background

បន្តឹងស្បែកដោយកែវះកាត់ខ្នាតតូច គ្មានស្នាម នាំអោយស្រស់ស្អាតធម្មជាតិ

ជីវិតកាន់តែអភិវឌ្ឍន៍ទំនើបកាន់តែមានសម្ពាធជាច្រើន នោះធ្វើឱ្យស្បែកបងប្អូនស្រ្តីឆាប់ចាស់ជាង ស្នាមជ្រួញចាប់ផ្តើមលិចឡើង ធ្វើឱ្យស្បែកបន្ថយភាពយឺតពិបាកបតបែន ដូច្នេះផ្ទៃមុខគ្មានក្មេងស្រស់ស្អាតទៀតទេ ហើយបាត់បង់ពីសាភ័ណភាព។ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្បែកឆាប់ចាស់ ឱ្យមានប្រសិទ្ធ តែនៅរក្សាភាពស្រស់ធម្មជាតិ ជាចំណុចដែល ស្ត្រីភាគច្រើនចាប់អារម្មណ៍។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

ទាញតឹងស្បែកមុខដោយវះកាត់ខ្នាតតូចទាញតឹងស្បែកជឿនលឿនបំផុសព្វថ្ងៃ។ បច្ចេកទេសបានជំនួយការដោយឧបករណ៍ឆ្លុះជំនាញក្នុងដំណាក់កាលទាញតឹងស្បែក។ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងអនុវត្តលះនូវស្បែកលើស ស្បែកធូរលើមុខ ជួយអូសទាញតឹងនូវអង្គការចាត់តាំងជាលិកាទ្រាប់ក្រោមស្បែកប្រយោជន៍បង្កើនជាអតិបរមានូវកម្រិតណែនម៉ត់ខៃរបស់ស្បែក។ ជួយស្បែកណែនម៉ត់ខៃ តែមិនបង្កការរងរបួសដល់សរសៃវិញ្ញាណ សុវត្ថិភាព ហើយអត់ត្រូវការឈប់សម្រាក។

Phương Pháp

ទាញតឹងស្បែកដោយការវះកាត់ខ្នាតតូចបានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច?

ទាញតឹងស្បែកដោយការវះកាត់ខ្នាតតូច ជាវិធីសាស្រ្តជួយយកមកវិញនូវស្បែកហ្មត់ខៃ បំបាត់នូវ
បណ្តាស្នាមជ្រួញយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយអត់ទុកនូវស្នាម ធានាភាពកែសម្ផស្សដូចស្នាមស្អាតធម្មជាតិ​។ បច្ចេកទេស​​នេះ មិនត្រឹមតែអនុវត្តចំពោះតែករណីដែលមានវ័យ ស្បែកអត់យឺតប៉ុណ្ណោះទេ នៅទាំងអាចអនុវត្តឲ្យបណ្តាអ្នកដែលមានតម្រូវការបង្កើតមកវិញនូវស្បែកស្រស់ថ្លាឲ្យរង្វង់ សុទ្ធតែអាចអនុវត្តបានទាំងអស់។

ទាញតឹងស្បែកដោយការវះកាត់ខ្នាតតូច ជាការវះកាត់គ្រាន់តែប៉ះពាល់ចូលបណ្តាស្រទាប់ជាលិកាក្រោមស្បែកនិងជាលិកាទន់តំបន់មុខ ដូច្នេះស្បែកបានកែសម្រួល និងទាញតឹងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព សុវត្ថិភាព ផ្លូវវះក្នុងការវះកាត់ទាញតឹងស្បែកតូចណាស់ ហើយបច្ចេកទេសបិទជិតស្នាមវះយ៉ាងហ្មត់ចត់ ដូច្នេះ គឺអត់ទុកនូវស្លាកស្នាម ផ្តល់នូវលទ្ធផលល្អ នៅតែមានភាពកែសម្ផស្ស។ នេះជាវិធីសាស្រ្តជួយឲ្យរង្វង់មុខស្រស់ថ្លា តែអត់បង្កនូវបាតុភាពណាទាំងអស់។

 

 

Ưu Điểm

បច្ចេកវិទ្យាទាញតឹងស្បែកមុខឆ្លុះជឿនលឿនបំផុតនាពេលសព្វថ្ងៃ

បច្ចេកវិទ្យាទាញតឹងស្បែកមុខដោយមានជំនួយការពីឧបករណ៍ឆ្លុះទំនើប នឹងជួយមិត្រកាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវការទន្រ្ទាន ជួយបច្ចេកទេសលះកាត់របស់វេជ្ជបណ្ឌិតអនុវត្តបានប្រាកដប្រជា ធានាសុវត្ថិភាព ជូនអតិថិជន។​

ជួយរង្វង់មុខស្រស់ថ្លាយ៉ាងច្បាស់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី

ទាញតឹងស្បែកមុខជាដំណោះស្រាយយ៉ាងឆាប់បំផុត សម្រាប់ជួយផ្ទៃមុខស្រស់ថ្លាយ៉ាងឆាប់រហ័ស បន្ទាប់ពីអនុវត្តទាញតឹងស្បែក នឹងជួយអតិថិជនក្មេងជាង ពី៥-១០ឆ្នាំ។ ស្ថានភាពស្បែកធូរជ្រាកបានដោះស្រាយអស់រលីង ហើយរក្សាលទ្ធផលបានយូរអង្វែង។

កាត់បន្ថយជាអតិបរមាការទន្រ្ទាន ហើយអត់មានបាតុភាព

បច្ចេកទេសទាញតឹងស្បែកមុខបានអនុវត្តឆ្លងតាមការឆូតមួយតូចត្រង់ជើងសក់ បានជាមិនសូវហើមបើប្រៀបទៅនឹងបណ្តាវិធីសាស្រ្តមុននេះ ជួយស្តារសុខភាពមកវិញបានយ៉ាងឆាប់ ហើយអត់កើតមានបាតុភាព ដែលអត់ប្រាថ្នា។​

សមស្របជាមួយករណីស្បែកមុខមានភាពចាស់ម្តុំៗ ឬមានភា​ពចាស់ធ្ងន់

បច្ចេកទេសទាញតឹងស្បែកមុខឆ្លុះ អាចដោះស្រាយបាននូវបណ្តាតំបន់ស្បែកមានភាពចាស់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ស្ថិតលើបណ្តាករណីជាក់ស្តែង អាចអនុវត្តទាញតឹងស្បែកមួយបំណែកម្តុំៗ ឬទូទាំងតំបន់ស្បែកមុខ សុទ្ធតែសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពដ៏អស្ចារ្យ។

 

Chỉ Định

តើករណីណាគួរអនុវត្តទាញតឹងស្បែកមុខដោយការវះកាត់តាមខ្នាតតូច?

  • ករណីស្បែកមានភាពចាស់ ស្បែកធូរជ្រាកច្រើន​
  • ករណីចង់រក្សារង្វង់មុខស្រស់ក្មេងបានយូរ
  • អនុវត្តបានទាំងបុរសនិងនារី

Quy Trình

photoForDesktop

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

អតិថិជននឹងបានពិនិត្យអំពីស្ថានភាពស្បែកមុខនាពេលបច្ចុប្បន្ន ឆ្លងតាមរយៈនោះ នឹងពិគ្រោះយោបល់ពីបច្ចេកទេសទាញតឹងស្បែកវះកាត់ខ្នាតតូច ជូនអតិថិជនបានយល់ច្បាស់

ពិនិត្យសុខភាពជាទូទៅ

មុនពេលដំណើរការទាញតឹងស្បែក អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាព ដើម្បីធានាមានគ្រប់សុខភាពអនុវត្តទាញតឹងស្បែកមុខ។

បង្កអត់មានអារម្មណ៍

តាមធម្មតាទាញតឹងស្បែកវះកាត់ខ្នាតតូច នឹងបង្កអត់មានអារម្មណ៍ ដោយវិធីចាក់ថ្នាំស្ពឹក ដូច្នេះហើយ ដំណាក់កាលអនុវត្តមិត្រអត់ឈឺ។

អនុវត្តទាញតឹងស្បែកដោយការវះកាត់ខ្នាតតូច

វេជ្ជបណ្ឌិតគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ឆូតមួយផ្លូវតូច ប្រមាណ៣សង់ទីម៉ែត្រ ត្រង់តំបន់ស្បែកក្បាល ផ្លូវវះយ៉ាងតូចនៅខាងលើនៃត្រចៀក (ក្នុងសក់ត្រង់តំបន់សៀតផ្កា) ចុះមកពីមុខត្រចៀក ចូលទៅក្នុងបំពង់ត្រចៀក (នៅពីក្រោយពែងត្រចៀក) ដើម្បីលាក់នូវស្នាម (ឬក៏ទៅខាងមុខពែងត្រចៀក)។ វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការលះចេញពីអង្គការក្រោមស្បែក ដើម្បីកាត់ចោលនូវបំណែក​ស្បែកលើស យកចេញនូវបណ្តាជាលិកាខ្លាញ់។ ស្ថិតលើកម្រិតយារធ្លាក់នៃស្បែក វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងគួបផ្សំការកាត់និងដេរអូសស្រទាប់រាក់ខាងក្រោមឡើង ដើម្បីទាញតឹងសាច់ដុំក្រោមស្បែកឡើងលើ រក្សាសម្រស់ក្មេងស្អាតយូរអង្វែងឲ្យផ្ទៃមុខ។

បិទជិតស្នាមវះ

 ដោយបច្ចេកទេសដេរក្នុងការវះកាត់ខ្នាតតូចផ្តាច់មុខនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ស្នាមវះបានបិទជិតដោយចេសដេរកែសម្ផស្ស ធានាស្អាតធម្មជាតិ។

ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច  អតិថិជននឹងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងរយៈពេលពី២-៣ថ្ងៃ បន្ទាប់មកនឹងបានចុះពីពេទ្យត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានប្រកបការងារស្រាលៗ។ អតិថិជននឹងបានកងជួរបុគ្គលិកថែទាំអតិថិជននៃមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ​ ណែនាំរបៀបថែទាំរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីជួយអតិថិជនទទួលបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សគាប់ចិត្តបំផុត។

 

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

  • បំបាត់ស្នាមជ្រួញ ស្បែកមុខហ្មត់រលោង ហើយស្រស់ថ្លា
  • អត់ស្នាម ហើយក៏អត់មានបាតុភាពណាទាំងអស់
  • រង្វង់មុខស្រស់ក្មេងពី៥-១០ឆ្នាំ​

 

 

 

Hỏi Đáp

ទាញតឹងស្បែកមុខដោយការវះកាត់ខ្នាតតូចគ្រោះថ្នាក់ដែរអត់?

មានអតិថិជនមិនតិចទេ ចេះតែបារម្ភពុំដឹងតើទាញតឹងស្បែកមុខដោយការវះកាត់ខ្នាតតូចសុវត្ថិភាពដែរអត់។ វេជ្ជបណ្ឌិតទាំងឡាយបានឲ្យដឹង នេះជាវិធីសាស្រ្តយ៉ាងសុវត្ថិភាពជាមួយរាងកាយ។​ អាស្រ័យឧបករណ៍ឆ្លុះបំពាក់ដោយកាមេរ៉ានៅត្រង់ក្បាល ជួយវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យបាននិងលះកាត់ចំទីតាំងត្រូវការជ្រៀតចូល។

អាស្រ័យមិនសូវមានការទន្រ្ទានច្រើនដល់តំបន់ស្បែកធូរ ស្បែកលើស អាចជួយកាត់បន្ថយនូវការរងរបួស ពេលអនុវត្តកែសម្ផស្ស ក៏ដូចបណ្តាបាតុភាពក្រោយពេលកែសម្ផស្សដែរ។

ទាញស្បែកមុខដោយការវះកាត់ខ្នាតតូចមានប្រសិទ្ធភាពដែរអត់?

ទាញតឹងស្បែកមុខដោយការវះកាត់ខ្នាតតូច ជាដំណោះស្រាយធ្វើស្បែកមុខឲ្យក្មេងមកវិញទាំងស្រុង ជួយមិត្រយកមកវិញនូវសម្រស់យុវវ័យលើរង្វង់មុខ បន្ទាប់ពី១លើកអនុវត្តប៉ុណ្ណោះ។ បច្ចេកទេសមានលទ្ធភាពប៉ះពាល់ច្រើននិងវិនិច្ឆ័យតំបន់ស្បែកមានភាពចាស់លើរង្វង់មុខ។ ទាញតឹងទាំងស្រុងនូវតំបន់ស្បែក-ក ផ្តល់ប្រសិទ្ធភាពល្អបំផុតដល់មុខទាំងមូល។

រយៈពេលទាញតឹងស្បែកមុខដោយការវះកាត់ខ្នាតតូចរក្សាបានយូរប៉ុន្មាន?

តែក្នុងមួយលើកកែសម្ផស្សប៉ុណ្ណោះ រាល់បញ្ហានៃភាពចាស់ បានដោះស្រាយតែម្តង។ ទន្តឹម
នោះ ទាញតឹងរលោងស្បែកមុខដោយការឆ្លុះ​ នាំមកនូវភាពស្រស់ក្មេង ធ្វើឲ្យយឺតដំណាក់កាលនៃភាពចាស់ រក្សាលទ្ធផលបានយូរអង្វែង អាចរក្សាបានពី៥-១០ឆ្នាំឡើងទៅ។

 

តើអាយុប៉ុន្មានទើបអាចទាញតឹងស្បែកមុខដោយការវះកាត់ខ្នាតតូចគឺសមស្រប?

ទាញតឹងស្បែកមុខដោយការវះកាត់ខ្នាតតូច ជាបច្ចេកទេសជ្រៀតចូលច្រើន និងហ្មត់ចត់ កម្ចាត់ជាអតិបរមានូវបណ្តាតំបន់ស្បែកធូរ។ បើសិនជាមិត្តបានសាកអស់បណ្តាវិធីសាស្រ្តធ្វើឲ្យស្បែកមុខក្មេង នៅតែមិននាំមកនូវលទ្ធផលដូចប្រាថ្នាទេនោះ គឺវិធីសាស្រ្តវះកាត់ក្មេងស្បែកមុខ ជាការជម្រើសមួយដ៏សមស្របបំផុត។ បុរសនិងនារីមានអាយុពី៤០ឡើងទៅ មានសុខភាពល្អធានាគ្រប់លក្ខខណ្ឌវះកាត់ សុទ្ធតែអាចក្មេងរលោងស្បែកដោយការវះកាត់ខ្នាតតូច​។ នេះក៏ជារយៈពេលដែលមិត្រចាប់​ផ្តើមរងឥទ្ធិពលនៃវ័យ ជាមួយបណ្តាសញ្ញានៃភាពចាស់កើតមានលើរង្វង់មុខ។

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04