background

Laser ធ្វើឱ្យក្បាលសុដន់មានពណ៌ស៊ីជម្ពូ

តាមថ្ងៃខែ, ហ្សែន, របបហូបចុក, ដំណាក់កាលសម្រាលកូនបណ្តាលឲ្យក្បាលសុដន់របស់បងប្អូននារីកាន់តែងងឹតពណ៌ថែមទៀត, បាត់នូវការទាក់ទាញអារម្មណ៍។ ថ្វីត្បិតក្បាលសុដន់ងងឹតពណ៌មិនបង្កឥទ្ធិពលដល់សុខភាពមែនពិត តែឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ចិត្តសាស្រ្ត បណ្តា-លឲ្យបងប្អូននារីឃើញអៀនខ្មាសក្នុងការដេកនៅនឹងប្តី។ ជាមួយវិធីសាស្រ្តធ្វើឲ្យក្បាលសុដន់ មានពណ៌ស៊ីជម្ពូដោយបច្ចេកវិទ្យា Laser Fractional នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូនឹងជួយប៉ែកខាងស្អាតនាំមកនូវក្បាលសុដន់មានពណ៌ស៊ីជម្ពូធម្មជាតិ។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

Laser  ធ្វើឱ្យក្បាលសុដន់មានពណ៌ស៊ីជម្ពូ

តាមថ្ងៃខែ, ហ្សែន, របបហូបចុក, ដំណាក់កាលសម្រាលកូនបណ្តាលឲ្យក្បាលសុដន់របស់បងប្អូននារីកាន់តែងងឹតពណ៌ថែមទៀត, បាត់នូវការទាក់ទាញអារម្មណ៍។ ថ្វីត្បិតក្បាលសុដន់ងងឹតពណ៌មិនបង្កឥទ្ធិពលដល់សុខភាពមែនពិត តែឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ចិត្តសាស្រ្ត បណ្តា-លឲ្យបងប្អូននារីឃើញអៀនខ្មាសក្នុងការដេកនៅនឹងប្តី។ ជាមួយវិធីសាស្រ្តធ្វើឲ្យក្បាលសុដន់ មានពណ៌ស៊ី​ជម្ពូដោយបច្ចេកវិទ្យា Laser Fractional នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូនឹងជួយប៉ែកខាងស្អាតនាំមកនូវក្បាលសុដន់មានពណ៌ស៊ីជម្ពូធម្មជាតិ។

 

Phương Pháp

វិធីសាស្រ្ត

Laser ធ្វើឲ្យ ក្បាលសុដន់មានពណ៌ស៊ីជម្ពូបានអនុវត្តយ៉ាងណា?

មានបងប្អូននារីជាច្រើនបានរកវិធីធ្វើឲ្យក្បាលសុដន់មានពណ៌ស៊ីជម្ពូនៅហ្នឹងផ្ទះ នៅតែមិនទាន់នាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដ, ជួនកាលកែលម្អមិនបានផង នៅថែមទាំងរមាស់ទៀតផង ហេតុដូច្នេះហើយ បច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យក្បាលសុដន់មានពណ៌ស៊ីជម្ពូដោយបច្ចេកវិទ្យា Laser Fractional ជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូននារី។

ធ្វើឲ្យក្បាលសុដន់មានពណ៌ស៊ីជម្ពូដោយបច្ចេកវិទ្យា Laser Fractional ជាវិធីសាស្រ្តអនុវត្ត
បច្ចេកវិទ្យា Laser ជាមួយថាមពលនៃភាពស្រស់ថ្លាឡើងវិញជម្រៅ បញ្ចេញសារធាតុជាំខ្មៅ សម្រើបការរីកសាយ collagen ជួយឲ្យក្បាលសុដន់មានពណ៌ស៊ីជម្ពូភ្លឺធម្មជាតិ។

 

Ưu Điểm

គុណសម្បត្តិ

ក្បាលសុដន់មានពណ៌ស៊ីជម្ពូស្រស់ធម្មជាតិ

បច្ចេកវិទ្យា Laser Fractional ជាមួយជំហានរលក Laser ​យ៉ាងខ្លាំងមានសមត្ថភាពប៉ះពាល់ចូលជ្រៅខាងក្នុងនៃកោសិកាជាំខ្មៅ ដើម្បីកម្ចាត់ចោលទាំងឫសកែវនូវបណ្តាស្នាមជាំរិលនៅលើក្បាលសុដន់។ វិធីសាស្រ្តធ្វើឲ្យក្បាលសុដន់មានពណ៌ស៊ីជម្ពូដោយបច្ចេកវិទ្យា Laser Fractional កាត់លះផ្លាស់ស្បែកចំណុចមីក្រូ ពហុវិមាត្រនិងច្រើនស្រទាប់ តែនៅតែរក្សាបាននូវរចនា
សម្ព័ន្ធនៃក្បាលសុដន់, ការបង្កើតឡើងវិញនូវស្បែកយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយធ្វើឲ្យក្បាលសុដន់មានពណ៌ស៊ីជម្ពូ, ពណ៌ស៊ីជម្ពូទាក់ទាញអារម្មណ៍។

សុវត្ថិភាពឲ្យក្បាលសុដន់

ធ្វើឲ្យក្បាលសុដន់មានពណ៌ស៊ីជម្ពូដោយបច្ចេកវិទ្យា  Laser Fractional ​បានអង្គការ FDA ត្រួតពិនិត្យនិងជូននូវវិញ្ញាបនប័ត្រអំពីសមត្ថភាពសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងសុខភាព។

