background

Laser ធ្វើឲ្យស្រស់ថ្លាឡើងវិញនៃទ្វារមាស

Laser ធ្វើឲ្យស្រស់ថ្លាឡើងវិញនៃទ្វារមាស

បញ្ហាកែសម្ផស្សទ្វារមាសពុំនៅជារឿងពិបាកនិយាយចំពោះបងប្អូននារីក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះទៀតឡើយ, ជាមួយជំហានវាយបំបាក់ក្នុងបច្ចេកវិទ្យាកែសម្ផស្ស, ការធ្វើឲ្យស្រស់ថ្លាឡើងវិញនៃទ្វារមាសដោយបច្ចេកវិទ្យា នឹងសងមកវិញជូនមិត្រនូវទ្វារមាសដូចកាលយុវវ័យចំណាយពេលតែ៦០នាទី មិនចាំបាច់ដល់ការវះកាត់ ហើយក៏មិនត្រូវការបង់ពេលសម្រាកឡើយ។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

ឧទ្ទេសនាម

បញ្ហាកែសម្ផស្សទ្វារមាសពុំនៅជារឿងពិបាកនិយាយចំពោះបងប្អូននារីក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះទៀតឡើយ, ជាមួយជំហានវាយបំបាក់ក្នុងបច្ចេកវិទ្យាកែសម្ផស្ស, ការធ្វើឲ្យស្រស់ថ្លាឡើងវិញនៃទ្វារមាសដោយបច្ចេកវិទ្យា នឹងសងមកវិញជូនមិត្រនូវទ្វារមាសដូចកាលយុវវ័យចំណាយពេលតែ៦០នាទី មិនចាំបាច់ដល់ការវះកាត់ ហើយក៏មិនត្រូវការបង់ពេលសម្រាកឡើយ។

Phương Pháp

វិធីសាស្រ្

Laser ការធ្វើឲ្យស្រស់ថ្លាឡើងវិញនៃទ្វារមាសបានអនុវត្តដូចម្តេច?

ជាមួយនឹងភាពប្រសើរឡើងដ៏អស្ចារ្យនៃប្រេកង់ laser បាននាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើឲ្យស្រស់ថ្លាឡើងវិញនៃទ្វារមាសលើស៥ដងប្រៀបទៅនឹងមុននេះ។ អាស្រ័យប្រើប្រាស់បែបផែនកំដៅរូបថតជួយសម្រើបការរីកសាយ collagen និង elastin បណ្តាលឲ្យតំបន់សាច់ដុំរលុង, ដាច់បាក់ក្រោយពេលសម្រាលកូនត្រូវយឺតហោកឲ្យណែនហាប់មកវិញ បង្កើតបានស្រទាប់សាច់ដុំរឹងមាំ និរន្តរភាពពីខាងក្នុងជ្រៅ ជួយបងប្អូននារីងាយយកមកវិញនូវអារម្មណ៍ «ស្នេហ៍ស្និទ្ធ» ពិតដូចគ្រាដំបូង, ទន្ទឹមនោះទប់ទាល់បាននូវជំងឺស្ត្រីមួយចំនួននិងជំងឺធ្លាក់ស្បូន។

អាស្រ័យប្រើជីពចរថាមពលខ្ពស់ ហើយយ៉ាងវែងចូលទៅជ្រៅខាងក្នុងនៃស្រទាប់សាច់ដុំនៃទ្វារមាសធ្វើឲ្យរួញយ៉ាងឆាប់សងខាងនៃទ្វារមាស រចនាសមព្ព័ន្ធមកវិញសាច់ដុំទ្វារមាសនិងស្រទាប់នៃភ្នាសរំអិលសម្រើបការរីកសាយ collagen ធ្វើឲ្យបំពង់ទ្វារមាសទាំងមូលបានបង្រួមតូចតាំងពីគ្រាដំបូងនៃការព្យាបាល ហើយនឹងបានបម្រួមតូចជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលពី៣-៦ខែ, លទ្ធផលរក្សាបានយូរអង្វែង

Ưu Điểm

គុណសម្បត្តិ

កម្រិតគុណភាពខ្ពស់

បច្ចេកវិទ្យា Laser បានអង្គការ FDA ផ្តល់លិខិតបញ្ចាក់សុវត្ថិភាពចំពោះសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺ, មិនទន្រ្ទាន, មិនបណ្តាលឱ្យចេញឈាម, អតិថិជនអាចវិលទៅផ្ទះ និងប្រកបការងារជាធម្មតា។

ការកែលម្អគួរឱ្យកត់សម្គាល់អំពីស្ថានភាពទ្វារមាសស្ងួតនិងជំនួយព្យាបាលបណ្តាជំងឺរបស់ស្រ្តី

Laser នៅទាំងមានផលប៉ះពាល់បន្តបន្ទាប់ដល់ទ្វារមាសសម្រើបចលនាបង្កើនសារធាតុដែលជ្រាប, កែលម្អស្ថានភាពស្ងួតក្រៀមនៃទ្វារមាស, ទន្ទឹមនឹងនោះអាស្រ័យប្រភពរលកថាមពល​ខ្ពស់នៅទាំងកម្ចាត់វ៉ាយរ៉ឺស, ផ្សិត, ធ្វើឲ្យស្អាតទ្វារមាស កាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវមូលហេតុ

បង្កឡើងនូវស្ថានភាពនៃជំងឺស្រ្តី។

ធ្វើឲ្យមានព៌ណស៊ីជម្ពូ, កាត់បន្ថយជ្រួញត្រង់ពពីរធំ, ពពីរតូចនិងតំបន់ខាងក្រៅ

ពន្លឺ laser ប៉ះពាល់ដល់តំបន់ស្បែកជាំងងឹតត្រង់ពពីរធំ, ពពីរតូច, ធ្វើតំបន់ខាងក្រៅទាំងអស់​ដើម្បីបំផ្លាញនូវរចនាសម្ព័ន្ធសារធាតុពណ៌ melanin ធ្វើឲ្យតំបន់ស្បែកក្រោយពេលព្យាបាលបានភ្លឺពណ៌ហើយបែរជាស្រស់បស់។

 

Chỉ Định

បទកំណត់

ទ្វារមាសយឺតហោកមកពីឥទ្ធិពលនៃភាពចាស់។

ទ្វារមាសយឺតហោកខ្លាំងពេកមកពីសម្រាលកូនច្រើនដង។

បណ្តាវិធីសាស្ត្រដេរប៉ះទ្វារមាសតែមិនទាន់សម្រេចជោគជ័យ

Quy Trình

ដំណើរការ

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

ក្នុងដំណាក់កាលពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់ជួយឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតយល់ពីស្ថានភាពរបស់អតិថិជន, ពិនិត្យទាំងស្រុងពីស្ថានភាពសុខភាព ដើម្បីដាក់ចេញនូវដំណាក់កាលព្យាបាលនិងជំហាន​រលកសមស្រប។

អនាម័យទ្វារមាសនិងចាក់ថ្នាំស្ពឹក

អនាម័យទ្វារមាសដើម្បីគ្មានមេរោគក្នុងបរិស្ថានព្យាបាលគួបផ្សំនឹងចាក់ថ្នាំស្ពឹកនៅហ្នឹងកន្លែង បណ្តាលឲ្យអតិថិជនគ្មានអារម្មណ៍ថាឈឺ, ទទួលបាននូវភាពធូរស្រាល

