background

កែច្រមុះដោយបញ្ចូលឆ្អឹងខ្ចីស្អាតដូជធម្មជាតិ

ការកែច្រមុះដោយបញ្ចូលឆ្អឹងខ្ចី ជាវីធីមួយក្នុងចំណោមបច្ចេកទេសកែច្រមុះទំនើបបច្ចុប្បន្ននេះ ដោយមានលក្ខណៈពិសេសដ៏ឆ្នើមបំផុត ដែលវិធីសាស្ត្រក្នុងកែច្រមុះមុនមកមិនដែលធ្វើបាន។ ការកែច្រមុះដោយប្រើវិធីបញ្ចូលឆ្អឹខ្ចី អាចជួយអោយកែសំរួលស្ថានភាពមានច្រមុះរលោងក្រហម លិចឡើងដងច្រមុះ ខុសនាំមកដល់លោកអ្នកមានរូបរាងច្រមុះស្អាតដោយមិនចាំបាច់រវល់ពីផលវិបាកណាមួយដែលមិនចង់ការកែច្រមុះដោយបញ្ចូលឆ្អឹងខ្ចី ជាវីធីមួយក្នុងចំណោមបច្ចេកទេសកែច្រមុះទំនើបបច្ចុប្បន្ននេះ ដោយមានលក្ខណៈពិសេសដ៏ឆ្នើមបំផុត ដែលវិធីសាស្ត្រក្នុងកែច្រមុះមុនមកមិនដែលធ្វើបាន។ ការកែច្រមុះដោយប្រើវិធីបញ្ចូលឆ្អឹខ្ចី អាចជួយអោយកែសំរួលស្ថានភាពមានច្រមុះរលោងក្រហម លិចឡើងដងច្រមុះ ខុសនាំមកដល់លោកអ្នកមានរូបរាងច្រមុះស្អាតដោយមិនចាំបាច់រវល់ពីផលវិបាកណាមួយដែលមិនចង់ បានទេ។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

ឧទ្ទេសនាម

កែច្រមុះពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធ គឺមួយក្នុងចំណោមបច្ចេកទេសកែច្រមុះជឿនលឿនបំផុតសព្វថ្ងៃ ជាមួយគុណសម្បត្តិទាំងឡាយដ៏អស្ចារ្យ ដែលបណ្តាវិធីសាស្រ្តកែច្រមុះមុននេះមិនទាន់ធ្វើបាន។ កែច្រមុះពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធ ជួយស្តារមកវិញនូវស្ថានភាពច្រមុះដែលក្រហមរលោង, លេចឃើញក្តោងច្រមុះ, ជូនមិត្រនូវរូបរាងច្រមុះស្អាត ដោយមិនបាច់បារម្ភអំពី​បាតុភាពណាទាំងអស់ដែលអត់ប្រាថ្នានោះ។

 

Nâng mũi bán cấu trúc

Phương Pháp

វិធីសាស្រ្ត

កែច្រមុះពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធបានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច?

កែច្រមុះពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធ គឺជាការកែតម្រូវនូវបំណែកមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធច្រមុះ, វិធីសាស្រ្តកែច្រមុះពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធ តែងតែបានអនុវត្តក្នុងករណីរាងច្រមុះមានគុណវិបត្តិតិចតួច, អត់ត្រូវការប៉ះពាល់ជ្រៀតជ្រែកដល់ច្រមុះទាំងមូល គឺគ្រាន់តែប៉ះពាល់កែបន្តិច គឺអាចបង្កបាននូវរាងច្រមុះថ្មី, ស្អាតសមគ្នា។ កែច្រមុះពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធប្រើប្រាស់ឆ្អឹង​ខ្ចីសិប្បនិមិត្ត ដើម្បីលើកក្តោងច្រមុះឲ្យខ្ពស់ និងប្រើប្រាស់ឆ្អឹងខ្ចីត្រចៀកសម្រាប់ស្រូបការពារក្បាលច្រមុះ។ ដូច្នេះហើយ កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធកាត់បន្ថយបាននូវស្ថានភាពច្រមុះក្រហម​រលោង, លេចឃើញក្តោងច្រមុះ។

 

Ưu Điểm

គុណសម្បត្តិ

រូបរាងច្រមុះទន់ល្មើយ, ធម្មជាតិ

កែច្រមុះដោយស្រូបឆ្អឹងខ្ចីមានការគួបផ្សំរវាងឆ្អឹងខ្ចីរបស់ខ្លួននិងឆ្អឹងខ្ចីសិប្បនិមិត្ត សម្រាប់បង្កើតរាងច្រមុះស្រស់បស់ទន់ល្មើយបែបធម្មជាតិ, ជួយស្ទួយនូវសម្រស់ស្អាតទាំងមូលឲ្យផ្ទៃមុខ។

កែមកវិញនូវស្ថានភាពច្រមុះក្រហមរលោង, លេចឃើញក្តោងច្រមុះ

ឆ្អឹងខ្ចីរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់ក្នុងការកែច្រមុះពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធ គឺឆ្អឹងខ្ចីត្រចៀក មានកម្រិត​​ឆបគ្នាយ៉ាងខ្ពស់ជាមួយនឹងរាងកាយ បានជាប្រើសម្រាប់ស្រូបក្បាលច្រមុះ ជួយការពារច្រមុះជៀសផុតពីស្ថានភាពច្រមុះក្រហមរលោង, លេចឃើញក្តោងច្រមុះ, នាំមកនូវលទ្ធផលច្រមុះស្អាតធម្មជាតិបន្ទាប់ពីកែរួច។

សុវត្ថិភាពនិងមិនទុកនូវស្លាកស្នាម

បច្ចេកទេសកែច្រមុះស្រូបឆ្អឹងខ្ចីបានអនុវត្តយ៉ាងឆាប់, ប្រាកដប្រជា, ស្នាមវះតូចស្ថិតក្នុងរន្ធនៃច្រមុះបានជាមិនទុកនូវស្លាកស្នាម។ វិធីសាស្រ្តកែច្រមុះបានវាយតម្លៃថាសុវត្ថិភាព, ផ្តល់នូវលទ្ធផលច្រមុះស្អាតដូចប្រាថ្នា។

ច្រមុះស្អាតរក្សាបានរៀងរហូត

ច្រមុះបានការពារដោយឆ្អឹងខ្ចីរបស់ខ្លួននឹងបង្កើតបាននូវឯកតាតែមួយ ដើម្បីបង្កើតបាននូវរូបរាងច្រមុះស្អាតធម្មជាតិនិងរក្សាបានលទ្ធផលស្ថេរភាពយូរអង្វែង។

Chỉ Định

បទកំណត់

តើករណីណាគួរអនុវត្តកែច្រមុះពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធ?

-ករណីច្រមុះទាបសំប៉ែត។

-ករណីបានកែច្រមុះហើយ តែមិនសម្រេចបាននូវលទ្ធផលដូចបំណង។

-ករណីក្បាលច្រមុះខ្លី។

 

Quy Trình
photoForDesktop
photoForMobile

ដំណើរការ

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

ពិនិត្យគឺជាជំហានដ៏សំខាន់, អាស្រ័យលើនោះទើបអ្នកឯកទេសកំណត់ត្រូវអនុវត្តវិធីសាស្រ្តកែច្រមុះបែបណានឹងនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពកែសម្ផស្សខ្ពស់បំផុតជូនដល់អតិថិជន។

ពិនិត្យសុខភាព

អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាពមុនពេលអនុវត្តសេវាកម្ម ដើម្បីធានាឲ្យករណីវះកាត់បានប្រព្រឹត្ត​ទៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាណ និងសម្រេចបានជោគជ័យ។