មិនឥទ្ធិពលដល់ក្រពេញទឹកដោះ

ជាមួយយន្តការសកម្មភាពឆ្លាតវៃនិងវិទ្យាសាស្រ្ត, បច្ចេកវិទ្យា Laser Fractional គ្រាន់តែប៉ះពាល់យ៉ាងស្រាលឡើងតំបន់ក្បាលសុដន់ គឺមិនឥទ្ធិពលដល់អារម្មណ៍ក្បាលសុដន់ ឬក្រពេញទឹកដោះរបស់បងប្អូននារីឡើយ។

មិនបង្កឲ្យឈឺ

Laser Fractional ប្រើប្រាស់រលក laser មានឥទ្ធិពលលះនូវចំណុចតូចៗហើយផ្លាស់ស្បែកបំណែកមីក្រូ, កម្ចាត់ចោលនូវបណ្តាសារធាតុនៅទ្រឹងជុំវិញសុដន់។ ចលនាបានអនុវត្តស្រាល
ៗ, យ៉ាងឆាប់អត់ឈឺ ហើយមិនទុកនូវស្នាមឡើយ។

Chỉ Định

បទកំណត់

ករណីណាគួរអនុវត្តធ្វើឲ្យក្បាលសុដន់មានពណ៌ស៊ីជម្ពូ?

-ករណីក្បាលសុដន់ជាំពណ៌, ងងឹតពណ៌។

-ក្បាលសុដន់របស់ស្ត្រីមានសភាពងងឹតក្រោយពេលសម្រាលកូន។

-ក្បាលសុដន់អត់ស្មើពណ៌។

 

Làm hồng nhũ hoa bằng công nghệ Laser-2

Quy Trình

photoForDesktop

 

ដំណើរការ

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

វេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យ, ពិនិត្យមើលពីស្ថានភាពដើម្បីមានការព្យាបាលសមស្របសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ៗ។

អនាម័យតំបន់ក្បាលសុដន់

ត្រូវតែអនាម័យមុនពេលអនុវត្តដើម្បីកុំឲ្យកើតមានស្ថានភាពរលាកនិងលាបឲ្យស្ពឹកតំបន់ដែលត្រូវការអនុវត្ត ដើម្បីអតិថិជនមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្ត។

អនុវត្តធ្វើឲ្យក្បាលសុដន់មានពណ៌ស៊ីជម្ពូ

ដំណើរការដោះស្រាយដោយបច្ចេកវិទ្យា Laser Fractional ស្ថិតលើភាពជាក់ស្តែងនៃអតិថិជនម្នាក់ៗ ដែលវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងជម្រើសនូវជំហានរលកសមស្របសម្រាប់វិនិច្ឆ័យ។

ណែនាំរបៀបថែទាំនៅហ្នឹងផ្ទះ

បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច អតិថិជននឹងបានណែនាំពីរបៀបថែទាំនៅហ្នឹងផ្ទះ ដើម្បីរក្សានូវលទ្ធផលបានយូរអង្វែង។

 

 

Hình Ảnh Trước Sau

- រូបភាពមុននិងក្រោយ

 - មិនត្រូវបង់ពេលសម្រាកក្រោយពេលព្យាបាល

 - ស្អំទឹកកកលើស្បែកដែលប្រតិកម្មក្រោយពេលព្យាបាល

 - មិនប្រើបណ្តាសាប៊ូទឹកមានជាតិជម្រះខ្លាំង

 

Hỏi Đáp

សំណួរចម្លើយ

 Laser ធ្វើឲ្យក្បាលសុដន់មានពណ៌ស៊ីជម្ពូតើមានបណ្តាលឲ្យឈឺដែរអត់?

 Laser ធ្វើឲ្យក្បាលសុដន់មានពណ៌ស៊ីជម្ពូមានលទ្ធភាពសម្រើបបង្កើនការផលិត collagen ​និង elastin ​តែអត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺ។ អតិថិជនមានអារម្មណ៍ស្រាលខ្លួន ស្រួល អត់បង់ពេលសម្រាកក្រោយពេលព្យាបាល, ដូច្នេះមិត្រអាចទៅធ្វើការ ប្រជុំជីវភាពប្រចាំថ្ងៃជាធម្មតា។

រយៈពេលអនុវត្តតើប៉ុន្មាន?

 Laser ធ្វើឲ្យក្បាលសុដន់មានពណ៌ស៊ីជម្ពូបានអនុវត្តយ៉ាងឆាប់តែ១លើកគត់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណពី២០នាទីដល់៣០នាទី។ ក្រោយពេលអនុវត្តរួច រាងកាយផលិត collagen អត់ឈប់ ជួយធ្វើឲ្យក្បាលសុដន់មានពណ៌ស៊ីជម្ពូយ៉ាងធម្មជាតិ។

ក្រោយពេលអនុវត្តរយៈពេលប៉ុន្មានទើបសម្រេចបាននូវលទ្ធផល?

ក្រោយពេលអនុវត្តរួច ប្រហែលជា៧ថ្ងៃគឺដឹងយ៉ាងច្បាស់នូវប្រសិទ្ធភាព ហើយសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពដ៏អស្ចារ្យបន្ទាប់ពី១ខែ។

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04