អនុវត្តការស្តារឡើងវិញនូវទ្វារមាស

ឆ្លងតាមរយៈឥទ្ធិពលនៃកំដៅរូបថតនឹងបង្កឡើងនូវដំណាក់កាលសំយោគសម្រើប collagn
បណ្តាលឲ្យតំបន់ភ្នាសរំអិលនឹងបង្រួមសងខាងនៃយោនីចូលទៅខាងក្នុង, ធ្វើឲ្យមាំ, នៅជិតជាលិកាបំណែកទន់ពីក្នុងចេញមកក្រៅ, រចនាសម្ព័ន្ធទាំងមូលនៃទ្វារមាសបានកែលម្អយ៉ាងច្បាស់។ ក្រៅពីនោះ ប្រភពថាមពលកម្តៅនេះ នៅទាំងជួយធ្វើឲ្យមានពណ៌ស៊ីជម្ពូបណ្តាពពីរធំ, ពពីរតូច កាត់បន្ថយជាអតិបរមាផ្នត់ជ្រួញ ជំនះនូវជំងឺស្ត្រីមួយចំនួន។

ការណែនាំថែទាំនៅហ្នឹងផ្ទះ

បន្ទាប់ពីអនុវត្តរួចហើយ អតិថិជននឹងបានណែនាំពីរបៀថែទាំនៅហ្នឹងផ្ទះ ដើម្បីរក្សាបាននូវលទ្ធផលយូរអង្វែង។

 

 

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

-ទ្វារមាសបានស្រស់ថ្លាភ្លាមបន្ទាប់ពីព្យាបាលរួច។

-កែលម្អជាអតិបរមានូវស្ថានភាពស្ងួតយោនី

-រយៈពេលព្យាបាលឆាប់, បង់ពេលវះកាត់ប្រមាណ៣០នាទី។

-មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់

 
Hỏi Đáp

សំណួរចម្លើយ

ធ្វើឲ្យស្រស់ថ្លាឡើងវិញនៃទ្វារមាសតើឈឺដែរអត់?

ធ្វើឲ្យស្រស់ថ្លាឡើងវិញនៃទ្វារមាសដោយ Laser ជឿនលឿនមានលទ្ធភាពសម្រើបបង្កើនការផលិត collagen និង elastin តែអត់បង្កនូវអារម្មណ៍ថាឈឺឡើយ។ អតិថិជនទទួលបាននូវអារម្មណ៍ធូរស្រាល, ស្រួល, អត់បង់ពេលសម្រាកបន្ទាប់ពីព្យាបាលរួច ដូច្នេះមិត្រអាចទៅធ្វើការ, ប្រជុំជីវភាពប្រចាំថ្ងៃជាធម្មតា។

រយៈពេលអនុវត្តតើប៉ុន្មាន ហើយត្រូវអនុវត្តប៉ុន្មានដងទើបទទួលបាននូវលទ្ធផល?

Laser ធ្វើឲ្យស្រស់ថ្លាឡើងវិញនៃទ្វារមាសបានអនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សតែមួយលើកគត់ក្នុង
រយៈពេលពី២០ដល់៣០នាទី។ ក្រោយពេលអនុវត្តហើយរួច រាងកាយនិងផលិតចេញនូវ collagen ជាបន្តបន្ទាប់, ទប់ស្កាត់នូវស្ថានភាពធូររលុងត្រឡប់មកវិញ ទ្វារមាសតែងតែមានសុខភាពល្អ, លទ្ធផលរួញជិតរក្សាបានអស់មួយជីវិត។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពជាអតិបរមា អតិថិជនអាចអនុវត្តពីពីរដល់បីដងចំពោះបណ្តាករណីទ្វារមាសដែលជាំច្រើន។

 

ក្រោយពេលអនុវត្តពេលណាទើបសម្រេចបានលទ្ធផល, ត្រូវផ្អាកការរួមរក្សរយៈពេលប៉ុន្មាន?

បន្ទាប់ពីអនុវត្តទ្វារមាសតូចមកវិញ 2 size ពពីរធំ, ពពីរតូច លើកពណ៌មកវិញក្រោយពេលអនុវត្តរួច។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ វេជ្ជបណ្ឌិតទាំងឡាយរំលឹកមិត្រគួរតែផ្អាកការរួមរក្សក្នុងរយៈពេលពី៤ដល់៧ថ្ងៃ។

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04