វាស់គូររាងច្រមុះឲ្យសមជាមួយនឹងរង្វង់មុខ

ដើម្បីទទួលបាននូវរាងច្រមុះស្អាតឥតខ្ចោះ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងវាស់គូរនូវរាងច្រមុះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ
សមបំផុតជាមួយនឹងរង្វង់មុខ, តាំងពីនោះនឹងកំណត់នូវសារធាតុផ្សាំសមស្របបំផុតដើម្បីបង្កើតបាននូវកម្រិតខ្ពស់ទន់ល្មើយឲ្យច្រមុះ។

សម្លាប់មេរោគនិងចាក់ថ្នាំស្ពឹកតំបន់ច្រមុះ, ត្រចៀក

តំបន់ច្រមុះនិងត្រចៀកបានសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហ្មត់ចត់ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព ហើយបន្ទាប់មកនឹងដំណើរការចាក់ថ្នាំស្ពឹក, ជួយឲ្យអតិថិជនមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលក្នុងដំណាក់កាល
អនុវត្តកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធច្រមុះពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធ។

អនុវត្តយកឆ្អឹងខ្ចីត្រចៀក

ឆ្អឹងខ្ចីត្រចៀកបានយកដោយស្រាលៗ ហើយបិទជិតស្នាមវះដោយចេសដេរកែសម្ផស្ស ដូច្នេះហើយពិតជាមិនឃើញស្នាមកែសម្ផស្សឡើយ។

អនុវត្តកែច្រមុះពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធ

បន្ទាប់ពីយកឆ្អឹងខ្ចីត្រចៀកហើយរួច គួបផ្សំជាមួយឆ្អឹងខ្ចីសិប្បនិមិត្ត វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងវះកាត់​ស្រាល ៗ ហើយដាក់សារធាតុផ្សាំចូល ដើម្បីបង្កើតរាងច្រមុះស្អាត, ឆ្អឹងខ្ចីត្រចៀកបានស្រូបការពារក្បាលច្រមុះ។ ក្រោយពេលបង្កើតរាងច្រមុះស្អាតដូចបំណង វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងបិទជិតស្នាមវះដោយចេសដេរកែសម្ផស្ស។

ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

ក្រោយពេលវះកាត់ហើយរួច, អតិថិជនអាចវិលទៅផ្ទះវិញប្រកបការងារជាធម្មតា។ អតិថិជននឹងបានកងជួរបុគ្គលិកថែទាំនៃមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូណែ នាំពីរបៀបថែទាំប្រចាំថ្ងៃ ប្រយោជន៍ជួយឲ្យអតិថិជនទទួលបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សពេញចិត្តបំផុត។

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

-ច្រមុះស្អាតយ៉ាងឆាប់បន្ទាប់ពី៤៥នាទី។

-រក្សាបាននូវរាងច្រមុះខ្ពស់, ស្ថេរភាពយូរអង្វែង

-ច្រមុះស្អាតធម្មជាតិ ហើយទន់ល្មើយ។

 

Xem thêm: Lọ Lem "MŨI TẸT" Đẹp Tựa Thiên Thần Nhờ Điều Này?


 

 

Hỏi Đáp

សំណួរចម្លើយ

កែច្រមុះពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធនៅទីណាមានប្រិយភាពនិងសុវត្ថិភាព?

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ គឺជាមន្ទីរពេទ្យជំនាញខាងវះកាត់កែសម្ផស្សមានប្រិយភាពជួរមុខនាពេលសព្វថ្ងៃ ជាមួយបណ្តាបច្ចេកវិទ្យាកែសម្ផស្សថ្មីបំផុត បានផ្ទេរជូនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបំផុតពីប្រទេសកូរ៉េ។ ក្នុងនោះ, បច្ចេកទេសកែច្រមុះស្រូបឆ្អឹងខ្ចីបានក្លាយជាវិធីសាស្រ្តមួយថ្មីផ្តល់នូវរូបរាងច្រមុះស្អាត កំពុងបានអតិថិជនទាំងឡាយជម្រើសច្រើនបំផុតសព្វថ្ងៃ។

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូមោទនភាពជាអាសយដ្ឋានកែច្រមុះសុវត្ថិភាព, ប្រសិទ្ធភាពនាពេលសព្វថ្ងៃ អាស្រ័យបណ្តាស្តង់ដារៈ

-បច្ចេកវិទ្យាកែច្រមុះជឿនលឿនបំផុសព្វថ្ងៃបានផ្ទេរជូនផ្ទាល់ពីប្រទេសកូរ៉េ, ធានាថានាំមកជូនអតិថិជននូវច្រមុះស្អាតបំផុត។

-កងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតមានបទពិសោធន៍ជាង៣០ឆ្នាំក្នុងវិស័យវះកាត់កែសម្ផស្ស។

-សារធាតុផ្សាំបាននាំចូលផ្ទាល់ពីប្រទេសកូរ៉េ, ធានានាំមកនូវច្រមុះស្អាត ហើយសុវត្ថិភាពបំផុតជូនអតិថិជន។

កែច្រមុះពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធរយៈពេលប៉ុន្មានទើបស្អាត?

ស្ថិតលើធាតុនៃមនុស្សម្នាក់ៗ រយៈពេលជាសះស្នាមរបួសយូរឬឆាប់, ឬក៏កត្តាថែទាំក្រោយពេលវះកាត់ ក៏នឹងរួមចំណែកជួយឲ្យស្នាមរបួសឆាប់ជាល្អជាង។ ដូច្នេះហើយ ក្នុងករណីមួយចំនួន ពីរនាក់ធ្វើសេកម្មដូចគ្នា តែមានពេលជាសះស្នាមរបួសខុសគ្នា។ ពេលវេលាមធ្យមបន្ទាប់ពីកែច្រមុះពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធ នឹងមានអារម្មណ៍ថាហើមក្នុង៣ថ្ងៃដំបូង, ដល់ថ្ងៃទី៧គឺអាចកាត់ចេស, ដល់ពេលនោះស្នាមរបួសបានជាគ្រាន់បើហើយ។

រូបរាងច្រមុះស្អាតនិងស្ថេរភាពបន្ទាប់ពីប្រមាណ៤សប្តាហ៍, ពេលនេះមិត្រអាចស្ងប់ចិត្តធ្វើការដោយមិនបាច់បារម្ភនូវបញ្ហាអ្វីទាំងអស់។

កែច្រមុះពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវថែទាំយ៉ាងដូចម្តេច?

+ ជៀសវាងការប៉ះទង្គិចនិងប៉ះពាល់ៈ ក្រោយពេលកែច្រមុះរួច, រូបរាងច្រមុះកំពុងតែជាសះជា
បណ្តើរៗ ហើយស្ថេរភាព បន្ទាប់មកហោចណាស់ក៏១ខែដែរ ដូច្នេះ ការប៉ះពាល់ចំច្រមុះនឹង
បណ្តាលឲ្យរាងច្រមុះនិងរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវផ្លាស់ប្តូរ។

+ បរិភោគតាមបែបវិទ្យាសាស្រ្តហើយត្រូវរបៀបៈ ដើម្បីកុំឲ្យមានប្រតិកម្មនិងធានាកុំឲ្យមានស្នាមអាក្រក់, មិត្រត្រូវតែជៀសវាងបរិភោគនូវអាហារដូចជារបស់សមុទ្រ។ សាច់គោ, ត្រកួន និងបណ្តាអាហារដែលប្រតិកម្មជាមួយមិត្រ។

+ កុំប្រើសារធាតុរំញោចៈ ក្នុង១សប្តាហ៍ដំបូងបន្ទាប់ពីកែច្រមុះ, ត្រូវតែកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់នូវបណ្តាសារធាតុរំញោច ដូចជាកាហ្វេ, បារី, ស្រា, បៀរយែ...

+ លេបថ្នាំនិងវិលមកពិនិត្យឡើងវិញតាមកាលកំណត់ៈ រូបរាងច្រមុះស្ថេរភាពហើយស្អាតឬទេ គឺត្រូវតែអនុត្តឲ្យត្រូវនូវបណ្តាការណែនាំរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតតាំងពីរបៀបលេបថ្នាំ, មកពិនិត្យឡើងវិញ, កាត់ចេស...

ការរលាកស៊ីនូសតើកែច្រមុះពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធបានដែរអត់?

ការរលាកស៊ីនូស និងរលាកច្រមុះប្រតិកម្ម គឺជាជំងឺធ្លាប់ជួបបំផុតក្នុងចំណោមជំងឺផ្លូវដក
ដង្ហើម។ ក៏ប៉ុន្តែ ទោះជាមិត្រត្រូវរលាកស៊ីនូស រលាកច្រមុះប្រតិកម្ម ឬក៏ជំងឺដទៃទៀតអំពីច្រមុះ គឺមិត្រកុំបារម្ភពេក ពីព្រោះមិត្រនៅតែអាចកែច្រមុះពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធដូចអតិថិជនធម្មតាដទៃទៀតដែរ។ កែច្រមុះពាក់កណ្តារចនាសម្ព័ន្ធ គឺជាបច្ចេកទេសកែរូបរាងនូវបណ្តាគុណវិបត្តិអំពីទម្រង់ច្រមុះ ហើយគ្រាន់តែអនុវត្តនៅលើឆ្អឹងច្រមុះ, គឺអត់ប៉ះពាល

ដល់បណ្តារចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងរបស់ច្រមុះ, មិនពាក់ព័ន្ធដល់ផ្លូវដកដង្ហមនិងបណ្តាប្រអប់​ឆ្អឹងច្រមុះឡើយ។

បើសិនជាមិត្រកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរលាកស៊ីនូស និងរលាកច្រមុះប្រតិកម្ម ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស្រួចស្រាវគឺមិត្រមិនត្រូវអនុវត្តនូវវិធីសាស្រ្តកែច្រមុះណាទាំងអស់។ មិត្រក៏ស្ងប់ចិត្តដែរទៅ ពេលមកកាន់មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ មុនពេលអនុវត្តកែច្រមុះ, មិត្រត្រូវបានពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់អំពីស្ថានភាពសុខភាពក៏ដូចជាអំពីស្ថានភាពរលាកច្រមុះនិងរលាកស៊ីនូស ដើម្បីមានបទកំណត់ តើកែច្រមុះដែរឬទេ។

តើកែច្រមុះពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធមានរងបាតុភាពអ្វីដែរអត់?

តាមប្រសាសន៍វេជ្ជបណ្ឌិតកែសម្ផស្ស, កែច្រមុះពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធគ្រាន់តែជាការវះកាត់មួយតូចងាយ ហើយដូចជាអត់ទុកនូវស្លាកស្នាមឬបង្កនូវបាតុភាពណាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយ​ឡើយ។ ជាមួយការអភិវឌ្ឍន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាកែសម្ផស្សដូចសព្វថ្ងៃនេះ គឺការកែច្រមុះកាន់តែមានសុវត្ថិភាពជាង។ បណ្តាបច្ចេកទេសកែច្រមុះថ្មីបានប្រសូតចេញដូចៈ កែច្រមុះពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធ, កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ... មិនត្រឹមតែនាំមកជូនមិត្រនូវ
ក្តោងច្រមុះខ្ពស់ស្អាត, ធម្មជាតិ ប៉ុណ្ណោះទេ នៅទាំងអាចស្តារមកវិញបានទាំងស្រុងនូវបាតុភាពជួបជាញយ បើធៀបទៅនឹងបណ្តាបច្ចេកទេសកែច្រមុះសាមញ្ញដទៃដូចជាបាតុភាពក្រហមរលោង, លេចឃើញក្តោងច្រមុះ, ច្រមុះងាយនឹងត្រូវវៀចដោយសារប៉ះទង្គិច...

 

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04