background

បន្តឹងស្បែកពោះដោយសុវត្ថិភាព

រង្វង់នៃពោះដែលហួសទំហំតែងតែក្លាយជាការព្រួយបារម្ភទូទៅសម្រាប់ស្ដ្រី ជាពិសេសសម្រាប់ករណីមានពោះយារ ក្បាលពោះមានជាតិខ្លាញ់ និងស្បែកសល់ច្រើន ជ្រួញជ្រីវ ។ល។ វាធ្វើអោយបាត់បង់ខ្សែកោងនៃដងខ្លួនរបស់ស្ត្រី។ ដូចហេតុនេះហើយ ការកែតំរូវនៃរូបរៀងនៃពោះមានសុវត្ថិភាពត្រូវបានចាត់ទុកជាដំណោះស្រាយដោយមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុតសម្រាប់ទំហំចង្កេះ និងបានដោះស្រាយបញ្ហាដែលស្ថានភាពស្បែកសេសសល់ ស្បែកជ្រាយ យ៉ាងឆាប់រហ័ស នាំមកដ់មានទំហំចង្កេះរឹងម៉ាំ រាងកាយស្អាតដូចអាយុ២០។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

រង្វង់ពោះធំហួសខ្នាតតែងជាក្តីបារម្ភរួមរបស់បងប្អូននារី, ពិសេសគឺចំពោះបណ្តាករណីធ្លាក់​ក្បាលពោះ, ពោះមានខ្លាញ់ច្រើន និងស្បែកលើសច្រើន, ជ្រីវជ្រួញ។ល។ ធ្វើឲ្យបាត់នូវតួកោងដែលមានស្រាប់របស់បងប្អូននារី។ ព្រោះដូច្នេះហើយ, បង្កើតរូបក្បាលពោះសុវត្ថិភាពបានចាត់ទុកថាជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតឲ្យរង្វង់ចង្កេះរៀវ, ដោះស្រាយនូវស្ថានភាពស្បែកលើស, ស្បែកធូរជ្រាកបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស, ផ្តល់ជូនរង្វង់ចង្កេះណែនហាប់ដូចកាលអាយុម្ភៃ។

Phương Pháp

បន្តឹងស្បែក-បង្កើតរូបក្បាលពោះគឺយ៉ាងដូចម្តេច?

ការវះកាត់បង្កើតរូបក្បាលពោះជាវិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្ស ដើម្បីកាត់ចោលនូវបំណែកស្បែកអាក្រក់ត្រង់ក្បាលពោះ (ស្បែកយឺត, ជ្រីវជ្រួញ, មានស្នាម, មានស្នាមប្រេះ) បន្ទាប់មកអូសបន្តឹងបំណែកស្បែកដែលនៅជុំវិញ ដើម្បីបង្កើតរូបស្បែកក្បាលពោះថ្មី។ ទន្ទឹមនោះ ក្នុងដំណាក់កាលកាត់ចោលនូវស្បែកលើស, អាចបឺតនូវខ្លាញ់លើស ហើយព្យាបាលសាច់ដុំក្បាល​ពោះដែលត្រូវខូចរងរបួស (ដេរស្តារមកវិញនូវសាច់ដុំក្បាលពោះដែលត្រូវជ្រាក, ខុសទីតាំង)។

បង្កើតរូបក្បាលពោះនឹងនាំមកនូវលទ្ធផលពីរក្នុងចំណោមមួយ ទន្ទឹមនឹងការជួយកាត់បន្ថយខ្លាញ់ផង កម្ចាត់ចោលនូវបំណែកស្បែកធូរផង ហើយស្តារមកវិញនូវកម្លាំងធ្វើឲ្យតឹងនៃបណ្តាសាច់ដុំបង្កើតរូបទាំងស្រុងតំបន់ពោះណែនហាប់, ស្រឡះ។

Ưu Điểm

បង្កើតមកវិញនូវក្បាលពោះជាមួយបច្ចេកវិទ្យាដ៏អស្ចារ្យ

វិធីសាស្រ្តបង្កើតរូបក្បាលពោះនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូជាមួយចំណុចខុសប្លែកលេចធ្លោជាច្រើន ជួយនាំមកនូវលទ្ធផលដូចប្រាថ្នា។

បង្កើតរូបក្បាលពោះណែនហាប់, ស្អាតធម្មជាតិ

ក្នុងដំណាក់កាលបង្កើតមកវិញក្បាលពោះ, បណ្តាជាលិកាខ្លាញ់ក្រោមស្បែក បានកម្ចាត់ចោលអស់, ទន្ទឹមនោះបំណែកស្បែកលើសធូរជ្រាកបានវេជ្ជបណ្ឌិតយកចេញមកក្រៅ, បង្កើតមកវិញនូវក្បាលពោះដោយថ្នេរដេរតូច, បន្ទាប់ពីវះកាត់ ក្បាលពោះកាន់តែណែនហាប់,​ ណែនរលោង ហើយស្អាតធ្មជាតិ។

សុវត្ថិភាពហើយអត់ស្នាម

បច្ចេកទេសបង្កើតមកវិញនូវក្បាលពោះបានអនុវត្តដោយកងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន, ធានាសុវត្ថិភាព។ ក្នុងដំណាក់កាលវះកាត់, អតិថិជនបានចាក់ថ្នាំសណ្តំ ដូច្នេះហើយគ្មានអារម្មណ៍ថាឈឺ។ បច្ចេកទេសដេរជាមួយស្នាមវះយ៉ាងតូច ហើយស្នាមនឹងព្រាលជាបណ្តើរៗតាមថ្ងៃខែ។

នាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពស្អាតយូរអង្វែង

បរិមាណខ្លាញ់សល់លើសបានកម្ចាត់ចោលអស់ រួមជាមួយនឹងបំណែកស្បែកលើសដែលបានយកចេញ, ដូច្នេះហើយ ក្រោយពេលវះកាត់ អតិថិជននឹងរក្សាបាននូវរង្វង់ចង្កេះស្រឡះហើយណែនហាប់។

Chỉ Định

បណ្តាករណីត្រូវការអនុវត្តបន្តឹងស្បែកពោះ?

 • អ្នកដែលមានក្បាលពោះធំ, មានខ្លាញ់លើសច្រើន,​ស្បែកជ្រីវជ្រួញ។
 • បណ្តាអ្នកដែលយឺតក្បាលពោះ, បណ្តាលឲ្យរាងកាយបាត់តុល្យភាព។
 • បណ្តាករណីចង់បង្កើតរូបរាងក្បាលពោះ, កែលម្អនូវរង្វង់ចង្កេះបានស្តើង។
 • អនុវត្តបានទាំងបុរសនិងនារី

Quy Trình

photoForDesktop

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

អតិថិជនបានវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសពិនិត្យ, ជួយអតិថិជនឆ្លើយតបនូវចម្ងល់ដែលទាក់ទងដល់ការបន្តឹងស្បែកពោះនិងប្រឹក្សាយោបល់អំពីវិធីសាស្រ្តល្អបំផុតជូនដល់អតិថិជន។

ពិនិត្យជាទូទៅនិងពិនិត្យសុខភាព

មុនពេលដំណើរកាត់វះកាត់, អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាពជាទូទៅ, ធានាគ្រប់លក្ខខណ្ឌអនុ-វត្តវះកាត់ ដើម្បីនាំមកនូវលទ្ធផលដូចបំណងប្រាថ្នា។

គូសចំណាំតំបន់ស្បែកលើសត្រូវតែកម្ចាត់ចោល

យោងលើស្ថានភាពតំបន់ស្បែកពោះធូរជ្រាកនៃអតិថិជនម្នាក់ៗ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងដំណើរការកំណត់តំបន់, គូសចំណាំនូវបណ្តាទីតាំងត្រូវតែកម្ចាត់ចោល ដើម្បីដំណាក់កាលបន្តឹងស្បែកពោះ បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងប្រាកដប្រជា។

សម្លាប់មេរោគ

តំបន់ពោះនឹងបានសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពឲ្យដំណាក់កាលអនុវត្តបឺតខ្លាញ់ពោះ។

ចាក់ថ្នាំសណ្តំ

បន្តឹងស្បែកពោះជាការវះកាត់ធំ ដូច្នេះហើយ ត្រូវតានអនុវត្តនៅមន្ទីរពេទ្យឯកទេសខាង
វះកាត់កែសម្ផស្ស។ មុនពេលដំណើរការ,​អតិថិជនបានបានចាក់ថ្នាំសណ្តំ ដូច្នេះហើយពិតជាអត់ឈឺក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្ត។

អនុវត្តបន្តឹងស្បែកពោះ

វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការកម្ចាត់ចោលនូវខ្លាញ់លើសនិងលះនូវបំណែកស្បែកធូរនៅបណ្តាទីតាំងដែលបានកំណត់, បន្ទាប់មកវេជ្ជបណ្ឌិតដេរសាច់ដុំក្បាលពោះ និងរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធសាច់ដុំពោះ។ ស្នាមវះបានបិទជិតដោយចេសដេរកែសម្ផស្ស។

ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច,អតិថិជននឹងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យពី៣ដល់៥ថ្ងៃ ដើម្បីបានកងជួរ
វេជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកថែទាំជំងឺថែទាំក្រោយពេលវះកាត់។

 

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

 • រង្វង់ចង្កេះស្តើង, ណែនហាប់
 • បង្កើតរាងឲ្យរង្វង់ចង្កេះស្អាតធម្មជាតិ
 • ស្ថានភាពស្បែកពោះយារធ្លាក់, ជ្រីវជ្រួញបានស្តារមកវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស
 • រក្សានូវប្រសិទ្ធភាពកែសម្ផស្សយូរអង្វែង
Hỏi Đáp

តើថែទាំក្រោយពេលអនុវត្តបន្តឹងស្បែកពោះយ៉ាងដូចម្តេច?

 • ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងមិត្រត្រូវតែផ្លាស់បង់ឲ្យបានញឹកញាប់, លាងឲ្យជ្រះនូវស្នាមរបួសតាមការណែនាំរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យជ្រាបមេរោគ។
 • ជៀសវាងការប៉ះទង្គិចខ្លាំងដល់តំបន់ពោះ ហើយក៏មិនត្រូវយកដៃទៅប៉ះនឹងស្នាមរបួសដែរ។
 • រយៈពេលដំបូង, មិត្រគួរតែពាក់ខ្សែក្រវាត់កំណត់រូប ដើម្បីតំបន់ពោះបានស្តើង ហើយកាន់តែហាប់ជាង។
 • បន្ទាប់ពីអនុវត្តវះកាត់បឺតខ្លាញ់-បន្តឹងស្បែកពោះមិត្រនឹងបានថែទាំក្រោយពេលវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យពី២ដល់៣ថ្ងៃ ដើម្បីវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យតាមដាម។ បន្ទាប់មកនឹងបានសម្រាកនឹងថែទាំនៅផ្ទះតាមការណែនាំរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត។
 • បន្ទាប់ពី១០-២០ថ្ងៃ, រាងកាយបានជាសះជាបណ្តើរៗ។ មិត្រអាចប្រកបការងារនិងចលនាដូចធម្មតា, តែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ កុំធ្វើការហួសកម្លាំងនិងយកវត្ថុធ្ងន់។
 • មានរបបហូបចុកតាមវិទ្យាសាស្រ្ត, បរិភោគបន្លៃស្រស់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីមុខរបួសឆាប់បានជា។
 • កាត់បន្ថយបរិភោគនូវសាច់ខ្លាញ់, នំ ស្ករគ្រាប់និងភេសជ្ជៈមានជាតិសម្រើប។
 • អនុវត្តមកពិនិត្យឡើងវិញតាមវេជ្ជកំណត់។
 • ពេលដែលមានមុខសញ្ញាខុសប្រក្រតី, អតិថិជនកុំប្រធ្វេសប្រហែស គឺត្រូវតែទាក់ទងជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជាបន្ទាប់ ដើម្បីពិនិត្យនិងព្យាបាលបានទាន់ពេល។

តើបន្តឹងស្បែកពោះមានទុកនូវស្នាមដែរអត់?

នេះគឺជាបញ្ហាមួយបានអតិថិជនជាច្រើនយកចិត្តទុកដាក់, តាមធម្មតា,បន្តឹងស្បែក-បង្កើតរូបក្បាលពោះ នឹងប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកទេសជំនាញដោយឡែកកម្ចាត់ចោលនូវខ្លាញ់លើស និងកាត់កាត់បន្ថយនូវការទន្រ្ទាននៃស្នាមអាក្រក់, ថ្នេរដេរនឹងព្រាលជាបណ្តើរតាមថ្ងៃខែ។ ដូច្នេះហើយ, អតិថិជនពិតជាស្ងប់ចិត្តជានិច្ចក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្ត, អត់មានក្តីបារម្ភ ឬឥទ្ធិពលអ្វីទាំងអស់។

បន្តឹងស្បែកពោះរយៈពេលប៉ុន្មានទើបជា?

បន្តឹងស្បែក-បង្កើតរូបក្បាលពោះ ជាបច្ចេកទេសអាចស្តារមកវិញនូវស្ថានភាពស្បែកប្រេះ, ស្បែកធូរត្រង់តំបន់ពោះ។ យកមកវិញរាងរៅស្រាវ ដូចកាលដើមយ៉ាងឆាប់បំផុត។ ធម្មតាបន្ទាប់ពីវះកាត់, មិត្រនឹងសម្រាកថែទាំពីរបីថ្ងៃនៅមន្ទីរពេទ្យ។ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងណែនាំមិត្រពីរបៀបអនាម័យស្នាមរបួសនិងរបបបរិភោគក្រោយពេលវះកាត់ដើម្បីស្នាមរបួសឆាប់បានជា។

ស្ថិតលើធាតុនៃមនុស្សម្នាក់ៗ តែតាមធម្មតាក្រោយពេលវះកាត់ប្រមាណពី១-៣ខែ ស្នាមរបួសនឹងជាសះទាំងស្រុង ហើយស្លាកស្នាមនឹងព្រាលជាបណ្តើរតាមថ្ងៃខែ។ ពេលនេះ, មិត្រអាចប្រជុំជីវភាព, ចលនាដូចធម្មតា។ ជាពិសេសស្លៀកពាក់នូវបណ្តាសម្លៀកបំពាក់ដែលខ្លួនចូលចិត្ត ជាមួយរង្វង់ចង្កេះរៀវ, ណែនហាប់។

Nhưng một điều khách hàng cũng cần lưu ý là lựa chọn đúng những địa điểm căng da bụng an toàn và chất lượng thì chúng ta hoàn toàn có được kết quả thẩm mỹ đẹp, vòng eo thon mà không có bất cứ lo lắng nào về sẹo xấu.

បន្តឹងស្បែកពោះតើឈឺដែរអត់?

តាមធម្មតា, មុនពេលដំណើរការវិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្សបន្តឹងស្បែកពោះ, គឺមួយក្នុងចំណោមសំណួរដែលអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍ច្រើនបំផុត នោះគឺបន្តឹងស្បែកពោះតើឈឺដែរអត់, វិធីសាស្រ្តនេះបានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច?

តាមបណ្តាអ្នកជំនាញខាងកែសម្ផស្ស, បន្តឹងស្បែកពោះជាបច្ចេកទេសប៉ះពាល់ ដើម្បីយកស្បែកសល់និងខ្លាញ់លើសនៅខាងក្នុង។ តាមរយៈនោះ, ទោះជាមានការទន្រ្ទានចូលទៅខាងក្នុង តែវិធីសាស្រ្តនេះ បានចាក់ថ្នាំសណ្តំក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្ត។  ដូច្នេះហើយ, អតិថិជនកែសម្ផស្សនឹងអត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ច្រើនឡើយ, ធានាប្រសិទ្ធភាពកែសម្ផស្សយូរអង្វែងនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

បន្តឹងស្បែកពោះតើមានឈឺចាប់ដែរអត់ គឺស្ថិតលើអាសយដ្ឋាននីមួយៗ ក៏ដូចជាថ្វីដៃរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតអនុវត្ត។ តាមរយៈនោះ អតិថិជនគួរតែអនុវត្តនៅទីដែលមានប្រិយភាព,មានប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនឧបករណ៍ទំនើប ដើម្បីអនុវត្តសុវត្ថិភាព,  ប្រសិទ្ធភាព, មិនសូវទន្រ្ទាន  ហើយពិតជាមិនសូវឈឺ។

តើបន្តឹងស្បែកពោះមានគ្រោះថ្នាក់ដែរអត់?

បន្តឹងស្បែក-បង្កើតរូបក្បាលពោះ ជាវិធីសាស្រ្តពេញនិយមបំផុតនាពេលសព្វថ្ងៃនេះ ពីព្រោះភាគច្រើននារី បន្ទាប់ពីសម្រាលកូនហើយរួច មានមុខសញ្ញាពោះយារធ្លាក់, ខ្លាញ់ច្រើន។ គុណសម្បត្តិធំបំផុតនៃការបន្តឹងស្បែកពោះ អាចឆាប់កម្ចាត់នូវខ្លាញ់លើសតែ១លើកគត់ ប្រសិទ្ធភាព​កែសម្ផស្សខ្ពស់។

ក៏ប៉ុន្តែ, បន្តឹងស្បែកពោះបណ្តាលឲ្យបងប្អូននារីបារម្ភអំពីការគ្រោះថ្នាក់និងឥទ្ធិពល។ ជាក់
ស្តែង, បណ្តាអ្នកជំនាញខាងកែសម្ផស្សបានឲ្យដឹងថា, បន្តឹងស្បែកពោះ បានអនុវត្តតាមដំណើរការស្តង់ដារ, មានបច្ចេកវិទ្យានិងម៉ាស៊ីនទំនើប ដូច្នេះហើយ ធានានូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងអត់ឥទ្ធិពលដល់សុខភាពឡើយ។

 

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04