ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

អូសទាញឲ្យវេងសំរាប់ទំរង់ច្រមុះខ្លី

Slim and high nose will help your face become more elegant and beautiful. However, the common characteristics of Vietnamese people are flat nose and short nose, this affects the beauty of the face. Le...

កែទំរង់សំរាប់ច្រមុះរដិបរដុប

Nose Reshaping by Korean technology in Ngoc Phu Aesthetic Hospital will help you quickly own a straight and naturally beautiful nose. This is a perfect solution for these cases: dorsal hump, deviation...

បង្តូក្បាលច្រមុះ

The nasal tip is big and rough which makes the nose lose its delicate beauty and softness. This has a huge impact to the beauty of the face so it is a big concern of women. Nose tip reduction is the m...

មូរស្្លាបច្រមុះស្អាតបែបធម្មជាតិ

លក្ខណៈទូទៅនៃជនជាតិអាស៊ីគឺមានច្រមុះទាបនិងស្លាបច្រមុះធំ ត្រប៉ែតទាំងសង្ខាង ធ្វើអោយផ្ទៃមុខហាក់ដូចជាគ្មានស័ក្កិសមនិងបំបាត់ភាពហឺហារផងដែរ។ ហេតុនេះហើយ មនុស្សភាគច្រើនកំពុងតែរកស្វែង បច្ចេកទេសមូរស្្លាបច្រមុ...

កែច្រមុះ Sline - បច្ចេកវិទ្យាកែច្រមុះស្អាតឥតខ្ចោះ

កែច្រមុះ Sline ចាត់ទុកជាដំណោះស្រាយកែសម្ផស្សច្រមុះទាំងស្រុង នាំមកនូវភាពស្រស់ស្អាតល្អឥតខ្ចោះ ដោយមានរូបរាងច្រមុះសមស្របនឹងផ្ទៃមុខ ច្រមុះមើលទៅស្រស់ស្អាតលើគ្រប់ជ្រុង។ ដោយប្រើ បច្ចេកវិទ្យាកែច្រមុះ Sl...

កែច្រមុះដោយបញ្ចូលឆ្អឹងខ្ចីស្អាតដូជធម្មជាតិ

ការកែច្រមុះដោយបញ្ចូលឆ្អឹងខ្ចី ជាវីធីមួយក្នុងចំណោមបច្ចេកទេសកែច្រមុះទំនើបបច្ចុប្បន្ននេះ ដោយមានលក្ខណៈពិសេសដ៏ឆ្នើមបំផុត ដែលវិធីសាស្ត្រក្នុងកែច្រមុះមុនមកមិនដែលធ្វើបាន។ ការកែច្រមុះដោយប្រើវិធីបញ្ចូលឆ្អឹខ្ចី ...

កែទំរង់ច្រមុះបែបកូរ៉េស្អាតដូចធម្មជាតិ

កែទំរង់ច្រមុះបែបកូរ៉េនៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូ នឹងនាំមកដល់លោកអ្នកទទួលបានច្រមុះស្អាត ស្រួច ខ្ពស់ សមស្របជាមួយផ្ទៃមុខ និងធានានូវសុវត្ថិភាពជាដាច់ខាត។ លទ្ធផលនៃកែទំរង់ច្រមុះបែបកូរ៉េអាចជួយរក្សាភាពស្រស់ស្អាតជារៀងរហ...

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា