ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

បង្កើតថ្ពាល់មានខួចស្រស់ស្អាតធម្មជាតិ

បង្កើតថ្ពាល់មានខួច នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ដើម្បីក្លាយជាម្ជាស់សម្រស់គួរអោយទីពេញចិត្ត ទាក់ទាញជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្អាតធម្មជាតិពេលសើចញញឹម។ ច្ចេកទេសបង្កើតថ្ពាល់មានស្នាមខួច ត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងសាមញ្ញ អនុវ...

កែទំរង់បបូរមាត់ឲ្យមានរាងបេះដូង

While Westerners think thick lips are sensual contours, Easterners are absolutely opposite. Particularly, with Vietnamese women, beautiful lips must be balanced with the mouth and face. Because the ch...

Brow Lift Surgery

Brow Lift by Korean technology helps remove a part of loose skin and excess fat at the brow and make it higher, create beautiful shape in harmony with the face. This method also help erase wrinkles in...

បន្តឹងស្បែកដោយកែវះកាត់ខ្នាតតូច គ្មានស្នាម នាំអោយស្រស់ស្អាតធម្មជាតិ

ជីវិតកាន់តែអភិវឌ្ឍន៍ទំនើបកាន់តែមានសម្ពាធជាច្រើន នោះធ្វើឱ្យស្បែកបងប្អូនស្រ្តីឆាប់ចាស់ជាង ស្នាមជ្រួញចាប់ផ្តើមលិចឡើង ធ្វើឱ្យស្បែកបន្ថយភាពយឺតពិបាកបតបែន ដូច្នេះផ្ទៃមុខគ្មានក្មេងស្រស់ស្អាតទៀតទេ ហើយបាត់បង់ពី...

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា