ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

កាត់ជ្រុងឆ្អឹងចង្ការ

Face of women is considered to be beautiful when it is slim without angles. Therefore, Jawbone Reduction Surgery is becoming a new trend which helps women own slim and soft face quickly. Ngoc Phu Aes...

បង្ទាបដុំថ្ពាល់ខ្ពស់

As women, high cheekbones will significantly impacts your beauty because it makes yourface become rough, lack of harmonization and unfeminine. Furthermore, women with high cheekbones often have bad de...

កែទំរង់ធ្មេញលយចេញលយចូលអោយបានផ្ទៃមុខ Vline

ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យារំចង់សម្ផស្សង៉ុកភូ បច្ចេកទេសកែទំរង់ធ្មេញលយចេញលយចូល បានសម្រេចសមិទ្ធផលធំសំខាន់មួយ ផ្តល់លទ្ធផលល្អនាំមុខគេក្នុងការកែទំរង់ធ្មេញលយចេញលយ ចូល នោះជាការភ័យខ្លាចរបស់មនុស្សដែលមានធ្...

កែតម្កល់ចង្កា Vline នាំមកឲ្យផ្ទៃមុខស្រស់ស្អាត

ដើម្បីជាម្ចាស់ចង្កាខ្សែ Vline ស្អាតដូជធម្មជាតិនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយប្រើបច្ចេកទេសតម្កល់ចង្កា Vline កូរ៉េនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ។ នេះគឺជាវិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្សដែលពេញនិយមបំផុតបច្ចុប្បន្ននេះ ដើម្បីនាំយក...

កាត់ចង្ការបែប Vline

V-Line Face surgery has brought outstanding results. It is becoming more and more preferred by women who can quickly turn dream of owning Vline face into reality. Ngoc Phu Aesthetic Hospital commits t...

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា