ចើម collagen ?

  • ​អតិថិជនដែលមានចិញ្ចើមរង្វើល ខ្លី
  • អតិថិជនដែលមានរោមចិញ្ចើមពណ៌អត់ស្មើ
  • បណ្តាអតិថិជនដែលមានរោមចិញ្ចើមអត់តុល្យភាព

Phun mày Collagen

Quy Trình

ប្រឹក្សាជូនអតិថិជន

អ្នកជំនាញនឹងពិនិត្យនូវភាពជាក់រាងរោមចិញ្ចើម ហើយដាក់ចេញនូវវិធីសាស្រ្តសមស្របបំផុតជូនអតិថិជន។

គូរជំនាងចិញ្ចើមថ្មី

បន្ទាប់ពីជម្រើសបាននូវវិធីសាស្រ្តសមស្របអ្នកជំនាញនឹងដំណើរការវាស់គូរនូវជំនាងចិញ្ចើម ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមស្រនឹងរាល់ផ្ទៃមុខរបស់អតិថិជន។

សម្អាតនិងប្រើថ្នាំស្ពឹក

តំបន់ចិញ្ចើមនឹងបានប្រើថ្នាំស្ពឹកនៅហ្នឹងកន្លែង ដូច្នេះហើយពេលដំណើរការផ្លុំចិញ្ចើម នឹងអត់ឈឺឬពិបាកទ្រាំ។

ដំណើរការផ្លុំចិញ្ចើម collagen

អ្នកជំនាញនឹងដំណើរការអនុវត្តផ្លុំចិញ្ចើម collagen ដើម្បីបង្កើតជូនមិត្រនូវចិញ្ចើមមួយគូធម្មជាតិ ធ្វើឲ្យមុខកាន់តែស្រស់បស់ជាង។

ណែនាំពីរបៀបថែទាំនៅហ្នឹងផ្ទះ

បន្ទាប់ពីអនុវត្តផ្លុំចិញ្ចើម collagen ហើយរួច អតិថិជននឹងបានណែនាំពីរបៀបថែទាំនៅហ្នឹងផ្ទះ ដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សខ្ពស់បំផុត។

 

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

  • កម្មសិទ្ធិរោមចិញ្ចើមមួយគូយ៉ាងច្បាស់ រង្វង់មុខគួរឲ្យចាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍
  • កែមកវិញនូវបណ្តាជំនាងចិញ្ចើមដែលខូច ដោយសារធ្លាប់បានផ្លុំសាក់មុននេះ
  • ពណ៌ទឹកថ្មាំរលើបរលោង ស្មើពណ៌ ជាប់ពណ៌បានយូរ រក្សាបានយូរអង្វែង។

 

 

 

Hỏi Đáp

ការខុសប្លែករវាងផ្លុំចិញ្ចើមបំបែកម្សៅនិងផ្លុំចិញ្ចើម collagen គឺដូចម្តេច?

  • ផ្លុំចិញ្ចើម collagen គឺជាប្រភេទរោមចិញ្ចើមជួរសរសៃ ដិតត្រង់កន្ទុយ ហើយព្រាលជា
    បណ្តើរៗទៅក្បាលចិញ្ចើម។​ វិធីសាស្រ្តសមស្របចំពោះបងប្អូននារីដែលមិនសូវមានរោមចិញ្ចើម រង្វើល ក្មេងវ័យ ហើយស្រឡាញ់ម៉ូត។

ផ្លុំចិញ្ចើមបំបែកម្សៅជាការគួបផ្សំរវាងបច្ចេកទេសផ្លុំចិញ្ចើមនឹងបំបែកម្សៅ ដើម្បីបង្កើតនូវរោមចិញ្ចើមមួយគូស្អាតធម្មជាតិ។ បច្ចេកទេសនេះសមស្របគ្រប់វ័យដែលមានរោមចិញ្ចើមពីកំណើតដូចជារង្វើលនិងតិច។

Phun mày Collagen

ផ្លុំចិញ្ចើម collagen តើឈឺដែរអត់?

បច្ចេកទេសនេះពិតជាអត់ឈឺ ពីព្រោះប្រើម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិចមានភ្ជាប់ជាមួយម្ជុលឯកទេសគ្រាន់តែរត់ឆ្លងស្រាលៗលើផ្ទៃស្បែក ជួយកាត់បន្ថយដំណាក់កាលអនុវត្តចុះមកនៅត្រឹមតែមួយភាគបី អត់ហើម ឈឺផ្សា ចេញឈាម។ ជាពិសេស មុនពេលអនុវត្ត អ្នកជំនាញនឹងប្រើថ្នាំស្ពឹកធានាអតិថិជនអត់មានអារម្មណ៍ពិបាកឡើយក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តផ្លុំប៉ាក់រោមចិញ្ចើម។

Phun mày Collagen

ចិញ្ចើម collagen តើមានគ្រោះថ្នាក់ដល់តំបន់ភ្នែកដែរអត់?

ផ្លុំចិញ្ចើម collagen ពិតជាអត់បង្កនូវឥទ្ធិពលណាទាំងអស់ដល់ការមើលឃើញនិងតំបន់ភ្នែកពីព្រោះ

បច្ចេកទេសផ្លុំប៉ាក់រោមចិញ្ចើមប្រើប្រាស់ម្ជុលដ៏តូចគ្រាន់តែប៉ះពាល់ចូលទៅតំបន់ជាលិកាស្បែក 0,2 – 0,3 mm ដូច្នេះគឺអត់ទន្រ្ទាននិងមិនធ្វើឲ្យចេញឈាម។

បច្ចេកទេសនេះ បានអនុវត្តត្រង់ផ្នែកខាងលើនៃជ្រុងភ្នែក ចម្ងាយពីភ្នែកយ៉ាង
សុវត្ថិភាព។

ផ្លុំចិញ្ចើម collagen ពិតជាបានអនុវត្តលើស្បែកគ្មានទាក់ទងដល់រចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងភ្នែក បានជាមិនឥទ្ធិពលដល់ការមើលឃើញ និងភ្នែក។

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04